Wednesday, 2 March 2011

ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ နစ္နာမႈ

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔၊ ..

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒုကၡဆိုးေတြကို စတင္ေမြးဖြားလိုက္တဲ့ ေန႔ရက္ တစ္ရက္ဆိုရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ စစ္တပ္ထဲက စစ္ေခါင္းေဆာင္ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းက ျမန္မာျပည္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ေန႔ျဖစ္ၿပီး .. အဲဒီေန႔က စလို႔ ျမန္မာျပည္ဟာ စစ္ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ကြန္ျမဴနစ္ ေသာင္းက်န္းသူေတြ တိုင္းျပည္ကို အဖ်က္အေမွာက္လုပ္တယ္ ေျပာၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ မေကာင္းေၾကာင္းကို ေျပာေနေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ တရုတ္ျပည္ကို ေမာ္စီတုန္းကိုု အတုခိုးၿပီး လယ္သမားေတြကို စည္းရံုးဖို႔နဲ႔ အာဏာသိမ္းၿပီး ေအာင္ပြဲခံတယ္ဆိုတဲ့ေန႔မွာ တရားဝင္ အခန္းအနား က်င္းပႏိုင္ဖို႔ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ကို ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ခဲ့တာပါပဲ။

တရုတ္ျပည္မွာက ေမာ္စီတုန္းက လယ္သမားလူတန္းစားကို စည္းရံုးၿပီး ၁၉၃၄ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ အာဏာရ ခ်န္ေကရွိတ္ အစိုးရကို စတင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈတို႔ရခဲ့ပါတယ္။ ခ်န္ေကရွိတ္ကေတာ့ ျပည္မႀကီးကေန ဆုတ္ခြာရၿပီး ေနာက္ဆံုး တိုင္ဝမ္ကၽြန္းမွာ တိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္သူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေမာ္စီတုန္းကို အားက်ခဲ့ၿပီး ဦးေနဝင္းကလည္း ေတာင္သူလယ္သမား က႑ဟာ အေရးပါတယ္ဆိုၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို တီထြင္ခဲ့တာ သက္သက္ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္မယ္ ဆိုၿပီး ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကို အတင္းအတည္ျပဳၿပီး ျမန္မာျပည္ကို ေဘာင္ဘီခၽြတ္ အာဏာရွင္ အျဖစ္စတင္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါေတာ့တယ္။

တရုတ္ျပည္မွာ ေမာ္စီတုန္းက ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို စည္းရံုးၿပီး ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္ .. သူရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ စီမံမႈေတြေၾကာင့္ လူ သန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အငတ္ေဘးနဲ႔ ေသတာကိုေတာ့ သင္ခန္းစာ မယူခဲ့ပါဘူး။ ကမာၻေပၚမွာ လူအမ်ားဆံုး သတ္တယ္ဆိုတဲ့ ဟစ္တလာထက္ သူသတ္ခဲ့တဲ့ လူဦးေရးက ပိုမ်ားပါတယ္။ ဟစ္တလာက တိုက္ရိုက္ သတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး သူကေတာ့ သြယ္ဝိုက္ၿပီး လူအမ်ားဆံုး သတ္ခဲ့သူပါ။

ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ အာဏာရယူပံုကိုပဲ အတုယူခဲ့ၿပီး … တိုင္းျပည္ဒုကၡေရာက္ပံုကို သင္ခန္းစာမယူခဲ့တဲ့ ဦးေနဝင္းက ျမန္မာျပည္ကို ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ လုပ္ကိုင္ပံုအတိုင္း တရုတ္ျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံကို အသက္သြင္းၿပီး တိုင္းျပည္ကို ဆိုရွယ္လစ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္မယ္ေဟ့ ဆိုၿပီး ေၾကျငာကာ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားစြာကို စတင္ပါေတာ့တယ္။

ေမာ္စီတုန္းက စုေပါင္းလယ္ယာ၊ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ ဆိုၿပီး ၅ ႏွစ္ တိုင္းျပည္ တိုးတတ္ေရး စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ စီမံကိန္းရဲ႕ လြဲမွားမႈေတြေၾကာင့္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းရဲ႕ ပထမ ၃ ႏွစ္ ၁၉၅၈-၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာပဲ စီမံကိန္းပ်က္စီးၿပီး လူသန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေသခဲ့ရတာပါ။ ဒါကို လံုးဝ သင္ခန္းစာ မယူဘဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္းတဲ့ ဦးေနဝင္ဟာ ဆိုရွယ္လစ္စီမံကိန္းေတြ ေရးစြဲၿပီး ျပည္သူေတြပိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုပဲ ျပည္သူပိုင္သိမ္းတယ္ဆိုၿပီး အစိုးရကေန အတင္းအဓမၼဝင္ေရာက္ သိမ္းယူၿပီး စီးပြားေရး စနစ္ စတင္ အရွိန္ရကာစ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး စနစ္ကို တခ်က္ထဲနဲ႔ ရိုက္ခ်ိဳးၿပီး အေမွာင္ထုထဲေရာက္ေအာင္ ျမန္မာျပည္ကို ဆြဲေခၚသြားခဲ့တာပါပဲ။

ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို သတ္မွတ္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚကို လက္ခံေပမယ့္ … ေစတနာဆိုး ျဖစ္ရပ္ဆိုးေတြရဲ႕ ၾကမၼာေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္နဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ စတင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာကေတာ့ ျမန္မာျပည္အတြက္ေရာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အတြက္ပါ ဝမ္းနည္းစရာ ျဖစ္ေနရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္အေမွာင္ထုထဲ စတင္ဝင္ေရာက္တဲ့ေန႔၊ ဒါမွ မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္ စတင္ အျမစ္တြယ္တဲ့ေန႔ဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔နဲ႔ ထပ္တူျဖစ္ေနခဲ့ရတတာဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ နစ္နာမူႀကီး တစ္ခု အေနနဲ႔ပဲ သတ္မွတ္ခ်င္ပါေတာ့တယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ကိုထိုက္

(ျမန္မာ့ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဦးေနဝင္းနဲ႔ ေမာ္စီတုန္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံု အၾကမ္းဖ်င္းကို တင္ျပခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပမႈေတြမွာ မွားယြင္းမႈ တစံုတရာ ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာ အမွားျပင္ေပးၾကပါ ခင္ဗ်ာ။)

21 comments:

aa said...

情趣用品,情趣,飛機杯,自慰器,自慰套,充氣娃娃,
電動按摩棒,按摩棒,跳蛋,AV,
C字褲,情趣睡衣,丁字褲,震動環
情趣用具,lelo,TENGA,sm,
角色扮演,

SunTura said...

http://lnfaw.blogspot.com/

MonsterOfRock said...

လစ္ဗ်ား အခက္၊ ဗမာ အခ်က္။ သံုးေရာင္ျခယ္ အလံမွာ ေဒါင္းတံဆိပ္ ျပန္ကပ္ၾကစို႔။

YL said...

I would like to invite you all to come and listen to Myanmar Music at my site. I have many Myanmar Songs and Myanmar Mp3 collected on my site.

Myanmar Online Music: http://www.myanmaronlinemusic.com/

Thanks a lot!

Unknown said...

nice
http://www.centplay.com/affiliate/promotion_747/

Unknown said...

http://www.centplay.com/affiliate/promotion_747/

Unknown said...

http://www.centplay.com/affiliate/promotion_747/

Mia Devis said...

Ohh, nice
hp customer support australia
norton support number
apple support number

Harsh008 said...

I’m excited to find this page. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you book marked to see new stuff in your web site.

Good Friday Images 2019
Good Friday Quotes 2019
Good Friday Pictures 2019
Good Friday Message 2019

Harsh008 said...

I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Exceptional work!

Good Morning Images 2019 hd
Good Morning Quotes 2019 With hd Images
Good Morning Images 2019 Gif
Good Morning Quotes 2019 In English

Harsh008 said...

Very great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I’ve really loved surfing around your weblog posts. In any case I’ll be subscribing on your feed and I’m hoping you write again soon!

Happy Easter Images 2019
Happy Easter Pictures 2019
The Easter Day 2019
Happy Easter Images 2019

Harsh008 said...

This web site truly has all the info I needed about this subject and didn’t know who to ask.

Passover Images 2019
Passover Greetings 2019
Passover Songs 2019
Passover Songs 2019 For Celebration

Akira said...

Afghanistan Vs Australia Today Match Prediction
Download Happy Fathers Day Images

Cute Girl said...

https://www.cekaja.com/info/mengenal-fenomena-ghosting

Malik.amir said...

All the articles in this website belong to Kamal. But this article is the best of them all. Every paragraph is well written.orgcrack

Himalayan Frozen Adventure said...

Annapurna Base Camp Trek

The world-famous trekking route Annapurna Base Camp is the perfect destination for natural and adventure lovers trekkers, this trek is a superb one that gets you right into the heart of the mountains in a relatively short space of time, The journey up to the high glacial basin known as the Sanctuary after leaving the Himalaya Hotel is magnificent and the Sanctuary itself will leave you speechless. This Annapurna Base Camp Trek leads you to the foot of the world's 10th peak Mount Annapurna, it provides a great opportunity to witness the natural and cultural diversity of the Annapurna Sanctuary in the shorter time frame, lush green rhododendron forest, flora, and fauna, and many more.

Annapurna Base Camp Trek joins the magical viewpoint Poon Hill which offers panorama Himalayan ranges and golden sunrise views, you will not just get to touch base with the untouched nature of the remote Himalayan regions, but will also be able to experience the warmth of the local Nepalese culture, soak in the spectacular panoramic views of Annapurna and Dhaulagiri range and get a close-up look at massive peaks which are amongst the famous ‘eight-thousanders. This Annapurna Base Poon Hill Trek is also the perfect trek option for those on a tight schedule, as long as you don’t mind a bit of snow and the cold, it is possible to undertake this walk anytime during the regular trekking season (October to May).

package detail - https://www.himalayanfrozen.com/annapurna-base-camp-trek
mail - info@himalayanfrozen.com

Himalayan Frozen Adventure said...

https://www.himalayanfrozen.com/annapurna-base-camp-trek

Himalayan Frozen Adventure said...

Annapurna Circuit Trek

Classic trek Annapurna Circuit is the most famous high Himalayan Treks in Nepal, you will cross the world trek pass Thorong La which is located 5,416 meters above sea level, beyond Manang you can leave the busy trail again by trekking via Tilicho Tal (4920 m), crossing two 5000 m plus passes instead of the customary trail via Thorung La (5415 m). Annapurna Circuit Trek includes all of ages trekkers but you have to be healthy and fit, the trek offers more variety than any other equivalent length trek. It literally takes you through every type of scenery that Nepal has to offer, as well as, you will pass through various landscapes that range from sub-tropical through alpine peaks to an arid semi-desert region of Manang.

Annapurna Circuit Trek is more difficult than Annapurna base camp and Langtang valley treks, a classic trek around the world's 10th highest mountain Annapurna gives you a feeling of exhilarating experience of nature's true form and serenity, the trek is in anti-clockwise direction within Annapurna Massif located in the northwestern region of Nepal. This Annapurna Circuit Trek also includes visiting the remote valley Nar and Phu but you need more days, depending on how far up the roads you decided to start and finish the walking, the shortest and the longest Annapurna circuit trek can now be completed in 12 - 22 days.

Read more - https://www.himalayanfrozen.com/annapurna-circuit-trek

Charli Monster said...


I am very impressed with your post because this post is very beneficial for me and provides new knowledge to me Wonderful post. Download it. https://freesoftwareapps.com/router-scan-download/

Himalayan Frozen Adventure said...

Annapurna Circuit trek and Tilicho Base Camp

Annapurna Circuit Trek with Tilicho Base Camp is a wonderful package to experience the High Himalayan, each season thousands of trekkers come to visit this route and enjoy the magical views of Thorong La Pass and delightful frozen Tilicho Lake.

You will explore the local villages such as Chame and interact with the people of different ethnic groups, and visit Barge Monastery, the largest monastery in Manang, and cultural heritage sites such as Muktinath Temple. Annapurna Circuit trek combines wonderful experiences of walking through river valleys to the high mountain into the wilderness. Though many places with teahouses and lodges offer modern lodging and fooding options.

This Tilicho Lake and Annapurna Thorong La Pass Trek is the perfect route for adventure and nature lovers, You walk through rhododendron forests as well as open-vista trails surrounded by towering peaks before crossing the Thorong La Pass at 5,416 meters (17,769 feet).

The trekking route of the Annapurna circuit passes through some incredible places like Pisang, Tilicho Lake, Manang, Yak Kharka, and Thorang Phedi to cross the Thorang La Pass, which are a major highlight of this trek.

https://www.himalayanfrozen.com/annapurna-circuit-trek

Linda Tony said...

Good day, everyone! This is my first visit to this website, and I found this article to be really valuable to me; please continue to submit such articles or reviews.https://cracked4pc.com/diptrace-crack/