Sunday, 28 September 2008

နအဖတို႔သြားရာလမ္း

“သံဃာကို သတ္တာေတာင္ ဘာအျပစ္မွမက်ဘူးေဟ့” ဆိုေသာ ျပည္သူတို႔၏ အသံမ်ားကိုၾကားရပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြၾကားမွာလည္း “အို-ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို သတ္ျဖတ္ ေစာ္ကားတာေတာင္ ဘာမွမျဖစ္တာ … အရက္ေသာက္၊ ဖဲရိုက္၊ မေကာင္းမႈလုပ္၊ မိဘကို ျပန္ေျပာ ေစာ္ကားတာေလာက္ကေတာ့ ဘာအျပစ္ျဖစ္မွာလဲ” စေသာအသံမ်ားကို မျပတ္ၾကားေနရသျဖင့္ ဤစာကို ေရးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့၏။

“လူ”ဟု ေခၚေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဗုဒၶအလိုအရ ျဗဟၼာက ဆင္းသက္သလို၊ ဒါ၀င္ အလိုအရမူ ေမ်ာက္က ဆင္းသက္ လာသည္ဟု ဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူကို ျဗဟၼာတပိုင္း၊ တိရစာၦန္တပိုင္းဟုဆိုေသာဆိုႏိုင္သည့္ အျပင္လူ႔စိတ္၌လည္း ျဗဟၼာႏွင့္တူေသာ ကုသိုလ္စိတ္၊ တိရစာၦန္ႏွင့္တူေသာ အကုသိုလ္စိတ္တို႔ စုေပါင္းေနပါသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ကုသိုလ္အလုပ္၌ေပ်ာ္ ေမြ႔၍ျဗဟၼာအက်င့္ကို က်င့္မွသာ ျဗဟၼႏွင့္တူေသာ လူ ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီီး၊ အကုသိုလ္အလုပ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႔၍ တိရစာၦန္အက်င့္ကိုက်င့္ပါက တိရစာၦန္ႏွင့္တူေသာ လူသာျဖစ္ေပမည္။

ယေန႔လူအမ်ားစုသည္ အကုသိုလ္အလုပ္၌ေပ်ာ္ေမြ႔၍ တိရစာၦန္အက်င့္မ်ားကို က်င့္လ်က္ရွိေနသည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ လူသားအမ်ားစု၏ ေန႔စဥ္ တာ၀န္တခုလို ျဖစ္လာေသာ သဘာ၀တရားႀကီးကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အမ်ိဳးေကာင္းသားသမီးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္း၊ ေသာက္စားမူးယစ္၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖား အစရွိေသာ မေကာင္းမႈငယ္မ်ားကို ထားပါေတာ့။

ဘုရားနဲ႔ တဂိုဏ္းတည္းဟု တင္စားခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕မိဘတို႔၏ ေမတၱာသည္ပင္လွ်င္ စား၀တ္ေနေရးအေၾကာင္းျပၿပီး အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ သားသမီးမ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူစြန္႔ပစ္မႈမ်ားကို ျမင္ေနရပါသည္။

တိရစာၦန္ျဖစ္ေသာ “ေခြး” တုိ႔သည္ပင္ အစာမစားရ၍ “ေခြး” ငယ္မ်ားကို “ႏုိ႔” မတိုက္ပဲေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္္မျမင္ဖူးေသးသလို အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ေမ်ာက္ငယ္၊ က်ားငယ္တို႔ မိဘမဲ့ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း မျမင္ဖူးေသးပါ။ ေသခ်ာသည္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာလူတို႔သည္ တိရစာၦန္ထက္ပင္ ဆိုးရြားေသာ အက်င့္ကို အမွန္ပင္ က်င့္လ်က္ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။



ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ယေန႔ကမာၻ၏ “Top Ten” စာရင္း၀င္ လူဆိုးမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္ စစ္အစိုးရကို တိရစာၦန္ႏွင့္ အတူဆံုးလူသားမ်ားဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိ္ပါသည္္။ သူတို႔သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ မိမိအက်ိဳးတခုတည္းအတြက္ ရတနာ(၃)ပါးကိုလည္း မယံုၾကည္၊ ျပည္သူေတြကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းတို႔သည္ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ အလြန္ေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းလွသလို အျခားဘာသာ၀င္ေတြကလည္း ဗုဒၶဘာသာကို အထင္ေသးသြားၾကမည္မွာ မလြဲဧကန္ပါ။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကို မလြဲသာ၍ အေရၿခံဳထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္၀ါဒသည္ကား သာသနာပ ကာလက ဒိ႒ိဆရာႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ၀ါဒေတြသာျဖစ္ပါသည္။

“ပန္းတုိင္တစ္ခုကုိ ခ်ီတက္ရာတြင္ ပန္းတုိင္သို႔ ေရာက္ရန္သာ အေရးႀကီီး၏။ ပန္းတုိင္ကုိ ခ်ီတက္လာေသာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အဘယ္ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈကုိ လုပ္ခဲ့လုပ္ခဲ့ ပန္းတုိင္ကုိေရာက္လာျခင္းသည္ မိမိလုပ္ခဲ့သမွ် မွန္ကန္္္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္” ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။

အိမ္တစ္အိမ္ကုိ ၀င္ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ တံခါးမၾကီးသည္ ပဓါနမဟုတ္္။ ျခံစည္းရုိးကုိ ေက်ာ္တက္ျပီး၀င္၀င္၊ ေခြးတုိးေပါက္က၀င္၀င္ အိမ္ထဲကုိ ေရာက္ရန္သာ အေရးၾကီးသည္ဟု လည္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ပင္ ယခု နအဖသည္ မိမိအာဏာရရွိတည္ၿမဲေရးအတြက္ ၿခံစည္းရုိးကုိ ေက်ာ္တက္ျပီး ၀င္ခဲ့ရံုသာမက ၾကြက္ကဲ့သို႔ ေျမေအာက္ လုိဏ္ေခါင္းတူး၍လည္း ၀င္ခဲ့ပါသည္။ အခုန္အပ်ံ အေက်ာ္အလြား၊ အေပၚလမ္း၊ ေအာက္လမ္း စေသာနည္းေပါင္းစံုကို သံုးခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိအိပ္စက္နားခုိေနေသာ ေက်းဇူးရွင္ အိမ္ၾကီးကုိလည္း ဖ်က္ဆီး ေရာင္းစားပစ္ခ့ဲၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္သူတို႔သည္ ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ရွိသျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ ေနၾကရပါသည္။ သူတို႔ကို ဘယ္သူက တရားစီရင္ပါမည္နည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို ့ ေလွ်ာက္ေနေသာ ဤသံသရာခရီးတြင္ “ပါရိဘာသိကသစၥာႏွင့္ ဓမၼသစၥာ” ဟူေသာ တရား၂ပါး ရွိပါသည္။ ပါရိဘာသိကသစၥာကား ေလာကီလူသားတို႔ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒတရားမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုတရားသည္ ဘယ္ေတာ့မွ100% မမွန္ကန္ပါ။ ဓမၼသစၥာသည္ သာသံသရာအဆက္ဆက္ အျမဲတမ္း မွန္ကန္ေသာ တရားျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အကုသိုလ္ အျပစ္ဒဏ္ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူတေယာက္သည္ ဥပေဒတရားအရ အျပစ္ဒဏ္ေပး ခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ဓမၼသစၥာအလိုအရ မိမိျပဳခဲ့ေသာ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို မလြဲမေသြ ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘယ္ေလာက္ေျပးေျပး မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ။

အဇာတသတ္သည္ အဖကိုသတ္ခဲ့ေသာ အက်ိဳးကို ပါရိဘာသိက ဥပေဒအရ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဓမၼအလိုအရ မလြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါ။ သားျဖစ္သူ၏ ျပန္သတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ယေန႔ထက္တိုင္ ေလာဟကုမီၻ ငရဲ၌ က်ေရာက္ခံစားေနရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေခတ္သစ္ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေန၀င္း၊ ေစာေမာင္၊ တင္ဦး၊ ၀င္းျမင့္၊ ခင္ညြန္႔၊ စိုး၀င္း စေသာသူတို႔၏ အကုသိုလ္အက်ိဳးေပးကံသည္ ေနာက္ဘ၀သို႔ပင္ မကူးခဲ့ပါ။ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးေပးသည္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းလွပါသည္။

သံသာရာ ခရီးသည္ ေရစီးကဲ့သို႔ အစုန္အဆန္ ရွိပါသည္။ “ငါ” ဆုိေသာ အတၱအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ျပီး ကိေလသာေနာက္ တေကာက္ေကာက္လုိက္ေနျခင္းကို ေရစုန္ေမ်ာသည္ဟု ေခၚ၍ သူတို႔၏ ျဖစ္ေလရာဘ၀တုိင္းသည္လည္း အစုန္၏ဓမၼတာ အတုိင္းအနိမ့္သို႔ တျဖည္းျဖည္းနိမ့္ဆင္းသြားပါလိမ့္မည္။ အကုသိုလ္အေပါင္း သရဖူေဆာင္းထားေသာ နအဖတုိ႔သည္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာျဖင့္ စုန္ဆင္းလ်က္ရွိေနပါသည္။

လူ႔ ဘ၀ထက္ နိမ့္က်ေသာ အ၀ီစိကိုပဲ ဆင္းသြားမလား (သို႔) နအဖအတြက္ သီးသန္႔ အပါယ္တဘံုပဲ ေပၚလာမလား။ ခန္႔မွန္းလို႔ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါ။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆုိပါက ဗုဒၶအလုိက် အစုန္၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ အဆန္လမ္း (အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း၊ ကုသိုလ္အလုပ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းစေသာလမ္းမ်ား) ကုိသာလုိက္သင့္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ဘ၀မ်ားသည္ အဆင့္ဆင့္ျမင့္တက္လာျပီး အဆုံးတစ္ေန႔၌ ဗုဒၶကဲ့သို႔ သံသာရာထြက္ရပ္လမ္းကုိ ေရာက္ၾကရပါလိမ့္မည္။

ဗုဒၶသည္ ပါရမီျဖည့္ရာ ခရီးတေလွ်ာက္ အဆန္လမ္းကုိသာ လုိက္ခဲ့ၿပီး ေဒ၀ဒတ္သည္ အစုန္လမ္းကိုသာ လိုက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆန္လမ္းကုိ ေလွ်ာက္္ေနေသာ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ မိမိအက်ဳိး၊ အသက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္တုိ႔ကုိ စြန္႔လြတ္ျပီးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒၚစုသည္ ဘုရားဆုကုိ ပန္ခဲ့ျပီးေသာ(သုိ႔) ဘုရားဆုကုိ ပန္ရန္ ပါရမီျဖည့္ေနဆဲေသာ သူေကာင္းသူျမတ္တစ္ေယာက္ မျဖစ္နုိင္ဘူးလုိ႔ မေျပာနုိင္သလုိ ငါ့ဖ႔ုိနွင့္ အဖ်က္လုပ္ငန္းဟူသမွ်ကုိ လုပ္ေနေသာ နအဖသည္လည္း ေဒၚစု၏ ပါရမီကုိ ရင့္သထက္ရင့္ေအာင္ ျဖည့္ေပးေနေသာ ေဒ၀ဒတ္ အေလာင္းအလ်ာၾကီးမျဖစ္ နိုင္ဘူးလုိ႔ ဘယ္သူမွ မေျပာနုိင္ပါ။

အမွန္အားျဖင့္ ေလာကဟူသည္ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္၏။ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ ဘ၀ပိုင္ရွင္တို႔သည္ ဓမၼလက္နက္၊ အဓမၼလက္နက္တို႔ျဖင့္ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ စစ္ပြဲဆင္ႏြဲေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္၏။ ႏိုင္သူကေပ်ာ္၍ ရႈံးသူက မဲ့ၾကသည္။ စစ္ပြဲ၌ ထာ၀စဥ္ ႏိုင္သူဟူ၍ မရွိေကာင္း။ ရႈံး တစ္ခါ ႏိုင္တစ္လွည့္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဓမၼသည္ အဓမၼအေပၚ အၿမဲတမ္း ေအာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္တခု၌ အဓမၼက ဓမၼအေပၚ ႏိုင္ေကာင္း ႏိုင္ခဲ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆံုးသတ္စစ္ပြဲမ်ား၌ကား ဓမၼသူရဲေကာင္းမ်ားသာ ေအာင္ပြဲခံစၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚစုႏွင့္ နအဖတို႔၏ ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲတြင္ မည္သူက ဓမၼသူရဲေကာင္းအျဖစ ္ေအာင္ပြဲခံသြားမလဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

မိမိတို႔သည္ မေတာ္မတရား လုပ္ေနပါလ်က္ ေတာ္သည္၊ တရားသည္ဟု ထင္ေနေသာ၊ ဘယ္သူလာ ဆံုးမဆံုးမ ကၽြဲပါးေစာင္းတီးသာျဖစ္ေနေသာ နအဖကို မ်ားမ်ားမေျပာလိုေတာ့ပါ။ ဦးခ်ိဳက ႏို႔ညႇစ္လို႔ ရေကာင္းရမည္၊ ေရြတိဂုံဘုရား ေျမာက္ဘက္မုဒ္က ျခေသၤ့နွစ္ေကာင္ကုိ ထမင္းသြားေကၽြးရင္ ထစားေကာင္း ထစားပါလိမ့္မည္။ အယူလြဲမွားေနေသာ မိစာၦနအဖကိုကား ဆံုးမေျပာဆို၍ ရေတာ့မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ္ ဆုေတာင္းလိုသည္ကား အဓမၼကုိ အားေကာင္းေစေသာ နအဖသည္ လွ်င္ျမန္စြာ ဤကမာၻမွေပ်ာက္ကြယ္၍ ဓမၼကုိ အားေကာင္းေစမည့္ ဒီမုိကေရစီတရားမ်ား အမိျမန္မာျပည္၌ အလွ်င္အျမန္ ထြန္းကားပါေစ ေသာ၀္---------


ကိုယ့္အလွည့္က်ရင္ေတာ့ မႏြဲ႔စတမ္း


ေလးစားပါသည္။

သိမ္းေအာင္

16 comments:

Hteink Min said...

ေကာင္းလိုက္တဲ့ စာသားေတြဗ်ာ.. တကယ့္ကုိရွင္းလင္းစြာ ေရးျပထားတာကို အားက်မိပါတယ္။

swe said...

Good!
Bravo!

Unknown said...

ဘုရား တရား သံဃာ ေရးၿပီး အဆံုး သတ္ေတာ့ ႀကိမ္စာ လိုလို တိုက္ထားတယ္ ... ေတာ္ေတာ္ တရား ျပည့္ပါေပတယ္ ... ေမာင္မင္းႀကီးသားရယ္ ...

Unknown said...

ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးေတြေတာင္ျပည္သူေတြေကာင္းစားေရးအတြက္နအဖကိုတိုက္ေနခ်ိန္မွာ ကိုသိမ္းေအာင္၏နအဖျပဳတ္က်ျပီးဒီမိုကေရစီထြန္းကားဖို႔ဆုေတာင္းသည္သိပ္အျပစ္မၾကီးဟုထင္ပါသည္၊
ထိုဆုေတာင္းသည္လည္းကိုသိမ္းေအာင္တေယာက္တည္းေကာင္းစားေရးအတြက္မဟုတ္ပဲျမန္မာျပည္ေကာင္းစားေရး
ေလာကၾကီးလွပေရးကိုဦးတည္ေသာဆုေတာင္းသာျဖစ္ပါသည္။နအဖကိုနစ္နာသြားေစသျဖင့္အကုသိုလ္ဆုေတာင္းပဲဆို
ပါစို႔။ဗုဒၶသည္ပါရမီျဖည့္ရာႏုစဥ္ဘ၀တုန္းကလူဆိုးသူခိုးတို႔၏အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုသတ္ခဲ့၏။
အသက္ကိုသတ္ျခင္းသည္အကုသိုလ္ျဖစ္ေသာ္လည္းျမတ္ဗုဒၶသတ္ခဲ့ျခင္းသည္အမ်ားအကိ်ဳး၊ေလာကၾကီးသာယာေရးအတ
ြက္ေရွးရႈျပီးသတ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္၊ထို႔ေၾကာင့္ဗုဒၶသည္ကံကံ၏အက်ိဳးအရအကုသိုလ္အက်ိဳးကိုခံစားခဲံ့ရေသာ္လည္း
အမ်ားအက်ိဳးအတြက္လုပ္ခဲ့ေသာအကုသိုလ္သာျဖစ္သျဖင့္ေမ်ာက္ျဖစ္ေသာ္လည္းေမ်ာက္မင္း၊ေဒါင္းမင္း၊ငံုးမင္း ငရံ႔မင္းဟသ္ာမင္းစေသာ မင္းအေပါင္းသာျဖစ္ခဲံ့ပါသည္။ျမန္မာျပည္သမိုင္းမွာလည္းသူခိုးၾကီးတေယာက္ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။သူသည္မတရားၾကီးပြားေနေသာ
သူမ်ားဆီကေငြေတြကိုခိုးယူျပီးဆင္းရဲသားအေပါင္းကိုေ၀ငွေပးခဲ့သည္။ဘယ္သူဆီကခိုးခိုး ခိုးျခင္းသည္ အကုသိုလ္ျဖစ္မွန္သူသိခဲ့ေသာ္လည္းအမ်ားျပည္သူေတြထမင္းစားရဖို႔အတြက္မိမိကိုယ္ကိုအကုသိုလ္
အျဖစ္ခံျပီးအပယ္သို႔သြားခဲ့ပါသည္။ထိုအကုသိုလ္သည္ျမင့္ျမတ္ေသာအကုသိုလ္သာျဖစ္ပါသျဖင့္သူသည္
လည္းဘရားကဲ့သို႔မင္းအေပါင္းသာျဖစ္ပါေပလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္ကိုသိမ္းေအာင္ဆုေတာင္းသည္အကုသိုလ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ မွအမ်ားအက်ီဳးကိုေရွးရႈေသာ ွျမင့္ျမတ္ေသာအကုသိုလ္သာျဖစ္ပါသည္ ။။ကဲကိုဇြဲေရခမ်ားလည္းအမ်ားအကိ်ဳးအတြက္ေရွုးရႈျပီးအကုသိုလ္ကိုက်ဴးလြန္၀ံ့ပါသလား

Unknown said...

ဒါမွမဟုတ္နအဖတို႔သည္ခ်မ္းသာသထက္ခ်မ္းသာေစျပီးျပည္သူ
အေပါင္းမြဲသထက္မြဲငတ္သထက္ငတ္။အာဏာရွင္အစိုး၇တည္ျမဲသထက္ျမဲပါေစ။ဒီမိုက
ေရစီတရားလည္း
ဆက္လက္ျပီးေပ်ာက္က
ြယ္ေနပါေစ.ျမန္မာျပည္လည္း
ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါေစလို႔ပဲဆုေတာင္ရမလားဗ်ိဳ႔ကိုဇြဲေရ႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔

Unknown said...

ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးေတြေတာင္ျပည္သူေတြေကာင္းစားေရးအတြက္နအဖကိုတိုက္ေနခ်ိန္မွာ ကိုသိမ္းေအာင္၏နအဖျပဳတ္က်ျပီးဒီမိုကေရစီထြန္းကားဖို႔ဆုေတာင္းသည္သိပ္အျပစ္မၾကီးဟုထင္ပါသည္၊
ထိုဆုေတာင္းသည္လည္းကိုသိမ္းေအာင္တေယာက္တည္းေကာင္းစားေရးအတြက္မဟုတ္ပဲျမန္မာျပည္ေကာင္းစားေရး
ေလာကၾကီးလွပေရးကိုဦးတည္ေသာဆုေတာင္းသာျဖစ္ပါသည္။နအဖကိုနစ္နာသြားေစသျဖင့္အကုသိုလ္ဆုေတာင္းပဲဆို
ပါစို႔။ဗုဒၶသည္ပါရမီျဖည့္ရာႏုစဥ္ဘ၀တုန္းကလူဆိုးသူခိုးတို႔၏အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုသတ္ခဲ့၏။
အသက္ကိုသတ္ျခင္းသည္အကုသိုလ္ျဖစ္ေသာ္လည္းျမတ္ဗုဒၶသတ္ခဲ့ျခင္းသည္အမ်ားအကိ်ဳး၊ေလာကၾကီးသာယာေရးအတ
ြက္ေရွးရႈျပီးသတ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္၊ထို႔ေၾကာင့္ဗုဒၶသည္ကံကံ၏အက်ိဳးအရအကုသိုလ္အက်ိဳးကိုခံစားခဲံ့ရေသာ္လည္း
အမ်ားအက်ိဳးအတြက္လုပ္ခဲ့ေသာအကုသိုလ္သာျဖစ္သျဖင့္ေမ်ာက္ျဖစ္ေသာ္လည္းေမ်ာက္မင္း၊ေဒါင္းမင္း၊ငံုးမင္း ငရံ႔မင္းဟသ္ာမင္းစေသာ မင္းအေပါင္းသာျဖစ္ခဲံ့ပါသည္။ျမန္မာျပည္သမိုင္းမွာလည္းသူခိုးၾကီးတေယာက္ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။သူသည္မတရားၾကီးပြားေနေသာ
သူမ်ားဆီကေငြေတြကိုခိုးယူျပီးဆင္းရဲသားအေပါင္းကိုေ၀ငွေပးခဲ့သည္။ဘယ္သူဆီကခိုးခိုး ခိုးျခင္းသည္ အကုသိုလ္ျဖစ္မွန္သူသိခဲ့ေသာ္လည္းအမ်ားျပည္သူေတြထမင္းစားရဖို႔အတြက္မိမိကိုယ္ကိုအကုသိုလ္
အျဖစ္ခံျပီးအပယ္သို႔သြားခဲ့ပါသည္။ထိုအကုသိုလ္သည္ျမင့္ျမတ္ေသာအကုသိုလ္သာျဖစ္ပါသျဖင့္သူသည္
လည္းဘရားကဲ့သို႔မင္းအေပါင္းသာျဖစ္ပါေပလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္ကိုသိမ္းေအာင္ဆုေတာင္းသည္အကုသိုလ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ မွအမ်ားအက်ီဳးကိုေရွးရႈေသာ ွျမင့္ျမတ္ေသာအကုသိုလ္သာျဖစ္ပါသည္ ။။ကဲကိုဇြဲေရခမ်ားလည္းအမ်ားအကိ်ဳးအတြက္ေရွုးရႈျပီးအကုသိုလ္ကိုက်ဴးလြန္၀ံ့ပါသလား

Goldie Shwe said...

To Zwe

You call that cursing ? That's not cursing. This is cursing :

ႀကိမ္စာတိုက္ျခင္း

ေက်းဇူးႀကီးလွစြာေသာ ၿမတ္စြာဘု၇ားသခင္အား ဦးထိပ္ထားေ့ရြ ၊ မဟာပထဝီေၿမႀကီး ကို သက္ေသၿပ ုလ်က္ ၊
အကြ်န္ုပ္သည္ ဤမွန္ကန္ေသာ သစြာစကား ကို ဆိုအပ္ပါသည္။

မင္းဆိုးမင္းညစ္ နအဖ စစ္အစိုးရသည္္ ၄င္းတို့၏ ကိုယ္က်ိုးငွာ ၊ ရုိးသားေၿဖာင့္မတ္ေသာ ၿပည္သူမ်ား အေပၚ မတရား လိမ္ညာ လွည့္ၿဖားယုံသာမက ယုတ္မာ ညစ္ညမ္း စြာျဖင့္ ေစာ္ကား ညွင္းဆဲ သတ္ျဖတ္ လ်က္ရွိပါသည္။

ဤမွန္ကန္ေသာ သစြာစကားေႀကာင့္ ၊ မင္းဆိုးမင္းညစ္ စစ္အစိုးရ နွင့္ တကြ ၄င္းတို့၏ အေပါင္းပါ မ်ား၊ မိသားစုဝင္ မ်ားအားလံုးတို့သည္ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲ ျခင္း ဒုကၡအဖုံဖုံကို ခံစားျပီးမွသာလ်င္ ေသျခင္းဆိုးျဖင့္ ေသႀကပါေစကုန ္သတည္း။

၄င္းတို့ေသေသာ အခါတြင္လည္း အဝီစိငရဲတြင္ အထပ္ထပ္ အဖန္ဖန္ ခံစားႀကပါေစကုန္ သတည္း။

Anonymous said...

sadu,sadu,sadu...

Mg Myat Thu said...

nay own,
kha myar yae post nidan mar,
lu phyit lar tar ko yay htar pone ka,
bar loe a u a sa na khu yaw pyi thama
ya tar tone,
kha myar sar a ya,
khamyar ka sciencebuddhistism htin pa.

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...

成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城,
ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,

Anonymous said...

豆豆聊天室 aio交友愛情館 2008真情寫真 2009真情寫真 aa片免費看 捷克論壇 微風論壇 大眾論壇 plus論壇 080視訊聊天室 情色視訊交友90739 美女交友-成人聊天室 色情小說 做愛成人圖片區 豆豆色情聊天室 080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網 台中情人聊天室 桃園星願聊天室 高雄網友聊天室 新中台灣聊天室 中部網友聊天室 嘉義之光聊天室 基隆海岸聊天室 中壢網友聊天室 南台灣聊天室 南部聊坊聊天室 台南不夜城聊天室 南部網友聊天室 屏東網友聊天室 台南網友聊天室 屏東聊坊聊天室 雲林網友聊天室 大學生BBS聊天室 網路學院聊天室 屏東夜語聊天室 孤男寡女聊天室 一網情深聊天室 心靈饗宴聊天室 流星花園聊天室 食色男女色情聊天室 真愛宣言交友聊天室 情人皇朝聊天室 上班族成人聊天室 上班族f1影音視訊聊天室 哈雷視訊聊天室 080影音視訊聊天室 38不夜城聊天室 援交聊天室080 080哈啦聊天室 台北已婚聊天室 已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室 摸摸扣扣同學會聊天室 520情色聊天室 QQ成人交友聊天室 免費視訊網愛聊天室 愛情公寓免費聊天室 拉子性愛聊天室 柔情網友聊天室 哈啦影音交友網 哈啦影音視訊聊天室 櫻井莉亞三點全露寫真集 123上班族聊天室 尋夢園上班族聊天室 成人聊天室上班族 080上班族聊天室 6k聊天室 粉紅豆豆聊天室 080豆豆聊天網 新豆豆聊天室 080聊天室 免費音樂試聽 流行音樂試聽 免費aa片試看A片 免費a長片線上看 色情貼影片 免費a長片 本土成人貼圖站 大台灣情色網 台灣男人幫論壇 A圖網 嘟嘟成人電影網 火辣春夢貼圖網 情色貼圖俱樂部 台灣成人電影 絲襪美腿樂園 18美女貼圖區 柔情聊天網 707網愛聊天室聯盟 台北69色情貼圖區 38女孩情色網 台灣映像館 波波成人情色網站 美女成人貼圖區 無碼貼圖力量 色妹妹性愛貼圖區 日本女優貼圖網 日本美少女貼圖區 亞洲風暴情色貼圖網 哈啦聊天室 美少女自拍貼圖 辣妹成人情色網 台北女孩情色網 辣手貼圖情色網 AV無碼女優影片 男女情色寫真貼圖 a片天使俱樂部 萍水相逢遊戲區 平水相逢遊戲區 免費視訊交友90739 免費視訊聊天 辣妹視訊 - 影音聊天網 080視訊聊天室 日本美女肛交 美女工廠貼圖區 百分百貼圖區 亞洲成人電影情色網 台灣本土自拍貼圖網 麻辣貼圖情色網 好色客成人圖片貼圖區 711成人AV貼圖區 台灣美女貼圖區 筱萱成人論壇 咪咪情色貼圖區 momokoko同學會視訊 kk272視訊 情色文學小站 成人情色貼圖區 嘟嘟成人網 嘟嘟情人色網 - 貼圖區 免費色情a片下載 台灣情色論壇 成人影片分享 免費視訊聊天區 微風 成人 論壇 kiss文學區 taiwankiss文學區

Anonymous said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

免費A片, 本土自拍, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片, 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲, 情色視訊,

情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, ut聊天室, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網, 影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友,

Anonymous said...

做愛的漫畫圖片, 情色電影分享區, 做愛ㄉ影片, 丁字褲美女寫真, 色美眉, 自拍俱樂部首頁, 日本偷自拍圖片, 色情做愛影片, 情色貼圖區, 八國聯軍情色網, 免費線上a片, 淫蕩女孩自拍, 美國a片, 都都成人站, 色情自拍, 本土自拍照片, 熊貓貼圖區, 色情影片, 5278影片網, 脫星寫真圖片, 粉喵聊天室, 金瓶梅18, sex888影片分享區, 1007視訊, 雙贏論壇, 爆爆爽a片免費看, 天堂私服論壇, 情色電影下載, 成人短片, 麗的線上情色小遊戲, 情色動畫免費下載, 日本女優, 小說論壇, 777成人區, showlive影音聊天網, 聊天室尋夢園, 義大利女星寫真集, 韓國a片, 熟女人妻援交, 0204成人, 性感內衣模特兒, 影片, 情色卡通, 85cc免費影城85cc, 本土自拍照片, 成人漫畫區, 18禁, 情人節阿性,

aaaa片, 免費聊天, 咆哮小老鼠影片分享區, 金瓶梅影片, av女優王國, 78論壇, 女同聊天室, 熟女貼圖, 1069壞朋友論壇gay, 淫蕩少女總部, 日本情色派, 平水相逢, 黑澀會美眉無名, 網路小說免費看, 999東洋成人, 免費視訊聊天, 情色電影分享區, 9k躺伯虎聊天室, 傑克論壇, 日本女星杉本彩寫真, 自拍電影免費下載, a片論壇, 情色短片試看, 素人自拍寫真, 免費成人影音, 彩虹自拍, 小魔女貼影片, 自拍裸體寫真, 禿頭俱樂部, 環球av影音城, 學生色情聊天室, 視訊美女, 辣妹情色圖, 性感卡通美女圖片, 影音, 情色照片 做愛, hilive tv , 忘年之交聊天室, 制服美女, 性感辣妹, ut 女同聊天室, 淫蕩自拍, 處女貼圖貼片區, 聊天ukiss tw, 亞亞成人館, 777成人, 秋瓷炫裸體寫真, 淫蕩天使貼圖, 十八禁成人影音, 禁地論壇, 洪爺淫蕩自拍, 秘書自拍圖片,

Anonymous said...

.,.,
中秋煙火,國慶煙火,正妹視訊,真愛密碼,真愛密碼,開檔丁字褲,潤滑液,煙火秀,煙火圖片,衣蝶,衣蝶,AV女優,AV女優,

煙火批發,小泉彩,小泉彩,鞭炮,情趣商品,潤滑液,情趣精品,蜂炮,視訊,免費視訊,煙火,開檔丁字褲,煙火工廠,視訊,情趣商品,情趣精品,