Wednesday, 31 March 2010

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါတီ မွတ္ပံုမတင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေထာက္ခံခ်က္


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါတီ မွတ္ပံုမတင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေထာက္ခံခ်က္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုဦးစီး အစည္းအေဝးက အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု(နအဖ)မွ ထုတ္ျပန္သည့္ တရားနည္းလမ္းမက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ပါတီ မွတ္ပံုမတင္ေရးကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဦးေဆာင္ပါတီပီသစြာ ျပည္သူဘက္က ရပ္တည္၍ သမိုင္းဝင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ(ယူေက)မွ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္၏ ပါတီမွတ္ပံုမတင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား အားလံုးကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ(ယူေက)မွ ဆက္လက္၍ ဝန္းရံ သြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးအတြက္ …

 • တရားနည္းလမ္းက်ေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေတာင္းဆိုျခင္း၊
 • ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာျခင္း၊
 • ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္ႀကိဳးစားျခင္း

စသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို တရားဥေပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာျခင္းမ်ားကို နအဖ စစ္အုပ္စုမွ …..

 • တရားလက္လြတ္ ဥပေဒျပင္ပ အၾကမ္းဖက္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား၊
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒ စနစ္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
 • ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ လွ်စ္လွဴရႈျခင္း

စသည္တို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္လွ်က္ ျပည္သူလုထု၏ အက်ိဳးပ်က္စီးရာ၊ ပ်က္စီးေၾကာင္းမ်ားကို ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

ထိုေၾကာင့္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စု နအဖကို ဆန္႔က်င္ရာတြင္ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို တိုက္ပြဲ ပံုသ႑ာန္မ်ိဳးစံု၊ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဝင္သြားၾကမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ျပည္သူလူထုအားလံုးမွ တညီညြတ္တည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ


Tuesday, 30 March 2010

ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားတို့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံက အဆံုးအျဖတ္အခါသမယ


ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားတို့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံက အဆံုးအျဖတ္အခါသမယ

ဦးဝင္းတင္

၃၀ မတ္ ၂၀၁၀

ျမန္မာျပည္ကစစ္အစိုးရဟာ က်ေနာ္တို့ပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ုိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ကို တရားဝင္ဆက္လက္ရပ္တည္လႈပ္ရွား မယ္ မလႈပ္ရွားဘူးဆိုတာနဲ့ပတ္သက္ျပီး ခက္ခဲတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ ခ်ဖို့အေျခ ဆိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ့ဖြံ့ျဖိုးေရးေကာင္စီလို့ ေခၚတဲ့ အာဏာရဗိုလ္ခ်ုပ္ေတြဟာ ဒီလထဲမွာ မတရားတဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲဥပေဒတစံုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး က်ေနာ္တုိ့ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ ရက္ ၆၀ အတြင္း အသစ္ျပန္မွတ္ပံုမတင္ရင္ ဖ်က္သိမ္းမယ္လို့ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ္တို့ဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့သဘာဝကို သိထားပါတယ္။ သူခ်မွတ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြဟာ တရားမွ်တမႈ စိုးစဥ္းေလာက္ျပလိမ့္မယ္လို့ က်ေနာ္တို့ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စစ္အစိုးရဟာ အဲဒီဥပေဒေတြသံုးျပီး က်ေနာ္တို့ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းကေန ဖယ္ထုတ္ပစ္လိမ့္မယ္လို့လည္း မေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ပါဘူး။ စစ္အစိုးရဟာ ပါတီအားလံုးပါဝင္တဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာ လြတ္လပ္ တရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးဖို့ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လ်စ္လ်ူရႈလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ့ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ ဆႏၵကို အာခံလိုက္ျပန္ပါျပီ။

နိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ဥပေဒက နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို မဲေပးျခင္း၊ ယွဥ္ျပိုင္ျခင္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ပါတီဝင္ျဖစ္ျခင္းတို့အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ကိုယ့္ပါတီဝင္အျဖစ္ ရွိမေနေအာင္ ပါတီေတြက အာမခံရမွာျဖစ္ျပီး နုိင္ငံ့ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာ ေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြကို လိုက္နာပါ့မယ္ဆိုတဲ့ ခံဝန္ခ်က္ကိုလည္း လက္မွတ္ထိုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း မျဖစ္မေန ဝင္ျပိုင္ဖို့လိုပါတယ္။ ဒီကန့္သတ္ခ်ုပ္ခ်ယ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို့ပ်က္ကြက္ရင္ ပါတီဖ်က္သိမ္းခံ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရတာ လြယ္ကူရိုးစင္းလွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘူး ဆိုတာပါဘဲ။ က်ေနာ္တို့ဟာ ေဖာက္ျပန္ ျခစားျပီး မတရားတဲ့ ဒီတရားေရးစနစ္ေအာက္မွာ အက်ဥ္းခ်ခံေနရ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နဲ့ တျခားလူေတြကို မထုတ္ပစ္နိုင္ပါဘူး။ သူတို့မပါရင္ က်ေနာ္တို့ပါတီဟာ အလကားျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သူတို့ဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ့ တရားဥပေဒ အာဏာပိုင္စိုးမႈကို ယံုျကည္လို့ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ယံုျကည္လက္ခံေလာက္ဖြယ္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းျဖစ္ဖို့ဆိုရင္ သူတို့ကို ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးျပီး ဗမာျပည္ရဲ့ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းထဲ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစဖို့လိုပါတယ္။

ထာဝရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရားဝင္ေအာင္လုပ္ဖို့ ရည္ရြယ္ျပီး စစ္အစိုးရ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို က်ေနာ္တို့ လက္မခံပါဘူး။ ဒီအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပုဖို့ ဆႏၵခံယူပြဲကို ၂၀၀၈ ခု နာဂစ္မုန္တိုင္းအျပီးမွာ က်င္းပခဲ့ျပီး အဓမၼဖိအားနဲ့ မသမာမႈနဲ့ "အတည္ျပုခဲ့"တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဒီအေျခခံဥပေဒအတုအေယာင္ကို ပယ္ခ်ပစ္ျပီး အားလံုးပါဝင္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့နုိင္ငံေရးအရေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈကတဆင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ့အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ တရားဥပေဒ အာဏာပိုင္စုိးမႈနဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ုိးအားလံုး တန္းတူညီမွ်မႈ ကိုအာမခံမယ့္ အေျခခံဥပေဒတရပ္ ဖန္တီးဖို့ျဖစ္ပါတယ္။ အတု အေယာင္အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာပါ့မယ္လို့ က်ေနာ္တို့ ခံဝန္ခ်က္မထိုးနိုင္ပါဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းကေန စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြက္ လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

အဖြဲ့အစည္းတခုအဖို့ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ုိးခ်နုိင္ဖို့ ဆိုတာ မလြယ္လွပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က သူမပါတီ ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ မွတ္ပံုတင္ဖို့ "စဥ္းေတာင္မစဥ္းစားဘူး" လို့ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီမိုကေရစီကို သက္ဝင္ယံုျကည္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ပီပီ ပါတီကဘဲ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ဖို့ကို အေလးေပးခဲ့ပါတယ္။ တနလၤာေန့မွာေတာ့ က်ေနာ့္ရဲေဘာ္အားလံုးက ဒီမတရားမႈေတြကို အတူတကြရင္ဆိုင္ဖို့ သေဘာတူခဲ့ျကပါတယ္။

တခ်ုိ့ကေတာ့ က်ေနာ္တို့ပါတီ ဆက္လက္ျပီး တရားဝင္အေနအထားရွိဖို့ ပိုအေရးျကီးတယ္လို့ ယူဆျကပါတယ္။ သူတို့စဥ္း စားခ်က္အရ က်ေနာ္တို့ပါတီ တရားမဝင္ျဖစ္သြားရင္ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္နိုင္ေတာ့မွာလဲတဲ့။ ကုလ သမဂၢနဲ့ တခ်ုိ့နိုင္ငံေတြကလည္း စစ္အစိုးရကို ဒီမတရားဥပေဒေတြ ေျပာင္းလဲေပးဖို့ ပန္ျကားခဲ့ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နဲ့ နိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါဝင္ခြင့္ေပးဖို့ ေတာင္းဆိုခဲ့ျကပါတယ္။ အတြင္းေရးမွူးခ်ုပ္ဘန္ကီမြန္းဟာ ဗမာျပည္ အေျခအေန ေဆြးေႏြးနုိင္ေအာင္ သူ့ရဲ့ "ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ားအုပ္စု" အစည္းအေဝးတခု ေခၚယူက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရ ဟာ က်ေနာ္တို့တိုင္းျပည္ထဲက စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ့ လူသားမ်ုိးနြယ္ဆန့္က်င္ေရးရာဇဝတ္မႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို့ "စံုစမ္း ေရးေကာ္မရွင္"တရပ္ကို ကုလသမဂၢကေနထူေထာင္ဖို့ အျကံျပုခ်က္အပါအဝင္ ကုလ အထူးစံုစမ္းေရးသမား ေတာမတ္စ္အိုေဟး ယားကြင္တားနား မျကာခင္ကထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာနဲ့ အျကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္ေတြကို "အေလးအနက္စဥ္းစား" ေနတယ္ လို့လည္း က်ေနာ္တို့ျကားရပါတယ္။ ဒီလိုေနာက္ကြယ္က နုိင္ငံတကာ့အသံေတြရဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ့တင္ မလံုေလာက္နုိင္ပါ။ နိုင္ငံတကာ့အသံေတြ ေျကညာခ်က္ေတြကို ဗမာျပည္နိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ေျပာင္းလဲပစ္ဖို့ ထိေရာက္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ့ အားမျဖည့္တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ရဲေဘာ္ေတြ ပူပန္ေျကာင့္ျကမိတာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို့ပါတီဟာ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရးနဲ့ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အသက္ေပးလွူသြားခဲ့ျကသူေတြရဲ့ မျပီးဆံုးေသးတဲ့ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို့ဆိုတဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ့ ၁၉၈၈ ခု ဒီမိုကေရစီေရး လူထုအံုျကြမႈကေန ေပါက္ဖြားလာ တာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို့ဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တခဲနက္အနုိင္ရခဲ့ျပီး ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈျကီး ရဲ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမတရားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ"ဥပေဒေတြ"ကို ဒူးေထာက္ဖို့ျငင္းဆန္တဲ့အတြက္ မျကာခင္မွာ စစ္ အစိုးရကေန ဖ်က္သိမ္းတာကို ခံရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲင္အယ္လ္ဒီ ဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္ တို့ဟာ ျပည္သူေတြအျကားမွာ ျပည္သူေတြနဲ့အတူ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ဟာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ့အခြင့္အေရးနဲ့ တုိင္းရင္း သားလူမ်ုိးစုမ်ားတန္းတူေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ့ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာ့အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ့ က်ေနာ္တို့နဲ့အတူ ရပ္တည္ဖို့ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာကအစိုးရေတြဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ေရြးေကာက္ပြဲနဲ့ ျကိုတင္စီစဥ္ထားတဲ့ရလဒ္ကို လက္မခံေျကာင္း ေျကညာဖို့လိုျပီး စစ္အစိုးရအေနနဲ့ ဗမာျပည္အတြက္ သိသာထင္ရွားျပီး တိုးတက္တဲ့အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို့ ဖိအားေပးသင့္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲဆိုရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ အပါအဝင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးတာနဲ့ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြအေပၚ စစ္ဆင္ေရးေတြ ရပ္စဲတာက အစခ်ီရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ စစ္အစိုးရဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ့ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ့ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျပီး အမ်ုိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီေပၚထြန္းေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဝင္းတင္

မတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ ထုတ္ ဝါရွင္တန္ပို့စ္သတင္းစာမွ Decision Time in Burma for Democracy's Advocates ေဆာင္းပါး

ဦးဝင္းတင္ဟာ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္လည္းျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္ျပီး ၁၉၈၉ ခုကေန ၂၀၀၈ ခုအထိ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Monday, 29 March 2010

၂၉ ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုဦးစည္း အစည္းအေဝးဒီေန႔သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔၏ ေအာင္ပဲြရတဲ့ေန႔ တေန႔ျဖစ္ၿပီး .... နအဖ၏ မတရားေသာ ဥပေဒမ်ားကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး နအဖ၏ ေထာင္ေျခာက္ထဲမွ ထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊမွ အစည္းအေဝးသို႔ က်န္းမာေရးအရ ေသြးတိုးေန၍ မတတ္ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း .. စာျဖင့္ ေရး၍ မိမိ၏ သေဘာထားကို ေပးပို႔ ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။ သူ့၏ စာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာအတိုင္းပါဟု ေရးထားပါသည္။

ဦးလြင္မွလည္း တတ္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း သူ၏ သေဘာမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားအတိုင္းဟု စာျဖင့္ ေပးပို႔လိုက္ပါသည္။

ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း အားလံုးမွလည္း မွတ္ပံုမတင္ဖို႔ကို သေဘာတူၾကပါသည္။

မနက္ပိုင္းတြင္ အစည္းေ၀းတက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပန္းကုံးစြပ္ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။ တခ်ိဳ႕မွလည္း အနက္ေရာင္မ်ား ၀တ္လာၾကပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ NO ဟု ေရးထားေသာ ဘူးသီး (၂) လံုးႏွင့္ စကား (၆) ခြန္း ကို ၂၇ ေန႔တြင္ ဦးဥာဏ္၀င္း ေတြ႔စဥ္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာၾကားေသာ စကား(၆) ခြန္းမွာ ......
 • ၁။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုကို လက္မခံျခင္း
 • ၂။ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီမက်၊ မတရား၍ လက္မခံတာျဖစ္ျခင္း
 • ၃။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းတြင္ ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြးမ်ား မလုပ္ရန္
 • ၄။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို မည္သူမွ ပိုင္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ျခငး
 • ၅။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ပ်က္သြားျခင္း မဟုတ္ဟု မွာၾကားျခင္းႏွင့္
 • ၆။ျပည္သူမ်ားမွ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားပါရန္ ... စသည္တို႔ကို မွာၾကားလိုက္ပါသည္။

ဦးတင္ဦးမွလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာအတိုင္းပဲဟု သေဘာထားေပးၿပီးေနာက္ အားလံုးမွ ဝိုင္းဝန္း သေဘာတူ၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ကိစၥကို မျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

“အေၾကာက္တရားကင္းေသာစိတ္ရွိရာ အရပ္”

ထိုအရပ္၌ စိတ္တို႔သည္အေၾကာက္တရားကင္းျပီး ဦးေခါင္းတို႔သည္ ေမာ္၍မတ္၍ေန၏။

ထိုအရပ္၌ အသိတရားတို႔သည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကြန္႔ျမဴးလွ်က္ရွိၾက၏။

ထိုအရပ္၌ ကမၻာေလာကၾကီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲျပားျခင္းျဖစ္ေစမည့္
ေသးသိမ္ၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာေဒသစြဲနံရံမ်ား မရွိပဲေန၏။

ထိုအရပ္၌ စကားလံုးတို႔သည္ နက္နဲမွန္ကန္ေသာ သစၥာတရားမွသာ သေႏၶတည္ျဖစ္ေပၚလာၾက၏။

ထိုအရပ္၌ မေမာမပန္းႏိုင္ေသာ လံုံ႔လဥႆဟသည္ ၿပီးေျမာက္ျပည့္စံုေသာ
အေျခအေနသို႔ လွမ္းတတ္ၾက၏။

ထိုအရပ္၌ ၾကည္လင္ေသာ ဆင္ျခင္တံုတရားတို႔သည္ အက်င့္ေကာင္းတို႔ေမွးမွိန္ရာ
ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ကႏၱာရ၌ ပင္ လမ္းစဥ္စစ္ က်င့္စဥ္မွန္တို႔သည္ မေပ်ာက္ပဲ
တည္ၾကကုန္၏။

ထိုအရပ္၌ လူသားတို႔၏ စိတ္ဓါတ္မ်ား လြတ္လပ္ေသာ အက်င့္ေကာင္းမ်ား
က်ယ္ျပန္႔ျဖစ္ထြန္းေအာင္ အဖသ ခင္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ေတာ္မူ၏။

အဖသခင္ …………………………

ထိုအရပ္၌သာ ကၽြႏု္ပ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုးထပါရေစသား။အိႏၵိယစာေရးဆရာႀကီး ရာဘင္ျဒာနတ္တဂိုး၏ Where the mind is without fear
ကဗ်ာကို အလင္းဆက္မွ ခံစားပံုေဖာ္သည္။

၂၈ . မတ္လ . ၂၀၁၀

နအဖ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ဒီေန႔ ၂၉ ရက္၊ မတ္လ ၂၀၁၀ မွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွ ... နအဖ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ေရး သေဘာထား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တညီတညြတ္တည္း ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

စုစုေပါင္းတတ္ေရာက္ အစည္းအေဝး တတ္ေရာက္သူ (၁၁၃) ေယာက္ရွိၿပီး၊ ကန္႔ကြက္မဲ မရွိ တညီတညြတ္တည္း ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ မဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာၾကားခဲ့ေသာ အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို ဖတ္ျပၿပီး၊ ....

အစည္းအေဝး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ေရး ေၾကျငာခ်က္ကို ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးမွ ဖတ္ၾကား အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရံုခ်ဳပ္ ပတ္ဝန္းက်င္ အစည္းအေဝး တတ္ေရာက္သူႏွင့္ အစည္းအေဝး၏ ရလဒ္အတြက္ လာေရာက္ နားေထာင္ေနသူ စုစုေပါင္း လူ ၄၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

နအဖ၏ လံုျခံဳေရးရဲမ်ား အမ်ားအျပား ေတြ႔ရၿပီး၊ နအဖဘက္မွ လာေရာက္ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွာ ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား အပါအဝင္ လူ ၁၀၀၀ ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ားမွာ ပ်ာယာခတ္ေနၾကၿပီး .... လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အဖမ္းအဆီး သတင္းမ်ား မရွိေသးပါ။ ၄င္းအျပင္ နအဖဘက္မွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အေနွာက္အယွက္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း မရွိေသးပါ။

NLD အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လာေရာက္ေနၾကေသာ နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ရလွ်င္ . ရရျခင္း တင္ေပးပါ့မည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္

ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သည္ နအဖ စစ္တပ္၏ ေက်းဇူးခံ လံုးဝ မဟုတ္ေပ ....

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အၿပီး (နအဖ အေခၚ တပ္မေတာ္ေန႔အၿပီး) မွာ ျမန္မာ့သမိုင္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ သမိုင္းကို ျပန္ေတြးမိတယ္။

လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္သမား(နအဖ)ေတြရဲ႕ စစ္သားေတြနဲ႔ သမိုင္းကို အမွတ္တမဲ့ ေက်ာ္လႊားဖတ္သြားၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕ ၾကားမွာ ...

"ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းမွာ ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေျပာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္"
"ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးကို တပ္မေတာ္က အရယူေပးခဲ့သည္"
လို႔ဆိုတဲ့ အယူေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

တကယ္တန္း ေသခ်ာ ေတြးၾကည့္ပါ။ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး အရယူခဲ့တဲ့ သမိုင္းမွာ တပ္မေတာ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ "တပ္မေတာ္က ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို အရယူေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး"။

"ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ သခင္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္းေတြက ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို အရယူေပးခဲ့တာသာျဖစ္ပါတယ္"။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သြားၿပီးကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္(စစ္တပ္) ဆိုတာ မရွိေတာ့ဘူး။

နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး သမိုင္း တေလွ်ာက္မွာလည္း တပ္မေတာ္(စစ္တပ္) ဆိုတာ မရွိဘူး။

ဥပမာ .. နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ အေစာဆံုးနဲ႔ လူထုတရပ္လံုး ပါဝင္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ပ်ိဳးက်ဲေပးခဲ့ေသာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုမွာ တပ္မေတာ္(စစ္တပ္) ဆိုတာ မရွိပါ။ သခင္ေတြ၊ ေရနံေျမ သပိတ္ အလုပ္သမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြပဲ ရွိတယ္။

၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုကအစ ေနာက္ပိုင္း ေတာက္ေလ်ာက္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြ ေပၚေပါက္လာေရး၊ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ ဖိနပ္မစီးေရး .. စတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကေန ေနာက္ဆံုး အဂၤလိပ္ကို တိုက္ဖို႔ ဂ်ပန္နဲ႔ သြားေပါင္းတဲ့ အထိ၊ ဂ်ပန္ကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္လက္ထဲကေန လြတ္လပ္ေရးကို အရယူခဲ့တဲ့ ... သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ တပ္မေတာ္(စစ္တပ္) ဆိုတာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ လူတစ္စုနဲ႔ ျပည္သူလူထုက ရယူေပးခဲ့တာပါ။

ကဲ ဘယ္မွာလဲ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ ထြန္းေျပာင္ခဲ့တဲ့ သမိုင္း၊ .... တကယ့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမိုင္း အစစ္ အမွန္မွာ တပ္မေတာ္(စစ္တပ္)ဆိုတာ မရွိခဲ့ဘူး။

ဂ်ပန္အထိ သြားၿပီး စစ္ပညာသင္ဖို႔၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ဖို႔ လုပ္ခဲ့တာလည္း ေသခ်ာ ျပန္ေတြးၾကည့္ပါ။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ သခင္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက လုပ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒါ အမွန္တရားေတြပါ။ အဲဒါ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ သခင္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သမိုင္းေတြပါ။

လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ သမိုင္းမဟုတ္ဘူး။ သခင္နဲ႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သမိုင္း။

အဲဒီ အထဲကမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ဒို႔ဗမာ အစည္းအရံုးဝင္ သခင္ေအာင္ဆန္းက လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ၿပီး အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကို တြန္းလွန္ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က တြန္းလွန္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ သမိုင္းမွာ .. သခင္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ သခင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရယူေပးခဲ့တဲ့ ... ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးသာ ျဖစ္ၿပီး .... အခု လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ရွိတဲ့ နအဖရဲ႕ ေနာက္လိုက္ စစ္တပ္က ရယူေပးခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ လံုးဝ မရွိပါဘူး။

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး အရယူေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္၏ ေက်းဇူးရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ သခင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္အား ဒုကၡေပးခဲ့ေသာ သမိုင္းမ်ားသာ ရွိပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ နအဖ စစ္တပ္၏ ေက်းဇူးခံ လံုးဝ မဟုတ္ေပ။.....


ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္

(စာၾကြင္း ... လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သမိုင္းသစ္မ်ားအရ နအဖ ေနာက္လိုက္ စစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ၾကားတြင္ .. ေသြးေၾကြး၊ ဘဝေၾကြး၊ မိဘေတြရဲ႕ မ်က္ရည္ေၾကြး၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ေၾကြး၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သာသနာေတာ္ေၾကြး ေတြသာရွိပါေၾကာင္း)

Sunday, 28 March 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ (ယူေက) မွ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

နအဖ စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို လံုးဝ ပစ္ပယ္လိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရႊဂံုတိုင္မူကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲ၍ ပါတီတည္ရွိမႈထက္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သြားႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ား၊ အေထြေထြအၾကပ္အတည္းမ်ားတြက္ တာဝန္ရွိသူမွာ နအဖ သာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ရႈျမင္သည္။ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ျပင္ေနမႈမ်ား၊ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ အႏိုင္ယူ ေျဖရွင္းလိုသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ သေဘာသဘာဝ မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွ ယေန႔ကာလအထိ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို လက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး အေျဖမဟုတ္ေၾကာင္း နအဖ အေနျဖင့္ အေလးအနက္ ထားသင့္သည္။ စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕႔အစည္းမ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အတင္းသြပ္သြင္းေနျခင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ား ေတာက္ေလာင္ကာ အမ်ိဳးသားေရးၿပိဳကြဲမႈမ်ားကို ဦးတည္သြားႏိုင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိေနရသည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သမိုင္းအက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ နအဖ၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေလးအနက္ သတိေပးလိုသည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို နအဖမွ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳလ်က္ ဆက္လက္၍ အၾကမ္းဖက္ကာ တဖက္သက္ ေျဖရွင္းေနျခင္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အား အႏၱရာယ္အတြင္းသို႔ က်ဆင္းေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည္။

ထိုေၾကာင့္ အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ဖမ္းဆီးထားေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးကို လႊတ္ေပး၍ အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာအေျဖျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုသည္။

တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးကို ဆက္လက္၍ မဆုတ္မနစ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ (ယူေက)

၂၇၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၀ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ည- ေဆးနီမႈတ္(စပေရး) ကန္ပိန္း (မႏၱေလး)
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လဖစတ (AAMD) - Burma အင္အားစုမွ (စပေရး)မႈတ္ေဆးအနီေတြနဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚအႏွံ႕ နံရံေတြေပၚ FREE, FREE Su Kyi, FREE Daw Su, FREE 2010, FREE Aung San Su Kyi, ေရြးၾကက္ေျခခတ္(ေရြးေကာက္ပြဲအလိုမရွိ) အစသျဖင့္ လိုက္လံေရးသားကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖမ္းဆီးခံ ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ၂၀၀၈ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆန္႔က်င္ေရး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

မႈတ္ေဆးေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚ ေနရာေတြကေတာ့ မႏၱေလးတိုင္း တရားရံုးခ်ဳပ္နံရံေတြ၊ TTC (ပညာေရးေကာလိပ္), နန္းေရွ႕၊ ေရႊေက်ာင္းႀကီး၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္အေရွ႕ဘက္ ၆၉ လမ္း၊ ေဗာဓိကုန္း၊ ၆၂ လမ္း၊ ၆၄၊ ၆၅ လမ္း သိပၸံလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ လမ္း ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၆၊ ၈၇ လမ္းေတြနဲ႔ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးပတ္၀န္းက်င္၊ ေရႊက်ီးျမင္ဘုရားပတ္၀န္းက်င္ အစသျဖင့္ ၀င္းနံရံ၊ တံခါး၀၊ အုတ္ခံု၊ ေရကန္၊ ဓမၼာ႐ံုနံရံ အစသျဖင့္ေတြေပၚမွာ ေဆးနီစပေရးဘူးနဲ႔ လိုက္မႈတ္ေရးခဲ့ၾကပါတယ္။

အလားတူ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ိဳးေတြကို အျခားနယ္၊ၿမိဳ႕မ်ားမွာလည္း မျပတ္တမ္းဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲၾကဖို႔ အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဓာတ္ပံုေတြကို ပူးတြဲ ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္။

-------------
လူထုလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစု (လဖစတ)
Activists for Abolishing the Military Dictatorship (AAMD) – Burma

ဗမာျပည္သူလူထုႏွင့္ NLD သို႔ ေပးစာ

လူထုလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစု (လဖစတ)

Activists for Abolishing the Military Dictatorship (AAMD) Burma

ဗမာျပည္သူလူထုႏွင့္ NLD သို႔ ေပးစာ

(၁/၂၀၁၀)

၂၈၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၀

ကၽြန္ေတာ္တို႔အင္အားစုသည္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ေပါက္ဖြားလာသည္။ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႔အႀကံဳရင့္လူႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္စုေပါင္းထားေသာ အင္အားစုျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္တြင္း အေျခစိုက္ထားေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အင္အားစုသည္ ျပည္တြင္းတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာဆင္ႏႊဲေလ့ရွိသည္။

ယေန႔ခ်ိန္ခါသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္တစ္စုႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အေပါင္းအပါ တြဲဘက္ လူလြန္မသားမ်ား၏ ျခစားလိမ္ညာရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားအား ဗမာျပည္သူလူထုမ်ားခင္မ်ာ အျပင္းထန္ဆံုးရင္ဆိုင္ခါးစည္းခံစားေနရေသာ ကာလျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ နာဂစ္ မတရားအေျခခံဥပေဒ အေျချပဳကာ က်င္းပမည္ဆိုသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အင္အားစုက အယံုအၾကည္မရွိပါ။ လက္မခံပါ။ ထိုမွတစ္ဖန္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ NLD ပါတီအား ေခ်ာင္ပိတ္႐ိုက္သလို ျပဳမူထားျပန္သည့္ ၂၀၁၀ ပါတီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အင္အားစုမွ ပ်က္ရယ္ျပဳ႐ံႈ ႔ ခ်လိုက္ပါသည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန႔က ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းပါ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔အရွက္၊ မိမိတို႔ငဲ့ကြက္၍ ဆက္လက္ေလးစားကိုင္စြဲကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ရာ၌ "မတရားေရြးေကာက္ပြဲအား ငါတို႔မ၀င္" ဟု ျပတ္ျပတ္သားသားဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးအသံေပးေနသည့္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ တတိယအုပ္စု၀င္ဆိုသူမ်ားသည္ ပါတီရပ္တည္ေရး၊ ရသေလာက္ယူ-ပူးသတ္တိုက္ယူေရးကို အေၾကာင္းျပကာ အသံေကာင္းဟစ္ေနၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မွာ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ဒူးေထာက္အညံ့ခံ ေၾကာက္ရြံ႔အ႐ႈံးေပး၊ ဘက္ေျပာင္းဘက္လိုက္၊ ၿခံခုန္လာဘ္ေမွ်ာ္ေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ခ်ိန္ခါသည္ ဗမာတစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုးရွိ အလႊာမ်ိဳးစံုမွ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ဆင္ႏႊဲရမည့္ အခ်ိန္အခါက်ေရာက္ၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအား ဆင္ႏႊဲရာတြင္ NLD ပါတီႏွင့္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားကလည္း ဗမာျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊဲပါရန္ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းအပ္သည္။

လူထုလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစု (လဖစတ)

Activists for Abolishing the Military Dictatorship (AAMD) Burma