Sunday, 20 September 2009

ဗံုးခိုက်င္းမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ စံအိမ္ေတာ္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕အေကာင္းဆံုးေနရာ၊ တစ္ေနရာမွာ၊ စစ္အစိုးရရဲ႕ထိပ္သီး၊ အခြင့္ထူးခံဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၊ ဝန္ၾကီးမ်ားအတြက္၊ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ဘို႔၊ စစ္အာဏာရွင္ၾကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ကေျမေနရာေတြ၊ ခြဲတမ္းခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့၊ မၾကာခင္လာေတာ့မဲ့၊ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီ၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါ၊ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဒုဝန္ၾကီးမ်ားဟာ၊ ယခုလက္ရွိေနထိုင္ရာ၊ ေနရာကေနဖယ္ရွားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဖယ္ ေပးလိုက္ရျပီးတဲ့ေနာက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ၊ နီးနီးကပ္ကပ္စည္းစည္းလံုးလံုး၊ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ရည္ရြယ္ျပီး၊ ယခုလိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေစတာပါ။

ဒါေပမဲ့တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ႕တကယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါဝင္ၾကမဲ့၊ အဲဒီ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို၊ အနီး ကပ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဘို႔နဲ႔၊ သစၥာေဖာက္တဲ့သူရွိလာခဲ့ရင္ေတာ့၊ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင္ေတြကို၊ ဓါးစာခံအျဖစ္ အလြယ္တကူဖမ္းဆီးႏိုင္ဘို႔၊ စီစဥ္ထားတာပါလို႔၊ ေနျပည္ေတာ္စစ္ရံုးခ်ဳပ္အသိုင္းအဝိုင္းမွသတင္းရရွိပါတယ္။

ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ေနာက္ကြယ္မွာရွိရွိ၊ အိမ္ရာေတြကိုေတာ့၊ အလွ်င္အျမန္ေဆာက္လုပ္ေနၾကရပါဘီ။ ခ်မ္းသာတဲ့ဝန္ၾကီးေတြကေတာ့၊ ေရွးေခတ္ပံုစံနန္းေတာ္ၾကီးေတြလို၊ အိမ္ေတာ္အၾကီးၾကီးေတြကို၊ ေဆာက္ လုပ္ေနၾကျပီး၊ ဆင္းရဲ႕တဲ့ဝန္ၾကီးေတြကေတာ့၊ နဲနဲေသးတဲ့အိမ္ေတာ္ေတြေဆာက္လုပ္ေနၾကပါတယ္။ (ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့၊ အိမ္အၾကီးအေသးေတြကိုၾကည့္ျပီး၊ ဘယ္သူေတြဘယ္ေလာက္ေတာင္လာဘ္စား ထားသလဲဆိုတာ၊ မီတာေထာက္တိုင္းစရာမလိုဘဲ၊ သိႏိုင္ပါတယ္လို႔၊ စစ္အင္ဂ်င္နီယာတဦးက၊ မွတ္ခ်က္ခ် ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။)

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔အၾကီးအေသးစံုလင္လွတဲ့၊ အဲဒီအေဆာက္အဦးေတြမွာ၊ တူညီတာအခုကို၊ ထူးထူးဆန္းဆန္း သြားေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါကေတာ့အိမ္တိုင္းမွာ၊ ဗံုးခိုက်င္းေတြထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ေနၾကတာပါဘဲ။

တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးအမိန္႔ေၾကာင့္လား? ဒါမွမဟုတ္၊ ဝန္ၾကီး၊ဝန္ကေလးေတြဆ႒မအာရံုရျပီး၊ မေမ်ွာ္လင့္တဲ့ေနရာ ကလာမဲ့၊ အႏာၱရယ္ေတြကို၊ ကာကြယ္ဘို႔လား?

တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုယ္တိုင္သူ႔ေနျပည္ေတာ္ၾကီးမလံုျခံဳေတာ့ဘူးလို႔ယူဆေနျပီလား? ဒါမွမဟုတ္၊ ဝန္ၾကီး၊ ဝန္က ေလးမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္ကဘဲလုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တယ္ထင္လို႔လုပ္ေနၾကတာလား?

ေသခ်ာတာကေတာ့၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ၊ဗံုးခိုက်င္းေတြပါတဲ့အိမ္ေတြ၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြေဆာက္လုပ္ေနၾကပါျပီ။

ေလးစားစြာျဖင့္၊
သူရဲေကာင္း။Generals and Ministers Estate in Nay-Pyi-Taw built with bomb shelters.One of the very exclusive areas in Nay-Pyi-Taw was specially assigned for elites of Burma. Ruling Junta took that place and divided among them to build their own resident for the purpose of moving in at the time of when they are resigning from their post and interim government taking over the administration.

Their official resident will be taken over by interim government Ministers at that time but they need to stay closely each other for preparing how to cheat in forthcoming election plus U Than Shwe wants to scrutinize them closely under his watchful eyes and their families became hostages in the cruel hands of Than Shwe if and when necessary.

No matter of whatever reasons for them are behind, they all have to build their residents with own arrangement. Rich minister built his home as big as old time cinema hall and poor deputy minister built just slightly bigger than car garage. People can see different type of building coming up and that is a gauge for measuring the degree of corruption among the ministers.

All that buildings with different types and style are coming up one after another but they all built one structure in common, which in every house of big and small, “bomb shelter” was specially built and included in every house. No one knows whether it was instructed by higher authority or all owners are having six senses to protect themselves. We are wondering whether U Than Shwe instruct them to do so as he is not certain for their safety in country’s capital or purely the own initiative of the residents.

Reported by Thu Ye Kaung.