Thursday, 28 May 2009

လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔(နအဖ) အား ျပန္လည္ တရားစြဲဆို ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားျခင္း

လက္နက္ကိုင္ အႀကမ္းဖက္ အဖြဲ႔(နအဖ) က အိမ္ထဲတြင္ ၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ ပိတ္ေလွာင္ခံထားရေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရားသျဖင့္ တဖက္သက္ တရားစြဲဆို၍ အျပစ္ေပး အေရးယူရန္ႀကိဳးစားေနသည္မွာ အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္သည္။

ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိတာ တစ္ခုက ... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ ျခံဝင္းကို (၂၄) နာရီ လက္နက္ကိုင္ လံုျခံဳေရးခ်ထားၿပီး၊ ထို လံုျခံဳေရးမ်ား၏ တာဝန္မွာ အတြင္းမွ လူ အျပင္ မထြက္ ႏိုင္ေစရန္၊ အျပင္မွ လူ အတြင္း မဝင္ႏိုင္ေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္မွာ ဆိုသည္မွာ လူတိုင္း သိရွိၾကသည္။

အကယ္၍ အဆိုပါ Mr Yettaw ဆိုသူသည္ အခုလို ခိုးဝင္လာကာ ယခုကဲ့သို႔ ေအးေဆးစြာ ျပန္မသြားဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္အား လုပ္ၾကံမည့္သူ ျဖစ္ပါက ယခုေလာက္ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

လက္ရွိ စြဲဆိုထားေသာ အမႈ ကိစၥမွာ အင္မတန္မွ ရွင္းလင္းပါသည္။

၁။ အခ်က္အားျဖင့္ Mr Yettaw သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဖိတ္ေခၚ၍ ေရာက္ရွိလာျခင္း (သို႔) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေခၚသြင္းထားျခင္း ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္ကို တရားစြဲဆိုသူမ်ား သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ၄င္းအျပင္ အမႈသြား အမႈလာအရ ထင္ရွားေသာ အခ်က္အလက္အားျဖင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဖိတ္ေခၚျခင္း (သို႔) ေခၚသြင္းထားျခင္း လံုးဝ မေတြ႔ရပါ။

ထိုေၾကာင့္ အိမ္အတြင္းတြင္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ပိတ္ေလွာင္ခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ထိုသို႔ မိမိအိမ္တြင္းသို႔ ခိုးဝင္လာေသာ အမႈ အေပၚ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းသည္ .. ယထာဘူတ မက်၊ တရားနည္းလမ္း မမွန္ ဆိုသည္မွာ သိသာထင္ရွားလွသည္။ အေရးယူ အျပစ္ ေပးရန္ကား လူလို သိေသာ လူ႔ေလာက လူေဘာင္တြင္ လူသားမ်ား မစဥ္းစား မၾကံစည္ႏိုင္ေသာ ကိစၥ ျဖစ္သည္။

ဒီေတာ့ အမႈ သြား အမႈလာအရ အဓိက တရားခံျဖစ္ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကို တာဝန္ယူသူမ်ားအား လံုျခံဳေရး မေပးႏိုင္ေသာ ဝတၱရား ပ်က္ကြက္မႈ၊ ေနအိမ္တြင္း ေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ ထိပါးေလာက္ေအာင္ .. တာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့မႈမ်ားျဖင့္ တရားရံုးတြင္ ျပန္လည္တရားစြဲဆိုသင့္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္မိပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ တာဝန္ရွိေသာ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ နားလည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဒီေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ပန္ၾကားလိုသည္မွာ .. မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ မည္သူက ျပန္လည္၍ အဆိုပါ လံုျခံဳေရးအရ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ျပန္လည္ တရားစြဲဆိုႏိုင္မည္နည္းဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္ .. ခင္ဗ်ာ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္

Wednesday, 27 May 2009

Daw Aung San Suu Kyi's Legal Statement:

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္
အမွတ္-၉၇၊ခ အေနာက္ေရႊတဂံုလမ္း
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕႕

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၇)ရက္
၁၃၇၁ ခုႏွစ္ နယုန္လဆန္း (၄)ရက္

ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ - ၁၄၊ ၀၅၊ ၀၉

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စြဲဆိုထားေသာ အမွဳႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပစ္မွဳဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ -၂၅၆ အရ တရားရံုးသို႔ေရးသားတင္ျပခ်က္ အျပီးအျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(စ) ၁။ အထက္ အမည္ပါအမွဳတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္စီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရယ္မွ ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ - ၂၂ ျဖင့္ လည္းေကာင္း ထိုသို ့ေဖါက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္းျခင္းကို အားေပးကူညီခဲ့ေသာ ေဒၚခင္ခင္၀င္း (ဘ) ဦးတင္အုန္း၊ မ၀င္းမမ (ဘ) ဦးဥာဏ္လင္းႏွင့္ Mr. John William Yettaw တို႔ (၃)ဦးတို႔ အား ယင္းဥပေဒပုဒ္မ -၂၂ ျပစ္မွဳတိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ- ၁၀၉ အရလည္းေကာင္း အမွဳဖြင့္ အေရးယူေပးပါရန္ သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲမွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းေအာင္က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသို႔ ( ၁၁-၀၅-၂၀၀၉) တြင္တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ အမွဳ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ Mr. John William Yettaw သည္ ကၽြန္မ၏ ေနအိမ္ ျခံ၀င္းအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပထမအၾကိမ္ျဖစ္ေသာ (၃၀-၁၁-၂၀၀၈) ရက္ေန႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းကို ကၽြန္မႏွင့္ အတူေနသူ ေဒၚခင္ခင္၀င္းထံမွ တဆင့္ၾကားသိရပါသည္။ (၀၄-၁၂-၂၀၀၈) ရက္ေန႔တြင္ ေဆးစစ္ရန္ ေရာက္ရွိလာသူ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းမွ တဆင့္ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို အာဏာပိုင္မ်ားထံ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အဆိုပါကိစၥအတြက္ ကၽြန္မတို႔ထံသို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း မလုပ္ခဲ့ၾကပါ။ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သည္ဟုလည္း ၾကားသိရျခင္း မရွိပါ။ ဤကဲ့သို႔ ျခံ၀င္းအတြင္း လူ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ရမည္ဟု သတိေပးဖူးျခင္းလည္း မရွိပါ။

ဒုတိယအၾကိမ္ Mr. John William Yettaw ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းကို (၀၄-၀၅-၂၀၀၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္မွ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကၽြန္မက ျပန္ထြက္သြားရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းက မိုးလင္းေနျပီျဖစ္၍ ထြက္သြားလ်င္ ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ေၾကာင္း ညေရာက္လ်င္ ျပန္ပါမည္ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ညေရာက္ေသာအခါ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ တညအိပ္ခြင့္ ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။

၃။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာေသာ ကၽြန္မ၏ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ားသည္ ဥပေဒ၏ ကာကြယ္မွဴႏွင့္ သက္ညွာမွဴတို႔ကို မခံစားရဘဲ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မအေနျဖင့္ မည္သူ႔ကိုမွ် အဖမ္းအဆီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မခံေစရန္ တြန္းမပို႔ ႏိုင္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္အရ ခိုလံုခြင့္ ေတာင္းသည္ကို ခတၱခိုလံုခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၄။ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္သူ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ ၄င္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္သည္မွာ ကၽြန္မအတြက္ အေရးမပါ ပါ။ ကၽြန္မ၏ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္အရသာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မွဴ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လစဥ္ ေဆးစစ္ရန္ (၇-၅-၂၀၀၉) ေန႔တြင္ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္း လာေသာအခါ ၄င္းမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ (၇-၅-၂၀၀၉) ေန႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသာ ေရာက္လာျပီး ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း ၀င္ခြင့္မရခဲ့ပါ။

၅။ ကၽြန္မသည္ ႏို၀င္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ၾကီးသည့္ အမွဴ ငယ္ေစရန္ႏွင့္ ငယ္သည့္အမွဴ ပေပ်ာက္ေစရန္ ျခံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သူအားလည္းေကာင္း၊ ျခံလံုျခံဳေရး ယူထားရေသာ တပ္သားမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မလိုအပ္ဘဲ မထိခိုက္ေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာက ကန္႔ကြက္ျခင္းေ၀ဖန္ျခင္း တစံုတရာ မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္ ကၽြန္မလုပ္ရပ္ကို လက္ခံ သေဘာတူသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။

တရားလိုျပသက္ေသတဦးအား ျပန္ေခၚစစ္ေမးရာတြင္ ကၽြန္မ၏ေနအိမ္ျခံ၀င္းလံုျခံဳေရးအတြက္ အာဏာပိုင္ႏွင့္ ကၽြန္မတို႔ ပူးတြဲတာ၀န္ရွိသည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ယင္းထြက္ဆိုခ်က္မွာ လံုး၀မမွန္ကန္ပါ။

၆။ ကၽြန္မအေပၚ စြဲဆိုထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္စီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ -၂၂ အရ တားဆီးမိန္႔၊ ကန္႔သတ္မိန္႔မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟုစြပ္စြဲ ထားပါသည္။

(က) ယခုရံုးေရွ႕ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား သက္ေသခံ ဆက္လက္ တားဆီးမိန္႔မ်ားအရ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ကၽြန္မက ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ထင္ရွား ေပၚေပါက္ေနပါသည္။

(ခ) ကန္႔သတ္မိန္႔မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒပါ မူလ အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္မွဴ (သို႔) ရုပ္သိမ္းမွဴျဖစ္ေၾကာင္း တရားလိုဘက္က ထြက္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းသည့္ေန႔မွစ၍ အာဏာတည္ျခင္းမရွိ၊ ျပိဳက်ပ်က္စီးသြားျပီျဖစ္ပါသည္။ အာဏာတည္ျခင္း မရွိသည့္ ဥပေဒ၏ပုဒ္မမ်ားအရ ကန္႔သတ္မိန္႔ မွာလည္း တရား၀င္မွဴ မရွိပါ။

(၇) ယခု အမွဴျဖစ္ပြားရသည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္းအရင္းမွာ လံုျခံဳေရး လစ္ဟင္းမွဳ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးေဖါက္ဖ်က္မွဳ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယခုခ်ိန္အထိ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိမွဳႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အေရးယူျခင္း မရွိဘဲ၊ ကၽြန္မကို သာအေရးယူ တရားစြဲျခင္းမွာလည္း ဘက္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၈) ကၽြန္မသည္ တရားလိုဘက္ စြပ္စြဲသည့္ ျပစ္မွဳကို က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကၽြန္မ၏ တင္ျပခ်က္ကို တင္သြင္းပါသည္။ (ဆံုး)


၂၆-၅-၀၉ ေန ့တြင္ က်င္းပေသာ ဗဟိုအလုပ္မွာေဆာင္အဖြဲ ့ႏွင့္
ဗဟိုဥပေဒအေထာက္ကူျပဳ အဖြဲ ့တို ့၏
အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕


မူရင္း ေၾကျငာခ်က္ကို ဒီေနရာမွာ ရယူႏိုင္ပါသည္။

27 May 2009
NLD Headquarters
Statement 14/05/09

The following is the complete statement which Daw ASSK submitted to the court in defense of herself against the criminal charges based on the Criminal Act 256.

//begins text//

1). Regarding the case against Daw Aung San Suu Kyi, who is now being accused of having iolated the State Protection Act against Subversive Elements Paragraph #22, and the accomplices Daw Khin Khin Win (Father - U Tin Ohn), Ma Win Ma Ma (Father - U Nyan Linn), and Mr John WIlliam Yettaw - three of whom are charged in accordance with the aforementioned Para #22 and Criminal Code 109 - is the case filed on 11 May 2009 by Police Lt-Colonel Zaw Min Aung of Police Special Branch (Information Division of the Police Department, Home Ministry).

2). From my co-habitant Daw Khin Khin Win, I learned indirectly about the fact that Mr John william Yettaw entered my residential compound on 30 November 2008.

On 4 December 2008, I reported to the authorities through my physician Dr Tin Myo Win when he came for my (routine) medical check-up. The authorities did not bother to make any inquiry whatsoever about this report with us. Nor was I aware that they took any action at all about this incident. I was never told to report immediately such intrusion to my residential compound to the authorities in the event these things happen.

Only in the morning of 4 May 2009, did I discover Mr John William Yettaw arrived at my house. I told him to leave. He told me that because it was already morning and that he would be caught leaving the house in broad day light and said he would leave at night. By the evening he pleaded with me to allow an overnight stay because of his health condition.

3). At present many a dissident colleagues of mine are serving lengthy prison terms, enjoying neither the protection of the law nor humane leniency (on the part of the military rulers). Based on my personal political conviction that I must not put anyone in a situation where they will be arrested or detained, I gave him only temporary refuge.

4). It matters not to me, who the intruder is or what the purpose of intrusion. I acted based on my political conviction. It was my intention to inform the authorities through Dr Tin Myo Win on 7 May 2009 when he was scheduled to arrive for medical check-up. However, on 7 May 2009 only members of the police security arrived, and Dr Tin Myo Win was barred from entering my house.

5). When I reported to the authorities about the 30 Nov 2008 incident (the first intrusion by JWYettaw) I was motivated with the desire to reduce and limit the harm - to both the intruder and the members of the SPDC security unit at my compound - that might result from such reporting. Because the SPDC authorities (in spite of being informed about this) did not object, criticize, or take any other action against the first intrusion, I was under the impression that the authorities agreed with my handling of the incident (not to blow the incident out of proportion).

I wish to categorically object and refute one statement made by a prosecution witness during the cross-examination. The witness in question claimed that the security of my residential compound was the joint responsibility between the SPDC and myself. This is absolutely untrue.

6). I am being charged with the State Protection Act against Subversive Elements #22 for having allegedly violated the restrictions and limitations contained therein.

A). It is more than obvious that I violated none of the restrictions or limitations, based on the statements/answers made by the prosecution witnesses.

B). The prosecution claimed my original restrictions (or curtailment of citizens' right) were based on 1974 Burma Socialist Programme Party Constitution. However, this 1974 Constitution was null, void and dead on the very day the Armed Forces staged the coup in 1988. No legality could be extracted out of this dead constitution, and restrictions placed on me are illegal.

7). The primary and root cause of the current incident is the breach of security or neglect of security duties by the authorities, and yet no action has been taken against those in charge of my security.

Therefore, subjecting me to this trial (against this backdrop) is an act of whimsical and biased prosecution against me.

8). I submit that I am NOT guilty of the crime that the prosecution has accused me of committing."

//end text//

Orgnial Document download here

Tuesday, 26 May 2009

အရူးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ မတရားသူႀကီးအဖြဲ႕

ႏိုင္ငံေတာ္ကို လက္နက္အားကိုးနဲ႔ မတရားသိမ္းပိုက္ထားတဲ့ သန္းေရႊ တေယာက္ အာဏာရူးရာက လူပါရူးသြားၿပီဆိုတာ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႏိုဘယ္(လ္)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပစ္မရွိ အျပစ္ရွာၿပီး မတရားေထာင္ခ်ဘို႔ လုပ္ေဆာင္မႈက သက္ေသျပခဲ့ပါျပီ။

အဲဒီ အရူးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ အမိန္႔ေပး ခိုင္းေစမွုေတြကို မတရားမွန္း သိသိႀကီးနဲ႔ မိမိကိုယ္က်ိဳးတခုအတည္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကတဲ့ လူသိနည္းေသးတဲ့ အုပ္စု တစုရွိပါတယ္။

အရူးႀကီးခိုင္းသမွ် တမူးပိုသာၿပီး ေပါျပရဲတဲ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဆိုတဲ့ ေပါေတာေတာ ေက်ာ္ဆန္းလိုလူေတြ၊ ….. လမ္းေဘးပလက္ေဖါင္းေပၚမွာ ထိုင္ၿပီး အဓိပၸါယ္မဲ့ သတၱိေတြျပေနၾကတဲ့ ၾက့ံဖြတ္နဲ႔ ရယကလိုလူေတြ၊ ….. ဒိုင္နာကားေတြေပၚကေန ရိုက္မယ္ ႏွက္မယ္နဲ႔ လူမိုက္အစြမ္း ျပေနၾကတဲ့ စြမ္းအားရွင္လိုလူေတြ၊ ….. ဒိုင္းေတြ၊ ဒုတ္ေတြ၊ ေသနတ္ေတြနဲ႔ ဟိတ္ဟန္ထုတ္ အင္အားျပေနၾကတဲ့ ရဲယူနီေဖါင္းဝတ္လူေတြနဲ႔ စစ္ယူနီေဖါင္းဝတ္လူေတြကို ျပည္သူလူထုက ေအာ့ႏွလံုးနာေအာင္ သိရွိ ေတြ႔ျမင္ေနၾကေပမဲ့၊ ….. သူတို႔ထက္ ပိုမိုဆိုးရြားၿပီး လူသိနည္းေသးတဲ့ အရူးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ အုပ္စုကေတာ့ တရားေရးကိစၥေတြကို မတရားတဲ့ အမိန္႔ေတြ ခ်မွတ္ရာမွာ အားတက္သေရာ္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကတဲ့ သစၥာေဖာက္ ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သားေတြပါဘဲ။

အဲဒီအုပ္စုမွာ ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏိုင္ဆိုသူပါ။ အရူးႀကီး သန္းေရႊ ျဖစ္ေစလိုသမွ် ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးတတ္လို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္ေနသူပါ။ တရားရံုးေတြက စီရင္ရတဲ့ အမႈေတြမွာ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ေတြ ေရွ႕ေနေတြက ဥပေဒ အကိုးအကားေတြနဲ႔ ဘယ္လိုဘဲ ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ တရားသူႀကီးေတြက ဘယ္လိုဘဲ အျပစ္မရွိဘူးလို႔ ယူဆယူဆ၊ အရူးႀကီးဆီက အမိန္႔ကို စာျဖင့္ေရးၿပီး စာအိတ္ပိတ္ခါ အမႈစစ္ေဆးေနတဲ့ တရားသူႀကီးဆိုတဲ့ မတရားသူႀကီးေတြဆီ ေပးပို႔ရတဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ေပးသူပါ။
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခံရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ရဟန္္းရွင္၊ ျပည္သူျပည္သားေတြ အပါအဝင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ေတြ၊ အေကာက္ခြန္အဖြဲ႕ေတြ၊ စသျဖင့္ အရူးႀကီးသန္းေရႊ မေၾကနပ္တဲ့သူမွန္သမွ် ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီၿပီး ေထာင္ခ်ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာမွာ တာဝန္အေက်ဆံုး ဥပေဒေရးရာ အဆင့့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္တဦးပါ။

ေနာက္ထပ္ အဲဒီ့အုပ္စုထဲက အလိုတူ အလိုပါ(၁)ဦးကေတာ့ ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈကို စစ္ေဆးရာမွာပါဝင္တဲ့ တရားသူႀကီး ဦးညီညီစိုးျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအမႈေတြမွာ မတရားမွန္းသိေပမဲ့ အရူးႀကီးေတြအႀကိဳက္ လက္သံေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ စစ္ေဆးေလ့ရွိပါတယ္။ သူတပါးအေပၚ မေတာ္မတရား လုပ္ထားတာေတြ မ်ားလာေတာ့ အေၾကာက္တရား ႀကီးမားလာၿပီး မိမိေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္ထဲပင္ အရင္လိုလြတ္လပ္စြာ မေနရဲေတာ့တာေၾကာင့္၊ ရဲလံုျခံဳေရး အေစာင့္အရွာက္နဲ႔ ေနရပါတယ္။ (အမွတ္(၃၉)၊ နိေျဂာဓလမ္း၊ က်ား ကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မွာေနပါတယ္။)

(ယခုစြဲခ်က္တင္ စစ္ေဆးခံေနရတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏွစ္၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ၿပီး ဖ်ာပံုအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ အမိန္႔စာ ေရးသားထားသည့္ စာတစ္ေစာင္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ၿပီး ယင္း ေထာင္ဒဏ္အား ဆိုင္းငံ့ကာလ သတ္မွတ္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားရွိရန္၊ အမိန္႔စာ ေရးသားထားသည့္ စာတေစာင္ … စုစုေပါင္းစာ (၂) ေစာင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ၏၊ ေနာက္ဆံုးအမိန္႔အား ေစာင့္ဆိုင္းလွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။)

ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုမတရားမွန္းသိပါရဲ႕နဲ႔ အရူးႀကီးအုပ္စုနဲ႔ ပူးေပါင္းႀကံစီသူ မွန္သမွ်ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး စံုစမ္း မွတ္တမ္းျပဳစုထားၿပီး လိုအပ္သလို အေရးယူ လက္တုန္႔ျပန္ဘို႔ စနစ္တက် စီစဥ္သင့္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပ အသိေပးအပ္ပါတယ္။


Than Shwe is insane but all his henchmen are notoriously enjoy the situation.

In this case, it is undisputed proved that Junta leader Than Shwe is not only crazy for power but also mentally insane as he is trying to send National Leader Daw Aung San Su Kyi to jail by accusing her on unjustified reason. It is also a laughing stock in every law abiding societies. What we want to highlight in this article is the persons behind that conspiracy, who known all the wrong doing but ignoring all of them and gladly supporting of whatever the insane Than Shwe is doing.

Even in that insane supporting group, they have two kinds of categories. One is enjoying themselves to be the member and foolishly performing like a clown such as Information minister Kyaw San, USDA and ward administration council members sitting on the pavement all the day under the scorching sun just to show their loyalty, Swan-Arr-Shin alias stooges of authority waiting in the trucks to obey whatever their master instructed them to do, soldiers and polices showing their strength with shields, truncheons and guns but they all are not as notorious as another kind mostly unknown by ordinary people.

Considering the leader of said group is Assistant Attorney General U Myint Naing. He is always advising to insane Than Shwe. If Than Shwe is doing wrong, U Myint Naing convinces him that he is right. He is guiding insane old man into the deep hell. He is the one dutifully preparing seal envelope for judges instructing what sentences to be read out. No matter how good of the attorney plead, whether the Judge convincing the innocent of accuses or not, sentence is pre-arranged by U Myint Naing and everything is according to the pleasure of insane Than Shwe. Thousands of political prisoners, General Khin Nyint’s subordinates, former Custom Department Director General and subordinates, all were end up in jail with unbelievable tens to hundreds years sentences that real culprit behind that case advising for long jail terms is U Myint Naing.

Another henchman is also participating in this conspiracy. His name is Judge U Nyi Nyi Soe. He is notoriously famous because he always gives out unjust sentences to political prisoners of conscience. One conspicuous case he was handling unjustly was Su Su Nway. She was treated very unfairly but U Nyi Nyi Soe only work for the delight of his superior, not for justice. All his performances were only for the delight of insane Than Shwe and Junta members. He is progressing successfully in his profession by doing all unjust things. Now he is a judge for the unjustified conspiracy case unfairly set up for Daw Aung San Su kyi. Probably he is afraid of his unfair behavior thus we can see security both in uniforms and in plain clothes around his resident. He is staying in No. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta-Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tarmway Township, Rangoon, Burma.

Monday, 25 May 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ Speakers’ Corner တြင္ စုေ၀းၾကမည့္ အစီအစဥ္

မိတ္ေဆြတုိ႔…


စကၤာပူႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႕ Maruah မွ ဦးစီး၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကုိ Speakers’ Corner တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြတုိ႔ အေနျဖင့္ လာေရာက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါသည္။


ေန႔ရက္ ေမလ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၀၉ ခု။

အခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီ မွ ၇ နာရီအထိ။

ေနရာ Speakers’ Corner (Clarke Quay ဘူတာအနီး)။

အစီအစဥ္ း အ၀ါေရာင္အက်ႌ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းညႇိ ဆုေတာင္းျခင္း၊ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိျခင္း သေကၤတအျဖစ္ သူမဓါတ္ပုံ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ အ၀ါေရာင္ မုိးပ်ံပူေပါင္းမ်ား လႊတ္တင္ျခင္း။


ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေၾကာင္းကုိ လူဦးေရ မ်ားႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ား အခ်ိန္ ႏွစ္နာရီခန္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လာေရာက္စုေ၀း ဆႏၵျပသရန္ ႏႈိးေဆာ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါသည္။


သူမ၏ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ သင္ေထာက္ခံေၾကာင္းကုိ ျပသရန္ အ၀ါေရာင္အက်ႌကုိ ၀တ္ဆင္ခဲ့ပါ။


ႀကံျပဳခ်က္


(၁) စင္ကာပူႏို္င္ငံသား ႏွင့္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသာ ဆႏၵျပျခင္း ပိုစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ဓါတ္ပံု ကိုင္ေဆာင္ျခင္း မ်ားကို ပါဝင္ျပဳလုပ္ခြင့္႐ွိသည္။


(၂) အျခား ေနထိုင္ခြင့္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ဆႏၵျပျခင္း ပိုစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ဓါတ္ပံုကိုင္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ပါဝင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ မ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္ Speakers’ Corner သို႔ ၾကည့္႐ႈေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ လာေရာက္အားေပးႏိုင္ပါသည္။


(၃) ဆႏၵျပရာတြင္ ပါဝင္မည့္ စင္ကာပူႏို္င္ငံသား ႏွင့္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၾကရမည္။


(က) လူမ်ဳိးျခား (သို႔မဟုတ္) ဘာသာျခား တုိ႔အၾကား အမုန္းပြားရန္လုိမႈကုိ ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မရြတ္ဆုိရပါ။ ဤစုေ၀းပြဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ပါ။


(ခ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဓါတ္ပံုပါေသာ ပိုစတာ ႏွင့္ ဘန္နာမ်ားကိုသာ ကိုင္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ပိုစတာမ်ားတြင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ၊ ႐ိုင္းျပေသာ၊ ညစ္ညမ္းေသာ အေရးအသားမ်ား မပါဝင္ေစရပါ။

Saturday, 23 May 2009

နားေထာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ စကားေဆြးေႏြးဝုိင္း

နွစ္မိနစ္ ျငိမ္သက္ၾကပါစို ့

အေရးေပၚထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

အမွန္တရားအတြက္ ေျခတလွမ္းတိုးၾကပါစို ့

နွစ္မိနစ္ ျငိမ္သက္ၾကပါစို ့

သန္းေရႊ စစ္အုပ္စုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရားသျဖင့္ အမူဆင္ျပီးေထာင္ခ်ဖို ့ၾကံစည္ေနပါတယ္။ ဒီလို မတရားတဲ့လုပ္ရပ္ကို ကန္ ့ကြက္ရႈတ္ခ်ေပးဖို ့တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

မတရားတာကိုသိေပမဲ ့ အေၾကာက္လြန္ေနလို ့မရပါဘူး။ ေရွာင္ပုန္း ေနလို ့မရပါဘူး။

အမွန္တရားအတြက္ ေျခတလွမ္းဆီေတာ့ ေရွ ့ကိုတိုးရပါလိ့မ္ မယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရားသျဖင့္ အမူဆင္ ဖမ္းဆီးဖို ့ၾကံစည္သည္ကို ကန္ ကြက္ရႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ - ေမလ ၂၂ရက္ ၊ ၂၀၀၉ မွစျပီး ေအာက္ ေဖၚျပပါ ကန္ ့ကြက္မႈ ကိုတျပည္လံုးအတိုင္း အတာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

၁- မိမိတို ့ေနအိမ္မွာ ရိွတဲ့သူမ်ားက အိမ္ေရွ ့ႏွင့္ ၀ါရံတာမ်ားတြင္ ထြက္ျပီး နစ္မိနစ္

ျငိမ္သက္စြာမတ္တပ္ရပ္ရန္ ။

၂- ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ လည္း နံနက္၁၀ နာရီထိုးတာႏွင့္တျပိဳင္နက္မိမိေနရာတြင္ နွစ္မိနစ္

ျငိမ္သက္ေပးရန္။

၃- ေမာ္ေတာ္ယဥ္ႏွင့္အေႏွးယဥ္ေမာင္းသူမ်ားမွလည္း နံနက္၁၀ နာရီထိုးတာနဲ ့

ဟြန္းတီးေပးရန္ ။

၄- လဘက္ရည္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားမွ ကက္ဆက္ကသီခ်င္းကို ၁၀ နာရီထိုးတာနဲ ့ ၂

မိနစ္ရပ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုက္ပါသည္။


ဗဟိုေကာ္မတီ
ျမန္မာ ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ။
ေမလ ၂၁၊၂၀၀၉။

Friday, 22 May 2009

အာဏာရူး သန္းေရႊရဲ႕ေျမး၊ ဖိုးလျပည့္ အသတ္ခံရမလား

စစ္အာဏာရွင္၊ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ အာဏာရူးသန္းေရႊဟာ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ႏိုဘယ္(လ္) ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အယုတ္ညံ့ဆံုး အရက္စက္ဆံုး၊ နာမည္ဆိုးေတြနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း မတရား ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခါ၊ ကမၻာက အံ့ၾသရေလာက္ေအာင္ ေအာက္တန္းက်တဲ့ ကလိမ္ကက်စ္ နည္းေတြသံုး အမႈဆင္ျပီး ေထာင္ဒဏ္ေပးဘို႔ စီစဥ္ေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္မက ကမၻာကပါ ဝိုင္းဝန္းျပစ္တင္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးရန္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။


တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြအၾကား ေဒါသျဖစ္ ေၾကကြဲေနခ်ိန္မွာ စစ္အာဏာရူး သန္းေရႊရဲ႕ ေျမးျဖစ္သူ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ဖတ္ ဖိုးလျပည့္ (ခ) ေနေရႊေသြးေအာင္ရဲ႕ ေမြးေန႔အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကုန္းျမင့္သာယာ ေဇယ်ာသီရိဗိမၼာန္မွာ ၂၃-၀၅-၂၀၀၉ ရက္ေန႔ ညေန (၄) နာရီမွ (၆) နာရီအတြင္း ခမ္းနားၾကီးက်ယ္စြာ က်င္းပဘို႔၊ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

၂၃-၅-၂၀၀၉ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမဲ့ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အခမ္းအနားကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အထက္တန္းနဲ႔ အရပ္ဘက္ အထက္တန္း အရာရွိအားလံုး မိသားစုနဲ႔တကြ တက္ေရာက္ရမယ္လို႔ အတင္းအက်ပ္ အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။


အဲဒီေန႔ ညေန (၆း၃၀) မွ (၈း၀၀) နာရီ အထိ၊ သုဝဏၰ အားကစားကြင္းမွာ ေမြးေန႔ပြဲ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အထက (၁) ဒဂံု ေဘာ္လံုးအသင္းနဲ႔ တီတီစီ ေဘာ္လံုးအသင္းတို႔ ေဘာ္လံုးကစားရန္ စီစဥ္ထားတာေၾကာင့္၊ ေဘာ္လံုးကြင္း အနီးတဝိုက္မွာ လံုျခံဳေရး ထူထပ္စြာခ်ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဖိုးလျပည့္(ဝဲစြန္)

(ေမြးေန႔က ၂၂-၅-၂၀၀၉ ျဖစ္ေပမဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲကို ေနာက္တေန႔မွ လုပ္မွာပါ။)

ေမြးေန႔ဖိတ္စာအား မ်က္ႏွာဖုံးမွာ ဘာစီလိုးနား အသင္းမွ ေဘာ္လံုးသမား မက္စီနဲ႔ မန္ယူေဘာ္လံုး အသင္းမွ ေဘာ္လံုးသမား ေရာနယ္ဒိုတို႔ ပံုမ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထားျပီး ေက်ာဖက္အဖံုးမွာ Road to Rome လို႔ ေရးသားထားတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

ဒီလို အခ်ိန္အခါမွာ အာဏာရူး သန္းေရႊရဲ႕ေျမးအား လုပ္ၾကံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ လွ်က္ရွိတာေၾကာင့္ ဖိတ္ၾကားခံထားရသူေတြ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

(အဖိႏွိပ္ခံ လူငယ္တဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေရးသားေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

Thursday, 21 May 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားစြဲဆိုေသာ စစ္ေဆးမႈ မွတ္တမ္း

ျပည္သူ႔ ေခါင္းေဆာင္ကို လိမ္လည္ တရားစြဲဆိုသူမ်ားရဲ႕ နာမည္ စာရင္းျပဳစုႏိုင္ရန္ မွတ္တမ္း
(မူရင္း ဧရာဝတီ)


နအဖ သတင္းဌာနမွ သတင္း

တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္ေရး ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားၾကည့္ျခင္း

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလာမွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရား ဖမ္းဆီးထားခဲ့ၿပီးရံုမက ယခုအခါတြင္လည္း ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ၿပီး အမႈ အတင္းစြဲၿပီး ေထာင္အတင္းခ်ရန္ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ (နအဖ)က လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ အားလံုး အသိျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးကလည္း ျပည္သူ ခ်စ္ေသာ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းစကားမ်ားကို အာရံုစိုက္ နားေထာင္၊ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾကရံုသာမက .. ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္ခင္ ေလးစားသူမ်ားကလည္း စိုးရိမ္ပူပန္စြာျဖင့္ တရားစြဲဆိုရာ အင္းစိန္ ေထာင္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ နားေထာင္ေနၾကပါသည္။ ထို႔အတြက္ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ (နအဖ)ကလည္း သူတို႔၏ လက္ေဝခံ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လံုျခံဳေရး ခ်ထားၾကပါသည္။

လံုျခံဳေရးမ်ားတြင္လည္း အဆင့္အတန္း အနိမ့္ဆံုးနဲ႔ အယုတ္ညံဆံုး ျဖစ္သည့္ ႀကံဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္ စသည့္ ျပည္သူ႔ အေရျခံဳ ဒုစရိုက္သမားမ်ားကို ေနရာအႏွံ ခ်ထားၿပီး အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္မူ လက္နက္ကိုင္ လူသတ္သမားမ်ားကို လက္နက္ အျပည့္အစံုျဖင့္ ခ်ထားျပန္သည္။

တၿပိဳင္နက္မွာ ျပည္သူလူထုကို ေသြးတိုးစမ္းသည့္ အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အမႈဆင္ တရားစြဲဆိုၿပီးေနာက္ အမ်ားျပည္သူက စိတ္မထိန္းႏိုင္၍ တခုခု လုပ္မိပါက .. ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ျပႆနာျဖစ္ ပံုစံသံုးကာ ရွင္းပစ္မည္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ဒုစရိုက္သမားမ်ား ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ၾကၿပီး ဒီပဲယင္း ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈကို လုပ္ႀကံခဲ့သလို မေက်နပ္ေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ၾကတာပါလို႔ ေျပာလို႔ရေအာင္ လုပ္ၾကံျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေတြကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕(နအဖ)ရဲ႕ လုပ္ရိုး လုပ္စဥ္ ရိုးအီေနတဲ့ အကြက္ေဟာင္းပါ။ တကယ္လို႔ ျပည္သူထူထုက ၿငိမ္ခံ ေနမယ္ ဆိုရင္လည္း လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ (နအဖ) သူတို႔ လုပ္ခ်င္ရေတြကို လုပ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရားစြဲဆို ေထာင္ခ်မွာပါ။

ဒီေနရာမွာ လြတ္ဟာေနၿပီး သတိမထားမိတာ တစ္ခုရွိေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လူယုတ္မာ သန္းေရႊ ဦးေဆာင္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔(နအဖ)ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္း လူယုတ္မာေတြက ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဒုစရိုက္သမားေတြကို ရန္တိုက္ေပးထားၿပီး သူတို႔က ေအးေဆး ၾကည့္ေနၾကတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စိုးရိမ္တဲ့ စိတ္နဲ႔ အဲဒီ အခ်က္ကို သတိမထားမိဘူး ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအခါမွာ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔(နအဖ)ရဲ႕ တီးတဲ့ ဆိုင္းအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြက လိုက္ “က” ေနၾကရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တန္ျပန္ တိုက္ပြဲ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ စဥ္းစားရပါေတာ့မယ္။ ရန္တိုက္ေပးထားၿပီး အေပၚကေန ေအးေဆး ၾကည့္ေနတဲ့ လူယုတ္မာ သန္းေရႊဦးေဆာင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဘာေတြ လုပ္သင့္သလဲ၊ ဘယ္လို တိုက္ခိုက္သင့္သလဲ ဆိုတာ အားလံုး ဝိုင္းဝန္း စဥ္းစားၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ စဥ္စားမိသေလာက္ ကေတာ့ လူယုတ္မာေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ရသေလာက္ စုေဆာင္းထားၿပီး data base တစ္ခု လုပ္သင့္ပါတယ္။ modify နဲ႔ verify အတြက္ေတာ့ တစ္ေယာက္ေယာက္ (ဒါမွ မဟုတ္) အဖြဲ႔ တဖြဲ႔ဖြဲ႔က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာ .. ထိုသူမ်ား၏ ေနရပ္လိပ္စာမွ အစ၊ ေပၚတင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ ခိုးေခ်ာင္ ခိုးဝွက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ မိသားစု အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား .. စတာေတြကို မွတ္တမ္းတင္ကာ တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္ ႏိုင္ပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ သူတို႔ လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းျပည္သားေကာင္းမ်ား၏ ဝတၱရား အရ မသံုးစြဲ၊ မပက္သက္ဘဲ ေရွာင္က်ဥ္သည့္အျပင္ အျခားေသာ နည္းေပါင္းစံုကို စဥ္းစားလို႔ရသေလာက္ လံႈေဆာ္ တိုက္ပြဲဝင္သြားရန္။

အသိသာဆံုး အလြယ္ဆံုး ျဖစ္ေသာ လူယုတ္မာ သန္းေရႊ၏ သား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေဂ်ဒိုးနတ္ လို ဆိုင္မ်ိဳးကို မသံုးစြဲေရး ဆိုသည့္ လံႈေဆာ္မႈမ်ိဳးကိုမွစ၍ အေသးအဖြားမ်ားကို ျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသည္။

အျခား လိုအပ္သည့္ နည္းမ်ားကို လိုအပ္သလို စဥ္းစား၍ တိုက္ပြဲပံုစံ ေဖၚသင့္ပါသည္။ၾကမ္းၾကမ္း ႏုႏု၊ အမ်ိဳးသားတိုက္ပြဲပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ .. ဒီေနရာမွာ တစ္ခုပဲ စဥ္းစားသင့္တာကေတာ့ .. တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳး လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အတြက္ ဘာလုပ္လုပ္ တရားသည္ .. ဆိုတာပါပဲ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမႈ စစ္ရာႏွင့္ စပ္လွ်င္းေသာ NLD ၏ ေၾကျငာခ်က္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ား ေတြ႔ဆံုေၾကာင္း နအဖ သတင္းတြင္ ထုတ္လႊင့္

Monday, 18 May 2009

အင္းစိန္ဘက္ရွိ အေျခအေန (ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္)

ဒီေန႔ အေစာပိုင္းကာလ အခ်ိန္တြင္ အင္းစိန္ဘက္ကို အသြားအလာမ်ားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရံုးထုတ္သည့္ ကိစၥ အတြက္ စိုးရိမ္သည့္ ျပည္သူမ်ားက သြားေရာက္ရာ .... လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ (နအဖ)မွလည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ေစလႊတ္၍ ပိတ္စို႔ တားျမစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ အင္းစိန္ဘက္ အေျခအေနမွာ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ မူလအတိုင္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္းသလာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Sunday, 17 May 2009

ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ

အခုတေလာ ျမန္မာျပည္ကိစၥမွာ အသံအက်ယ္ဆံုးနဲ႔ အေရး အႀကီးဆံုး ကိစၥကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လုပ္ၾကံတဲ့ ကိစၥလို႔ ေျပာရမွပါပဲ။


လုပ္ၾကံတယ္ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈံးကို ဘာလို႔ သံုးရတာလဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ကေလးေတြ ေတြးသလို ေတြးၾကည့္ရံုနဲ႔ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အရာရာ ဘယ္ေတာ့ကမွ ကတိမတည္၊ ေယာက္က်ားမဆန္၊ ကလိမ္ၾကတဲ့လူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရားဆြဲတယ္ ဆိုကတည္းက ပထမ အခ်က္အေနနဲ႔ လုပ္ၾကံတယ္ ဆိုတာ ရွင္းေနတာပဲ မဟုတ္လား။

ဒီၾကားထဲမွာ သိသိသာသာ ယုတၱိက ကင္းကြာေနတဲ့ အခ်က္ေတြက အေတာ္မ်ားသားလား။၁။ ပထမ အခ်က္အေနနဲ႔ အရွင္းဆံုး အခ်က္ကေတာ့ အသက္ ၅၃ ႏွစ္ ရွိၿပီး ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ ၂၂၀ ေပါင္ ေလးတဲ့ ခပ္ဝဝ အသက္ႀကီးႀကီး လူတစ္ေယာက္က အင္းလ်ားကန္ကို အရွည္လိုက္ (ေျမပံုေပၚမွာ တိုင္းၾကည့္ရင္ ၁.၅၆ မိုင္ခန္႔) အကြာအေဝးကို ေရကူးၿပီးမွ မိတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ အင္းလ်ားကန္ဟာ ဒိုက္ေတြ၊ ေမွာ္ေတြနဲ႔ ကူးရခက္တဲ့ ေနရာပါ။ အဲဒီ MR Yettaw ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို သာမန္ေရကူးကန္မွာပဲ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ၂ ေခါက္ေလာက္ အရင္ ကူးခိုင္းၾကည့္ပါဦး။ ကူးႏိုင္စြမ္း ရွိ၊ မရွိသိရတာေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ကေန အနီးဆံုး ကမ္းဘက္ကို ဘာလို႔ မကူးရတာလဲ။ ဒီေတာ့ အဲဒီေလာက္ ေဝးတဲ့ ကမ္းအထိ ဒီ Mr Yettaw ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကဘယ္လို ေရာက္ေအာင္ ကူးသြားလဲ။


၂။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဲဒီ ပုဂိၢဳလ္လို ဘာမွန္း ညာမွန္း မသိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို လက္ခံၿပီး ၂ ရက္တိတိ ထားမယ္ ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို လက္ခံထားရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြ အခုလို ျဖစ္မယ္ ဆိုတာ ေဒၚစုလို လူတစ္ေယာက္က မသိဘဲ မေနပါဘူး။ ဒီေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ၂ရက္ တိတိ အထဲမွာ ေနရင္ ေနမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚစု မသိဘဲ ျခံအက်ယ္ႀကီးထဲမွာ ပုန္းေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို .. အေစာင့္ေတြေနတဲ့ “တဲ” မွာ အထူးဧည့္သည္အျဖစ္ ျပဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အေမရိကန္မွာ အဲလို ေပါက္ကရလုပ္မယ့္လူမ်ိဳးကို ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ ေလာက္ ေပးလိုက္ရင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး လုပ္ေပးမယ့္လူကို ရွာဖို႔ မခက္ပါဘူး။

၃။ အဓိက အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ .. စစ္တပ္က စစ္သားေတြ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ၂၄ နာရီ ေန႔ည မပ်က္ ေစာင့္ေနတဲ့ အိမ္ထဲကို ကိုယ္ေပ်ာက္ေဆး စားထားသလို အဲဒီ အသက္ႀကီးႀကီး ခပ္ဝဝ လူတစ္ေယာက္ဝင္လာတာကို အေစာင့္ စစ္သားေတြက မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့ ... ဒါေလးေတာင္ လံုေအာင္ မေစာင့္ႏိုင္တဲ့ စစ္သားေတြက ... ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခဳံေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႀကီးဖြဲ႔ၿပီး တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ထားပါတယ္ ဆိုၿပီး ၾကြားေနတာကို ဘယ္လို ယံုရပါ့မလဲ။ လမ္းေဘးက ေလွ်ာက္သီးေဆးျပား ေရာင္းစားတဲ့ မမ ေတြကမွ ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္သားဆိုတဲ့ လူေတြထက္ အသံုးဝင္ ဦးမယ္ ထင္တယ္။

ကဲ အဲဒီ အခ်က္ေတြကေတာ့ စဥ္းစားစရာေပါ့။ ဒီေနရာမွာ ဘယ္သူ႔မွာ အျပစ္ အရွိဆုံး၊ တာဝန္အရွိဆံုးလည္း ၾကည့္ရေအာင္။

၁။ တရားခံ (Mr yettaw)
ဘယ္က ဘယ္လို ကေလကေခ် မွန္း မသိေသာ လူတစ္ေယာက္က သူမ်ား အိမ္ထဲကို ခိုးၿပီး ဝင္တာလာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ခိုးဝင္လာတဲ့ သူခိုးက ပထမ တရားခံပါပဲ။

၂။ တရားခံ(လက္က္ကိုင္ ၾကမ္းဖက္ အြဲ႕ (နအဖ))
ဘယ္သူမွ အလြယ္တကူ ဝင္လို႔ မရေအာင္ ၂၄ နာရီ ေစာင့္ေနတဲ့ (နအဖ)အေစာင့္တပ္က ဒုတိယ တရားခံပါပဲ။ သူတို႔ လံုေအာင္ မေစာင့္ႏုိင္လို႔ ဝင္လာတာ (သို႔) သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အဲဒီ ကေလကေခ်ကို အိမ္ဝင္းထဲ သြင္းတာသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒါကို အိမ္ထဲမွာ မတရား(၅)ႏွစ္ေက်ာ္ ပိတ္ေလွာင္ခံထားရၿပီး အျပင္က လူနဲ႔ စကားေတာင္ ေျပာခြင့္မရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္မွာ အျပစ္ရွိတယ္ ဆိုၿပီး တရားဆြဲတာ လူရယ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က စစ္သားေတြရဲ႕ ကေလးသာသာ ပ်င္းစရာ ေကာင္းတဲ့ ကစားကြက္ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေနရတာပါပဲ။

ဒီေတာ့ ဘာလို႔ ဒီလိုမ်ိဳးကို အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔(နအဖ) က လုပ္ရတာလဲ။ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

တန္းၿပီး သိသာတဲ့ အေျဖကေတာ့ .. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မလႊတ္ေပးခ်င္လို႔ အေၾကာင္းရွာတာပါ။

ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ လစ္ဟာေနတဲ့ အခ်က္ကို ျမင္ရပါတယ္။ အဲဒါ ဘာလဲ ဆိုေတာ့ ကမာၻက သိေအာင္ ရက္စက္ယုတ္မာ၊ ေကာက္က်စ္ ၾကမ္းၾကဳတ္၊ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ အရွက္မရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔(နအဖ) အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထပ္ဖမ္းခ်င္တာ ဘာလို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွာမလဲ။ အရွက္က နဂိုကတည္းကမွ မရွိတာ။ ထပ္ဖမ္းထားရံုေပါ့၊ ဘယ္သူ႔ကို ဂရုစိုက္ရမွာလဲ။

ဒီလို အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွာၿပီး ဖမ္းရတာဆိုေတာ့ .. သူတို႔မွာ ဂရုစိုက္စရာ လူေတြ ရွိလာလို႔ပါပဲ။ အဲဒါ ဘယ္သူေတြ ျဖစ္မလဲ။ ....

အေျဖက ရွင္းပါတယ္။ သူတို႔ တပ္ထဲက လက္နက္ကိုင္ အခ်င္ခ်င္း အထဲမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးလို႔ရေအာင္ အခုလို “ခြင္” ဆင္ၿပီး လုပ္ၾကံတယ္ဆိုတာ ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔ တပ္ထဲက ထိပ္သီး ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာေတြ ရွိလာေနတယ္ ဆိုတာ လွစ္ဟာ ျပေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘာဘဲ ေျပာေျပာ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔(နအဖ)ရဲ႕ ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းမွာ တြင္က်န္ေနရစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လူယုတ္မာေတြလက္ထဲမွာ ေဘးမသီ၊ ရန္မခ က်န္းမာပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္
(ေအာက္က ပို႔စ္ထဲက သစၥာ အဓိဌာန္ထဲကအတိုင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း အတူတူ ပါဝင္ အဓိဌာန္ျပဳထားပါတယ္။)

Thursday, 14 May 2009

သစၥာ အဓိဌာန္

(ေမးလ္မွ ရရွိေသာ သစၥာ အဓိဌာန္ပံုတစ္ခုအား ျပန္လည္ ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။)

သစၥာ အဓိဌာန္ ... အကယ္၍ အၾကမ္းဖက္သမား လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူ နအဖ၏ ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တစံုတရာ ထိခိုက္ ေဘးရန္က်ေရာက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ .. အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူ နအဖေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေနာက္လိုက္မ်ားအား အခြင့္သာေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္၍ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲႏွင့္ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာက္ေအာင္(မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို) ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ သူ ျဖစ္ေစရမည္ဟု အဓိဌာန္ျပဳသည္။

အဆိုပါ ေသာင္းက်န္းသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားအား အခြင့္မသာ၍ ပထမ အဓိဌာန္ လြဲခဲ့သည္ရွိေသာ္ ကၽြႏု္ပ္အသက္ရွိေနစဥ္ကာလ အတြင္း ၄င္းတို႔၏ သားသမီး၊ ေျမးျမစ္မ်ားအထိ စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲႏွင့္ ဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ေစရမည္ဟု အဓိဌာန္ျပဳသည္။

ကၽြႏု္ပ္ အသက္ရွင္လွ်က္ မရွိေတာ့ေသာ အခ်ိန္တြင္လည္း ၄င္းတို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားအား ဆက္လက္၍ ေဆြးမ်ိဳး အစဥ္အဆက္ ဒုကၡေပးႏိုင္ေအာင္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအားလည္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားမည္ဟု သစၥာ အဓိဌာန္ျပဳပါသည္။

(အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား လက္တံုျပန္ေရး အဖြဲ႔)

ကဲ .. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွစ္မမ်ားတို႔ .. ကိုဓ ဥပေဒကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းၾကပါစို႔။

Dogs are biting a human in Burma.

ျမန္မာျပည္တြင္ လူ တစ္ေယာက္အား ေခြးတသိုက္က ဝိုင္း ကိုက္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီ ေခြးေတြကို တိုင္းျပည္ကေန ရွင္းပစ္ဖို႔ အခ်ိန္ လြန္ေနၿပီေတာင္ ထင္ပါတယ္။

Dogs are biting a human in Burma.

...................................................................................................................

(from www.mizzima.com)

Aung San Suu Kyi detained in Insein Prison

Thursday, 14 May 2009 13:20

Nobel Peace Laureate Aung San Suu Kyi has been detained in a special cell in Rangoon’s notorious Insein prison after a brief court session, where she was tried for breaching her house-arrest laws.
-------------------------

Aung San Suu Kyi’s trial adjourned, scheduled for May 18

Thursday, 14 May 2009 13:15

Chiang Mai - Aung San Suu Kyi along with her two live-in party members and the American citizen have been charged with violating the law on her house arrest, and the trail, which began on Thursday, has been adjourned with the next hearing scheduled for May 18.

Aung San Suu Kyi, and her two live-in party members, Daw Khin Khin Win and daughter Win Ma Ma, who look after her, along with the American John William Yettaw, who secretly entered Suu Kyi’s residence, were charged under section 22, which is breaching the house arrest rules and regulations.

The charges were filed in the special court, which was presided over by the Rangoon Western District Justice Thawng Nyunt, and Nyi Nyi Soe, in the presence of district legal advisor Myint Kyaing.

Reportedly, the Burmese pro-democracy leader Aung San Suu Kyi has hired three more lawyers – Nyan Win, Aung Thein and Khin Htay Kywe – to defend her. Aung San Suu Kyi and her two party members - Khin Khin Win and her daughter were said to have been taken to a separate cell in the notorious Insein prison.

Kyi Win, Aung San Suu Kyi’s lawyer, and his assistant Hla Myo Myint, who were allowed into the Insein prison’s special court, where the Nobel Laureate along with the three others were charged, reportedly came out of the prison court at about 11:15 a.m. (local time).
-------------------------

Trial commences for Aung San Suu Kyi

Thursday, 14 May 2009 11:30

New Delhi - Aung San Suu Kyi was produced before a special court in Rangoon’s Insein Prison at about 9:30 a.m. (local time) on Thursday.

A Mizzima correspondent on the ground confirmed that the Burmese pro-democracy leader arrived at the prison in a white saloon car escorted by several vehicles carrying security personnel at 7:15 this morning (local time).

Security, according to the correspondent, was heightened along the entire length of the route from Aung San Suu Kyi's residence at 54 University Avenue to Insein Prison.

Kyi Win, Aung San Suu Kyi’s personal lawyer, and his assistant were allowed entry into Insein Prison. However, National League for Democracy spokesperson Nyan Win, who is a lawyer by profession, Aung Thein, and female lawyer Daw Khin Htay Kywe are still awaiting permission to enter the prison court.

Aung San Suu Kyi, who has been detained for more than 12 of the past 19 years, was taken from her residence by authorities in the early morning hours of Thursday.

Earlier, Nyan Win told Mizzima that while he is not aware of what charges would be brought against Aung San Suu Kyi, as she has not violated any laws, he said authorities might charge her for violating her detention law, which includes restrictions on contacting outside persons.

Along with the Burmese democracy icon, her two live-in maids, personal doctor, Tin Myo Win, and an American man who had entered Aung San Suu Kyi’s residence, John William Yettaw, will be produced before the court.

Yettaw last week gained access to the residence of Aung San Suu Kyi after swimming across Inya Lake. He was arrested two days later while swimming the return leg.

According to Burma’s state-run newspaper, New Light of Myanmar, which carried a biography of Yettaw on Thursday, the American man is an ex-military serviceman and resident of Falcon, Missouri, in the United States.

The intention behind Yettaw’s visit to Aung San Suu Kyi’s house remains unclear.
-------------------------

Update on Aung San Suu Kyi (2)

Thursday, 14 May 2009 09:26

Nyan Win, the National League for Democracy party spokesman at 8 a.m. Burmese time told Mizzima, “I heard that she [Aung San Suu Kyi] will be taken from her house at about 7 a.m. (local time). By this time she must have been taken away. I am not sure but it is about 7 a.m. that she was supposed to be taken.”

Nyan Win and Aung San Suu Kyi’s personal lawyer Kyi Win have both reached Aung San Suu Kyi’s residence cum jail on University Avenue in Rangoon.

The authorities were said to have also taken the two live-in maids, Khin Khin Win and her daughter, along with Aung San Suu Kyi.

But it is still not clear on what grounds Aung San Suu Kyi will be charged and tried.

“I think she might be charged with violating her detention law. But I cannot say exactly as of now. And I don’t know what she has flouted, I mean from the actual perspective of the law,” Nyan Win, who is a lawyer by profession, said.

He said, Aung San Suu Kyi has been kept under house arrest under Article 10 (b) of the Burmese law and Article (22) prescribes the rules for her detention.

Under her house arrest terms, the Nobel Peace Laureate is prohibited from communicating with foreign embassies, political parties, and people having affiliation to political parties. She is not supposed to leave her house, and not to communicate with anybody through the use of letter or through telephones and other wire devices.
-------------------------

Suu Kyi produced in prison court

Thursday, 14 May 2009 09:06

Chiang Mai (Mizzima) – In a major development, which took the Opposition by surprise, the Burmese military junta authorities took Aung San Suu Kyi from her residence on Thursday morning to be produced in a special court in the infamous Insein prison, according to party sources.

She has been charged in connection with the case of an American citizen John William Yettaw, who intruded into her residence by swimming across Innya Lake in Rangoon.

Two maids who stay with Suu Kyi and look after her also face unspecified charges.

Wednesday, 13 May 2009

ကိုရင္ သာဂိ၏ မွတ္တမ္း ၃

ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္သာဂိ တစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ သိုးေဆာင္း ဘာသာ စကား ျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္ စကားေျပာသင္တန္း တစ္ခု သြားတတ္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ထက္ စီနီယာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ အဂၤလိပ္လို ေျပာေနၾကတာကို ပါးစပ္ အေဟာင္းသားေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သာဂိ တို႔ကေတာ့ အေလ်ာ့ေပးလိမ့္မယ္ မထင္ပါနဲ႔။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကမာၻ႔အဆင္မွီ အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္ေအာင္၊ ပညာေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေအာင္ ႀကိဳးစားပမ္းစား ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့တဲ့ မ၊ဆ၊လ ပါတီ ဥကၠဌႀကီး ဦးေနဝင္းရဲ႕ လက္ထက္မွာ တပိုင္းတစ္စ ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ့ ပညာေရးကို ေျမာင္းထဲေရာက္ေအာင္ ေန႔ည မအား ႀကိဳးစားပမ္းစား ဖ်က္ဆီးခဲ့ေနတဲ့ နဝတ၊ နအဖ လက္ထက္မွာ ေက်ာင္းတတ္ ဘြဲ႕တစ္ခု ရခဲ့သူ ပီပီေပါ့၊ .. ေအ(A) ကို ျမင္တာနဲ႔ ရြာကလွည္းေဒါက္ ေျပာင္းျပန္ေထာင္ထားတာကို ကူးေရးထားတယ္ဆိုတာ မဟုတ္မွန္းေတာ့ သိပါေသးတယ္။ (အဲ .. အဲ .. အဲဒီ ထက္ေတာ့ ပိုမသိဘူး။)

ဒီလိုနဲ႔ သင္တန္းမွာ စာလံုးေတြကို အဓိပၸါယ္ေတြနဲ႔ သင္ရတာေပါ့။ အဲဒီမွာ သာဂိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားမလည္တဲ့ တခ်ိဳ႕ စာလံုးေတြကို စီနီယာတစ္ေယာက္က သင္ေပးသြားတာေလးကို ျပန္ၿပီး ေဖာက္သယ္ခ်ေပးခ်င္လို႔ပါ။

hate ဆိုတာကို ရွင္းျပတာပါ။ dislike(don't like) or opposite of love ေပါ့။

အဲဒီ စာလံုးေတြနဲ႔ ဝါက် လုပ္ျပၿပီး ရွင္းျပသြားတာ သာဂိ တစ္ေယာက္ တသက္လံုး မေမ့ေတာ့ဘူးေပါ့။ သူရွင္းျပသြားတဲ့ ဝါက်ေတြက ..

ႈIn Thailand, some of the thai people don't like Thai Army.

In Burma, almost every burmese people hate Burmese Army. တဲ့။

ကဲ ကၽြန္ေတာ့္ကို ငတံုး သာဂိ တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး အဲလို ရွင္းျပတာကို ေမ့ဦးမွာလဲ။ hate ဆိုတဲ့ စကားလံုး သံုးႏံႈးပံု ေျပာပါတယ္။

ေအာ္ ..... ျမန္မာ့ မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ႀကီးကို ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ ၾကည္ညိဳၾကသလဲ ဆိုတာ၊ .... လမ္းမွာ ေခြးေခ်းေတြ႔ရင္ မနင္းမိေအာင္ ေရွာင္သြားၾကသလို၊ စစ္သား ဆိုရင္ လမ္းမက ေခြေခ်းလို လူေတြက ေရွာင္ေနၾကတာ တပ္မေတာ္သားေတြ သိမွ သိပါေလစ ... လို႔ သာဂိရဲ႕ မွတ္တမ္းထဲ တို႔ထိ မွတ္တမ္း တင္လိုက္ရပါတယ္။

ခ်င္ခင္ေလးစြားေမတၱာထား၍

ကိုရင္သာဂိ


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ကြယ္ကမူးယစ္ေဆး
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဗကပမွ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ``၀´´ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႏွစ္(၂၀)ျပည့္အခမ္းအနားကို ၁၇-၄-၂၀၀၉ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပန္ဆန္ၿမိဳ႕ရွိ UWSA ဌာနခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ UWSA ``၀´´တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက စစ္ေရးျပခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်မ္းမွ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ``၀´´ တပ္ဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ``၀´´ေဒသမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ဘိန္းကင္းစင္ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်မ္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႕က ယံုၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ``၀´´ေဒသ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ ``၀´´ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သယ္ေဆာင္မႈ အႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ရွိတ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ၎င္းတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း အ၀င္မခံဘဲ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သယ္ပို႔မႈမ်ားတြင္ ပုဂိၢဳလ္ေရးအက်ဳိးအျမတ္ ရယူလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွ႔ံလ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မူးယစ္အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိတ္ၾကြ ေဆးျပားအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းကို UWSA ေခၚ ``၀´´ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႕မွ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဆန္း၊ မၾကာေသးခင္က ကုလသမဂၢထုတ္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ၃% ျပန္တက္လာသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ၿပီး UWSA အဖဲြ႕သည္ ၎င္းတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕တေၾကာမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ လံုး၀ကင္းစင္သြားေၾကာင္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ေၾကညာထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ မူးယစ္ေဆး ၉၀ % သည္ ျမန္မာအစိုးရက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသ သတ္မွတ္ေပးမည့္ ``၀´´နယ္ေျမမွျဖစ္ေၾကာင္း UNODC ကုလ မူးယစ္ႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာအဖဲြ႕မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ ``၀´´နယ္ေျမရွိ မူးယစ္ရာဇာ တရားခံေျပးမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳေၾကာင္း၊ ``၀´´ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ United Wa State Army ကို ``၀´´ျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတည္ေဆာက္မႈထက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေရးအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရး ၌သာ အသံုးခ်ေနသည့္အေထာက္အထားမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ ေတြ႕ရွိေနရသည္။

အေမရိကန္တရားေရးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ DEA မွ UWSA ၏ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ဘိန္းျဖဴကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း UWSA သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အင္အားႀကီးမားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ UWSA ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ၈ ဦးသည္ ဘိန္းမဲ၀ယ္ယူစုေဆာင္း/ ဘိန္းျဖဴခ်က္လုပ္၊ သယ္ပို႔ၿပီး နယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းျဖဴခ်က္၊ အခြန္ေကာက္၊ ဘိန္းျဖဴျဖန္႔ခ်ိေနေၾကာင္း၊ ရရွိေငြမ်ားအား ေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္ တရား၀င္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။