Sunday, 18 April 2010

ဤသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သင့္ပါတယ္ဟု .....

မၾကာခင္ အၾကမ္းဖက္သမား နအဖ စစ္အုပ္စုမွ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပက္သက္၍ မ်ိဳးစံုေဝဖန္ၾကတဲ့ အထဲက နအဖ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စေပ့စ္(space) တို႔၊ ဘာမွ မရွိတာထက္ ရွိတာ ပိုေကာင္းတယ္တို႔ ဆိုတာေတြကို လူအေတာ္မ်ားမ်ားက တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုၾကၿပီးေနာက္ ... အထက္ပါ အေတြးအေခၚမ်ားဟာ အၾကမ္းဖက္သမား နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကို NLD က မဝင္ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ ကာလမွာ အသံုးမဝင္ ေရးပန္းမစား၊ လူထုနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ လူေတြၾကားမွာ တိုးမေပါက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ အခု ေနာက္ထပ္ ေျပာလာတဲ့ စကားအခ်ိဳ႕ရွိလာေနပါေသးတယ္။

အဲဒီေျပာတာေတြထဲက ပထမ အခ်က္ကေတာ့ ....

နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအရ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ၅၁ % မဲလာမေပးေအာင္ ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သပိတ္ေမွာက္တာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္မယ္ေပါ့။

ဒါေပမယ့္ ဒီလို ေအာင္ျမင္ေအာင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ဖို႔က မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီလို မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခါ ကိုယ့္လူေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္မၿပိဳင္ရင္ နအဖရဲ႕ လူေတြပဲ ပါလာတဲ့အခါ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ၿပိဳင္ဘက္မရွိရင္ အဲဒီေဒသရဲ႕ နအဖလူကို မဲေပးစရာ မလိုဘဲ သူ႔အလိုလို ေရြးခ်ယ္ၿပီးသြားျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ လူထုကလဲ ၿပိဳင္ဘက္မရွိတဲ့ အဲဒီ နအဖ လူေတြကိုပဲ ေပးရေတာ့မယ္။ အဲလိုဆိုရင္ ကိုယ့္ဘက္က ဆံုးရႈံးမႈ ျဖစ္သြားမယ္။ ပါလီမန္မွာ နအဖ လူေတြပဲ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘက္က လူေတြ ဝင္ၿပိဳင္သင့္ပါတယ္တဲ့။

ေနာက္ ဒုတိယ အခ်က္မွာေတာ့ .....

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ NLD ကို လူထုက ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ SNLD လိုတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ အျခားေသာပါတီမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လူထုက မဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု ေရြးေကာက္ပြဲကို အသံုးျပဳၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရြးသင့္ပါတယ္ဆိုတာမ်ိဳး။

ေနာက္ဆံုး တတိယ အခ်က္မွာေတာ့ ......

ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ဘဲ နအဖက ဒီအတိုင္း ဆက္သြားရင္ ဒီမိုကေရစီ ရႏိုင္မလား၊ မရႏိုင္ဘူးလား။ .... တကယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပထမ တႀကိမ္မွာ ဒီမိုကေရစီ မရႏိုင္ေသးရင္ေတာင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ၅ ႏွစ္တခါ လုပ္ၿပီး လူထုက ေရြးသြားတဲ့ အခါမွာ ဒီမိုကေရစီကို သြားႏိုင္ပါတယ္တဲ့။

ကဲ .... ဟုတ္ပါ့မလား ေမာင္ကာဠဳရယ္ လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အဘိုး ငယ္ငယ္က ေျပာဖူးတဲ့ ဇာတ္ပြဲထဲက ေလသံပံုစံနဲ႔ ေမးလိုက္ခ်င္ပါေတာ့တယ္။ (ေနာက္မ်ားမွပဲ အဲဒီလို ေျပာခဲ့တာေတြဟာ နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြ၊ ၂၀၀၈ နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒေတြနဲ႔ပဲ ဘာေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္သလဲဆိုတာ ေရးပါဦးမယ္။)

ကိုထိုက္

ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါ

(www.kaungkin.com မွ ရယူထားပါသည္။)


လူဆိုသည္ကား လူမႈေရး သတၱဝါ social animal ဟူ၍ သဘာဝတၳ ပညာေက်ာ္တဦးက ဆိုခဲ့မိန္႔ခဲ့ဖူးေခ်၏။ ထိုပညာေက်ာ္၏ အဆိုအမိန္႔ကို သံေယာင္လိုက္ျပီးသကာလ အႏွီပညာေက်ာ္ ေနာက္တဦးကလည္း လူဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးသတၱဝါဟူ၍ ျမြက္ၾကားလိုက္ျပန္ေခ်သည္။ ခက္ကျပီတကား။ ငတို႔ကဲ့သို႔ ပညာခ်ဳိ႔တဲ့ ဒီမိုကေရစီမဲ့ ႏိုင္ငံသား ႏို႔ပုန္းစားတို႔အတြက္ မ်က္ေစ့သြက္သြက္လည္စရာေပတကား။

သို႔ပင္ေသာ္ျငား မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကကို တေစ့တေစာင္း ငဲ့၍ေစာင္း၍ ျပန္ေျပာင္း သုံးသပ္လိုက္ေသာ အခါတြင္မူကား လူသည္ ႏုိင္ငံေရးသတၱဝါပါတကားဟု ငါေကာင္းေကာင္း သိရွိနားလည္ရျပီတမုံ႔။

ငတို႔ ေပါကၠာရာမရာဇဌာနီျမန္မာျပည္ဝယ္ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါ အေထြေထြ အျပားျပားရွိသတတ္။

အခ်ိဳ႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔သည္ ေခြးႏွင့္တူ၏။ ၄င္းတို႔၏ ေက်ာျပင္ကို ေဗ်ာထင္ကာ ေဆာ္ပါႏွက္ပါေသာ္လည္း ငါတို႔ကို ေဆာ္ေပသည္တကားဟု အမ်က္မသို။ လက္ဖ်စ္တခ်က္တီးလ်င္ အျမီးကိုႏွံ႔ျပတတ္ေလ၏။ အခ်က္တစ္ရာေပးသည္ ေဆာ္သည္ကို အမွတ္မထား၊ ထညက္ (ထန္းလ်က္) တခါ ေကြ်းသည္ကိုသာ အခါခါ သတိရလ်က္ သူူူတထူး၏ တခါကျပဳဖူးေသာေက်းဇူးကို တသသ ေအာက္ေမ့သတိရေသာဟူ၏။ ေခြးႏွင့္အလြန္တူေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားပါတကား။

အခ်ိဳ႔ေသာႏို္င္ငံေရးသမားတို႔သည္ကား လိပ္ႏွင့္တူစြတကား။ ကိုယ့္ဗိုက္ေအာက္ကိုသာ တြင္တြင္ယက္ဖို႔ ၾကိဳးစားတတ္ၾကေပသည္။ ပူးသတ္မည္၊ ေပါင္းႏွပ္မည္၊ ဘယ္လိုလုပ္လိုက္မည္၊ ညာလိုလုပ္လိုက္မည္ ဆင္ဖမ္းမည္၊ က်ားဖမ္းမည္ဟု ဘာဘာညာညာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပေနပါေသာ္ျငား၊ လိုရင္းမွာကား ကိုယ့္ ဗိုက္ေအာက္ကိုယ္ ယက္ဖုိ႔သာပင္တကား။ အႏွီ ဂႏၳဝင္ဓါတ္ျပားေဟာင္းၾကီးကို အပ္ေၾကာင္းခါခါထပ္ျပီးခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လိပ္ဘိုးဘိုး လိပ္ဘြားဘြားတို႔မွာမူ ရိုးသည္အီသည္ဟု မရွိပါကလား။

အခ်ိဳ႔ေသာႏုိင္ငံေရးသမားတို႔သည္ကား ႏြားႏွင့္တူ၏။ မထုံတက္ေတးႏွင့္ ေႏွးေကြးေလးလံလွေခ်၏။ ရိုက္ေသာ္လည္း မမႈ၊ ထုေသာ္လည္း မျဖံဳ။ သုိ႔ေသာ္ ထမ္းပိုးေအာက္မွလည္း ရုန္းထြက္ရန္မစဥ္းစား။ ပ်င္းတိပ်င္းတြဲႏွင့္ ၾကဳံရာက်ရာဘဝမွာ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းဟုသာ သေဘာထား၏။ စအိုဝကို နဂန္ (ႏြားကန္) ႏွင့္ဆြႏိုင္မွ ေတာ္ကာက်၏။ သို႔မဟုတ္မူကား အသက္မရွိေသာအရုပ္သို႔ပင္တကား။

အခ်ိဳ႔ေသာႏုိင္ငံေရးသမားတို႔သည္ကား ေမ်ာက္ႏွင့္တူ၏။ ဟိုအေကာင္ကို ခဲႏွင့္ပစ္လို႔ပစ္၊ ဟိုသတၱဝါကို တုတ္ႏွင့္ထိုးလို႔ထုိး အမ်ိဳးမ်ိဳးဒုကၡေပး ေႏွာင့္ယွက္တတ္၏။ ႏိုင္ငံေရးသမား ေယာင္ေယာင္ သတင္းသမားေယာင္ေယာင္ အန္ဂ်ီအုိေယာင္ေယာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေယာင္ေယာင္ေဆာင္ၾက၏။ ဟိုဆြဒီဆြ အလြန္စတတ္ေသာ ညဥ္ဆိုးရွိ၏။ ရန္သူကေနာက္ကလိုက္လာျပီဆိုလ်င္မူ သစ္ပင္ ေပၚ အျမန္ေျပး၍ ေဝါင္ေဝါင္ေရွး ေဝးေဝးကေရွာင္တတ္ေပသတည္း။ ေမ်ာက္ႏွင့္မတူ ဘာႏွင့္တူေသးသနည္း။

အခ်ိဳ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔မွာမူ ကုလားအုပ္ႏွင့္တူေပစြ။ ကုလားအုပ္ဆိုေသာ္ျငား ရိုးရိုးကုလားအုပ္ကား မဟုတ္။ အပ္နဖားထဲသို႔ တိုးဝင္ရန္ၾကိဳးစားေနေသာ အာဂကုလားအုပ္ျဖစ္ေပသည္။ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေကာင္းမြန္လွပါဘိ။ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးမားလွပါဘိ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရွိ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တကၠသီလာတို႔ မွ သင္ၾကားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအဌာရႆ အရပ္ရပ္ကို တတ္ပြန္ကြ်မ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သိျမင္လွပါဘိ။ ဤသို႔ေသာ ကုလားအုပ္မ်ိဳးကိုကား ကို္ယ့္လည္ပင္းကို ကိုယ့္အျမီးႏွင့္ပတ္မိေနေသာ ကုလားအုပ္ကဝိ အေက်ာ္အေမာ္မ်ားဟု ေခၚထိုက္လွ ေပသည္တကား။

အခ်ိဳ႔ေသာႏို္င္ငံေရးသမားတို႔သည္ကား က်ားႏွင့္တူေပ၏။ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲတြင္ ၾကာရွည္ထားေသာ္လည္း မာန္စြယ္မက်ိဳး။ ေခါက္ရိုးမက်။ ေလွာင္ခ်ိဳင့္မွ လြတ္သည္ႏွင့္ ေတာသုံးေတာင္ညံေအာင္ ကြ်က္ေအာင္ မာန္ေတာ့ေဟာက္ေတာ့သည္တကား။

ႏိုင္ငံေရးသမားလုပ္စားသူတို႔ အတတ္ကို အတုျမင္အတတ္သင္တတ္ေသာ ငါသည္ တပါးေသာသူတို႔အား တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ျပီးသကာလ လက္ညွိဳးအေခ်ာင္းေခ်ာင္းထိုးခဲ့ျပီးေခ်ျပီ။

ယခုတဖန္ မိမိကိုယ္ကုိယ္ေဝဖန္ေရး စေပေတာ့အံ့။

ငါသည္ကား ႏုိင္ငံေရးသမားဟု အႏြတၱသညာ သမုတ္ေလာက္စရာ ေလာက္ေလာက္လားလား ဘာမွ် လုပ္ခဲ့သည္ကားမဟုတ္။ သို႔ျဖစ္ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျပီသစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ စိတ္မွာမူ အျပည့္အလွ်ံ၊ေမာက္ေနလန္ေနပါ၏။ ဟိုေနရာစပ္စပ္ ဒီေနရာစပ္စပ္ႏွင့္ မိုးတိုးမတ္တတ္ႏိုင္ငံေရးကို လုပ္တတ္သူျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေရးသမားဟု မဆိုထိုက္ေစကာမူ၊ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ရံဇာတ္ပို႔ေလာက္ဟုဆိုလ်င္မူ ၾကြားလြန္းရာ ေရာက္မည္ မထင္။ သို႔ဆိုလ်င္ ငါသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါ ျဖစ္တန္ရာ၏။ ငါသည္ကား ပသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါ အမ်ိဳးအစားေပနည္း။ ငါဘာေကာင္နည္း။

ငါသည္ကား ဟိုေနရာဝင္အာ ဒီေနရာဝင္အာႏွင့္ အာက်ယ္အာက်ယ္ေျပာရုံသာတတ္စြမ္းေသာ ႏိုင္ငံေရးငေျပာ အညတရ ၾကက္ေတာျဖစ္ေပသတည္း။

ကိုရင္ၾကက္ေတာ

Friday, 16 April 2010

ဗံုးေဖာက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ နအဖ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ က်လာႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ အေပၚ ဘယ္သူခြဲတယ္၊ ဘယ္သူလုပ္တယ္၊ ထိခိုက္တဲ့ လူေတြ အတြက္ ဝမ္းနည္းတာေတြ အပါအဝင္ ေျပာဆိုေနတာေတြ မ်ိဳးစံုပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္လည္း အျပစ္မဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြ ထိခိုက္ ေသဆံုးရတာကို ဝမ္းနည္းမိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာမယ့္ ကိစၥေတြ အတြက္အက်ိဳးေက်းဇူး ရွိေနတာကေတာ့ အၾကမ္းဖက္ နအဖ အဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ မေမ့သင့္ပါဘူး။

ဗံုးကြဲလို႔ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြ ထိခိုက္ ေသဆံုးေတာ့ အားလံုးဝမ္းနည္းရတယ္။ ေဖာက္တဲ့ လူကို ေဒါသ ျဖစ္တယ္။ ဒါက သဘာဝပါ။ ထံုးစံအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကြဲသမွ်၊ ေပါက္သမွ် ဗံုးေတြကို ဘယ္သူခြဲမွန္း ဘယ္တုန္းကမွ မမိခဲ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ နအဖက ထစ္ခနဲ႔ရွိ နယ္စပ္က လက္နက္ကိုင္ေတြလို႔ စြပ္စြဲေတာ့တာပါပဲ။

(အဲ တခါတေလ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိတဲ့ လူေတြတို႔ (ဥပမာ နယ္စပ္ေရာက္ သံဃာေတာ္ေတြ)၊ လက္နက္နဲ႔ ပက္သက္ျခင္း မရွိတဲ့ အဖြဲ႔ေတြတို႔ (ဥပမာ NLD-LA, BLC)၊ .... တခါတေလ သူတို႔ ေျပာတဲ့ ရက္ေတြမွာ နယ္စပ္မွာ မရွိဘဲ အျခားတေနရာရာမွာ ေရာက္ေနတဲ့ အဲဒီ လူေတြက နယ္စပ္မွာ အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး ခိုင္းတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြက အစ ေရးခ်င္ရာ ေရး၊ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာေနတာ အေၾကာင္းအရာ အရ မွားယြင္းၿပီး ထူးဆန္းေနေပမယ့္ နအဖ ပါးစပ္က ထြက္တာဆိုတာ မထူးဆန္းေတာ့ပါဘူး။)

အခုလည္း ဒီလို ေျပာခ်င္ရာ ေျပာ၊ စြပ္စြဲခ်င္ရာ စြပ္စြဲဦးမွာပါပဲ။ အရွက္မရွိ၊ အေရထူေနတဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔ စကားေတြ ေတာင္ေရာက္ ေျမာက္ေရာက္ေျပာၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ဦးမွာပါပဲ။

ဒါက ျဖစ္ရိုး ျဖစ္စဥ္ေတြပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ နအဖ အတြက္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ျမတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သတိထားရမယ့္ ကိစၥေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။

၁။ ဗံုးေဖာက္တာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္က တိုင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ယူကို ယူရမယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ နဂိုကတည္းက အာဏာမက္ၿပီး ရယူထားတဲ့ ေနရာကေန မဖယ္ေရးကို ပို ခိုင္မာေအာင္ ေျပာမယ္။ ပါလီမန္မွာ တမတ္သား စစ္သား ပါသင့္တယ္ဆိုတာကို ပိုခိုင္မာေအာင္ လုပ္လို႔ရတဲ့ အျမတ္ထြက္မယ္။

၂။ အခု ဗံုးေပါက္တာက VIP ဆိုတဲ့ နအဖနဲ႔ ပက္သက္ရာ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားေတြေနရာမွာ ဆိုေတာ့ ... စစ္တပ္က ရာထူးရာခံ ရွိတဲ့ လူတန္းစားနဲ႔ ပက္သက္သူေတြ အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိခိုက္တာေတြ ရွိႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ ... တပ္ထဲမွာ .. ငါတို႔ ေတြ အခ်င္းခ်င္း စည္းရံုးၿပီး အဖ်က္သမားေတြကို တိုက္ပစ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ စစ္ဝါဒီ အေတြးအေခၚနဲ႔ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ Brain Wash လုပ္လို႔ရတဲ့ အျမတ္ထြက္မယ္။

၃။ အခု ေနာက္ဆံုး အခ်က္ကေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူအခြင့္အေရး အတြက္၊ အမ်ားအတြက္ စတာေတြကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လူေတြ အႏၱရယ္ ရွိလာႏိုင္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

အဲဒါကေတာ့ နအဖ လုပ္လာမယ့္ လူဖမ္းပြဲေၾကာင့္ပါပဲ။

အခုလို အခ်ိန္မွာ သူ႔တို႔ မဟုတ္တာ လုပ္တာကို မဟုတ္တာ လုပ္တယ္ဆိုၿပီး ဥပေဒေဘာင္ထဲက ေျပာမယ့္လူ၊ အမ်ားက ေလးစားၾကည္ညိဳေနတဲ့ လူေတြကို ဖမ္းဖို႔ ဂြင္(ခြင္) ျဖစ္လာတာပါပဲ။

လူေလးစားခံရၿပီ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အႏၱရာယ္ ျဖစ္လာလို႔ေနပါၿပီ။ ဥပမာ ... အဘ ဦးဝင္းတင္လို လူမ်ိဳးကအစ၊ မျဖဴျဖဴသင္း၊ ပဲခူးက လမ္းျပၾကယ္ ဦးေအးျမင့္၊ တႏိုင္ငံလံုးမွာ ရွိတဲ့ NLD အဖြဲ႔ခြဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ကေလးစစ္သားကိစၥ၊ မတရား လုပ္အားေပးခံရတဲ့ ကိစၥေတြ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ NLD အဖြဲ႔ဝင္မ်ားေတြ ... အဲဒီ လူေတြ အားလံုး မတရားဖမ္းခံရမယ့္ အႏၱရာယ္နဲ႔ နီးလာေနၿပီလို႔ ျမင္ေနရလို႔ပါပဲ။ (ထင္ရွားေသာ ဥပမာ ... လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္သူမ်ား ကြန္ယက္က ဦးျမင့္ေအးကို ထင္ရွားတဲ့ သက္ေသ မရွိဘဲ ဗံုးခြဲမႈနဲ႔ ေထာင္ႏွစ္ရွည္ ခ်ထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ပါ။)

နအဖက အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေနတယ္ ဆိုၿပီး ဖမ္းခ်င္ ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ဗံုးေပါက္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ နအဖအတြက္ အဲဒီလူေတြကို ေထာင္ႏွစ္ရွည္ ဖမ္းလို႔ရမယ့္ အျမတ္ထြက္လာလို႔ ေနတယ္ ဆိုတာ အားလံုး သတိထားသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ကိုထိုက္

Thursday, 15 April 2010

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ၃ ခု ျဖစ္ပြားခဲ့

အမ်ိဳးသမီး ၅ ေယာက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၄ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ ေယာက္ ဒဏ္ရာ ရကာ၊ အမ်ိဳးသား ၄၅ ေယာက္ ဒဏ္ရာရသည္ဟု .. ရန္ကုန္ေဆးရံုမွ ေျပာသည္ဟု သိရပါသည္။

..........................................................

ဒီေန႔ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမွာ ၃ ခု ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ဗံုးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၄၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္း ေျပာၾကပါသည္။

ရန္ကုန္ သၾကၤန္ ကန္ေတာ္ႀကီးတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္

၂၀၁၀ ျမန္မာသၾကၤန္ အၾကတ္ေန႔၊ (၁၅.၀၄.၂၀၁၀)

သၾကၤန္ကာလ လူစည္ကားရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးတြင္ ဒီေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီ ၁၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အဆိုပါ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈတြင္ တစ္ေယာက္ ေသဆံုးမႈရွိၿပီး၊ (၇) ေယာက္ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ကိုထိုက္

Friday, 9 April 2010

မတရားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအေပၚ NLD ၏ ဆန္႔က်င္မႈအား ေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုသည့္ အခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားလႊာ

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ နအဖ စစ္အုပ္စုမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ မရိွသျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ပါတီအျဖစ္ ထပ္မံမွတ္ပုံတင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု မတ္ (၂၉) ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါတီမွတ္ပံု မတင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လူထုကို မ်က္ႏွာမႈ၍ ပါတီရပ္တည္မႈထက္၊ တႏိုင္ငံလံုး၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္ေသာေၾကာင့္ .....

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယူေကႏိုင္ငံေရာက္ အင္အားစုမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံသည့္ အခန္းအနားတစ္ခုကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယူေကႏိုင္ငံေရာက္ အင္အားစုမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ ေထာက္ခံပြဲ အခန္းအနားသို႔ မပ်က္မကြက္ တတ္ေရာက္ႏိုင္ၾကပါရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ(ယူေက)မွ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ ၁၁ရက္၊ ဧၿပီလ ၂၀၁၀

အခ်ိန္ ညေန ၆နာရီ မွ ၈နာရီအထိ

က်င္းပမည့္ လိပ္စာ

117-125, West Hendon Broadway,

London, NW9 7BP (Map Here) BUS 142, 32.

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ(ယူေက)

Dear friends,

We would like to invite you to attend the supporting of NLD decision on unjust electoral law of the SPDC regime.

On the 29th of March, the National League for Democracy (NLD) to reject party registration and not take part in the Burmese election. National League for Democracy (NLD) chooses to continue to stand together with the people of Burma by rejecting the regime's sham election. They made history.


Therefore, we all need to come together to Support for National League for Democracy (NLD) party’s decision for Burma

Could you also please kindly forward or send a message to your friends to support for NLD?

Date:
11-04-2010

Time
:
18:00 to 20:00


Place
:
117-125, West Hendon Broadway,

London, NW9 7BP (Map Here) BUS 142, 32.


In Solidarity,

Burma Initiative Coordination Committee

Thursday, 8 April 2010

ႏိုင္ငံေရး စေပ့စ္(space)ႏွင္ ပါလီမန္မွာ ဝင္ကစားသင့္သည္ ဆိုျခင္းသည္ .....

ဒီေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပက္သက္တာေတြ ေျပာဆိုေနၾကတာေတြကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ ေတြပါပဲ။

တခါတေလ ဘာလို႔ ရိုးရိုးရွင္း မစဥ္းစားပဲ၊ ႏိုင္ငံေရး စေပ့စ္(space) တို႔၊ ဘာမွ မရွိတာထက္ တခုခု ရွိေနတာက ေကာင္းတယ္တို႔၊ ပါလီမန္ထဲကေန ဝင္ေျပာမယ္တို႔၊ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပါလီမန္ထဲကေန ဆံုးျဖတ္တယ္ ဆိုတာတို႔ေတြေပါ့။

အဲဒီလို လူေတြကို ျပန္ေမးၾကည့္ပါ။ သူတို႔ေတြ ဒီ နအဖ ဆိုတဲ့ လက္နက္ကိုက္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို မသိဘူးလားဆိုေတာ့လည္း ေကာင္းေကာင္းသိေလရဲ႕။

သူတို႔ေတြတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ တကမာၻလံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း သိတဲ့ လူဦးေရးရဲ႕ ၉၉% က အဲဒီ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္သမား နအဖ အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သိၾကပါတယ္။ နအဖ အုပ္စုရဲ႕ အပုပ္နံ႔ လိႈင္လိႈင္ ထြက္ေနတဲ့ စာရိတၱေတြ၊ အရွက္မရွိ မ်ိဳးစံုလိမ္တာေတြ၊ ကတိ မတည္တာေတြ၊ ... ... အဲ ... မဟုတ္တဲ့ ကိစၥ အကုန္လုပ္တယ္ ဆိုတာ အဲဒီ နအဖကို ေျပာတာလို႔ သာမွတ္ေပါ့။

အဲလို စာရိတၱခၽြတ္ေခ်ာ္၊ မေကာင္းတာ မွန္သမွ် အကုန္လုပ္လို႔လည္း ၁၉၈၈ ကေန ဒီေန႔ ၂၀၁၀ အထိ သူတို႔ လက္ထဲက ၂၁ ရာစုရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ မီး မွန္မွန္မလာဘူး။ ထမင္းေရ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားရတဲ့ ဘဝေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ မစည္ကားသင့္တဲ့ ေထာင္ထဲမွာ လူေကာင္း သူေကာင္းေတြနဲ႔ စည္ကားတယ္။ ဘုရားသားေတာ္ သံဃာေတြကို သတ္တယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ အာဏာကို မက္ၿပီး ျဖတ္လမ္းက ရယူထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူကဘဲ ေျပာရေသးတယ္ NLD က အာဏာကို ၾကားျဖတ္ရယူရန္ ႀကိဳးစားတယ္တဲ့။ တိုင္းျပည္မွာ ထမင္း တနပ္ အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ ေရာင္းစားရတဲ့ မိန္းကေလးေတြ မ်ားလာတယ္။

ကဲ ... ဘယ္မွလည္း ေကာင္းတာ တခု၊ ဘယ္မွာလည္း ကတိစကား တခြန္း တည္ခဲ့တာ။

အဲလို လူေတြက လုပ္ေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ၿပီး စေပ့စ္(space) ရွာရွာ၊ ပါလီမန္ကေန ဝင္ေျပာေျပာ၊ ဘာမွ မရွိတာထက္ ရွိတာက ေကာင္းတယ္ ဆိုဆို၊ ... ကတိစကား မတည္တဲ့ လူေတြလက္ထဲမွာ ဘာမွ ေကာင္းတာ ျဖစ္မလာႏုိင္ဘူး။

ေကာင္းတာ လုပ္ခ်င္ရင္ အဲဒီ နအဖဆိုတဲ့ လူယုတ္မာ အုပ္စုဟာ .. လူယုတ္မာ အုပ္စုလို႔ အသံထြက္လာစရာ မရွိဘူး။ တိုင္းျပည္ေကာင္းတာ လုပ္တာ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေစာင့္ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္လုပ္စရာ မလိုပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခု လုပ္ၿပီးသားပဲ။ အဲဒါကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး၊ အဲဒီကေန စေပ့စ္(space) တို႔၊ ပါလီမန္ထဲကေန ဝင္ေျပာတာတို႔၊ ဘာမွ မရွိတာထက္စာရင္ တခုခု ရွိတာ ေကာင္းတယ္ ဆိုတာတို႔ လုပ္လို႔ ရတယ္ ဆိုတာကို အဲဒီ ဆရာ့၊ ဆရာႀကီးေတြ သတိမူေသာ္လည္း၊ ဂူျမင္ေသာ္လည္း ... မ်က္စိမွိတ္ၿပီး မေတြ႔ဘူးဟု ကုန္းေအာ္ေနတယ္လို႔ မွတ္ပါေၾကာင္း ......။

ကိုထိုက္

Friday, 2 April 2010

ကဗ်ာဆရာကိုေစာေဝႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ မွကိုျမင့္စိုးတို႔ ၾကာသာပေတးေန႔ ေန႔လည္က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ..

(www.demowaiyan.co.cc မွ ရယူထားပါသည္။)ဘယ္ဘက္ကမ်က္မွန္နဲ႔ ကဗ်ာဆရာ ကိုေစာေဝပါ။

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔က “အာဏာ႐ူးႀကီး မႉးႀကီး သန္းေရႊ” ကဗ်ာေရးသားမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရတဲ့ ကဗ်ာဆရာကိုေစာေဝနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္အဖြဲ႔မွ ကိုျမင့္စိုးတို႔ ၾကာသာပေတးေန႔ ေန႔လည္က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ လာေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

ကဗ်ာဆရာကိုေစာေဝဟာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ က ဇန္နဝါရီလက အခ်စ္ဂ်ာနယ္မွာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ကဗ်ာျဖင့္ " အာဏာရႈးၾကီးမႈးၾကီးသန္းေရႊ "စာသားကို ေရးသားမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး ဧျပီလ၁ရက္ေန႔က ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာပါတယ္။ ကဗ်ာဆရာကိုေစာေဝရဲ႕ ကဗ်ာကို ထည္႔သြင္းခြင့္ျပဳတဲ့ အခ်စ္ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ စစ္အစိုးရ အလိုေတာ္ရိ မီဒီယာကို မီဒီယာျဖင့္တိုက္မယ္ဆိုတဲ့ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္းရဲ႕တပည္႔ ျမတ္ခိုင္ျဖစ္ျပီး၊ ထုတ္ေဝသူကေတာ့ ဂ်ပန္ျပန္ သာကူး ေမာင္ပန္းေမႊးျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစဥ္ကကိုေစာေဝရဲ႕ ကဗ်ာကို ျမတ္ခိုင္မွ တာဝန္ယူသည္ဆိုျပီး အခ်စ္ဂ်ာနယ္တြင္ ထည္႔သြင္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ တာဝန္ခံျမတ္ခိုင္ႏွင့္ ေမာင္ပန္းေမႊးတို႔မွာမူ အေရးယူခံရျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။

ကဗ်ာဆရာကိုေစာေဝရဲ႕ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ကဗ်ာ

မေန႔က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္တဲ့ သူေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္အဖြဲ႔မွ ကိုျမင့္စိုးလည္း ပါဝင္ေၾကာင္းသိရွိရျပီး (၂)ဦးလံုး လြတ္ရက္ေစ့ျပီးမွ လြတ္ေျမာက္လာသူေတြ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

သတင္း... ဒီမိုေဝယံ