Wednesday, 25 February 2009

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒု-ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာပိုင္စိုးရဲ႕ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္။

သားျဖစ္သူအတြက္၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္က်ဴးလြန္ထားတဲ့၊ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒါက္တာပိုင္စိုးေၾကာင့္၊ ေဆးတကၠသိုလ္ေလာကအတြင္း၊ ဆူဆူညံညံေဝဖန္သံေတြ၊ ၾကားေနရပါ တယ္။

စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊနဲ႔ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မွဳကို၊ အခြင့္အေရးယူခါ၊ ဌာနမွထုတ္ျပန္ထား ေသာဥပေဒကို၊ ေဘးဖယ္ထားျပီး၊ မိမိ၏သားဘြဲ႕ရရွိေရးအတြက္၊ အတင္းအက်ပ္အမိန္႔ေပးေဆာင္ရြက္ ေစခဲ့မွဳအေပၚ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ၊ မေၾကမနပ္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ၾကားသိရပါတယ္။

ေဆးတကၠသိုလ္ေနာက္ဆံုးႏွစ္၊ အပိုင္း(ခ) ေအာင္ျမင္ျပီးေသာအခါ၊ သက္ဆိုင္ရာေဆးရံုမ်ားတြင္၊ အလုပ္သင္ဆရာဝန္ (House Surgeon) အျဖစ္၊ တႏွစ္ခန္႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း၊ ေဆးပညာ (Medicine)၊ ခြဲစိတ္ပညာ (Surgery)၊ မီးယပ္သားဖြားပညာ (O.G) ႏွင့္ ကေလးေဆးပညာ (Paediatrics) တို႔ကို၊ (ဘာသာရပ္တခုစီအတြက္၊ သံုးလခန္႔)ဆက္လက္သင္ၾကားေလ့လာရပါတယ္။

အလုပ္သင္ဆရာဝန္အျဖစ္၊ တႏွစ္ျပည့္ျပီးသည့္အခါ၊ သက္ဆိုင္ရာပါေမာကၡမ်ားမွ၊ ေက်နပ္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးမွသာ၊ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိျပီး၊ M.B,B.S ဘြဲ႕ကိုေပးအပ္ တာပါ။

ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ေဒါက္တာပိုင္စိုးရဲ႕သားျဖစ္သူ၊ “သက္စိုးပိုင္” နဲ႔ အေပါင္းအပါ၊ ခုႏွစ္ဦးဟာ၊ အလုပ္သင္ ဆရာဝန္အျဖစ္၊ (၆လခန္႔)တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)ရဲ႕ (၄၅)ၾကိမ္ ေျမာက္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ကို၊ အျပံဳးေဝေဝဆာဆာနဲ႔၊ တက္ေရာက္ခဲ့တာေတြ႕ၾကရပါတယ္။

သက္္စိုးပိုင္ဟာ၊ Medicine နဲ႔ O.G ဘာသာရပ္တို႔အတြက္၊ (၆)လခန္႕၊ ေဆးရံုဆင္းရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သက္ဆိုင္ရာပါေမာကၡေတြက၊ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္း၊ မရွိတာေၾကာင့္၊ ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္တက္ေရာက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ စာထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့၊ဒုဝန္ၾကီးေဒါက္တာပိုင္စိုး တေယာက္ေဒါသပုန္ထျပီး၊ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္းမရွိတဲ့၊ ပါေမာကၡမ်ားကို၊ အာဏာျပဟိန္းေဟာက္ ျခိမ္းေျခာက္ပါေတာ့တယ္။

သားဖြားမီးယပ္ပါေမာကၡ၊ေဒါက္တာခ်ယ္ရီသန္းသန္းတင္မွာ၊ အျငိမ္းစားယူရန္၊ တလခန္႔သာလိုေတာ့ တာေၾကာင့္၊ အေလ်ာ့ေပးကာ၊ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ပါတယ္။ ေဆးပညာပါေမာကၡေဒါက္တာ ညႊန္႔သိန္းကေတာ့၊ အဆူအဆဲဒဏ္ၾကံၾကံခံ၍၊ လက္မွတ္မေရးထိုးဘဲ၊ေနခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာ့၊ အထက္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ရဲ႕၊ အထူးညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္႔နဲ႔၊ သက္စိုးပိုင္ ႏွင့္ အေပါင္းအပါ(၇)ဥိး ကို၊ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳလိုက္ရပါတယ္။

ဒီကိစၥေၾကာင့္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ဟန္က၊ ႏွဳတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ ပါတယ္။ ယခင္ကလည္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရဲ႕ေျမး၊ “ေနေရႊေသြးေအာင္(ခ)ဖိုးလျပည့္” ရဲ႕ခ်စ္သူ ေနျခည္လင္းလဲ့ ႏွင့္ သူ႔အေပါင္းအသင္းေတြ၊ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မျပည့္လို႔၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္မျပဳခဲ့တဲ့ ကိစၥနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ ဖိအားေပးစဥ္က၊ တၾကိမ္ ႏွဳတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့ဘူး ပါတယ္။ ဆရာၾကီးအား Extension ေပးထားတာ၊ (၂)ႏွစ္ခန္႔ရွိျပီျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ႏွဳတ္ထြက္ခြင့္လံုးဝမ ျပဳပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာေလာကရဲ႕၊ ဂုဏ္သိကၡာကို၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြအတြက္၊ အမိန္႔အာဏာေတြ ေပးျပီး၊ ဖ်က္ဆီးေနတာေၾကာင့္၊ အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီတဲ့၊ ဆရာဝန္ေတြေမြးထုတ္ရာ၊ ေနရာတခု အျဖစ္၊ ေရာက္ရွိေတာ့မွာကို၊ ေတြးျပီးရင္ေလးမိရပါတယ္။


ONE MORE SCANDAL AT INSTITUTE OF MEDICINE (1)

When the Medical Students passed the examination of Final Part (2), they are to proceed to concerning Hospital for internship program and serve as House Surgeons. Term for House Surgeon take about approximately one year as their time was divided equally for study the Medicine, Surgery, O.G (Obstetrics and Gynecology) and Pediatrics. Each subject takes about 3 months and altogether one year to be completed. Every end of three months program, House Surgeon must obtain a signature from Professor (Department Head) for completion and satisfactory of performance. Without completion of above program, no one in the history of Burma Medical Institute can hold of the M.B, B.S Degree and had a right to attend the Convocation for Graduation Ceremony.

But the exception for Grandnephew of Dictator Than Shwe, whose father is also a Deputy Minister in Ministry of Health can by-passed the above program and obtain the Medical Degree and attend the Graduation Ceremony.

His name is Thet Soe Paing and his father is Deputy Minister Dr. Paing Soe. He is not alone taking that special privilege but together with his 7 close friends. All of them were not attending for the subjects of O.G and Medicine in House Surgeon Program. Concerning Department Heads refused to sign their documents and official notice was issued to them as they are not entitled for the Graduation Ceremony.

Dr. Paing Soe was in fit of fury and threatening the two Professors who refused to sign the paper for his son and the gangs. O.G Professor Dr. Cherry Than Than Tin is only one month more to serve before retirement and finally give in for the case and sign the paper. Medicine Professor Dr. U Nyunt Thein is boldly defiance for the threat and refuse to sign.

Finally, the order from higher level was issued and instructed all concerning parties to allow the Thet Soe Paing and Gangs of Seven case to be closed and they are to attend the Graduation Ceremony.

For that above case, Rector of I.M (1), Professor Dr. Aye Maung Han was so upset and submitted the resignation letter to higher authority. He did it once when dictator Than Shwe grandson’s fiancée and friends were allowed by higher authority to participate the exam without completion of compulsorily requires attendance, which was by-passing his authority. Both requests were ignored although he is already 62 years old and two years overdue for retirement served under extension term.

How we Burmese people to survive with such kind of wayward students became Medical Doctor? How long the reputation of Burmese Medical standard to be maintained if unprofessional higher level interruptions continue.

Sunday, 22 February 2009

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရဲ႕သားမက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔သြားမည္

စစ္အာဏာရွင္ၾကီးသန္းေရႊတေယာက္ သားမက္ျဖစ္သူ ေနစိုးေမာင္(ကထိက၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္) ကိုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေစလႊတ္ဘို႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေနစိုးေမာင္ဟာစစ္ေဆးရုံမွာ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီးအဆင့္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင္မင္းလည္း အတူလိုက္ပါသြားမယ္လို႔သိရွိရပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဟားဘတ္(စ္)တကၠသိုလ္မွာ “သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳေလ့လာေရး”အတြက္ အေၾကာင္းျပျပီး အေမရိကန္ျပည္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ http://www.harvard.edu.

ေနစိုးေမာင္ ဟာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရဲ႕သမီး၊ ၾကည္ၾကည္ေရႊ (ေခၚ) မၾသ ရဲ႕ခင္ပြန္းျဖစ္သလို၊ ဆိုးသြမ္းအၾကမ္းဖက္လူငယ္ ေနေရႊေသြးေအာင္ (ခ) ဖိုးလျပည့္ ရဲ႕ဖခင္ျဖစ္ပါတယ္။ မၾသ ဟာခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေနစိုးေမာင္နဲ႔အဆင္မေျပျဖစ္ေနတာေၾကာင့္၊ မၾသရဲ႕စိတ္ခ်မ္းသာမွဳအတြက္ နာမည္ၾကီးစီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီး ေတဇ ကအစြမ္းကုန္ျပဳစုဂရုစိုက္ေပးလွွ်က္ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ေနစိုးေမာင္ဟာ ေယာက်ၤားကိုယ္နဲ႔မိန္းမစိတ္ ( မိန္းမလွ်ာ ) ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ စစ္ေဆးရုံ အသိုင္းဝိုင္းနဲ႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေလာကမွာ သူကိုယ္တိုင္ေၾကျငာခဲ့တာပါ။ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊လူ႔အခြင့္အေရးအဆက္မျပတ္ခ်ိဳးေဖာက္ေနတဲ့ တရားမဝင္အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရရဲ႕ မိသားစုဝင္ တဦးကို၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဝင္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလုပ္ရပ္ဟာ၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္၊ အသက္ ေပးေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို လွည့္စားဘို႔ၾကိဳးစားတဲ့လုပ္ရပ္တခုအျဖစ္သတ္မွတ္ ရမွာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ၊ အေမရိကန္သံရံုးက ေနစိုးေမာင္ရာဇဝင္ မသိဘဲေတာ့မေနပါဘူး။ ဗီဇာထုတ္ေပး၊မေပး ေစာင့္ ၾကည့္ရမွာပါ။ သမၼတသစ္ အိုဘားမားရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိတဲ့မူဝါဒေတြ အေျပာင္းအလဲရွိ၊မရွိ ဒီကိစၥက အေသးငယ္ဆံုး အခ်က္ျပခ်က္တခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္စရာရွိပါေၾကာင္း။

ေလးစားစြာျဖင့္
သူရဲေကာင္း။


IS US GOVERNMENT WELCOMING DICTATOR THAN SHWE FAMILY MEMBER IN USA?

His name is Lt-Col; Nay Soe Maung (Retired army doctor) and presently served as a Lecturer in University of Public Health, Ministry of Health. He is a son in law of Burma most notorious dictator General Than Shwe and son of retired Major General Tin Sein.

All above credentials are more than enough for him to earn special privilege above others as now he is preparing to go to Harvard University (http://www.harvard.edu). Person accompanied him is Dr. Tin Min, Rector of same depart¬ment and now they are preparing necessary documents to apply visa in US Embassy, Yangon. We wonder whether US Embassy and Government have no knowledge of their back ground or just ignore to please the junta and dictator of the most human right ab¬user.

Lt-Col; Nay Soe Maung is a father of notorious Nay Shwe Thway Aung (a) Pho La Pyae and Husband of Kyi Kyi Shwe (a) Ma Aw. Now Kyi Kyi Shwe is a famous mi¬stress of Tay Za ( Htoo Trading and AirBagan ). Nay Soe Maung is also famous for his homosexual activity and he is openly declaring his status as a gay. With all that good reputation, he will represent Burma and grab a chance to study in Harvard by help of US Government.

Is US Government already abandons the Human Right issue and collaborated with dictator?

Reported by Thu Ye Kaung.

Friday, 20 February 2009

ေစ်းထဲက စက္႐ုပ္မ်ား

မနက္အိပ္ယာထၿပီး
ေစ်းကိုသြားျဖစ္တယ္….
ေစ်းထဲမွာ စက္႐ုပ္မ်ား
တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕သြားေနတာေတြ႕ရတယ္….
အိပ္ထဲမွာပါတဲ့ပိုက္ဆံ
ခုန္ပ်ံကာ အကုန္ထြက္သြားေပမဲ့
အိမ္႐ွိလူကုန္အတြက္ ဟင္းေ၀ပံုခြဲဖို႕အေရး
အင္း…. ခက္ေသးေတာ့တယ္။

အသီးအ႐ြက္နဲ႔သားငါး
အျမင္မွာမ်ားေပမဲ့ ေစ်းႏွဳန္းကမေသး
၀ယ္ႏိုင္ဖို႕အလွမ္းေ၀းေနေသးတယ္။

ဗိုက္ထဲမွာ ဆာလွေပမဲ့
ဟင္းဖိုးေငြအေလွ်ာ့မခံႏိုင္တာေၾကာင့္
မုန္႕ဟင္းခါးကို မစားျဖစ္တာၾကာလွပါေပ့ါ။

ေစ်းထဲကစက္႐ုပ္မ်ား
ေတြးရင္းနဲ႕လမ္းေလွ်ာက္
လမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းေပ်ာက္လို႕
မုန္႕ေမွ်ာ္ေနတဲ့သားငယ္ကို
ရင္မဆိုင္ရဲ၊ မေတြ႕ရဲေသးတာနဲ႕
အိမ္ျပန္ရမွာေတာင္ ေၾကာက္ေနမိတယ္။

ေမမင္းဆက္

Tuesday, 17 February 2009

ျပည္တြင္းမွ မိတ္ေဆြမ်ား သတိရွိၾကပါရန္

(GW မွ ေပးပို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖစ္ပါသည္။)

2009 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားအတြင္း Campaign မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပိုစတာမ်ားခ်ိတ္ဆဲြျခင္း၊ မွူုတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ေရးဆဲြျခင္း၊ စာျဖန္ ့ျခင္း၊ စာကပ္ျခင္းမ်ား၊ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ျမိဳ ့နယ္ မယက၊ရယကမ်ား၊ အရံမီးသတ္မ်ား၊ ၾကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားထံသို ့ ၁၃၊ ၂၊ ၂၀၀၉ ေန ့တြင္

ညြန္ၾကားခ်က္ေပးပို ့မူ ့မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ညြွန္ၾကားခ်က္တြင္

၁၊ မိမိတို ့ျမိဳ ့နယ္၊ ရပ္ကြက္၊လမ္းမ်ားတြင္ စာျဖန္ ့၊စာေ၀၊ စာကပ္ျခင္း၊မွုတ္ေဆးမွဳတ္ျခင္း၊

ပိုစတာခ်ိတ္ဆဲြျခင္း တို ့ျဖင့္ အစိုးရဆန္ ့ က်င္ေရးမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ေန ့ညေစာင့္ၾကည့္ရန္၊

၂၊ ၄င္းဆန္ ့က်င္ေရးျပဳလုပ္သူကိုဖမ္းမိပါက တေယာက္ဖမ္းမိပါက ၅၀၀၀၀ ေပးမည္။

၃၊ ဆိုက္ကားဂိတ္မ်ား၊ ေစ်းသည္မ်ားအနီးတြင္ ဆန္ ့က်င္စာျဖန္ ့ေ၀ကပ္ျခင္း၊ မမိ္ပါက ဆိုက္ကားဂိတ္သိမ္းမည္၊၊ ေစ်းမေရာင္းရသတ္မွတ္မည္၊ ဆိုက္ကားသမားမ်ား၊ ေစ်းသည္မ်ားမွ ဖမ္းေပးရမည္၊

၄၊ အသစ္ဖဲြ ့စည္းထားေသာ အရံရဲအဖဲြ ့၀င္မ်ားကို ပိုမိုတာ၀န္ခ်ထားရမည္၊

၅၊ ျမိဳ ့နယ္ရဲစခန္းမ်ားမွလည္း လွည့္ကင္း၊၀ပ္ကင္း၊ ရပ္ကင္းမ်ား၊ ေန ့ညပိုမိုခ်ထားရမည္၊

၆၊ အဓိကအားျဖင့္ ၾကံ ့ခိုင္ေရး၊ စြမ္းအားရွင္၊ အရံရဲတို ့ကို ပိုမိုတာ၀န္ေပးခ်ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညြန္ၾကားထားသည္ဟုသိရွိရျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဆန္ ့က်င္လွဳပ္ရွားမူ ့မ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရးကို

ျမိဳ နယ္အလိုက္ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ျဖစ္ပြားပါက အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္၊


● မိမိတို ့၏ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရဆန္ ့က်င္ေရးလွဳပ္ရွားမူ မ်ားကို သတိထားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုျပီး၊ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားသံုးျပီး၊ ၀ါဒျဖန္ ့ဆန္ ့က်င္မူ ့မ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္၊

● ျမိဳ ့နယ္ တခုခ်င္းအလိုက္ အရံရဲ ေထာင္ဂဏန္းရွိျပီး ၄င္းတို ့အား သတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္၊

Friday, 13 February 2009

ေရႊတီဂံုဘုရား အလွဴခံပံုး ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥ

ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့ၿပီးေသာ ေရႊတိဂံုဘုရားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ ရပ္ကို ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြ တခ်ိဳ႕ စံုစမ္းထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ တင္ျပလိုက္ပါသည္။ ပထမ ပို႔စ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ဘေလာ့ တစ္ခုတြင္ ဖတ္ရေသာ အေၾကာင္းအရာေပၚ တည္မွီ၍ ေရးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခု ပို႔စ္မွာ ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြ ပို႔လာေသာ ပို႔စ္ကို ျပန္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ပါေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္၏ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာ တရားအတြက္ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ နအဖ၏ လွည့္ကြက္၊ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ စသည္တို႔ကို သတိတရားႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ တံုျပန္သင့္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္


ေရႊတိဂံုဘုရားအလွဴခံပံုး နဲ႔ ဘာသာေရးေသြးခြဲရန္ၾကိဳးစားမွုလုပ္ရပ္။


“ေလးဆူဓါတ္ပံု ေရႊတိဂံု ႏွင့္ ဘာသာေရး ေစာ္ကားခံရျခင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းသစ္” ကိုဖတ္လိုက္ရတဲ့အခါ အမ်ားနည္းတူ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိၾကပါတယ္။
ဒီဘေလာ့ေဆာင္းပါးမွာ မူရင္းလင့္(ခ္) ကိုေဖၚျပေပးထားတာေၾကာင့္ ေဆာင္းပါးရွင္ “မမ” ရဲ႕ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္ အပ်က္လို႔ယူဆရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ရွဳေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္။
ေဆာင္းပါးရွင္ “မမ” ရဲ့မွတ္ခ်က္အရ၊ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကံဳေမးျမန္းသိရွိခဲ့ရသည့္တိုင္ (ေဂါပကလူၾကီးတဦးမွဝန္ခံ ထားေသာ္လည္း) လကၡံႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနတဲ့ အေျခအေနကိုေရာက္ရွိေနတာလို႕မွတ္ယူမိပါတယ္။
သာမာန္အားျဖင့္ ဒီေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရွဳမိသူတိုင္း၊ စစ္မွန္တဲ့ဗုဒၶဘာသာတရားကိုင္းရွိဳင္းသူတိုင္း၊ ဒီရင္နာစရာ ကိစၥၾကီးေၾကာင့္၊ေဒါသျဖစ္ၾကမယ္ဆိုတာ ယံုမွားသံသယရွိစရာမလိုပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥမ်ိဳးဆိုတာ သာမာန္အေျခအေနထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး၊ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အထိ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ( အဲဒီလိုျဖစ္လာလို႕ကေတာ့၊ စစ္အစိုးရ အၾကိဳက္ေပါ့။)
ဒါေၾကာင့္ “မမ” ရဲ႕ေဆာင္းပါးပါ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းဟာ၊ ရိုးသားျဖဴစင္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာမိန္းမသားတဦးရဲ႕ရင္ တြင္းခံစားခ်က္အစစ္အမွန္လား ဒါမွမဟုတ္ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံအားေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက မ်ား ဘာသာေရးျပႆနာ ျဖစ္ေအာင္ရည္ရြယ္ဖန္တီး ေရးသားထားတာလားလို႔ စဥ္းစားမိပါတယ္။

သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြအရ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းေတြ႔တိုင္း ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းေတြဖန္တီး ျပည္သူေတြ အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ေစျပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ ထြက္ေပါက္ရွာတာ ဒီႏိုင္ငံမွာအစဥ္အလာတခုလို ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကအစ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္အဆံုး ဒီနည္းလမ္းကိုဘဲ သံုးခဲ့ၾကတာပါ။
ေရႊတိဂံုဘုရားအလွဴခံပုံးကိစၥအတြက္ အေျခအေနမွန္သိရဘို႔ သာသနာေရးဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သာသနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ သက္ဆိုင္သူအခ်ိဳ႕အား ေတြ႕ဆံုေလ့လာခဲ့ရာ “မမ” ရဲ႕ ေဆာင္း ပါးပါ အခ်က္အလက္ဟာ လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႕လံုးဝလြဲမွားေနတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိခဲ့ရပါတယ္။


ေရႊတိဂံုဘုရားရဲ႕ေဂါပကအဖြဲ႕အေနနဲ႔ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဂါပကအဖြဲ႕ရဲ႕အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္အညီ ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အလွဴခံပံုး(ဘုရားအတြက္အမ်ားျပည္သူလွဴတမ္း ထားသည့္ေငြမ်ား)အားမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း ကိုမွကန္ထရိုက္စနစ္နဲ႔ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ေန႔စဥ္ညတိုင္းေဂါပကအဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕ နဲ႔ သံဃာေတာ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အလွဴခံပံုးမ်ားအား၊ ေဂါပကရံုးခန္းအတြင္း သယ္ေဆာင္ျပီး အလွဴေငြမ်ားအား ရည္တြက္၍ စာရင္းျပဳစုၾကရေၾကာင္း၊(က်ပ္ေငြ၊ ေဒၚလာ၊ အက္(ဖ္)အီးစီ စသျဖင့္) ႏွင့္ ေနာက္တေန႔ နံနက္ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ဘဏ္သို႔သြားေရာက္ အပ္ႏွံ ၾကရေၾကာင္း၊ စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ခြင့္ျပဳရာတြင္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအ တိုင္း တိတိက်က်လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွဳျပဳထားေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

မိမိတို႔အေနနဲ႔ ယခုလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘာသာေရးျပႆနာ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာ မ်ားမျဖစ္ေအာင္ညီညီ ညြတ္ညြတ္နဲ႔ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ရမဲ့အခ်ိန္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕လွည့္ကြက္ထဲ မဝင္မိၾကေစရန္ ေမတၱာေရွ႕ထား သတိေပးတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ေလးစားစြာျဖင့္၊
အမွန္တရားျမတ္ႏိုးသူ။

Tuesday, 3 February 2009

ေလးဆူဓါတ္ပံု ေရႊတိဂံု ႏွင့္ ဘာသာေရး ေစာ္ကားခံရျခင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းသစ္


ကၽြန္ေတာ့္ cbox ထဲမွာေတြ႔ရတဲ့ လင့္(ခ္) အခ်ိဳ႕အျပင္ ေမးလ္ကိုပါ ေရာက္လာတဲ့ ေရႊတိဂံု ဘုရားက အလွဴခံပံုး ကိစၥ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ရင္း အေတာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းတပါး ကိုလိုနီ ျဖစ္ခဲ့ရတုန္းက ဘုရားေပၚမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဖိနပ္စီးၿပီး တတ္ခဲ့တာကို အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္နဲ႔ တာ၀န္အရ ျပည္သူတရပ္လံုး အပါအ၀င္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာဆို တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကလို႔ တိုင္းတပါးသားေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ လူလို သိနားလည္ လူေတြက အေလ်ာ့ေပး လိုက္ေလ်ာခဲ့လို႔ သမိုင္း၀င္ဘာသာေရး တိုက္ပြဲ တစ္ခု အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး၊ လြတ္လပ္ေရး အရယူတဲ့ တိုက္ပြဲေတြရဲ႕ အစလို႔ေတာင္ သတ္မွတ္လို႔ ရပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအပါအ၀င္ ကမာၻအရပ္ရပ္က ဘာသာလူမ်ိဳး ေပါင္းစံုက သမိုင္း၀င္တန္ဖိုးအရေရာ၊ ဘာသာေရး တန္ဖိုးအရေရာ ေလးစားၾကည္ညိဳရၿပီး ေရွးလူႀကီးေတြ တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ ေရြတိဂံုဘုရားႀကီတဆူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ဂုဏ္ယူလို႔ မဆံုးပါဘူး။

ဒီေတာ့ ေမးခြန္းေလး တစ္ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္ဘာသာ ေမးၾကည့္ရရင္ .. ေရႊတိဂံု ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚက အလွဴခံပံုဆိုတာ ဘာအတြက္ လုပ္ထားပါၾကပါသလဲ။

ရလာမယ့္ အေျဖကေတာ့ .. ေရႊတိဂံုဘုရားႀကီးရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ ေ၀ယ်ာ၀စၥ အ၀၀ အတြက္ သဒၶါၾကည္ညိဳ ကုသုိလ္ယူလိုသူေတြက ကုသုိလ္ပါ၀င္ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ အလွဴခံပံုးမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ မပါ ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္ထံ ပို႔ထားလို႔ ဖတ္မိတဲ့ ဘေလာ့ေဆာင္းပါးထဲက စာအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္မွာ ျပန္ကိုးကားလိုက္ပါတယ္

အဲဒါမနက္ပိုင္း..... ညေနဆို ခုႏွစ္နာရီထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြ က်မတို ့ညီအမေလးေယာက္ ေဒၚၾကီး ထမင္းေတြဟင္းေတြ လၻက္သုတ္ေရေႏြး ေကာ္ဖီ အစံုထည့္ျပီး ဘုရားေပၚတတ္ ခ်မ္းသာၾကီးတန္ေဆာင္းမွာ ပု တီးစိတ္ စကားေတြေျပာျပီး ....။ ေခါင္းေလာင္းထိုး..လူႏွင္ေတာ့မွ မဆင္းခ်င္ဆင္ျခင္နဲ ့က်မတို ့ ဆင္းလာခဲ့ၾကတယ္။
က်မတို ့ညီအမ ဘုရားမနက္တက္ ညေနတက္လို ့ဘုရားတရား သိပ္လုပ္တယ္လို ့ ေတာ့ မထင္ေစခ်င္ဘူး ။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစလိုက္ရင္တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္မျပီးႏိုင္မစီးႏိုင္ေျပာတာေတြ..... ရင္ထဲမွာစုထားတဲ ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အကုန္ေျပာ.... ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို ေနာက္တုန္း..။ က်မကေတာ့ အကုန္စပ္စုေတြ ့သ မွ် အကုန္ အဲလိုစပ္စုရင္းနဲ ့ေရႊတိဂံုဘုရားက အလွဴခံပံုးေတြ အေၾကာင္း က်မသိလာခဲ ့ရတယ္၊ ခ်မ္းသာၾကီး တန္ေဆာင္းမွာပုတီးစိပ္ေနရင္း ကိုးနာရီခြဲေလာက္ဆို ခပ္ပိန္ပိန္ပုပု ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ က ေသာ့ခတ္ထားတဲ ့အလွဴခံပံုးေတြကို လာလာထမ္းယူသြားတယ္ ...။ ျပီးရင္တစ္ပံုးျပီးတစ္ပံုး မေမာႏိုင္မပမ္းႏိုင္ သူ ထမ္းေနတာ ဘုရားမွာရွိသမွ်ပံုး အကုန္တစ္ေနရာမွာသူသြားသြားစုတာ တစ္ေန ့လဲမဟုတ္ ႏွစ္ေန ့လဲ မဟုတ္ စဥ္းစားၾကည့္ပါဦးရွင့္.....။
က်မတို ့ငယ္ငယ္ကေတာင္ မိုးအလင္း ၀င္ခ်င္တဲ့လူ ၀င္ထြက္သြားလာေနတ့ဲ ့ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚမွာ အဲလိုသိမ္းတာ တစ္ခါမွမေတြ ့ဘူးခဲ ့ဘူး...။
အခုဆယ္နာရီဆိုရင္ ဘုရားဖူးေတြအကုန္ဆင္း ေဂါပကနဲ ့၀န္ထမ္းပဲ က်န္တာ....။
ေသာ့ခတ္ထားတဲ ့အလွဴခံပံုးကိုဘုရားပတ္ျပီး ထမ္းခိုင္းတာ ဒဏ္ေပးထားတာနဲ ့မတူေပဘူးလား....။
ပုတုတုနဲ ့အဲဒီပံုးလာထမ္းတဲ ့ေကာင္ေလးကို........... မမေလ......... သိတယ္ေနာ္
ဟဲ ့နင္ကို ဘယ္သူဒဏ္ေပးထားတာတုန္းလို ့က်မေမးေတာ့..... ဗ်ာ.... အမတဲ ့ အဲဒီ ပံုးေတြထမ္းျပီး ဘယ္ယူသြားတာတုန္းဆို ေတာ့သိမ္းတာေလတဲ ့။
ဟဲ ့နင္အားေနလား နင့္ဘယ္သူသိမ္းခိုင္းတာလဲ အဲဒါဘုရားပိုင္ပစၥည္း နင္မသိမ္းလဲ ခိုးမဲ ့ သူမရွိဘူးဆိုေတာ့...။ မဟုတ္ဘူးအမ က်ေနာ္တို ့က ၀န္ထမ္း.... ဒါက်ေနာ္တို ့သူေဌးပိုင္တာတဲ ့.....။
က်မေခါင္းနဘမ္းၾကီးသြား သလိုအမေတြလဲအနားတိုးလာတယ္ရွင္းရွင္းေျပာစမ္းနားမလည္ဘူးေဂါပကသြား တိုင္မွာေနာ္ဘုရားပိုင္ေငြေတြျပည္သူေတြရဲ ့အလွဴေငြေတြကိုဘယ္ကသူေဌးကပိုင္တယ္လို ့နင္ေျပာတာတုန္းဆို ေတာ့ က်ေနာ္တို ့သူေဌးက ေရႊတိဂံုဘုရားက အလွဴေငြကို တစ္ႏွစ္ကို သိန္းငါးေထာင္နဲ ့ကန္ထရိုက ္ယူထားသတဲ ့ ရွင္....။ က်မတစ္ကိုယ္လံုး မိုက္ကနဲျဖစ္သြားသလို......။ အမတို ့အားလံုးလဲ ပါးစပ္အေဟာင္းသားန႔ဲ ....။ နင့္သူေဌးကဗုဒၶဘာသာလား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး..... ဘာသာျခားတဲ ့ မလတ္က ဘယ္ဗုဒၶဘာသာမွ ဒီအလုပ္မလုပ္ဘူး ...မမ... နင္ေမးရက္တယ္တဲ ့...။
မလတ္ရယ္ ဗုဒၶဘာသာေတြလုပ္လို ့ဒီအလွဴေငြေတြ ဘာသာျခား လက္ထဲေရာက္ကုန္တာမဟုတ္လား...။ ဆိုေတာ့မွ မလတ္က မဟုတ္ဘူးတဲ ့ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္တဲ ့စီးပြါးေရး ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတဲ႕ လူတစ္စုေၾကာင့္ ရျပီးသားဘုရားေငြေတြ ေရာ မေရရေသးတဲ ့အလွဴေငြေတြေရာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေရြတိဂံုဘုရားၾကီးကို သိန္းငါးေထာင္နဲ ့ဘာသာျခားလက္ထဲ မွာေပါင္ထားတာေပါ့တဲ ့...။ ငါတို ့ကဘုရားကိုရည္စူးျပီးလွဴတယ္ ။ လက္စသတ္ေတာ့ ကုလားကရေနတာကိုးတဲ ့။ အဲဒီေန ့ကစလို ့ဘုရားကိုေရလွဴ ၊ ပန္းကပ္ေရႊသကၤန္းကပ္ရံုကလြဲလို ့ေသာ့ခတ္ထားတဲ ့အလွဴခံပံုးေတြထဲက်မတို ့ အလွဴေငြမထည့္ေတာ့ဘူးရွင္.......။ ကဲ..... ရွင္တို ့ေရာလွဴၾကဦးမလား...ရွင့္ ။

မွတ္ခ်က္။ ။ အဲဒီကိစၥလံုး၀မဟုတ္ပါဘူးဆိုလွ်င္ က်မကို က်ိဳးေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာ ရွင္းျပေပးပါရွင္ ။ က်မ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကိုလက္ခံခ်င္လို ့ပါ....။ ရင္းႏွီးတဲ ့ေဂါပကလူၾကီးတစ္ေယာက္ကိုလဲ က်မေမးၾကည့္ေတာ ့ မွန္ပါတယ္တဲ ့ရွင္ .....

မမ
မူရင္း လင့္(ခ) ကေတာ့ http://mamaonlinediary.blogspot.com/2009/01/blog-post_5417.html
အခုေတာ့ ကိုလိုနိ နယ္ခ်ဲ႕ကေတာင္ ဘာသာေရးအတြက္ နားလည္မူ ေပးခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ လူလို နားမလည္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ နအဖ အဖြဲ႔က တိုင္းျပည္ကုိ ကၽြန္ျပဳကိုလိုနီ လုပ္တဲ့ လက္ထက္မွပဲ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚက အလွဴခံပံုးေတြကို စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ကန္ထရိုက္ စနစ္နဲ႔ ခ်ေပးခဲ့တယ္တဲ့။ တကယ့္ ရင္နာစရာပါပဲ။

အဲဒီကေန တဆင့္ ထပ္ၿပီး ပြားမိေနတဲ့ အေတြးေတြကေတာ့ ..
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေမြးခင္ကတည္းက ေရႊတိဂံုဘုရားရဲ႕ ေကာက္ခံရရွိတဲ့ အလွဴေငြေတြဟာ ႏွစ္စဥ္ ေ၀ယ်ာ၀စၥ အတြက္ အသံုးျပဳၿပီးတာေတာင္ ပိုေနမယ္ဆိုတာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လူတိုင္း သိၾကပါတယ္။ အဲဒီ ေငြေတြ ဘယ္မ်ား ေရာက္ကုန္ၿပီလဲ။

ကန္ထရိုက္ခ်ေပးမွ ေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနကို ေရႊတိဂံုဘုရားၾကီးက ေရာက္ေနၿပီလား။

ဘုရား .. ဘုရား။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ အၿပီး ေနာက္ထပ္ ဘာသာတရားနဲ႔ သဒၶါၾကည္ျဖဴ ကုသိုလ္ရွင္ေတြရဲ႕ ေစတနာေတြဟာ အခုလို အၾကမ္းဖက္သမားေတြက တိုင္းျပည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္း ေနခ်ိန္မွာ ဘာသာ သာသနာဆိုတာေတြကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းၾကီးကို ေစာ္ကားခံေနရၿပီဆိုတာ သက္ေသတခုပါပဲ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္

(တလက္စတည္း အၾကန္းဖက္ေသာင္းက်န္သူရဲ႕ ေနာက္လိုက္ အစြယ္အပြားေတြက ေျပာလာမယ့္ စကားကို ၾကားေနမိလို႔ တခါတည္း ဆက္ၿပီး ေျပာလိုက္ပါဦးမယ္ .. ေရႊတိဂံုဘုရားေ၀ယ်ာ၀စၥေတြကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရင္ ႀကိဳတင္ ေငြစာရင္းလုပ္ၿပီး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေစတနာထား ျပဳလုပ္ေပးေနတာကို နားမလည္ဘဲ ေျပာတယ္တို႔၊ .. ႏွစ္စဥ္ အလွဴခံ ေကာက္ခံေငြ ဘယ္ေလာက္ နည္းနည္း ပံုမွန္ သိန္းငါးေထာင္ ရေအာင္ အၾကံအစဥ္နဲ႔ စနစ္တက် လုပ္ေနတာကို နားမလည္ဘဲ ေျပာတယ္တို႔ .. ဆိုတာေတြ ေျပာလာႏိုင္ပါတယ္။ ..

ဒီေနရာမွာ စနစ္တက် လုပ္တယ္ ဆိုတာ .. ေ၀ယ်ာ၀စၥအတြက္ ႏွစ္စဥ္ အလွဴခံရရွိေငြေတြထဲက သတ္မွတ္တဲ့ ေငြကို ေ၀ယ်ာ၀စၥအတြက္ (ေစတနာရွင္ေတြ ေငြေၾကးမယူဘဲ ျပဳလုပ္ေပးေနတာအျပင္၊ ေစတနာရွင္မ်ား မလုပ္ႏိုင္ေသာ အျခား လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားအတြက္) စနစ္တက် လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးဦးကို ေစ်းၿပိဳင္ေခၚၿပီး ေငြေပးခိုင္းေစျခင္းသာလွ်င္ မွတ္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ခံေနေသာ ေငြအတြက္ ကန္ထရိုက္ စနစ္ကေတာ့ ေအာ့ႏွလံုး နာစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဘယ္စီးပြားေရး သမားကမွ အရံႈးခံၿပီး ေငြသိန္းငါးေထာင္ ရင္းႏွီး အလုပ္လုပ္မယ္ မဟုတ္ပါ ခင္ဗ်ာ။)

ပိုက္ဆံေပၚမွ လြတ္ေျမာက္ေရးစာသားမ်ား ....ကူညီျဖန္ခ်ီေပးပါရန္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေက်ညာခ်က္ ၂ / ၀၁ တြင္ ပါရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံၾကရန္ ဟူေသာေတာင္းဆိုခ်က္ ကို ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႕ လူငယ္အင္အားစု အဖြဲ႕မွ ယခုကဲ့သို ေငြစကၠဴေပၚတြင္လြတ္ေျမာက္ေရး စာသားမ်ားေရးကာ February ႏွင့္ March လ ႏွစ္လတိုင္တိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျပီး ျပည္သူတရပ္လံုးအားပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။ျပည္ပ အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္လည္း blog ၊ email ၊ phone ၊ radio စသည္႕နည္းလမ္းေပါင္း စံုကို သံုးကာျပည္တြင္း သို႕ အဆက္မျပတ္ ပန္ၾကားေပးရန္ လည္း ဖိတ္ေခၚသည္။

Sunday, 1 February 2009

ယၾတာမေအာင္ျမင္တဲ့၊ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးရဲ့ဒုကၡ

အာဏာကို လက္လႊက္ရမွာ ေသမေလာက္ ေၾကာက္ေနျပီး ေလာဘ ရမက္ၾကီးလွတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ၾကီး သန္းေရႊ တေယာက္ ယၾတာေခ်တာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ အကုသိုလ္ အက်ိဳးေပးကေတာ့ ေအာင္ျမင္မွဳေတြ ရရွိေနပါတယ္။

အမ်ားသိရွိထားခဲ့ၾကသလို ဇလြန္မွာ ယၾတာေခ်ဘို႔ လုပ္စဥ္ သက္ေတာ္ေစာင့္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးစိုးရွိန္ေပးတဲ့ မီးခ်စ္က မီးမေတာက္တာေၾကာင့္၊ ဘုရားေဂါပကမ်ား စီစဥ္ထားတဲ့ မီးခ်စ္ကို အာဏာရွင္ၾကီးသန္းေရႊထံ လွမ္းေပးစဥ္ လက္ထဲမေရာက္ဘဲ ေအာက္သို႔ ျပဳတ္က်သြားတာေၾကာင့္ အာဏာရွင္ၾကီး အမ်က္ေဒါသထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

အသိဥာဏ္နဲ႔ ဆင္ခ်င္တံုတရား ကင္းမဲ့လွတဲ့ အာဏာရွင္ရဲ႕ တခ်က္လႊတ္အမိန္႔ေၾကာင့္ မယက ဥကၠ႒ ဦးရင္ထြန္းကို ညတြင္းခ်င္း အလုပ္ျဖဳတ္ျပစ္ခဲ့ျပီး တာဝန္ရွိ ဦးစီးအရာရွိတဦးကို တံတားဦးျမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးကို ေခ်ာက္ထဲတြန္းခ်ဘို႔ ခိုင္မာတဲ့ဦးတည္ခ်က္ တင္းမာတဲ့သေဘာထားေတြနဲ႔ ေန႔မနား၊ ညမအား ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနရတာေၾကာင့္ ခါးနာေဝဒနာ ခံစားေနရေပမဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ မျပည့္ဝမွာ စိုးရိမ္မိတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ ေခ်ာက္ထဲ တြန္းခ်ႏိုင္ရန္ ေဗဒင္ဆရာရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အေျပးအလႊား ယၾတာေခ်ေနရတာပါ။

ခါးနာေရာဂါပိုမိုဆိုးရြားလာလို႔ ေငြေဆာင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ခရီးစဥ္ကတဆင့္ ရန္ကုန္မွာ ေခတၱနားျပီး ေနျပည္ေတာ္ အျပန္မွာ ဇလြန္ယၾတာမေအာင္ျမင္တာကို အျမန္ အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဗဒင္ဆရာက ထပ္မွန္ညႊန္ ၾကားခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ဒီတခါမွာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ စစ္အုပ္စုက တည္ထားကိုးကြယ္မဲ့ ဥပၸါတသႏိၱေစတီေတာ္ (တည္ေဆာက္ဆဲ) မွာ ယၾတာေခ်ခိုင္းတာပါ။ စစ္အာဏာရွင္ၾကီး ဘုရားရွိခိုးျပီး ယၾတာေခ်ဘို႔အထမွာ ရပ္ျပီးျပီးျခင္း ဖင္ထိုင္လွ်က္ ျပဳတ္က်သြားတာေၾကာင့္ အေရးေပၚ လူနာတင္ကားနဲ႔ ခုတင္(၁၀၀၀) စစ္ေဆးရံုကို ပို႔ေဆာင္လိုက္ရပါတယ္။


စစ္အာဏာရွင္ၾကီးကို သယ္ေဆာင္သြားတဲ့ MSF မွ လွဴဒန္းထားတဲ့ ေခတ္မွီ လူနာတင္ယာဥ္ဟာ ေလေအးေပးစက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနလို႔ တာဝန္ရွိအရာရွိျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မွဴးၾကီးစိုးထက္ဟာ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ကကေဆး မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေအာင္ရဲ႕ တပည့္ရင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အၾကီးအၾကယ္ အေရးယူမွဳ မရွိခဲ့တာပါ။

ခုတင္(၁၀၀၀)စစ္ေဆးရံုမွာ ရက္အတန္ၾကာ ကုသမွဳခံယူျပီး ယခုအခါ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးဟာ သူ႔ရဲ႕ေနအိမ္မွာ ေဆးကုသမွဳဆက္လက္ခံယူေနပါတယ္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားဧည့္သည္ကိုမွ်လက္ခံမေတြ႕ပါ။

(မွတ္ခ်က္။ သတင္းေပးပို႔ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိ၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား မေဖၚျပျခင္းအေပၚ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။)

ယၾတာအေပၚမွာသာ ဖက္တြယ္အားထားေနရွာတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးရဲ႕ ဘဝဇတ္သိမ္းမေကာင္းပံုကို ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစို႕။