Monday, 11 April 2011

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ေပၚေပါက္ လာေရး


ျမန္မာျပည္မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အစုိးရသစ္ရဲ႕ သမၼတေျပာလိုက္တဲ့ မိန္႔ခြန္းက ခုတေလာ လူေျပာမ်ားလာပါတယ္။


"အစုုိးရသစ္ရဲ့ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ေပၚေပါက္ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလို ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ပြင့္လင္းမႈ ရိွရမယ္၊ တာ၀န္ခံမႈ ရိွရမယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီရမယ္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး အားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္မႈ ရိွရမယ္၊ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ သြက္လက္ၿပီး ထိေရာက္မႈ ရိွရမယ္။" (သမၼတ ဦးစိန္းစိန္)

ဦးသိန္းစိန္ ေျပာတာေတြကလည္း ေျပာတာေပါ့။ တကယ္တန္း အဲဒီလို ေျပာတာေတြျဖစ္တဲ့ ."ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ေပၚေပါက္ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔" ဆိုတာေတြအတြက္ သမၼတရာထူးယူထားတဲ့ လူက ေျပာတိုင္း ျဖစ္လာတဲ့ အရာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေျပာတဲ့သူကိုယ္တိုင္ သိဖို႔ေကာင္းတယ္။ အဲလို အစိုးရျဖစ္လာဖို႔ဆိုရင္ "ပါလီမာန္(ဥပေဒျပဳ အာဏာ)၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ)၊ တရားေရးဌာန(တရားစီရင္ေရး)" အဲဒီ ၃ ရပ္လံုးသီးျခားစီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ တိုင္းျပည္မွာ ရွိဖို႔လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၂၀၀၈ နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒမွာ အဲဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုပါရဲ႕လားဆိုတာ .. မိန္ခြန္းေျပာတဲ့ သမၼတက ေသခ်ာ ဆန္းစစ္ရဲ႕လားဆိုတဲ့ သံသယ ျဖစ္မိပါတယ္။

ပထမ တခ်က္အေနနဲ႔ အားေကာင္းတဲ့ အတိုက္အခံမရွိေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အစီအစဥ္တက် နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ တားျမစ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ပါလီမာန္ (ဥပေဒျပဳ အာဏာ)ကေန အတည္ျပဳလာမယ့္ ဥပေဒေတြဟာ "တရားမွ်တပါရဲ႕လား၊ သန္႔ရွင္းပါရဲ႕လား၊ လူတစ္စုကိုပဲ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဘက္လိုက္မႈဆိုတာေတြ ကင္းႏိုင္ရဲ႕လား၊ ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚလာေစမွာလား" ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ဦးသိန္းစိန္ အရင္ေျဖသင့္ပါတယ္။

ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အႏိုင္ယူထားၿပီး ရလဒ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာတဲ့ သမၼတက ႏိုင္ငံရဲ႕ "တရားစီရင္ေရးအာဏာ" ရွိမယ့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားႏိုင္ခြင့္ရွိသလို၊ အခ်ိန္မေရြးလည္း ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိေနပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏၱရာယ္အင္မတန္ႀကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္သလို သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ အဓိက တားဆီးေနတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ မိန္႔ခြန္းမေျပာခင္ သမၼတအေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသင့္တယ္ထင္ပါတယ္။ (ဥပမာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း (ဒါမွမဟုတ္) သမၼတက ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္တာလုပ္ရင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က အေရးယူလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။) ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္လို႔ ရေနလို႔ပါပဲ။ .. သမၼတရဲ႕ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတြကို အေရးမယူမယ့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ခန္႔မွာ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ တရာစီရင္ေရးနဲ႔ ဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ရာမွာလည္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က သမၼတ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ၿပီး လုပ္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ .. သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကို မထိခိုက္မယ့္ ဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲပါေတာ့မယ္။ ဒီအခါ တိုင္းျပည္ဟာ ျပည္သူလူထုကို အႏၱရယ္ေပးမယ့္ "state terrorism" ျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းကို အေရးယူလို႔ရမယ့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ မရွိတာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရျဖစ္လာစရာ လမ္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ေပၚေပါက္လာေရး ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေျပာႏိုင္ဖို႔ ဦးသိန္းစိန္က ဘယ္လို အခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေျပာဆိုေနလဲ ဆိုတာေမးဖို႔ လိုလာပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ အပိုင္းမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အေျခခံဥပေဒအရ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးပါ့မယ့္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္

Saturday, 2 April 2011

သူမ်ားေယာင္တိုင္း လိုက္ေယာင္၊ အေမာင္ေတာင္မွန္း မသိေသာ ပါလီမာန္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခုဆိုရင္ နအဖကေန ေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ ပါလီမာန္ဆိုတာႀကီး ေပၚလာပါၿပီ။ အဲဒီပါလီမာန္ကေန တိုင္းျပည္ကို စီမန္ခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမယ္တဲ့။ ပါလီမာန္မွာ ဝင္ထိုင္ေနတဲ့ လူေတြကေတာ့ ျပည္သူကိုယ္စားျပဳ အမတ္မင္းေတြ။ ျပည္သူလူထုကို ဦးေဆာင္လမ္းျပ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသြားမယ့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ လူႀကီးလူေကာင္းေတြ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဒိတ္ဒိတ္က်ဲ ပညာတတ္ေတြနဲ႔ တခ်ိန္က ကိုယ့္ဘာသာ ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚေနတဲ့ စစ္ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြပါဝင္တဲ့ တတ္ေရာက္ေနတဲ့ ပါလီမန္ႀကီးပါပဲ။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ပီပီ စိတ္ဝင္စားမိတယ္။ ဝမ္းသာအားရေပါ့။ လူႀကီးလူေကာင္းေတြ တတ္ေရာက္ေဆြးေႏြးရာ ပါလီမာန္ႀကီးရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြကိုလည္း စိတ္တဝင္တစားၾကည့္မိတယ္။

ေတြ႔ပါၿပီဗ်ာ။ ပါလီမာန္ အသစ္စက္စက္ႀကီးရဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမႀကီးမွာ အျမင္မေတာ္တာကို စျမင္ရေတာ့တာပဲ။

ပါလီမာန္ ဥကၠဌရဲ႕ ေရွ႕တည့္တည့္မွာ ခ်ထားတဲ့ ဘာမွန္းညာမွန္း မသိတဲ့ အေခ်ာင္း(ဘင္ခရာ တီးဝိုင္းမွာေတာ့ အဲဒီလို အေခ်ာင္းမ်ိဳးကို အေရွ႕ဆံုးက လူက ဂီတသံစဥ္အတြက္ အခ်က္ျပဖို႔ သံုးတယ္။ "က်ိဳင္း" လို႔ ေခၚတယ္ထင္တယ္။) ႀကီးကို ေတြ႔မိေတာ့တာပါ။ (အထက္ပါ ပံုကို ၾကည့္ပါ။)

တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အမတ္မင္းမ်ား ခင္ဗ်ာ ... အဲဒီ အေခ်ာင္းႀကီးက ဘာအတြက္ အဲဒီမွာ ခ်ထားတာလဲ ဆိုတာ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္လို႔သာ ေမးခြန္းေမးခ်င္ေနမိတယ္။ "သူမ်ားေယာင္တိုင္း လိုက္ေယာင္၊ အေမာင္ေတာင္မွန္းမသိ" ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ ေနၾကတယ္ ထင္ပါတယ္။

ၿဗိတိသွ် ပါလီမာန္မွာ အဲဒီလို အေခ်ာင္းမ်ိဳးကို ပါလီမန္ အစည္အေဝး ခန္းမမွာ ခ်ထားတာကို ျမင္ၿပီး ငါတို႔ ပါလီမာန္မွာလည္း အဲဒီ အေခ်ာင္းႀကီး ခ်ထားမွ ပါလီမာန္နဲ႔ တူမယ္ထင္ၿပီး ခ်ထားပံုရပါတယ္။ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္မွာ အဲဒီအေခ်ာင္း မရွိပါဘူး။ အဲဒီ အေခ်ာင္းႀကီးကို ဘာအတြက္ ခ်ထားတာလဲဆိုတာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အမတ္မင္းေတြ သိပံု မရပါဘူး။ တိုင္းျပည္ေတာ့ တိုးတတ္ႀကီးပြားဦးမယ့္ လကၡဏာပါပဲ။

ၿဗိတိသွ် ပါလီမာန္မွာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္အရ ဘုရင္မႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့က တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို ၿဗိတိသွ်ေတြရဲ႕ ရိုးရာ အစဥ္အလာအရ ဘုရင္မႀကီးရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ က်င္းပရပါတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ အစည္းအေဝးတိုင္းအတြက္ ဘုရင္မႀကီးက မတတ္ေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရင္မႀကီးကိုယ္စား အဲဒီ အေခ်ာင္းႀကီးကို ပါလီမာန္မွာ ခ်ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေဝး "စ" ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ အေခ်ာင္းႀကီးကို ဘုရင္မႀကီး အစည္းအေဝးခန္းထဲ ဝင္လာတဲ့ အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ အားလံုးက အရိုအေသေပးၿပီး ပါလီမန္ထဲကို လူတစ္ေယာက္က သယ္လာရပါတယ္။ အစည္းအေဝးၿပီးရင္ ျပန္သယ္သြားရပါတယ္။ ဒါ ၿဗိတိသွ် ထံုးစံပါ။

နယူးဇီလန္၊ ၾသစေတးလွ်လို ၿဗိတိသွ် ဘုရင္မႀကီး ၾသဇာခံ ဓနသဟာရ ႏိုင္ငံေတြမွာ အဲဒီအေခ်ာင္းႀကီးကို ပါလီမာန္မွာ ထားရွိပါတယ္။

အေမရိကန္မွာ ဘုရင္ စနစ္ မရွိလို႔ အဲဒီလို အေခ်ာင္းႀကီး ပါလီမာန္မွာ မရွိပါဘူး။ ျပင္သစ္ပါလီမာန္မွာ ဘုရင္ စနစ္ မရွိလို႔ အဲဒီအေခ်ာင္းႀကီး မရွိပါဘူး။ ဂ်ာမနီမွာလည္း အဲဒီ အေခ်ာင္းႀကီး မရွိပါဘူး။

တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အမတ္မင္းမ်ားခင္ဗ်ာ ... ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးရဲ႕ ပါလီမာန္မွာ ဘာလို႔ အဲဒီ အေခ်ာင္းႀကီး ခ်ထားရတာပါလဲ။ ... ဒါမွ မဟုတ္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီအျဖစ္ တိုင္းျပည္ကို အမတ္မင္းတို႔ လက္ထက္ေရာက္မွ အလိုလို သတ္မွတ္ေနတာလားဆိုတာေတာ့ ...

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္