Monday, 11 April 2011

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ေပၚေပါက္ လာေရး


ျမန္မာျပည္မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အစုိးရသစ္ရဲ႕ သမၼတေျပာလိုက္တဲ့ မိန္႔ခြန္းက ခုတေလာ လူေျပာမ်ားလာပါတယ္။


"အစုုိးရသစ္ရဲ့ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ေပၚေပါက္ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလို ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ပြင့္လင္းမႈ ရိွရမယ္၊ တာ၀န္ခံမႈ ရိွရမယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီရမယ္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး အားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္မႈ ရိွရမယ္၊ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ သြက္လက္ၿပီး ထိေရာက္မႈ ရိွရမယ္။" (သမၼတ ဦးစိန္းစိန္)

ဦးသိန္းစိန္ ေျပာတာေတြကလည္း ေျပာတာေပါ့။ တကယ္တန္း အဲဒီလို ေျပာတာေတြျဖစ္တဲ့ ."ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ေပၚေပါက္ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔" ဆိုတာေတြအတြက္ သမၼတရာထူးယူထားတဲ့ လူက ေျပာတိုင္း ျဖစ္လာတဲ့ အရာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေျပာတဲ့သူကိုယ္တိုင္ သိဖို႔ေကာင္းတယ္။ အဲလို အစိုးရျဖစ္လာဖို႔ဆိုရင္ "ပါလီမာန္(ဥပေဒျပဳ အာဏာ)၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ)၊ တရားေရးဌာန(တရားစီရင္ေရး)" အဲဒီ ၃ ရပ္လံုးသီးျခားစီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ တိုင္းျပည္မွာ ရွိဖို႔လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၂၀၀၈ နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒမွာ အဲဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုပါရဲ႕လားဆိုတာ .. မိန္ခြန္းေျပာတဲ့ သမၼတက ေသခ်ာ ဆန္းစစ္ရဲ႕လားဆိုတဲ့ သံသယ ျဖစ္မိပါတယ္။

ပထမ တခ်က္အေနနဲ႔ အားေကာင္းတဲ့ အတိုက္အခံမရွိေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အစီအစဥ္တက် နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ တားျမစ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ပါလီမာန္ (ဥပေဒျပဳ အာဏာ)ကေန အတည္ျပဳလာမယ့္ ဥပေဒေတြဟာ "တရားမွ်တပါရဲ႕လား၊ သန္႔ရွင္းပါရဲ႕လား၊ လူတစ္စုကိုပဲ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဘက္လိုက္မႈဆိုတာေတြ ကင္းႏိုင္ရဲ႕လား၊ ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚလာေစမွာလား" ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ဦးသိန္းစိန္ အရင္ေျဖသင့္ပါတယ္။

ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အႏိုင္ယူထားၿပီး ရလဒ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာတဲ့ သမၼတက ႏိုင္ငံရဲ႕ "တရားစီရင္ေရးအာဏာ" ရွိမယ့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားႏိုင္ခြင့္ရွိသလို၊ အခ်ိန္မေရြးလည္း ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိေနပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏၱရာယ္အင္မတန္ႀကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္သလို သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ အဓိက တားဆီးေနတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ မိန္႔ခြန္းမေျပာခင္ သမၼတအေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသင့္တယ္ထင္ပါတယ္။ (ဥပမာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း (ဒါမွမဟုတ္) သမၼတက ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္တာလုပ္ရင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က အေရးယူလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။) ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္လို႔ ရေနလို႔ပါပဲ။ .. သမၼတရဲ႕ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတြကို အေရးမယူမယ့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ခန္႔မွာ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ တရာစီရင္ေရးနဲ႔ ဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ရာမွာလည္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က သမၼတ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ၿပီး လုပ္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ .. သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကို မထိခိုက္မယ့္ ဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲပါေတာ့မယ္။ ဒီအခါ တိုင္းျပည္ဟာ ျပည္သူလူထုကို အႏၱရယ္ေပးမယ့္ "state terrorism" ျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းကို အေရးယူလို႔ရမယ့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ မရွိတာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရျဖစ္လာစရာ လမ္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ေပၚေပါက္လာေရး ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေျပာႏိုင္ဖို႔ ဦးသိန္းစိန္က ဘယ္လို အခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေျပာဆိုေနလဲ ဆိုတာေမးဖို႔ လိုလာပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ အပိုင္းမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အေျခခံဥပေဒအရ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးပါ့မယ့္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္

7 comments:

Kyaw Zin said...

ေရးစဲြထားတဲ့ = ေရးဆဲြထားတဲ့။

တားစီးေနတဲ့ = တားဆီးေနတဲ့

ကိုထိုက္ said...

ကိုေက်ာ္ဇင္၊ ေက်းဇူးပါပဲ။ အခုလို စာလံုးေပါင္း မွားေနတာကို ေထာက္ျပတာ။

dahbo said...

တကယ္တန္း - တကယ္တမ္း

ပါလီမာန္ (အားမာန္) - ပါလီမန္

win said...

ျပည္တြင္းစစ္ အနွစ္၆၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါပီ... ဒါေပမယ့္ ေစာက္က်ဥ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ လက္ထက္ေရာက္မွ ျမန္မာေတြသန္းနဲ့ခ်ီ(တရားဝင္/တရားမဝင္) ျပည္ပ ထြက္ေျပးေနျကရတာ ဗမာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္က်ဥ္းသလဲ ဆိုတဲ့ သက္ေသပဲ ..။

ဗမာစိတ္ရွိတယ္ ဆိုျပီး တစ္စါစါ ေအာ္ေနတဲ့ ေစါက္က်ဥ္း ဗမာဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီးမ်ား ရဲ. ဗမာအျခင္းျခင္း မတရား အဆင့္အတန္းခြဲမွဳ ကိုယ့္ဗမာလူမ်ိဳးကိုယ္ က်ြန္လို သေဘာထားတဲ့ စိတ္ဓါတ္ ကို ေနရာတကာမွာေတြ.ရတယ္...ဥပမာ။

(၁) ေစါက္က်ဥ္း အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အာဏာ....
ျမန္မာျပည္မွာ ေစါက္က်ဥ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ က လြဲရင္ ဘယ္သူမွ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ျကီး ညႊန္ခ်ဳပ္ ညႊန္မွဴး ရာထူး ယူခြင့္မရွိတာ အနွစ္၄၀ေက်ာ္။

(၂)ေစါက္က်ဥ္း စည္းပြားေရးအခြင့္ထူး ခံ....
ေစါက္က်ဥ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိသားစုမ်ား နဲ.မိတ္ေဆြေတြ ကလြဲရင္ အၾကီးက်ယ္ဆံုး အျမတ္အစြန္း ရမယ့္ ျမန္မာ့စည္းပြားေရး ဂြင္ မွန္သမ်် အားလံုးကို ဘယ္ျမန္မာျပည္သား မွ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိ။

(၃) ေစါက္က်ဥ္းမ်ားအာဏာရေရး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလံုးရဲ. ဘဝေတြနဲ. လဲလွယ္..........
" ျမန္မာ့ေစါက္္က်ဥ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ားရဲ. အစိုးရေနရာက မဆင္းရရင္ျပီးေရာ" ဆိုတဲ့ ေစါက္က်ဥ္းအျမင္ တစ္ခုထဲနဲ. မ်က္ေမႊးတဆံုး ျကည့္မွဳေျကာင့္....
ျမန္မာ့အဖိုးတန္ ရတနာ ဓါတ္ေငြ. ၊ သယံဇာတ အမ်ိဳးမ်ိဳး။ ျမစ္ေခ်ာင္းျကီးအသြယ္သြယ္၊ ေရႊသစ္ေတာျကီးမ်ား နဲ. ..... (၇၀%ေသာ) ျမန္မာမ်ားရဲ့အသက္ေသြးေျကာ လယ္ယာကိုင္းက်ြန္း ေျမမ်ားကိုပင္..
(ယန္တယားျကီးလို ေျကာက္ခမမ္းလိလိ ဝါးျမိဳေနတဲ့) ဗီတိုအာဏာရ တရုတ္ျကီးလက္ထဲ အနွစ္၃၀ ထိုးအပ္လိုက္ေတာ့.... ၇၀%ေသာ ဗမာလယ္သမား အမ်ားစု ျပည္တြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးမစါးနိုင္ေတာ့ဘူး ... စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစါက္က်ဥ္းေတြက လယ္သမားဘိုးဘြားပိုင္ေျမေတြကို မတရားသိမ္းယူပီး တရုတ္ကိုေရာင္းစါး ေနတာ ေန.တိုင္း ... ဒါေျကာင့္ အိမ္နီးျခင္းနိုင္ငံေတြမွာ မ်က္နွာငယ္ နဲ. ဗမာေတြ က်ြန္ခံျကရပီ။ ဗမာအိမ္ေစဆိုတာ ေစါက္က်ဥ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီးေတြလက္ထက္ေရာက္မွ ျပည္ပမွာေပၚလာတာပါ။

"စစ္တပ္မွစစ္တပ္ ၊ စစ္ဗိုလ္မွလူထင္တဲ့ ရာထူးရသင့္တယ္ထင္တဲ့ ေစါက္က်ဥ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္" ေတြ ျမန္မာျပည္ ကို နွစ္၅၀ အုပ္ခ်ဳပ္ ဖ်က္ဆီးပစ္ လိုက္တာ အာရွမွာ ဆန္စပါးအမ်ားဆံုး ေရာင္းခ်တင္ပို.နိုင္ခဲ့တဲ့ အျပည္.စံုဆံုး လူမ်ိဳးဘ၀ကေန အစုတ္ျပတ္ အမြဲေတဆံုး လူမ်ိဳးျဖစ္သြားပီ။ လက္ေတြ.ပဲ။

စစ္ဗိုလ္ေစါက္က်ဥ္းေတြ မ်ား "ဘယ္ေလာက္ က်ဥ္းသလဲ ဆို" ဘာမဟုတ္တဲ့ အေသးအဖြဲကိစ္စ ေမာ္ေတာ္ကားမွန္ အနက္ေရာင္ စတစ္ကာေတာင္ မွ ဗမာလူမ်ိဳး သာမန္ သက္ျကီးရြယ္အိုေတြ ခေလးေပါက္စ နဲ့ က်န္းမာေရးခ်ိဳ.တဲ့သူေတြ အက်ိဳးအတြက္ သံုးခြင့္မေပးပဲ သူတို. ေစါက္က်ဥ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မိသားစုေတြ စီးတဲ့ကားေတြ မွာသာ ကပ္ခြင့္ရွိတာ ျကည့္ေတာ့။ ဘယ္တိုင္းျပည္မွာ ျကားဘူးျကံဳဘူး ျကသလဲ။

heho said...

i don't know where u stay ko htike, and had u read united state of America(USA) constitution? Because in USA constitution, the president appointed all judge and senate approve it. after that no one can remove them until they die. that is call life tenure. Myanmar constitution is nearly the same as America constitution except the judge can stay maximum of 20 years in justice. we hope that u can write more specific about Myanmar constitution so we can learn from u. other wise that is useless.

YL said...

I would like to invite you all to come and listen to Myanmar Music at my site. I have many Myanmar Songs and Myanmar Mp3 collected on my site.

Myanmar Online Music: http://www.myanmaronlinemusic.com/

Thanks a lot!

COBRA said...


အစိုးရက ဆင္းကဒ္ေတြေရာင္းဖို.ၿပင္ေနတယ္ ၊
လဘ္စားလို.ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးလည္းၿဖဳတ္လိုက္ၿပီ၊
ဆင္းကဒ္ေတြေရာင္းရင္ ႏိုင္ငံတကာ Price နဲ.ဘဲေရာင္းေပး
ပါ ၊အဆင္.ဆင္. တစ္ထစ္ခ်င္း ပါးပါးလွီးတာ ရပ္ပါေတာ. ၊ မဟုတ္ရင္
၁၅ သိန္းဆင္းကဒ္ေတြေရာင္းတဲ.ေခာတ္ကယေန.ထိ ဆင္းကဒ္
ေရာင္းရေငြ ၊ ဖံုးေၿပာခ ၇ေငြ(ရ/သံုးစာ၇င္း)ကိုစံုစမ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ.
ၿပန္လည္စစ္ေဆးေပးဖို.ၿပည္သူေတြ ေတာင္းဆိုရပါလိမ္.
မယ္၊Companies . ေတြ အ၇င္းေၾကတာၾကာေနပါၿပီ
ကေမၻာဒီးယား ၊ လာအို၊ Bangladesh ၊ နိုင္ငံ ေတြက
ဆင္းကဒ္ ေစ်းနႈန္း ေလာက္မွ မေရာင္းႏိုင္၇င္ ေလးစားအပ္
ေသာ သမၼတႀကီး ခင္ဗ်ား ------ ၊ ႏႈတ္ထြက္လိုက္ပါေတာ. ၊
ဘာၿဖစ္လို.လဲဆို basic qualification of a president
မမွီေတာ.လို.ပါ ။ က်ဳပ္ေၿပာတာ မွန္ မမွန္ လီကြမ္ယူ ကို
သြားေမးၾကည္.ပါ ။ ။ ။