Monday, 31 March 2008

ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္


To Get Vote "NO" Sticker Click Here 1, Click Here 2


မိတ္ေဆြမ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား

မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မယ့္ နအဖရဲ႕ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြင္း၊ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပ မွာပါ သေဘာထား ၂ ရပ္ ကြဲျပားေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တစုက ဒီဆႏၵခံယူပြဲကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား သပိတ္ေမွာက္ေရးျဖစ္ၿပီး လူထုကို ဆႏၵခံယူပြဲမွာ သြားေရာက္မဲမေပးၾကဖို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေနၾကပါတယ္။ ေနာက္တစုကေတာ့ ဒီဆႏၵခံယူပြဲမွာ လူထုရဲ႕အသဲၾကားက မဲတျပားကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ဖို႔ျဖစ္ၿပီး လူထုကို ဆႏၵခံယူပြဲမွာ သြားေရာက္ၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကဖို႔ လႈ႔ေဆာ္တိုက္တြန္းေနၾကပါတယ္။ အားလံုးရဲ႕ တူညီမႈကေတာ့ နအဖက တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတ့ဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရားဝင္အသက္သြင္းၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြကို ရာသက္ ပန္ စစ္ကၽြန္ဇာတ္သြင္းမ့ဲ အေျခခံဥပေဒအတုအေယာင္ကို ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းပါပဲ။

အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ နအဖရဲ႕ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ေလ့လာခြင့္ရပါၿပီ၊ သူတို႔ ေရွ႕က ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာထားသလိုပါပဲ၊ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ထားသလိုပါပဲ၊ ဒီအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းဟာ ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လက္ေရြးစင္ ေခါင္းေခါက္ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲ လက္ပါးေစ မ်ားနဲ႔ က်င္းပတ့ဲ အမ်ိဳးသားညီလာခံက ခ်မွတ္ထားတ့ဲ အေျခခံမူမ်ား၊ အေသးစိတ္မူမ်ားနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ်ပါပဲ။ ဒီအေျခခံမူေတြကိုပဲ ပုဒ္မနံပါတ္ တပ္လိုက္တာပါ။

ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရားဝင္ျပဳဖို႔၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အျမင့္ဆံုးအာဏာေတြ ေပးဖို႔နဲ႔ စစ္တပ္ဆိုတာကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားအျဖစ္ ဖန္တီးၿပီး ျပည္သူလူထုကို ေက်းကၽြန္မ်ားအျဖစ္ အသက္သြင္းဖို႔ ေရးဆြဲထားတယ္ဆိုတာ အထူးေျပာဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမ်ိဳးစုေရးျပႆနာေတြ ကိုလည္း မေျဖရွင္းႏိုင္တ့ဲအျပင္ ပိုၿပီးဆိုးဝါးေစလိမ့္မယ္ဆိုတာကိုလည္း အထူးေျပာဖို႔ မလိုေတာ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းမွာ နအဖကထပ္ၿပီး ဖန္တီးထားတ့ဲ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈ၊ လွည့္ဖ်ားမႈတခုကိုေတာ့ အေရးတႀကီး ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားညီလာခံက ခ်မွတ္တ့ဲ အေျခခံမူမ်ားထဲမွာ အခန္း (၁၄) အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ(၁)မွာ ဒီလိုဆိုထား ပါတယ္။
“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး. ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္တဝွမ္းလံုး၌ အာဏာတည္သည္။”
ဒီျပဌာန္းခ်က္အရဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ ၅၄သန္းမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၃၂ သန္းေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတ့ဲအတြက္၊ နအဖ အေနနဲ႔ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုကို အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ အနည္းဆံုး ၁၆ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲရဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ေနရတ့ဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းရဲ႕ အခန္း (၁၄) ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ(၄၄၁)မွာေတာ့ ဒီလိုေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္။
“ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး. ထက္ဝက္ေက်ာ္ မဲေပးသည့္ဆႏၵမဲ. မဲအမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္ သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပသည့္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တဝွမ္းလံုး၌ အာဏာတည္သည္။”

ဒီျပဌာန္းခ်က္အရဆိုရင္ နအဖဟာ သူ႔ရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံုကို အတည္ျပဳဖို႔အတြက္ စုစုေပါင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားထဲမွ ၅၀% ေက်ာ္က မဲေပးၿပီး၊ အဲဒီထဲက မဲအမ်ားစုကိုပဲ ရဖို႔လိုပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူဦးေရ ၃၂ သန္း ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတာမို႔ ၁၆ သန္းေက်ာ္က မဲရံုကိုလာၿပီး မဲေပးရင္ ဆႏၵခံယူပြဲ အထေျမာက္တယ္၊ အဲဒီထဲကမွ ၈ သန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံမဲေပးရင္ သူ႔ရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံုကို အတည္ျပဳတယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။ ဒါဟာျဖင့္ နအဖအေနနဲ႔ သူကိုယ္တိုင္ ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ေရးဆြဲလာခ့ဲတ့ဲ အေျခခံမူကို ေဖါက္ဖ်က္လိုက္တာပါပဲ။ ဒါဟာျဖင့္ နအဖဟာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို မလြဲမေရွာင္သာ တက္ေရာက္ခ့ဲရတ့ဲ တိုင္းရင္းသားအပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ။ ဒါဟာျဖင့္ နအဖဟာ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈကို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနတယ္ ဆိုတာကို ထုတ္ေဖၚျပသ လိုက္တာပါပဲ။

က်ေနာ္တို႔ သတိထားရမယ့္ အခ်က္ကေလးေတြ ထပ္ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၿပိဳကြဲၿပီးတ့ဲ ေနာက္ တရုတ္နဲ႕ နအဖစစ္အုပ္စု ဆက္ဆံေရးေျပလည္မႈေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ကေန တရုတ္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကို အလံုးအရင္းနဲ႕ ဝင္ေရာက္လာခ့ဲၾကတာ အခုဆို ၂ သန္းေက်ာ္ ၃ သန္းေလာက္ ရွိေနပါၿပီ။ စစ္အစိုးရက အထူးအခြင့္အေရးေတြ ေပးထားလို႔ စီးပြား ျဖစ္ခ်မ္းသာေနၾကတ့ဲ ဒီတရုတ္ေတြဟာ မႏၱေလး၊ လားရိႈး၊ ေက်ာက္မဲ စတ့ဲ မႏၱေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ စုေဝးေနထိုင္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံသားကဒ္(သို႔) ဧည့္ႏိုင္ငံသားကဒ္ေတြ ကိုင္ထားၾကပါတယ္။ အခု နအဖရဲ႕ ဆႏၵခံယူပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာလည္း ထူးထူးျခားျခား ဧည့္ႏိုင္ငံသားေတြ၊ ယာယီ သက္ေသခံလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူေတြကို မဲေပးခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဒီတရုတ္ေတြက နအဖ အလိုက် ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ေထာက္ခံမဲေပးၾကမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ အဲဒီလိုပဲ နအဖအလိုက် ေထာက္ခံမဲ ေပးၾကမယ့္ လက္နက္ခ်တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႔ေတြ၊ ကိုးကန္႔နဲ႔ ‘ဝ’ဘိန္းဘုရင္ေတြ၊ ႀကံဖြံ႔ေတြ၊ စစ္တပ္မိသားစုေတြ ေပါင္းလိုက္ရင္ နအဖဟာ ဆႏၵခံယူပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္မွာျဖစ္သလို လိုအပ္တ့ဲ ေထာက္ခံမဲ ၈ သန္းေက်ာ္ကိုလည္း အလြယ္တကူ ရႏိုင္မွာပါ။

ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဟာ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္တို႔လူေတြ ဆႏၵခံယူပြဲကို မသြားေလ၊ နအဖက ႀကိဳက္ေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဆႏၵခံယူပြဲကိုသြားၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးျခင္းနဲ႔ နအဖရဲ႕ မသမာမႈေတြကို ေဖၚထုတ္ျခင္း ကသာ နအဖရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တရားဝင္ျပဳေရးစီမံခ်က္ကို အေကာင္းဆံုး တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွာပါ။

နအဖကေတာ့ ေကာက္က်စ္တ့ဲနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အႏိုင္ရဖို႔ ႀကိဳးစားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း မဲေပးတ့ဲသူမ်ားေလေလ၊ ကန္႔ကြက္မဲေပးသူမ်ား ေလေလ သူ႔အတြက္ လိမ္ဖို႔ခက္ေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ မဲရံုအားလံုးမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ျပည္သူေတြ၊ သံဃာေတြက ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ဆႏၵခံယူပြဲရဲ႕ မသမာမႈေတြကိုလည္း ေဖၚထုတ္ႏိုင္မွာပါ။ ေနာက္ဆံုး နအဖက သူ႔ရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံုကို အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳ လိုက္ရင္ေတာင္မွ ဆႏၵခံယူပြဲဟာ မတရားလို႔၊ မမွ်တလို႔၊ ဒီဥပေဒကို အသိအမွတ္ မျပဳၾကဖို႔ ဆက္ၿပီးတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မွာပါ။

တခ်ိဳ႕လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ လူထုက ကန္႔ကြက္လို႔ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုကို နအဖက အတည္မျပဳႏိုင္ရင္လည္း ‘တစ္’က ျပန္စလိမ့္မယ္။ အစက ျပန္ၿပီးေရးဆြဲရင္ ေနာက္ထပ္ ၁၄ ႏွစ္ၾကာအုန္းမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကိုပဲ လက္ခံအတည္ျပဳလိုက္ၾကပါစို႔လို႔ စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္ ေနတာလည္း ရွိပါေသးတယ္။ လံုးဝမွားပါတယ္။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုကို လူထုက ကန္႔ကြက္တာဟာ
(၁) နအဖက တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္လို႔
(၂) လူထုက ေရြးေကာက္ထားတ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ပါဝင္မႈ မရွိလို႔
(၃) တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမ်ိဳး စုေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္ႏိုင္စြမ္း မရွိလို႔ပါ။

ၿပီးေတာ့ လူထုက ဖြဲ႔စည္းပံုတခုတည္းကိုသာ ကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ နအဖရဲ႕ စစ္အုပ္စိုးမႈတခုလံုးကိုပါ ကန္႔ကြက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ နအဖက အဆင့္(၁)က ျပန္စလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တာ မွားပါတယ္။ ျပန္စရင္ ေတာင္မွ အဲဒီလို ျပန္စမႈဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႏိႈင္းၿပီးမွ ျပန္စတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတ့ဲ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လူထုက ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းပယ္ၿပီးတ့ဲ ေနာက္ နအဖကို တဖက္သတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျပန္စဖို႔ လူထုကေရာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေရာ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုႀကီးကပါ ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ထပ္ၿပီးေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

ဆႏၵခံယူပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ေရးဟာ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး တညီတညာတည္း၊ တသံတည္းနဲ႔ လူထုကို၊ ဝန္ထမ္းေတြ၊ တပ္မေတာ္သားေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ၊ ႀကံဖြံ႔ေတြ၊ အားလံုးေသာလူထုကို ဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲရံုကိုသြားၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေတြေပးၾကဖို႔၊ ျပတ္ျပတ္သားသား လံႈ႔ေဆာ္ၾကပါစို႔။

ေလးစားစြာ

ေအာင္ဒင္
US Campaign For Burma
မတ္လ ၂၈၊ ၂၀၀၈

To Get This Article In PDF Click Here

10 comments:

Anonymous said...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,按摩棒,跳蛋,充氣娃娃,情境坊歡愉用品,情趣用品,情人節禮物,情惑用品性易購,A片,視訊聊天室,視訊,視訊聊天,視訊交友網,免費視訊聊天,聊天室,UT聊天室,免費視訊,視訊交友,免費視訊聊天室

免費A片,AV女優,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,A片,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

A片,色情,成人,做愛,情色文學,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,視訊聊天室,言情小說,愛情小說,AIO,AV片,A漫,av dvd,聊天室,自拍,情色論壇,視訊美女,AV成人網,色情A片,SEX,成人圖片區

情趣用品,A片,免費A片,AV女優,美女視訊,情色交友,色情網站,免費AV,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,成人影片,情色網


情趣用品,A片,免費A片,日本A片,A片下載,線上A片,成人電影,嘟嘟成人網,成人,成人貼圖,成人交友,成人圖片,18成人,成人小說,成人圖片區,微風成人區,成人文章,成人影城,情色,情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,臺灣情色網,色情,情色電影,色情遊戲,嘟嘟情人色網,麗的色遊戲,情色論壇,色情網站,一葉情貼圖片區,做愛,性愛,美女視訊,辣妹視訊,視訊聊天室,視訊交友網,免費視訊聊天,美女交友,做愛影片

av,情趣用品,a片,成人電影,微風成人,嘟嘟成人網,成人,成人貼圖,成人交友,成人圖片,18成人,成人小說,成人圖片區,成人文章,成人影城,愛情公寓,情色,情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,色情,寄情築園小遊戲,情色電影,aio,av女優,AV,免費A片,日本a片,美女視訊,辣妹視訊,聊天室,美女交友,成人光碟

情趣用品.A片,情色,情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,色情,寄情築園小遊戲,情色電影,色情遊戲,色情網站,聊天室,ut聊天室,豆豆聊天室,美女視訊,辣妹視訊,視訊聊天室,視訊交友網,免費視訊聊天,免費A片,日本a片,a片下載,線上a片,av女優,av,成人電影,成人,成人貼圖,成人交友,成人圖片,18成人,成人小說,成人圖片區,成人文章,成人影城,成人網站,自拍,尋夢園聊天室

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

Anonymous said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片

Anonymous said...

成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城,
ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,

Anonymous said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城情人視訊高雄網

Anonymous said...

5278論壇情人視訊網520sex免費a片網聊天室080免費 視訊 美女 聊天室520sex免費情色小說網情色dvd免費下載3a情色網小魔女免費影片激凸成人論壇愛愛貼圖貼片區20jack.com成人電影院2008真情寫真台灣第一貼圖區18禁小說夜未眠成人絕色影城情色交友聊天小站18p2p論壇18jack.com 免費a片下載網寂寞美女十八招禁區18禁遊戲168論壇華人色片站123456免費電影sm聊天室百性成人娛樂網100one百萬成人貼電影麗的色情遊戲原住民聊天室080 苗栗人聊天室中部人聊天室一夜情聊天室豆豆聊天6k聊天館080 尋夢園聊天室聯盟080 聊天室 6k視訊交友907390204貼圖區0204movie - 18成人影城0204 成人台灣貼圖區007色色網日本成人短片金瓶影片交流區金瓶影片交流區情色網站18成人圖片亞洲成人圖片區av片-sex貼片av127一葉情貼圖片區嘟嘟圖片網百分百成人圖片yymp3 音樂網站一夜情視訊聊天室無碼女優 - YUKI月光論壇浪漫月光論壇維克斯討論區成人免費視訊聊天蕃薯藤交友msn情色聊天室自拍美女聊天室無限高潮Y3K - 明星貼圖區洪爺成人圖片情色故事成人無碼情色貼圖交流板18進不禁的影片xvediox 免費成人頻道xvediox影片下載教學愛島交友聊天室Xmatch線上成人交友中心小莉影像館本土自拍偷拍AV影片情色影片下載台灣美女自拍網WretchXD下載wiki維基百科wikipedia - 維基百科WII遊戲壓片WII168一路發

Anonymous said...

免費A片, 本土自拍, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片, 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲, 情色視訊,

情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, ut聊天室, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網, 影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友,

Anonymous said...

做愛的漫畫圖片, 情色電影分享區, 做愛ㄉ影片, 丁字褲美女寫真, 色美眉, 自拍俱樂部首頁, 日本偷自拍圖片, 色情做愛影片, 情色貼圖區, 八國聯軍情色網, 免費線上a片, 淫蕩女孩自拍, 美國a片, 都都成人站, 色情自拍, 本土自拍照片, 熊貓貼圖區, 色情影片, 5278影片網, 脫星寫真圖片, 粉喵聊天室, 金瓶梅18, sex888影片分享區, 1007視訊, 雙贏論壇, 爆爆爽a片免費看, 天堂私服論壇, 情色電影下載, 成人短片, 麗的線上情色小遊戲, 情色動畫免費下載, 日本女優, 小說論壇, 777成人區, showlive影音聊天網, 聊天室尋夢園, 義大利女星寫真集, 韓國a片, 熟女人妻援交, 0204成人, 性感內衣模特兒, 影片, 情色卡通, 85cc免費影城85cc, 本土自拍照片, 成人漫畫區, 18禁, 情人節阿性,

aaaa片, 免費聊天, 咆哮小老鼠影片分享區, 金瓶梅影片, av女優王國, 78論壇, 女同聊天室, 熟女貼圖, 1069壞朋友論壇gay, 淫蕩少女總部, 日本情色派, 平水相逢, 黑澀會美眉無名, 網路小說免費看, 999東洋成人, 免費視訊聊天, 情色電影分享區, 9k躺伯虎聊天室, 傑克論壇, 日本女星杉本彩寫真, 自拍電影免費下載, a片論壇, 情色短片試看, 素人自拍寫真, 免費成人影音, 彩虹自拍, 小魔女貼影片, 自拍裸體寫真, 禿頭俱樂部, 環球av影音城, 學生色情聊天室, 視訊美女, 辣妹情色圖, 性感卡通美女圖片, 影音, 情色照片 做愛, hilive tv , 忘年之交聊天室, 制服美女, 性感辣妹, ut 女同聊天室, 淫蕩自拍, 處女貼圖貼片區, 聊天ukiss tw, 亞亞成人館, 777成人, 秋瓷炫裸體寫真, 淫蕩天使貼圖, 十八禁成人影音, 禁地論壇, 洪爺淫蕩自拍, 秘書自拍圖片,

Anonymous said...

牙醫,植牙,矯正,矯正牙齒,皮膚科,痘痘,中醫,飛梭雷射,毛孔粗大,醫學美容,痘痘,seo,關鍵字行銷,自然排序,網路行銷,自然排序,關鍵字行銷seo,部落格行銷,網路行銷,seo,關鍵字行銷,自然排序,部落格行銷,網路行銷,牛舌餅婚紗台中婚紗,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,街舞,小產,雞精,性感,辣妹,雷射溶脂,雙下巴,抽脂,瘦小腹,微晶瓷,電波拉皮,淨膚雷射,清潔公司,居家清潔,牙周病,牙齒矯正,植牙,牙周病,矯正,植牙,微晶瓷,醫學美容,淨膚雷射,玻尿酸,肉毒桿菌,脈衝光