Wednesday, 16 April 2008

စစ္ကြ်န္ဘ၀ မေရာက္ခ်င္သူမွန္သမွ် သံရုံးမွာ ကန္႔ကြက္မဲကို သြားထည္႔ၾက

စကၤာပူရွိ ၿမန္မာသံရုံးမွ ၁၀.၄.၂၀၀၈ ရက္စြဲၿဖင္႔ သံမွဴး လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ၊ အေၿခခံ ဥပေဒမႈၾကမ္း အတည္ၿပဳေရးအတြက္ ဆႏၵမဲေပးရန္ ဖိတ္ၾကားၿခင္း ဆိုေသာ မိတၱဴစာမ်ားကို စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ၿမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ အိမ္သို႔ စာတိုက္မွ တဆင္႔ေပးပို႔ထားသည္ကို ၁၄.၄.၂၀၀၈ ေန႔က လက္ခံရရွိေၾကာင္း မိတ္ေဆြမ်ားမွတဆင္႔ ၾကားသိရပါသည္။ ထိုသံရုံးမွ ပို႔လိုက္ေသာ ဖိတ္ၾကားစာမွာ စကၤာပူရွိ ၿမန္မာလူမ်ဳိးတခ်ဳိ႕ လက္ခံရရွိၿခင္း မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ၿမန္မာလူမ်ဳိးတရပ္လံုးႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥကို လူနည္းစုသာ သိရွိႏိုင္ရန္ံ လုပ္ထားၿခင္းမွာ သဘာ၀ သိပ္မက်ဟု ၿမင္သည္။ စစ္အစိုးရဘက္မွ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ေထာက္ခံမဲ ရရွိေအာင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ မလြန္ဆန္၀ံ႔သည္႔ လူမ်ားဆီသို႔သာ ၄င္းဖိတ္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ၿခင္းေပေလာ…။ ေတြးစရာမ်ားက အမ်ားအၿပား။ ဒီေလာက္အေရးၾကီးသည္႔ ကိစၥမ်ဳိးကို သံရုံးမွ ၿပီး၊ၿပီးေရာ မလုပ္သင္႔ေပ။ သူတို႔လုပ္လွ်င္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္မွ ၿငိမ္ခံ လက္ပိုက္ၾကည္႔မေနသင္႔ေပ။ စံုစမ္းရမည္၊ ေမးၿမန္းရမည္။

မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ၿမန္မာလူမ်ဳိးအားလံုး အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္းသံာ လူတန္းစားအားလံုး အသက္၁၈ႏွစ္ ၿပည္႔ၿပီးသူ မွန္သမွ် သံရုံးတြင္ တရား၀င္ မဲေပးခြင္႔ရွိေၾကာင္း သိေအာင္ လုပ္ေပးရမည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တာ၀န္တခုၿဖစ္သည္။ ဖိတ္ၾကားစာထဲတြင္ ၿပီ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ႏွင္႔ ၂၉ရက္မ်ားတြင္ လာေရာက္၍ မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကၿငာထားေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္႔အေနႏွင္႔ အၾကံေပး လိုသည္မွာ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉ ေန႔မ်ားတြင္ လံုး၀မဲသြားမေပးဘဲ၊ လူအမ်ားစုသြားႏိုင္မည္႔ တနဂၤေႏြေန႔ ၂၇.၀၄.၂၀၀၈ ကို Polling Day အၿဖစ္သတ္မွတ္၍ စကၤာပူရွိ၊ ၿမန္မာလူမ်ဳိးအားလံုး စုစုစည္းစည္း သြားေရာက္ မဲေပးၾကေစ လိုပါသည္။ မဲေပးရမည္႔ အခ်ိန္မွာ နံနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီ အထိ ၿဖစ္သၿဖင္႔၊ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း မည္သည္႔အခ်ိန္မဆို သြားေရာက္မဲေပးႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္႔တိ္ုင္းၿပည္၊ ကိုယ္႔လူမ်ဳိးကို ကယ္တင္ခ်င္သူမွန္သမွ်၊ ကိုယ္႔တိ္ုင္းၿပည္၊ ကိုယ္႔လူမ်ဳိးကို ခ်စ္ၿမတ္ႏိူးသူမွန္သမွ်၊ စစ္ကြ်န္ဘ၀ မေရာက္ခ်င္သူမွန္သမွ် ၂၇.၄.၂၀၀၈ေန႔တြင္၊ သံရုံးမွာ ကန္႔ကြက္မဲကို သြားထည္႔ၾကပါ။ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမား အင္အားစုမ်ားကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားလိုသည္မွာ “ငါသြားထည္႔လို႔ေရာ ဘာၿဖစ္လာမွာ မို႔လည္း” ဆိုေသာ အေတြးမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး၊ ယခုလို အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ကိုယ္႔ဆႏၵအမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ၿမန္မာၿပည္သူၿပည္သားမ်ား စစ္ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္မဲေလးတခ်ပ္ၿဖင္႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ အားၿဖည္႔ေစလိုပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွလည္း စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ၿမန္မာအလုပ္သမားထု၊ ေက်ာင္သားထုု အားလံုးအား၊ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေၿခခံဥပေဒ၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို သိနားလည္ေအာင္ ရွင္းၿပ၍ သို႔ေၾကာင္႔ ကန္႔ကြက္မဲေပးရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးစည္းရုံး လုပ္ရွားမွဳမ်ား အလ်င္အၿမန္ လုပ္သင္႔ၾကေပၿပီ။

နိဂံုးခ်ဳပ္အၿဖစ္ ေၿပာလိုသည္မွာ ေရွ႕လာမည္႔ တနဂၤေႏြ ၂၇.၄.၂၀၀၈ ကို စကၤာပူရွိ ၿမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ မဲဆႏၵေပးသည္႔ေန႔ ဟု သတ္မွတ္၍ စည္းစည္းလံုးလံုး တညီတညႊတ္တည္း သံရုံးသို႔ ကန္႔ကြက္မဲ သြားထည္႔ၾကပါ၊ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ္႔လူမ်ဳိးကို ေရာက္တဲ႔ေနရာမွာ ရတဲ႔အခြင္႔အေရးနဲ႔ ကယ္တင္ၾကပါ။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ အၿမန္ဆံုး လြတ္ေၿမာက္ရန္ ရည္သန္လွ်က္……….

ရဲေဘာ္ေဇ (စကၤာပူ)

8 comments:

nandarlinn said...
This comment has been removed by the author.
Pyi Chit Khin said...

What should we do if all of our voting "No" become cheated to "Yes"??? I am worry.

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

Anonymous said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片

Anonymous said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城情人視訊高雄網

Anonymous said...

重車論壇摩尼網bbs社區月光論壇momokoko同學會視訊小魔女免費影片mobile01 論壇自拍情色論壇情色自拍貼圖免費視訊聊天室台灣成人交友甜心寶貝淫片區迷你窩miniworld彩虹頻道a片下載米克綜合論壇megarotic a片下載聊天室交友思源中文網McyZone大眾論壇mcyzone成人論壇美女圖片區中部聊天室做愛 影片 自拍網愛聊天室080聊天王朝苗栗人聊天室女人色色網免費小遊戲區柔情聊天網真愛love777聊天室辣妺視訊免費影音美女寄情築園小遊戲av博物館0800a片網情色電影長片下載咆哮小老鼠影片分享區免費 視訊台灣成人電影視訊真實做愛影片分享live173美女視訊免費網免費視訊美女影音失落的世界聊天免費a片試看la論壇免費aa片試看ktzone 論壇s383線上娛樂場kk272視訊俱樂部台灣kiss情色文學區情色貼圖區天天幹情色貼圖天堂情色網貼影片區台灣kiss文學區奇集集kijiji屏東夜語聊天室台灣情色網日韓情色寫真日本av女優色色網jojo熱情領域jojo 漫畫連載捷克論壇禁地論壇

Anonymous said...

聊天室交友 網色美眉部落格sex999 免費影片免費視訊173liveshow免費視訊聊天室免費視訊gogo免費視訊ggo免費視訊美女免費視訊交友免費視訊聊天區視訊交友90739080視訊聊天室視訊美女34cc聊天室ukisssex888影片區sex888免費影片分享區sex888免費電影豆豆聊天室dodo豆豆聊天室辣妹視訊辣美眉173show影片視訊聊天室sogou搜狗音樂百分百貼影片區aaaa片免費看日本美女寫真集百分百貼圖區線上a片色咪咪影片免費視訊聊天免費影片免費視訊本土自拍免費聊天情色自拍情色貼片區本土自拍網情人視訊高雄網情人視訊聊天室視訊交友網男人幫論壇免費ava片線上看免費av18禁影片台灣kiss情人視訊網色色網a片天下第一色站小魔女免費影片小幻好玩遊戲小澤瑪莉亞小弟弟貼影片aaaaa片俱樂部影片卡通aa片子百分百貼成人圖片百分百貼影片區尋夢園聊天室交友愛情館交友愛戀速配網交友ggoo交友聊天室pc交友愛叭噗小遊戲aio交友愛情館aa免費看影片383成人影城