Thursday, 29 November 2007

သံဃာေတြကို ေခြးေတြ ၀ိုင္းကိုက္ေနၾကၿပီ

ဘယ္မွာလဲ ေလာကပါလ တရား၊ ဘယ္မွာလဲ တရားဥပေဒ၊ ဘယ္မွာလဲ သံဃာ့နာယက၊ ဘယ္မွာလဲ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဘယ္မွာလဲ တရားမွ်တမႈ၊ ဘယ္မွာလဲ .....

ဒီေန႔ ညေန ၄ နာရီမွာ မဂၢင္ေက်ာင္းတိုက္က သံဃာေတာ္ေတြကို ႏွင္ခ်ၿပီး ေက်ာင္းကို ခ်ိတ္ပိတ္လိုက္ပါၿပီ။

ဘယ္မွာလဲ ......

ေအာက္ပါ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ သိသာႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ခံစား ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဇိမ္ခံ အေဆာင္ အေယာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယခု လက္ရွိ မဂၢင္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသံုး ပစၥည္းမ်ား ကြားျခားလွပံုကို အားလံုး သိႏိုင္ပါသည္။

တပည့္ေတာ္ ေလွ်ာက္ထား ၾကည့္လိုသည္မွာ သံဃာ့ မဟာ နာယက အဖြဲ႔ႀကီး အေနျဖင့္ မဂၢင္ေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားက ဗုဒၶအဆံုးအမ ၀ိနည္းေတြကို ေဖာက္ဖ်က္လို႔ ယခုလို ႏွင္ခ်ခံရတာကို ဘာမွ မေျပာပဲ သေဘာတူ ခဲ့တာလား (သို႔မဟုတ္) ဇိမ္ခံ ပစၥည္းမ်ားကို တတ္မက္၍ မတရားေသာ အစိုးရက ႏွင္ခ်တာကို ဘာမွမေျပာဘဲ ေထာက္ခံသလို ေနတာလား ဆိုတာကို ေလွ်ာက္ထားၾကည့္လိုပါသည္ ဘုရား။

သာသနာ့အေရး၊ သံဃာ့အေရးထက္ ဘယ္အရာမ်ားက သာသနာ့၀န္ထမ္း သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ပိုအေရးႀကီးပါသလဲဆိုတာကို တပည့္ေတာ္ ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္းလိုပါသည္ ဘုရား။

သာသနာ ဖ်က္ေသာ၊ သံဃာကို သတ္ေသာ လူမ်ားက ယခုလို လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနၾကသည္ကို ခြင့္ျပဳသလို ထားေနသည္မွာ ..... ဘယ္လို အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လဲဆိုတာ တပည့္ေတာ္ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္းလိုပါသည္ ဘုရား။

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို တပည္ေတာ္မ်ားအား သနားက်င္နာေသာအားျဖင့္ ျပန္လည္ မိန္႔ဆို ေျဖၾကားေစလိုပါသည္ ဘုရား ......။

(ေက်ာင္းမွႏွင္ခ်ခံရေသာ သက္ေတာ္ ၈၀ ရွိေသာ ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵိယ)


(ေက်ာင္းရွိ ႏွင္ခ် ခံရေသာ ကိုရင္ငယ္မ်ား)

17 comments:

Aung said...

Answer is very simple. They can do whatever they like to do. Because untill now nothing is happening to them. So in the scence that as long as the chances they have, will make and leave it more worst case scenarois for history of Myanmar.

ခင္မင္းေဇာ္ said...

မဂၢင္ေက်ာင္းတုိက္ကို ဒီလိုလုပ္တာ လံုး၀မတရားဘူးေနာ္...
သံဃာ့နာယက ဆိုတာလဲ တကယ္ေတာ့ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕ၾကီးပါဟာ...
တကယ့္ တရားေတာ္အရဆို ...
မတရားတာကို မတရားဘူးလို႕ေတာ့ ေျပာႏိုင္ရမွာေပါ့..
စစ္အစိုးရ က်ဆံုးပါေစ။

m said...

Because of take over “Maggin” monastery and let the monks know that all monks will face similar faint if not given up and knee down to him. Presently many abbots are sleeping with him and defrocking the monks. I think many monks are getting feared. First if I’m a monk I fear for myself and faint too. Latter will get second through come in to save the Buddhism in Burma, that is to give up what army want. Remember Ball Ball Gyi Than Shwe came from psychological warfare school and he is doing as psychologically attacking the monks and peoples.

Power Shortage in Rangoon-Who got to pay first
This is not about electric power shortage but it is about peoples power shortage!

Once upon a time Madalay is Min Nepyitaw (capital) and British time move to RGN, British need most of the Burmese who is rich and got administration skill (Governing) so British created that Madalay got robberies and no security to live so many Burmese came to RGN as British wanted. It is same like that now. Let discuss.

Now Ball Ball Gyi Than Shwe want RGN to live like hell so cut power line then people will get desperate. This is not only power shortage it is opening frontlines that army called offensive. Trying to soften the will of peoples before attacking the whole Burma. He is not going to back down. It is like people want basic need and protested at September for that Than Shwe said I’m not given to you, even now you cannot get electricity. Kick out your monks from the “Maggin” monastery. What do you want to do? OK follow me to Pinmana I need human Bomb shelter. If he needs human bomb shelter he is some thing bad to do in his head for sure. And thinking about UN security force might come in. If he thinks like that some thing might be big. May be he is ready than I think for killing monks.


Water supply will cut,if needed will poisons or virus in water. (Remember 1988 crises whole city got eye infections by using water supply. Just ask the gems lab doctors in Burma. There is only a few in Burma.
It will follow like legal killing on the streets, legal rapes on the street, robbery on the street by his (Soung Are Shin-Kyaunt Phout) so there will be no securities. People will follow to Pyinmana or live in human hell, so he can get enough people for hostages against to UN security force and all (Aerial bombing). May be he got more on in his CRAZY head. Anyway he got a few problems. Who is going to do the dirty jobs such as killing, robbing, raping, torturing but he got more in his CRAZY head. He found criminal from jail so make negotiate and releasing the criminals (please see the news. Criminals will not talk because he is following by case officers and guide than when to act, how to act and what to act. If caught red handed no problems he is a criminal). He supposes to release all political prisoners instead releasing criminals. He think got two goals in one move. He got the more killers (torture masters) and jails are free to put more prisoners. Let bets on whose he will arrest?? I bet in near future more of noble monks are on his shopping list (Arresting & killing list). If many arrest come need more room in jails so releasing the criminals are planning for that. (Making new ID and background venting check are on the way to the monks). Also opposing, 88 and new generation students are got in that list. So therefore he is preparing for next move (killing field). Now you are seeing no regular power supply. That is the first step. Next step will follow first Rangoon and next whole Burma.
I think monks are getting poisoning slowly by army. Put the drugs slowly into monks alms (Sung) that monks take daily. Monks are going to get framing, poisoning, and arrest right now and become heavy within near future.
Please don’t stand still now. Fight back whatever you got pens, bloggers, computers, ideas, money, words, time, visions, claps hand , protects, pains, in jails, tears, blessing, support, Voodoo, life, etc, etc what ever you can. If we are going to build democracy “Golden Pagoda” than whole union need to donate whatever you can efforts. One cent will do. One word from a pen will do. One sweat will do. One vision will do. WHAT EVER YOU GOT- FIGHT BACK FOR MONKS.
AUNTY SUU SAID 1988 “ NO GOVERNMENT CAN RULE AGAINST TO THE WILL OF THE PEOPLE”.

And also his plan are coming from psychological warfare technique, make cancelled Gambari present in ASEAN summit at the last moment, just release from the jail and arrest back within a few days latter. Announced release from the jail and say make mistake. Say to the family already release from jail and detained back in some place and latter found back in the jail. Those are example only. We need to know what his next move than psychologically he is taking his own medicines. He power base on that one only other than that he is nothing.

Anonymous said...

let us talk less and work more.....should not be more than that.

Anonymous said...

we have to think together to get the right decision...and less risk.

Aung said...

No risk no return. No pain no gain.
More risk more return.

Untill current situation we can able to classify the three groups of people in our Myanmar people.

1) Risk taker 10%

2) Risk avoiding people 40%
3) Risk transfering people 50%

* % is based on general assumption.* Would rather be a example or yardstick.

Group 1 people - most are now in jail, hospital, ran away to across borders.(only alive people)

Group 2 people - they may or might be involving in uprising and confrantation but by using safe ways.

Group 3 people - They are relatively more involving than group 2 people.

If we could be changed the propotion of %, would be changed to certain situation remarkably than current situation.

** Should I clasify the people in oversea countries under group 1 & 2?
***

swe said...

As far as I understand "The Sangha Mahar Naryaka" was formed during the Ne Win era. The elderly sayadaws of those days were tricked by Ne Win into agreeing to form this association.
It was formed with the false reason saying "to keep Buddha Sasana pure and pristine, to protect it from some cult groups called "Shwe Yin Kyaw Gang etc."
The real reason behind the scene is to monitor the activities of the monks at every level, so that the monks cannot gather freely. Therefore, it is useless to expect that the Sayadaws in the Maha Naryaka can do anything for the majority of the monks. These elderly Sayadaws have no choice but to obey. They are actually Hostages themselves. Please do not blame all of these elderly sayadaws, who are being used by the SPDC. ( I do not mean Kya-Khat-Winne sayadaw).

m said...

Phone Phone "U Nan Dee Ya" Pha Yar
Ma Ma Kyaung and Ball Ball Kyaung are getting curse from "Nat Min Gyi". So please stay in peace of mind sir.

One of the "A Ye Gyi" Ka Tone Gyi was sleeping with a woman at Yankin and Police was arrested on 01 Dec 2007 at midnight for” Midnight Blessing". Yankin Police latter found out that Ka Tone Gyi was Shan state Division Commander's Phone Gyi and with commander’s “Without" car. Ka Tone Gyi was come for Ma Ma Kyaung (BBG Than Shwe Wife Kyaing Kyaing) Voodoo-Yadaya. Well this is first wave of "MIDNIGHT BLESSING". If you want to see more detail about "WITHOUT" CAR please see at Mizzima - Kyal Sin Kyaw soundpar. Comment of wilfredmyo.

MIDNIGHT BLESSING
Ma Ma Kyaung chatting - Bay Ley Sub Bay Lay Sub - Bay Lay Sub and Bay Lay Sub

May be that Ka Tone Gyi (A Ye Gyi) was safely made "MIDNIGHT BLESSING" at MAGGIN Monastery with Army Guard. But i think he cannot wait so what shall we say.
Ma Ma Kyaung and Ball Ball Gyi - Bay Lay Sub Bay Lay Sub - Bay Lay Sub and Bay Lay Sub.

NOW WE GOT A FUTURE ARMY OF " BAY LAY SUB" ARMY.
HA! HA! HA! HA!
Now Ball Ball Gyi like to change his name as Ball Ball Kyaung.


(Please see down "Psychological warfare technique by Than Shwe") NOW HE TAKING BACK HIS OWN MEDICINES- NOW HE AND "KYAUNG KYAUNG" AMKING TOO MUCH voodoo-yadaya. That mean to say BBG is psychologically depress so finding way out from voodoo-yadaya.

m said...

CHINA IS GIVING UNOFFICIAL SIGNAL THAT THEY WANT MA MA KYAUNG AND BALL KYAUNG THAN SHWE OUT.

BECAUSE WA(UWSA) , KO KUNT, MINE LAR REGIONS SUPPORT WHAT AUNTY SUU SAID TO GAMBARI. THAT LOOK LIKES NORMAL BUT THOSE REGIONS ARE GIVEN UNOFFICIAL SIGNAL FROM CHINA. WITHOUT BACKING UP FROM CHINA THEY DARE NOT THEY ARE ACTURALLY CHINESE REGIONS.


Because we know that WA(UWSA) , KO KUNT, MINE LAR regions are unofficial reflection of CHINA intention and CHINA is given signal that they don’t want Kyaung Kyaung and Ball Kyaung leadership anymore. Those all regions came in our Union just 1895 with British - Peking convention and annexed to PROPER BURMA at 1895, but their royalty are always to China not Burma. China always back them up too. So their stand up point is China reflection.

NOW KYAUNG KYAUNG AND BBG THAN SHWE IS TAKING BACK HIS OWN MEDICINES- NOW HE AND "KYAUNG KYAUNG" MAKING TOO MUCH voodoo-yadaya. That mean to say BBG Than Shwe is psychologically depress so finding way out from voodoo-yadaya.
It is too late Ball Kyaung Than Shwe, your time is ticking...
tick tack tick tack tick tack ........

Anonymous said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片

Anonymous said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

Anonymous said...

成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城,
ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,

Anonymous said...

牙醫,植牙,假牙|矯正|牙周病,牙醫診所植牙,紋身,刺青,創業,批發,TATTOO,皮膚科,痘痘,雷射脈衝光除斑,中醫,腫瘤,腎臟病,僵直性脊椎炎,飛梭雷射,肉毒桿菌,玻尿酸,痘痘,脈衝光,醫美,毛孔粗大,醫學美容,seo,關鍵字行銷,關鍵字自然排序,網路行銷,關鍵字自然排序,關鍵字行銷seo,關鍵字廣告,網路行銷,seo,關鍵字行銷,關鍵字廣告,關鍵字,自然排序,部落格行銷,網路行銷,網路爆紅,牛舌餅婚紗台中婚紗

Anonymous said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片

Anonymous said...

免費A片, 本土自拍, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片, 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲, 情色視訊,

情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, ut聊天室, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網, 影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友,

Anonymous said...

做愛的漫畫圖片, 情色電影分享區, 做愛ㄉ影片, 丁字褲美女寫真, 色美眉, 自拍俱樂部首頁, 日本偷自拍圖片, 色情做愛影片, 情色貼圖區, 八國聯軍情色網, 免費線上a片, 淫蕩女孩自拍, 美國a片, 都都成人站, 色情自拍, 本土自拍照片, 熊貓貼圖區, 色情影片, 5278影片網, 脫星寫真圖片, 粉喵聊天室, 金瓶梅18, sex888影片分享區, 1007視訊, 雙贏論壇, 爆爆爽a片免費看, 天堂私服論壇, 情色電影下載, 成人短片, 麗的線上情色小遊戲, 情色動畫免費下載, 日本女優, 小說論壇, 777成人區, showlive影音聊天網, 聊天室尋夢園, 義大利女星寫真集, 韓國a片, 熟女人妻援交, 0204成人, 性感內衣模特兒, 影片, 情色卡通, 85cc免費影城85cc, 本土自拍照片, 成人漫畫區, 18禁, 情人節阿性,

aaaa片, 免費聊天, 咆哮小老鼠影片分享區, 金瓶梅影片, av女優王國, 78論壇, 女同聊天室, 熟女貼圖, 1069壞朋友論壇gay, 淫蕩少女總部, 日本情色派, 平水相逢, 黑澀會美眉無名, 網路小說免費看, 999東洋成人, 免費視訊聊天, 情色電影分享區, 9k躺伯虎聊天室, 傑克論壇, 日本女星杉本彩寫真, 自拍電影免費下載, a片論壇, 情色短片試看, 素人自拍寫真, 免費成人影音, 彩虹自拍, 小魔女貼影片, 自拍裸體寫真, 禿頭俱樂部, 環球av影音城, 學生色情聊天室, 視訊美女, 辣妹情色圖, 性感卡通美女圖片, 影音, 情色照片 做愛, hilive tv , 忘年之交聊天室, 制服美女, 性感辣妹, ut 女同聊天室, 淫蕩自拍, 處女貼圖貼片區, 聊天ukiss tw, 亞亞成人館, 777成人, 秋瓷炫裸體寫真, 淫蕩天使貼圖, 十八禁成人影音, 禁地論壇, 洪爺淫蕩自拍, 秘書自拍圖片,

Anonymous said...

牙醫,植牙,矯正,紋身,刺青,創業,批發,皮膚科,痘痘,中醫,飛梭雷射,毛孔粗大,醫學美容,肉毒桿菌,seo,關鍵字行銷,關鍵字自然排序,網路行銷,關鍵字自然排序,關鍵字行銷seo,關鍵字廣告,部落格行銷,網路行銷,seo,關鍵字行銷,關鍵字廣告,關鍵字,自然排序,部落格行銷,網路行銷,網路爆紅,牛舌餅婚紗台中婚紗,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,中古車,二手車,中古車,二手車,高雄婚紗,減肥,窈窕 ,搬家,搬家公司