Thursday, 21 February 2008

က်ေနာ့္ ရင္ထဲကအယူအဆအတိုင္း ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳပါ။

(ကိုစံ ဆိုသူ တစ္ေယာက္ေရးပို႔လာေသာ စာအား ျပန္လည္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ နအဖ၏ ဆႏၵခံယူပြဲကို မျဖစ္ေအာင္ လုပ္သင့္သည္ကို ေဆြးေႏြးထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းသေဘာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္လည္း တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုေသာ အေသးစိပ္အား ဆႏၵရွိသူမ်ား နီးစပ္ရာတြင္ ကိုယ့္နည္းျဖင့္ ကိုယ့္ဘာသာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဒီစစ္အစိုးရရဲ႕ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကိုမွ် အယံုအၾကည္မရွိပါ၊ သူတို႕၏လုပ္ရပ္တိုင္းသည္ သူတို႔အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို က်ေနာ္တို႕ တမ်ိဳးသားလံုး၏ ေသြးမ်ားျဖင့္ရင္းခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ားကို ျပန္ၾကည့္လ်င္သိႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုသူတို႕ျပဳလုပ္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ ပထမေျခလွမ္း ဆႏၵခံယူပြဲအား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္မရေအာင္ တမ်ိဳးသားလံုး အင္တိုက္အားတိုက္ ကန္႔ကြက္ၾကရပါမည္။ အကယ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရသြားပါက စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ နည္းေပါင္းစံုသံုး၍ သူတို႕အလိုအတိုင္း မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မသမာမႈကို ကမၻာတဝွမ္းသိမည္ကေနာက္မွ၊ သူတို႔၏ လမ္းျပေျမပံုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဆိုေသာ ျပယုဂ္က အရင္ေပၚထြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႕၏ ကန္႔ကြက္မဲဆႏၵမ်ားသည္ သူတို႕၏ အေျဖတြင္ ေထာက္ခံမဲမ်ားျဖစ္သြားမည္ဆိုသည္ကို စစ္အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာမရွိေသာ အရွက္မရွိေသာ လုပ္ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာက ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေအာင္ ညႊန္ျပေနပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ တမ်ိဳးသားလံုးက ေတာင္းဆိုေနေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုသည့္ စကားသည္ အဲဒီပြဲႏွင့္ အၿပီးတိုင္ ေျခမႈန္းခံလိုက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးစရာလမ္းလည္း ရွိမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ၊ ကုလလည္း ဘာမွေျပာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ အာဆီယံကလည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဆက္လုပ္ပါလို႔သာ ေျပာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔လ်င္ ဒုတိယေျခလွမ္းျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ခပ္တည္တည္ႏွင့္ပင္ ျပဳလုပ္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဲဒီ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည့္ အေျခခံဥပေဒ ေထာက္ခံျခင္းဆိုသည့္ အေျဖတစ္ခုသည္ စစ္အစိုးရအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ေျခလွမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေျခလွမ္းျဖင့္ အရာရာကို နင္းေျခအႏိုင္ယူၿပီး၊ ရလဒ္ကို အေသဆုပ္ကိုင္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မသမာမႈေပါင္းစံုျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေနေသာ စစ္အစိုးရ၏ အေျခခံဥပေဒသစ္သည္ တမ်ိဳးသားလံုးနလန္မထူ လူညြန္႔တံုးမည္ျဖစ္သည္ကို အားလံုးေသာ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းက မမွိတ္မသုန္ယံုၾကည္ၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ကမည္မွ်ပင္ ကန္႔ကြက္မဲေတြထည့္ထည့္၊ လက္မခံပါဘူး ဘယ္ေလာက္ပင္ေအာ္ေအာ္၊ အဲဒီဆႏၵခံယူပြဲ
က်င္းပခြင့္ရသြားလွ်င္ပင္ စစ္အစိုးရအတြက္ လက္ခေမာင္းခပ္ခြင့္ ရသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဟိုလူက အရည္အခ်င္းမမွီလို႔ ဒီလူက တရားမဝင္လို႔ဆိုေသာ အေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပကာ ေထာက္ျပကာျဖင့္ ကိုယ့္လူ သူ႔ဘက္သားမ်ားျဖင့္ အေျဖရွိၿပီးသားေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအား ကုလသမဂၢ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ပင္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ႀကီးလုပ္ျပေကာင္း လုပ္ျပေပလိမ့္ပါအံုးမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တမ်ိဳးသားလံုးအေနႏွင့္ ကမၻာ့အလည္မွာ က်ေနာ္/က်မဟာျဖင့္ ျမန္မာပါလို႔ ေျပာရဲခ်င္ေသးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဆိုပါ "အေျခခံဥပေဒသစ္" အတြက္ျပဳလုပ္မည့္ပြဲအား မပ်က္ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(က်ေနာ္၏ အဆိုျပဳခ်က္အား လက္ခံသူမ်ားရွိပါက စုစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕၍ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ လူထုလူတန္းစားအသီးသီးသို႔ ထိုအသိတရားမ်ား စိမ့္၀င္ေအာင္စည္းရံုးၾကရပါမည္။)

ဒီပြဲျဖစ္သြားပါက ......

- လယ္သမားလူတန္းစားလည္း ဘယ္ေတာ့မွ လယ္မပိုင္ေသာ လယ္သမားမ်ားဆက္ျဖစ္ေနမည့္အေၾကာင္း။
- အလုပ္သမား လူတန္းစားသည္လည္း နံနက္စာႏွင့္ ညစာအလွ်င္မမွီေသာဘဝမ်ား၊ အေပါင္ဆိုင္ႏွင့္ မိတ္ဆက္
ေနရေသာဘ၀မ်ားမွလြတ္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း။
- အေျခခံ၀န္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္လည္း သမာအာဇီဝက်က်ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ဘ၀အာမခံခ်က္မ်ားေပးႏိုင္မည့္
ဘ၀မ်ားဘယ္ေတာ့မွရေတာ့မည္မဟုတ္ပဲ ဒုကၡသံသရာေတာမွလြတ္ကင္းႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း။
-ပညာတတ္ လူတန္းစားမ်ားၾကားတြင္လည္း မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား နလန္မထူႏိုင္ေတာ့သည့္ ဘဝဆိုးႀကီးသို႔ ဆိုက္ဆိုက္ ၿမိဳက္ၿမိဳက္ေရာက္သြားၿပီး (၅)ပါးသီလမလံုေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ အသက္ေမြးရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။
- ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားၾကားတြင္လည္း မခိုင္မာေသာစီးပြားေရးစနစ္ဆိုးေၾကာင့္ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္မွ်
ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္မလုပ္စားႏိုင္ေတာ့မည့္အျပင္ စိတ္ခ်လက္ခ်အိပ္မရႏိုင္ေသာ ေသာက၀န္ထမ္းမ်ား
အျဖစ္အသက္တို၊ အဆင္းမလွျဖစ္ရေတာ့မည့္အေၾကာင္း။
- အရာခံ၊ အၾကပ္၊ စစ္သည္ (အျခားအဆင့္)မ်ားၾကားတြင္လည္း လူဝတ္လဲမည့္ စစ္အစိုးရသည္ လူဝတ္ျဖင့္ လွည့္ခိုး၊ လွည့္ဆိုးအံုးမည္ျဖစ္သျဖင့္ စစ္တပ္ရိကၡာအား ယခုရွိရင္းစြဲ ေလာက္ပင္မေထာက္ပံ့ႏိုင္ေတာ့မည့္ အေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးသည္လည္း ေတာျပန္ဝင္၍ ေတာ္လွန္ၾကအံုးမည္ျဖစ္သျဖင့္၊ တိုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ား အမ်ားအျပားေပၚေပါက္ၿပီး အသက္ခႏၶာတည္ၿမဲမႈမွာ အာမ မခံႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း။
- နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဒီႏိုင္ငံမေကာင္းရင္ ဒီျပင့္ႏိုင္ငံေျပာင္းေနမည္ဟု စိတ္ကူးထားသူမ်ားအား အာမခံခ်က္မရွိေသာ ႏိုင္ငံမွလာသူ (တနည္းအားျဖင့္) “ျမန္မာ” ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ ႏွာေခါင္းရံႈ၍ အဆင့္အတန္းခြဲျခားမည္ ကိုခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထဲထဲ၀င္၀င္ရွင္းျပၿပီး၊ ယခုက်င္းပမည့္ပြဲမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္တိုက္ဖ်က္သြားရန္ လႈံေဆာ္စည္းရံုးၾကရပါမည္။

က်ေနာ္တို႔တြင္အခ်ိန္မရွိေတာ့ပါ အလွ်င္အျမန္လႈပ္ရွားၾကရပါေတာ့မည္။

က်ေနာ္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ အမွန္ဆံုးဟုမဆိုလိုပါ၊ အားလံုး၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုလည္း က်ေနာ္ သိလို၊ ၾကားလို၊ လက္ခံလိုပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုစံ

11 comments:

kyaw zin said...

ကိုစံ၏ အယူအဆကို လက္ခံပါ သေဘာတုူပါသည္။

Thet said...

I agree with you and it should be done asap.

Paul said...

Ko San,Ko Htike,

Absolutely right! 100% agree with you. Costly for the public but most fearful for SPDC is " Street Protest ". I think the reason behind why SPDC plans to do the referendum hastily is that they think current situation is unlikely to become "street protest" again( by detaining all 88 student leaders and prominent monks in jails). Myanmar public need to show " A BIG NO" to the world. There may be a high cost of public lives if we wage street protests but this most selfish government leaves us no other choice.

平平 said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

t7x8z7x0r3 said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

t7x8z7x0r3 said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片

liwo said...

成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城,
ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,

e8c6h9z7t6 said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城

e8c6h9z7t6 said...

免費線上a片免費線上a片免費線上a片免費線上a片免費線上a片免費線上a片免費線上a片免費線上a片免費線上a片免費線上a片免費a片觀看線上aa片免費看免費a片觀看線上aa片免費看免費a片觀看線上aa片免費看免費a片觀看線上aa片免費看免費a片觀看線上aa片免費看免費a片觀看線上aa片免費看免費a片觀看線上aa片免費看免費a片觀看線上aa片免費看免費a片觀看線上aa片免費看免費a片觀看線上aa片免費看線上aa片免費影片線上aa片免費影片線上aa片免費影片線上aa片免費影片線上aa片免費影片線上aa片免費影片線上aa片免費影片線上aa片免費影片線上aa片免費影片線上aa片免費影片sex520aa免費片看sex520aa免費片看sex520aa免費片看sex520aa免費片看sex520aa免費片看sex520aa免費片看sex520aa免費片看sex520aa免費片看sex520aa免費片看sex520aa免費片看免費A片線上看aa片免費A片線上看aa片免費A片線上看aa片免費A片線上看aa片免費A片線上看aa片免費A片線上看aa片免費A片線上看aa片免費A片線上看aa片免費A片線上看aa片免費A片線上看aa片線上免費a片網線上免費a片網線上免費a片網線上免費a片網線上免費a片網線上免費a片網線上免費a片網線上免費a片網線上免費a片網線上免費a片網a片線上看aa片免費看a片線上看aa片免費看a片線上看aa片免費看a片線上看aa片免費看a片線上看aa片免費看a片線上看aa片免費看a片線上看aa片免費看a片線上看aa片免費看a片線上看aa片免費看a片線上看aa片免費看a片線上免費看a片線上免費看a片線上免費看a片線上免費看a片線上免費看a片線上免費看a片線上免費看a片線上免費看a片線上免費看a片線上免費看AA片免費看AA片免費看AA片免費看AA片免費看AA片免費看AA片免費看AA片免費看AA片免費看AA片免費看AA片免費看小魔女免費a片小魔女小魔女免費a片小魔女小魔女免費a片小魔女小魔女免費a片小魔女小魔女免費a片小魔女小魔女免費a片小魔女小魔女免費a片小魔女小魔女免費a片小魔女小魔女免費a片小魔女小魔女免費a片小魔女情色遊戲免費線上成人影片免費線上成人影片免費線上成人影片免費線上成人影片免費線上成人影片免費線上成人影片免費線上成人影片免費線上成人影片免費線上成人影片免費線上成人影片情色文學成人小說情色文學成人小說情色文學成人小說情色文學成人小說情色文學成人小說情色文學成人小說情色文學成人小說情色文學成人小說情色文學成人小說情色文學成人小說

uhfdf said...

免費A片, 本土自拍, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片, 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲, 情色視訊,

情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, ut聊天室, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網, 影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友,

fgeegf said...

做愛的漫畫圖片, 情色電影分享區, 做愛ㄉ影片, 丁字褲美女寫真, 色美眉, 自拍俱樂部首頁, 日本偷自拍圖片, 色情做愛影片, 情色貼圖區, 八國聯軍情色網, 免費線上a片, 淫蕩女孩自拍, 美國a片, 都都成人站, 色情自拍, 本土自拍照片, 熊貓貼圖區, 色情影片, 5278影片網, 脫星寫真圖片, 粉喵聊天室, 金瓶梅18, sex888影片分享區, 1007視訊, 雙贏論壇, 爆爆爽a片免費看, 天堂私服論壇, 情色電影下載, 成人短片, 麗的線上情色小遊戲, 情色動畫免費下載, 日本女優, 小說論壇, 777成人區, showlive影音聊天網, 聊天室尋夢園, 義大利女星寫真集, 韓國a片, 熟女人妻援交, 0204成人, 性感內衣模特兒, 影片, 情色卡通, 85cc免費影城85cc, 本土自拍照片, 成人漫畫區, 18禁, 情人節阿性,

aaaa片, 免費聊天, 咆哮小老鼠影片分享區, 金瓶梅影片, av女優王國, 78論壇, 女同聊天室, 熟女貼圖, 1069壞朋友論壇gay, 淫蕩少女總部, 日本情色派, 平水相逢, 黑澀會美眉無名, 網路小說免費看, 999東洋成人, 免費視訊聊天, 情色電影分享區, 9k躺伯虎聊天室, 傑克論壇, 日本女星杉本彩寫真, 自拍電影免費下載, a片論壇, 情色短片試看, 素人自拍寫真, 免費成人影音, 彩虹自拍, 小魔女貼影片, 自拍裸體寫真, 禿頭俱樂部, 環球av影音城, 學生色情聊天室, 視訊美女, 辣妹情色圖, 性感卡通美女圖片, 影音, 情色照片 做愛, hilive tv , 忘年之交聊天室, 制服美女, 性感辣妹, ut 女同聊天室, 淫蕩自拍, 處女貼圖貼片區, 聊天ukiss tw, 亞亞成人館, 777成人, 秋瓷炫裸體寫真, 淫蕩天使貼圖, 十八禁成人影音, 禁地論壇, 洪爺淫蕩自拍, 秘書自拍圖片,