Wednesday, 16 April 2008

သို ့/ တိုက္ပြဲဝင္ ရဲေဘာ္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ။ ။ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအေရးၾကီး

အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ားမဲေပးပံုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကန္ ့သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳမ်ား ႏွင့္မသမာမွဳမ်ားကိုေတြ ့ရွိရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ၁၀/၁၁/၁၂/၁၃ ၇က္ေန ့မ်ား တြင္ မိတၳီလာ/မႏၱေလး/စစ္ကိုင္း/မံုရြာရွိဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား /အင္အားစုမ်ား NLD တိုင္းစည္းမ်ား ႏွင့္ေတြ ့ဆံုျပီး ေမးျမန္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။

ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုင္းမွဴးမ်ား/၀န္ၾကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သိခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ စစ္သားအားလံုးသည္ တပ္ရင္း/တပ္မ/ ဌာနခ်ဳပ္ တို ့တြင္သာမဲေပးရျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္အားလံုးသည္ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္း တြင္သာမဲေပးရျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားက ၄င္းတို ့ရံုးမ်ားတြင္သာမဲေပး၇ျခင္း၊ ၾကံ့ဖြံ႔/စြမ္းအားရွင္/မီးသတ္/ၾကက္ေျခနီ/အမ်ိဳးသမီးေ၇းရာ/မိခင္ႏွင့္ကေလး စသည့္ နအဖ ၏အဖြဲ႔စည္းမ်ားမွာ ဆႏၵခံယူပြဲ လံုျခံဳေရးယူ၇န္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အားလံုးၾကိဳတင္္ေထာက္ခံမဲေပးျပီးျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားတြင္လဲ မဲရံုမ်ားတြင္ ကင္မရာမ်ား တပ္ထားသေယာင္ သတင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ျပီး ကန႔္ကြက္မဲေပးလွ်င္ မည္သို ့ျဖစ္မည္ကို ၾကိဳတင္ေကာလဟာလ သတင္းမ်ား ျဖန္ ့လွ်က္ရွိေနပါသည္။

တိုင္းမွဴး/၀န္ၾကီးမ်ား ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၁။ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္ေသာင္းသည္ မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳထဲရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ဆင္းျပီး ဆိုင္တိုင္းသို႔ ပါတိတ္၀မ္းဆက္ေပးျပီး ေထာက္ခံမဲေပးရန္ စည္းရံုးလွဳပ္ေဆာ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ပညာေရး၀န္ၾကီးသည္ ပညာေရးဌာနေပါင္းစံုသို႔ ကိုယ္တိုင္ဆင္းျပီး ၀န္ထမ္းအားလုံးကို ေထာက္ခံမဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲေျပာဆိုစည္းရံုးကာ မထည့္ပါက အေရးယူမည္ဟု ေျပာၾကားေနပါသည္။

၃။ မံုရြာတြင္ တိုင္းမွဴးသည္ (တပ္/ ရဲ/ ၾကံ့ဖြံ႔ /မီးသတ္္/ စြမ္းအားရွင္/ ၾကက္ေျခနီ/ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ/မိခင္ႏွင့္ကေလး/ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း စသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားပါမက်န္ ေခၚယူျပီး နံနက္မွ ညေနထိ ေဟာေျပာစည္းရံုးျပီး ေထာက္ခံမဲထည့္ရန္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

၄။ဌါနေပါင္းစံု႐ွိ ၀န္ထမ္းမ်ားကို၄င္းတို႔၏ ဆႏၵမပါဘဲနာမည္နဲ႔မွွတ္ပံုတင္နံပါတ္ ယူၿပီးေနာက္တေန႔တြင္္ ၾကံဖြံကဒ္မ်ား/ အမ်ိဳးသမီးေရးရာကဒ္ မ်ားကုိိအၿပီးလုပ္ လာၿပီး အသင္း၀င္ ၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးၿပီးမတရားသၿဖင့္ အသင္း၀င္ခိုင္းျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

၅။နအဖ အေနၿဖင့္ ၀န္ၾကီးဌါနမ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္မဲတစံုတရာမ႐ွိေစရဟု အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ထားရာ ၀န္ၾကီးမ်ားအေနၿဖင့္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ဌါနမ်ားသို႔ကြင္းဆင္းၿပီး အားလံုး ေထာက္ခံခိုင္းေနပါသည္။

၆။အေရးၾကီးဆံုး အခ်က္မွာ ၀န္ၾကီးဌါန /စစ္တပ္/ရဲ /ၾကံဖြံ႕မ်ား/စြမ္းအား႐ွင္ စသည့္ ၄င္းတို႔ဌါနမ်ားမွာ ယခုသိရသည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာက္ခံမဲေပးၿပီးၿပီ ဟုသိရပါသည္။၀န္ထမ္းမ်ားမွာကိုယ္တိုင္မဲမေပးရဘဲ ၄င္းတို႔ဘာသာေထာက္ခံမဲ လုပ္ယူျခင္းကိုမေက်နပ္က်ေျခ။

၄င္းအေျခအေနမ်ားကို ဌါနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ား NLD တိုင္း/စည္း မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ား

၁။ ၄င္းကိစၥမ်ားကို ႐ိုးသားမွဳမ႐ွိဟု ၿမိဳ႕ၾကီးတၿမိဳ႕မွ တိုင္း/စည္း တဦးမွ သံုးသပ္ၿပီး ဒီပြဲတြင္ မိမိတို႔လံုး၀ ႐ွံဳးနိမ့္ ႏိုင္မည္ဟုသံုးသပ္ၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲကို ဖ်က္ပစ္ရန္ဆႏၵ ႐ွိပါသည္။

၂။ဌါနဆိုင္ရာတခုမွ အရာ႐ွိတဦးကမူ ၄င္းပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲမ်ား ရ႐ွိပါက ၄င္းတို႔ထင္တိုင္းၾကဲႏိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထုဒုကၡေရာက္ မည္ဟု မွတ္ခ်က္ၿပဳပါသည္။

၃။အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟိုမွလူၾကီးမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုမွ ကန္႕ကြက္မဲေပးၾကမည္ဟု အထင္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္္ေနၾကၿပီး ေအာက္ေျခတြင္ နအဖ မွ ျပည္သူလူထုကို မည္သို႔မည္ပံု စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းေနသည္ကို သိ႐ွိျခင္းမ႐ွိပါ ။ဆႏၵခံယူပြဲ ၏ အက်ိဳးေက်းဇူး အဆိုးအေကာင္းကို ျပည္သူမ်ားသိ႐ွိႏိုင္ ရန္ အင္ တိုက္ အားတိုက္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ ခြင့္ မ႐ွိပါ။ ၄င္းတို႕ႏွင့္ နီးစပ္ ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ သာ လွံဳ႕ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၄။နအဖ မွာ အစစ အရာရာ ေသခ်ာေအာင္ စီစဥ္ၿပဳလုပ္ ၿပီးမွ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔ ကိုက်င္းပရန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ TV တြင္ ျပသေနေသာ မဲေပးပံု မဲေပးနည္း နည္းစနစ္ မ်ားမွာ အေယာင္ ျပ ယံု ျဖစ္ၿပီး လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေျပာေနျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

မိမိ၏ သံုးသပ္ခ်က္

၁။ယခုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မိမိတို႔ဘက္မွ လံုး၀မႏိုင္ႏိုင္ပါ။

၂။မိမိတို႔၏ အထင္မွာ စစ္တပ္ /ရဲ / ဌါနဆိုင္ရာ / ၾကံ႕ဖြံ႕ / စြမ္းအား႐ွင္ / မီးသတ္ /ၾကက္ေျခနီ / ယရက / အမ်ိဳးသမီးေရးရာ / မိခင္ ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးတို႔တြင္ ႐ွိေနေသာ ျပည္သူမ်ားထဲတြင္ ၄င္းတို႔ကို မၾကိဳက္သူမ်ား႐ွိေနမည္ ဟု မိမိ တို႔ ထင္မွတ္ေနပါသည္။ ၄င္းမွာ မွန္ပါသည္ ။ သို႔ပင္မဲ့ နအဖ အစိုးရသည္ ၄င္းကိစၥကိုမိမိတို႔ထက္ ၾကိဳသိေနၿပီး အဖြဲ႕အစည္း အားလံုး၏ အဖြဲ႔၀င္အားလံုးအတြက္ ေထာက္ခံမဲက ိုၾကိဳတင္ေပးစနစ္ျဖင့္အတင္းအၾကပ္ ရယူ ၿပီး ျဖစ္သည္။

၃။၄င္းကိစၥကိုျပည္တြင္းျပည္ပ႐ွိအင္းအားစု အားလံုးသို႔ ခ်က္ခ်င္းအသိေပး ေၾကာင္းၾကား ၿပီး မည္သို႔ ဆက္လုပ္ရမည္ကို ခ်က္ ခ်က္ေဆြးေႏြးၿပီး အေၾကာင္းျပန္ေစခ်င္ပါသည္။ွ

၄။နအဖ မွွာ ၄င္းတို ့ေသခ်ာေပါက္ႏိုင္္ရန္ ၾကိဳတင္အကြက္ခ်ျပီး ျဖစ္သည္။

၅။မိမိတို႔၏မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းအစည္းအေ၀း ေခၚယူၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု အျမန္ဆံုးပို႔ေပးပါရန္

မွတ္ခ်က္။ အေရးၾကီး သျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ ႐ြက္ေစခ်င္သည္။

သင္တို႔၏ေသြးေသာက္ရဲေဘာ္

23 comments:

Kyaw Zwar said...

Hi Stupid Myanmars...

I should call you all stupid Myanmars...

Whether you vote yes or no will not change anything...

Military can rule the country for more than 20 years without any elections and they will rule for next few more years.

They are making fun for this election and stupid Myanmars debate about whether they should vote yes or no...

Please remember that your vote will not change anything...

Don't be fooled...

nyeinchan said...

No way except fighting that means both people uparising and attacking with arms by all revolutionary forces.

Anonymous said...

စံုစမ္းေလ့လာခ်က္အရ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ျပည္ထဲေရး လက္ေအာက္မွ လက္နက္ကိုင္ တပ္ရဲလံုထိန္း စသည္တို ့မွာ ၾကိဳတင္မဲေပးစံနစ္ျဖင့္ မဲေပးထားၿပီးၿပီဟု သိရပါသည္။
အရပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာရံုးမ်ားတြင္ မဲေပးရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အခုခ်ိန္ထိ မဲမေပးရေသးဟု ဆိုပါသည္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသို ့တိုက္ရိုက္စံုစမ္းလွ်င္ ပိုေသခ်ာပါမည္။
ၾကံ့ဖြတ္ စြမ္းအားရွင္ ၾကက္ေျခနီ မီးသတ္ မိခင္ကေလးမ်ား မဲေပးသည့္ကိစၥမွာလည္း စံုစမ္းရန္ ခက္ခဲမည္ဟု မထင္ပါ။
လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအားလံုး ငါးသိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ အရပ္သား ၀န္ထမ္း စုစုေပါင္းမွာ မဲေပးႏုိင္ေသာလူဦးေရႏွင့္ ႏွိဳင္းစာလွ်င္ နအဖ အပိုင္တြက္ထားေသာ ထိုမဲျပားမွာ အႏုိင္ပိုင္းႏုိင္သည့္ အေျခအေန မရွိေသးပါ။
ထို ့ေၾကာင့္ စစ္မေရာက္ခင္ ျမားကုန္သည့္စိတ္ဓါတ္ မေမြးရန္လိုပါသည္၊ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလွံမလဲစတမ္းစိတ္ဓါတ္ကို ဤအခ်ိန္တြင္ ေမြးရပါမည္။
တဦးခ်င္းတာ၀န္ယူမွဳ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မွဳ ျဖင့္ စနစ္ဆိုးကို ဖန္တီးေပးမည္ ့ဥပေဒဆိုးကို ၀ိုင္း၀န္းကန္ ့ကြက္ရပါလိမ့္မည္။
ကန္ ့ကြက္မဲႏုိင္လွ်င္ နအဖ တရား၀င္အစိုးရမျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ျပည္သူဘက္မွလည္း အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

တိုင္းျပည္အတြက္ ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ စတူးပစ္ျမန္မာမ်ားဟူေသာ အသံုးအႏွဳန္းမ်ားကို ျမန္မာတေယာက္အေနႏွင့္ မသံုးသင့္ပါ။ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ တိုးတက္သာယာေရးအတြက္ သံဃာေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့အနစ္နာခံသူမ်ားစြာတို ့စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ၾကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ သင္ေကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဘာလုပ္ေပးၿပီးၿပီနည္း။

Pyi Chit Khin said...

My father had one experience during "Ma-hsa-hla" period voting of being forced to change all "cross 'x'" to all "right '/'" (means all agree).

By reflecting this, what should we do if all of our "No" are being forced to cheat "Yes" and published all of the Myanmar from Singapore vote "Yes"??????

I don't have any trust on their activity and what shoud we continue to do?

Anonymous said...

This actions have been taken since last 3 months and not only this, they collect already about the in detail data for all staffs of private sectors, including entrepreneurs to put their team member and made yes vote already without their knowledge but also they made all new ID cards to people in whole country that are entered into these already.

Anonymous said...

This actions have been taken since last 3 months and not only this, they collect already about the in detail data for all staffs of private sectors, including entrepreneurs to put their team member and made yes vote already without their knowledge but also they made all new ID cards to people in whole country that are entered into these already.

Lionslayer said...

နအဖဟာ ဘယ္နည္းနဲ႕မဆုိ အႏုိင္မဲရေအာင္ လုပ္မွာပဲဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႕ ထပ္ေျပာစရာေတာင္ လုိေလာက္မယ္ မထင္ပါဘူး... က်ေနာ္ဒီစကားေျပာေနတာ အေၾကာင္း႐ွိပါတယ္... ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကန္႕ကြက္မဲေပးလုိက္ရင္ ဒါၾကီးပ်က္သြားမွာပဲ.. ပ်က္သြားေလာက္ပါတယ္ေလ ဆုိျပီး ကုိယ္ဘက္ကုိယ္ ေျဖေတြးေနၾကလုိ႕ပါ... သူတုိ႕ လုိခ်င္တာရဖုိ႕ ဘယ္နည္းမဆုိသုံးဖုိ႕ ၀န္မေလးတဲ့ နအဖဟာ ႏုိင္မဲ မေလာက္ရင္ လိမ္ဖုိ႕ ညစ္ဖုိ႕ ၀န္ေလးမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သတိခ်ပ္ေစလုိပါတယ္..

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးက မဲ႐ုံေပါင္းမ်ားစြာမွာ ဘယ္မဲ႐ုံက မဲလိမ္ခဲ့သလဲဆုိတာ တစ္႐ုံခ်င္း လုိက္စစ္ေဆးဖုိ႕ ခက္ပါတယ္... မဲေပးႏုိင္တဲ့ လူဦးေရရဲ႕ ႏွစ္ဆ႐ိွတဲ့ မဲလက္မွတ္နဲ႕ ပုံစံတူမဲပုံးႏွစ္ပုံး ထုတ္ေပးထားတာေၾကာင့္ မဲပုံးေတြလဲလွယ္ပစ္ဖုိ႕ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ဟာလည္း အင္မတန္ မ်ားပါတယ္... ကန္႕ကြက္မဲ ေထာက္ခံမဲ မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ေနရင္ေတာင္ ကန္႕ကြက္မဲတခ်ိဳ႕ကုိ ပယ္မဲဆုိျပီး ေၾကျငာဖုိ႕ ျဖစ္တန္ေခ်လည္း ႐ွိပါတယ္... တျခား က်ေနာ္တုိ႕မေတြးမိတဲ့ လိမ္နည္း ခုိးနည္းေတြလည္း ႐ွိဦးမွာပါ.. အာဏာသိမ္းတာကုိ ႏုိင္ငံကုိ ကယ္တင္ခဲ့သေယာင္ေယာင္ ၀ါဒျဖန္႕ခဲ့တဲ့ ..၉၀ ရလာဒ္ကုိေတာင္ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ျပီး မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့တဲ့... ဒီပဲယင္းအမႈကုိ သူတုိ႕မဟုတ္သေယာင္ေယာင္ ဇာတ္လမ္းဆင္ခဲ့တဲ့.. သံဃာေတြကုိသတ္ျပီး အတုေတြပါလုိ႕ စြပ္စြဲခဲ့တဲ့... ဒီေသာက္႐ွက္မ႐ွိတဲ့ စစ္အုပ္စုဆီက တရားေသာနည္းနဲ႕ မဲႏုိင္ဖုိ႕မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကေသးလား...

ေဆာရီးပါ က်ေနာ္ကေတာ့ ကန္႕ကြက္မဲေတာ့ ထည္႕မွာပါပဲ... ဒါေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒဂ်ီး အတည္ျပဳလုိက္ပါပီ ဆုိျပီး သြားျဖဲျပီး ေၾကျငာဖုိ႕ ေစာင့္ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ အားလုံးကုိ ျပင္ဆင္ျပီးေနေလာက္ပါျပီ.. ဒါၾကီးအတည္ျပဳျပီးသြားရင္ NLD လည္း ေျမာင္းထဲေရာက္ပါျပီ... ၉၀ ရလာဒ္ဟာ (တရား၀င္) တရားမ၀င္ ျဖစ္သြားပါျပီ.. ေအးေအးေနခ်င္တဲ့ VLD လူၾကီးေတြလည္း စိတ္ေအးေအးနဲ႕ ရိပ္သာ၀င္ႏုိင္ၾကပါျပီ... ပညာ႐ွာမွီးလုိတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားလည္း တကၠသီလာ အက်ဥ္းေထာင္ၾကီးမွာ ဆုံဆည္းႏုိင္ၾကပါျပီ...

ကဲဒီေတာ့ ေ႐ွ႕က ဘယ္သူေခါင္းေဆာင္ျပီး လမ္းေပၚထြက္မလဲ.. ရက္စြဲ သာေပးပါ... ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေခါင္းေ႐ွာင္ေနအုံးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕လည္း ဒူးႏွန္႕ျပီး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထုိင္လုိက္ပါအုံးမယ္...

ေလးစားစြာျဖင့္
သီဟ( Lionslayer )

Anonymous said...

NLD should prepare to ask for standard international election rule and seriously concern about their published election rule also. People have to be knowledgeable about pre vote is eligible or not. Also people should know about No vote go to mix yes vote in Masala period events that can still happen or not. People should ask legal evidence of vote document because vote should be No mark. Also I really surprise about blogger and news agency taking holidays in these seriously important period.

Lionslayer said...

ဘေလာ့ဂါေတြ သတင္းဌာန သၾကၤန္တြင္း မအားဘူးေလ.. ေရကစားေနၾကရတယ္ မဟုတ္ေပလား... ႐ွင္း႐ွင္းေျပာရရင္ ဒီဘေလာ့ဂ္ေတြ သတင္းဌာနေတြဟာ ျပည္တြင္းက လူအမ်ားစုအတြက္ အလွမ္းေ၀းလွပါတယ္..

ျပည္တြင္းမွာ အင္တာနက္ ပုံမွန္သုံးသူ ဘယ္ေလာက္႐ွိမလဲ.. လြန္ေရာ ကၽြံေရာ ၅ ေသာင္းေပါ့... အဲဒီမွာ ပေရာက္စီေက်ာ္ျပီး သတင္းေတြ ဘေလာ့ေတြ ပုံမွန္ၾကည္႕တဲ့လူ ငါးေထာင္ ျပည္႕မလား.. ျပည္တြင္းကျပည္သူေတြကုိ ဘယ္လုိမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ သတင္းေပးပုိ႕ႏုိင္မလဲ... လက္ေတြ႕မဟုတ္တဲ့ အေျပာေတြနဲ႕ ဘယ္ေလာက္မ်ား နစ္ေမ်ာေနၾကရအုံးမွာလဲ....

ျပည္တြင္းမွာ တကယ္ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ျပည္သူကုိ စည္း႐ုံးႏုိင္တဲ့လူေတြ မ႐ွိေတာ့ဘူးလား.... ေခါင္းေပၚက စက္ေသနတ္က်ည္ဆန္ေတြ တ႐ႊီ႐ႊီနဲ႕ ျဖတ္သြားတဲ့ ခံစားမႈကုိ ေတြးမိရင္ ၾကက္သီးထတုန္းပဲ... ဒါေပမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ က်ေနာ္တုိ႕ ေသနတ္က်ည္ဆန္လည္း ရင္ဆုိင္ရဲပါတယ္... ဒါေပမယ့္ ျပႆနာက အခုဘယ္သူေခါင္းေဆာင္မွာလဲ...

ေလးစားစြာျဖင့္
သီဟ

minthant said...

ကိုသီဟ ခင္ဗ်ာ။ လက္ေတြ႔မွာ အခု ဘယ္သူ ေခါင္းေဆာင္မွာလဲ ဆိုေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္က ကိုသီဟပါပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုသီဟက သူမ်ားေတြ မျမင္ႏိုင္တဲ့ အျပစ္ေတြကို ျမင္ႏိုင္သိႏိုင္ေနတဲ့ လူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။

သူမ်ားကို အရင္ မေဝဖန္ခင္မွာ ကိုယ့္ဘာသာ အ၇င္ ၾကည့္ႏိုင္ျမင္ၾကရမွာပါ။ အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ သတင္းဌာနေတြ၊ ဘေလာ့ေရးတဲ့ လူေတြကမွ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရးကို ရယူေပးႏိုင္တဲ့ လူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

ခင္ဗ်ားမွာလည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။ က်ဳပ္မွာလည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။ အခု ဒီစာကို လာဖတ္ေနတဲ့ လူမွာလည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။

သူတို႔က ႏိုင္ငံျခားကေန ေအာ္ေနတယ္။ တကယ္ခံရေတာ့ ျပည္တြင္းက ငါတို႔ ခံေနရတယ္ဆိုတဲ့ ခပ္ေပါ့ေပါ့ အေတြးေတြ၊ စကားလံုးေတြ ဦးေႏွာက္ထဲက ထုတ္ပစ္လိုက္ပါေတာ့။ အားလံုး ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာကေန အေကာင္းဆံုး ကိုယ့္တာဝန္ကို ကိုယ္လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေယာက္က်ားေကာင္း စိတ္ဓါတ္ကို ေမြးေစလိုပါတယ္။

ဘေလာ့ေရးတဲ့ လူေတြက ဘာမွ မေရးပဲ ႏိုင္ငံျခားမွာ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလို ေနၾက၇င္ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ လြန္ေရာကၽြံေရာ ၅ ေသာင္းေတာင္ ဘာမွ မသိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

သူမ်ားကို အျပစ္ မတင္ပါနဲ႔။ ဒီေန႔ ခင္ဗ်ား လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ကို ကန္႔ကြက္မဲ သြားေပးဖို႔ စည္းရံုးၿပီးသြားၿပီလဲ။ ကန္႔ကြက္လို႔ မေအာင္ျမင္ရင္ ဘာဆက္လုပ္မလဲ၊ ေအာင္ျမင္ရင္ေ၇ာ ဘာဆက္လုပ္မလဲဆိုတာကို ခင္ဗ်ား ဘယ္သူေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါသလဲ။ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ ... အဲဒီ ေမးခြန္းေတြကို ခင္ဗ်ား အရင္ ေျဖရမွာပါ။ က်ဳပ္လည္း ေျဖရမွာပါ။ အခု ဒီစာကို ဖတ္ေနတဲ့ လူလည္း ေျဖရမွာပါ။

ဘာေၾကာင့္ သူမ်ားေတြကို ေဝဖန္ၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္မယ့္လူကို ေမွ်ာ္ေနတာလဲ။ က်ဳပ္ကေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ ေခါင္းေဆာင္တယ္။ ကိုယ့္ေနာက္ လိုက္မယ့္ လူေတြကို ေခါင္းေဆာင္ေပးတယ္၊ ကိုယ့္ထက္ သာတဲ့ လူေတြ႔ရင္ ေခါင္းေဆာင္တင္မယ္။ ကိုထိုက္ေရးထားခဲ့သလို အနည္းဆံုး လူ ၁၀ ေယာက္ကို ကန္႔ကြက္မဲ သြားထည့္ဖို႔ စည္းရံုးမယ္။ ဒါပဲ လုပ္တယ္။ သူမ်ားကို အျပစ္တင္ ေဝဖန္ဖို႔ ေတြးေတာင္ မေတြးမိပါဘူး။ အမွန္ျမင္ႏိုင္ပါေစ။

မင္းသန္႔

Lionslayer said...

ဟုတ္ကဲ့ က်ေနာ့၀န္းက်င္က လူအေယာက္ ၃၀ မက ကုိ က်ေနာ္ေျပာဆုိစည္း႐ုံးျပီးပါျပီ... အမ်ားစုက ေျပာစရာေတာင္ မလုိပါဘူး.. ကန္႕ကြက္မဲထည္႕မယ့္ ဘက္ကခ်ည္းပါပဲ... က်ေနာ္ေျပာေနတာ ဘေလာ့ဂါေတြကုိ အျပစ္တင္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး... ျပည္တြင္းမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လႈပ္႐ွားမႈတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ လူကုိ က်ေနာ္႐ွာေနတာပါ.. ဟုိနား႐ုံးစု႐ုံးစု ဒီနား႐ုံးစု႐ုံးစုေလာက္ကေတာ့ တစ္နာရီေတာင္ မခံပါဘူး...

႐ွင္း႐ွင္းေျပာရရင္ က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္လည္း ျပည္တြင္းမွာ မ႐ွိေတာ့ပါဘူး... ဒါေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာ တုိက္ပြဲစျပီဆုိတာနဲ႕ ဒီကဘ၀ကုိ ပစ္ထားခဲ့ျပီး အခ်ိန္မေ႐ြး ျပန္ဖုိ႕ အဆင္သင့္ပါပဲ... က်ေနာ္က Vote NO အဆင့္ထိေတာင္ အေရာက္မခံဘဲ တုိက္ပြဲတစ္ခု ဆင္ႏႊဲေစခ်င္တာပါ... က်ေနာ္ လက္ေတြ႕ရလာဒ္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုကုိ လုပ္ခ်င္ေနတာပါ... က်ေနာ္တစ္ေယာက္တည္းလည္း မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး... က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ကလည္း ေခါင္းမေဆာင္ႏုိင္ပါဘူး..စည္း႐ုံးေရးစြမ္းရည္လည္း ဒီေလာက္မ႐ွိပါဘူး... သူမ်ားေတြလုပ္ေနသလုိ ဘေလာ့ေတာင္ မွန္မွန္ မေရးအားပါဘူး...

ဒါေပမယ့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေအာက္မွာ Vote NO ဟာ ေနာက္ေကာက္က်န္ခဲ့ေတာ့မယ္ဆုိတာ သတိခ်ပ္ေစလုိပါတယ္... ေမ ၁၀ ျပီးသြားေတာ့မွ တူတုိ႕ မတရားလုပ္တြားပါတယ္... အဟင့္အဟင့္ ဆုိျပီး ကေလးလုိ ေျခေဆာင့္ ငုိေနလုိ႕လည္း မထူးေတာ့ပါဘူး... ဘာေၾကာင့္ ဒီပြဲၾကီးကုိ လူထုအားနဲ႕ ဖ်က္ရမယ္ဆုိတာ သေဘာ မတူႏုိင္ရတာလဲ...

ေလးစားစြာျဖင့္
သီဟ

ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္္ေရး ေအာင္ရမည္ said...

ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ရမည္ ၊
စစ္အစိုးရမွ ့ ယခု ့ကဲ့သို ့ မတရားသျဖင့္ ျပည္သူဆႏၵမပါပဲ မဲလိမ္ေကာက္ေနျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ က်ြမ္းက်င္နာလည္ေသား ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာနိင္ငံသားမ်ားမွတဆင့္ ( UN ) သို ့ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပေပးျပီး မိမိတိုဘက္မွ ့ လက္ဦးမွူ ရယူနိင္ရန္ အၾကံညဏ္ေပးခ်င္ပါသည္။ ။

burmese boy said...

ဘယ္သူေတြဘာပဲေျပာေျပာ ဘာပဲေအာ္ေအာ္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ လူထုအားနဲ႕ တိုက္မွ အျပတ္ျဖဳတ္မွာ ဒီစစ္အာဏာရွင္ကို။ ေငးမေန နဲ႕ မဲေပးဖို႕မေပးဖို႕ လဲျငင္းမေနနဲ႕ NLD ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ကိုလဲ သုံးမေန နဲ႕ေတာ့ အန္တီ စုလဲ ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး ႏိုင္ငံတိုင္းနီးပါးမွာ ျပည္သူလူထုအင္အား နဲ႕ တိုက္မွ ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ ပဲရွိတယ္ ! လူထု ဦးစိန္ဝင္း ေျပာတာကို မေမ့ပါနဲ႕ ! အေျခခံဥပေဒ ကို မဲေပးမေပး ျငင္းေနတာကို က စစ္အာဏာရွင္ ကိုေထာက္ခံေနတာ နဲ႕အတူတူပဲ ! ကဲအားလုံးရွင္းတယ္ေနာ္ ! ဘာဆက္လုပ္မလဲ ! NLD လဲမ ေမ်ာ္နဲ႕ UN ကိုလဲ မေမ်ာ္ပါ နဲ႕ ! ဒို႕ျပည္သူကို စစ္တပ္က ဘယ္ေလာက္သတ္ႏိုင္ မွာလဲ ! စစ္တပ္က စစ္သားအားလုံး မိစၧာေတြလား ! ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ေတြမရွိေတာ့ဘူးလား ? ရဲရဲ ဝင့္ဝင့္သာ လုပ္ပါ ! ျပည္သူခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ သားမ်ား ျပည္သူနင့္ ပူးေပါင္းလာပါလိမ့္မည္

burmese boy said...

ဘယ္သူေတြဘာပဲေျပာေျပာ ဘာပဲေအာ္ေအာ္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ လူထုအားနဲ႕ တိုက္မွ အျပတ္ျဖဳတ္မွာ ဒီစစ္အာဏာရွင္ကို။ ေငးမေန နဲ႕ မဲေပးဖို႕မေပးဖို႕ လဲျငင္းမေနနဲ႕ NLD ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ကိုလဲ သုံးမေန နဲ႕ေတာ့ အန္တီ စုလဲ ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး ႏိုင္ငံတိုင္းနီးပါးမွာ ျပည္သူလူထုအင္အား နဲ႕ တိုက္မွ ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ ပဲရွိတယ္ ! လူထု ဦးစိန္ဝင္း ေျပာတာကို မေမ့ပါနဲ႕ ! အေျခခံဥပေဒ ကို မဲေပးမေပး ျငင္းေနတာကို က စစ္အာဏာရွင္ ကိုေထာက္ခံေနတာ နဲ႕အတူတူပဲ ! ကဲအားလုံးရွင္းတယ္ေနာ္ ! ဘာဆက္လုပ္မလဲ ! NLD လဲမ ေမ်ာ္နဲ႕ UN ကိုလဲ မေမ်ာ္ပါ နဲ႕ ! ဒို႕ျပည္သူကို စစ္တပ္က ဘယ္ေလာက္သတ္ႏိုင္ မွာလဲ ! စစ္တပ္က စစ္သားအားလုံး မိစၧာေတြလား ! ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ေတြမရွိေတာ့ဘူးလား ? ရဲရဲ ဝင့္ဝင့္သာ လုပ္ပါ ! ျပည္သူခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ သားမ်ား ျပည္သူနင့္ ပူးေပါင္းလာပါလိမ့္မည္

Anonymous said...

ဘယ္သူေတြဘာပဲေျပာေျပာ ဘာပဲေအာ္ေအာ္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ လူထုအားနဲ႕ တိုက္မွ အျပတ္ျဖဳတ္မွာ ဒီစစ္အာဏာရွင္ကို။ ေငးမေန နဲ႕ မဲေပးဖို႕မေပးဖို႕ လဲျငင္းမေနနဲ႕ NLD ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ကိုလဲ သုံးမေန နဲ႕ေတာ့ အန္တီ စုလဲ ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး ႏိုင္ငံတိုင္းနီးပါးမွာ ျပည္သူလူထုအင္အား နဲ႕ တိုက္မွ ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ ပဲရွိတယ္ ! လူထု ဦးစိန္ဝင္း ေျပာတာကို မေမ့ပါနဲ႕ ! အေျခခံဥပေဒ ကို မဲေပးမေပး ျငင္းေနတာကို က စစ္အာဏာရွင္ ကိုေထာက္ခံေနတာ နဲ႕အတူတူပဲ ! ကဲအားလုံးရွင္းတယ္ေနာ္ ! ဘာဆက္လုပ္မလဲ ! NLD လဲမ ေမ်ာ္နဲ႕ UN ကိုလဲ မေမ်ာ္ပါ နဲ႕ ! ဒို႕ျပည္သူကို စစ္တပ္က ဘယ္ေလာက္သတ္ႏိုင္ မွာလဲ ! စစ္တပ္က စစ္သားအားလုံး မိစၧာေတြလား ! ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ေတြမရွိေတာ့ဘူးလား ? ရဲရဲ ဝင့္ဝင့္သာ လုပ္ပါ ! ျပည္သူခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ သားမ်ား ျပည္သူနင့္ ပူးေပါင္းလာပါလိမ့္မည္

DHAMMA GUARDIAN said...

လုိင္းယြန္းစေလယာ
ရဲ႔ မက္ေစ႔ကုိ ေတြ႔လုိ႔ လာလည္ပါတယ္။

အေျဖကေတာ႔ အစကတည္းက ရွင္းေနျပီးသားပါ။ မပုိင္ရင္
မလုပ္ဘူး။ ပုိင္မွ လုပ္တယ္ဆုိတဲ႔ သေဘာပါဘဲ ။ သူတုိ႔ဘက္
က ဒီလုိ အပိုင္ လုပ္နုိင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္လာခဲ႔တာ ၾကံ႔ဖြံ႔ ဖြဲ႔စည္း ကတည္း က လုိ႔ နားလည္ရပါတယ္။
လူထု စိန္၀င္း တုိ႔လုိ သတၱိရွိတဲ႔ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ႔ လူၾကီး လူေကာင္းေတြက ေတာ႔ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာခဲ႔ျပီးပါျပီ။
ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ လုိ႔ ေတြေ၀မေနသင္႔ေတာ႔ဘူးလုိ႔ ယူဆပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင္႔
dguardian

Lionslayer said...

အန္အယ္ဒီက နအဖကုိ တရားမ၀င္တဲ့ အျဖစ္က တရား၀င္ ၾကားျဖတ္အစုိးရအျဖစ္ နဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးမယ္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညိႇႏႈိင္းရေအာင္လုိ႔ ကမ္းလွမ္းပါတယ္။
ဒီလုိလူႀကီးလူေကာင္းနည္းနဲ ့ လမ္းဖြင့္ တာကုိ နအဖက(ေသနတ္ခါးထုိး ဓားမုိးအ စုိးရက)ပယ္ခ်ျငင္းဆုိလုိက္တဲ့အခါ သတင္းဌာနေတြက လမ္းပိတ္သြားၿပီး ဘာလုပ္ၾကမလဲလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးေတြနဲ႔ သတင္းစာဆရာႀကီးေတြကုိ တယ္လီဖုံးနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေမး ျမန္းပါတယ္။

လူထုေဒၚအမာက ဒီလုိဆုိရင္ လူထုက လူထုနည္းနဲ႔ အုံႂကြေတာင္းဆုိၾက ဖုိ႔ပဲရွိေတာ့တယ္လုိ႔ေျဖတယ္။
လူထုစိန္၀င္းကေတာ့ အဂၤလိပ္လုိ ေဆာင္းပါးတေစာင္ေရးၿပီး ျပည္ပအဂၤလိပ္ သတင္းစာေစာင္ထဲမွာထည့္တယ္။ လူေတြက ဆက္သည္းမခံႏုိင္ၾကေတာ့ရင္ အုံႂကြေပါက္ ကြဲလာလိမ့္လုိ႔သတိေပးၿပီး ကုလသမဂၢအေနနဲ႔လည္း ကေမၺာဒီးယားမွာလုပ္သလုိ စစ္အစုိးရကုိ ကုလသမဂၢကေန ဖယ္ထုတ္အေရးယူပါေတာ့လားလို႔ အၾကံေပးတယ္။
အဲဒါေတြကုိ သေဘာက်ၿပီး ျပည္တြင္းကေန အခုလုိ သက္စြန္႔ဆံဖ်ားေျပာၾကတာေတြကုိ ျပည္ပေရာက္ သတင္းစာဆရာႀကီး ေၾကးမုံဦးေသာင္းက ေထာက္ခံ႐ုံမက ဂုဏ္ ျပဳေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

(ေမာင္စြမ္းရည္၏ သတိၱေကာင္းတဲ့သတင္းစာဆရာ လူထုစိန္၀င္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

လူထုစိန္၀င္း က အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ လူထုအင္အားကိုသာယံုၾကည္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ေသာမိန္႔ခြန္း သည္ မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။ သတင္းစာေလာကတြင္ ၾသဇာႀကီးေသာ လူထု စိန္
၀င္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေမလကလည္း International Herald Tribute သတင္း စာႀကီးတြင္ ျမန္မာျပည္၌ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ဟုႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။ သူကအာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရးတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ကုလသမဂၢတို႔ျဖင့္ စိတ္ကူး မယဥ္ဘဲ လူထု အင္အားကိုသာ ကိုးစားရမည္ဟု ဆုိသည္။ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ျပည္တြင္း၌ တရား၀င္ အတိုက္အခံအျဖစ္ရပ္တည္ေနေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္း၌လည္း လက္ရွိ အေျခအေနကို သည္းမခံႏိုင္ဘဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ အုပ္စုတစု ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယခုလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လူထုလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ) ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား တြင္ လူထုတုိက္ပြဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ပါရွိသည္။ အလားတူ ျပည္ပအေျခစိုက္ သံဃာ ဦးေသွ်ာင္အဖြဲ႔ကလည္း ေမလဆႏၵခံယူပြဲအထိ မေစာင့္ေတာ့ဘဲ လာမည့္ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္သံဃာႏွင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား တၿပိဳင္တည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေၾကညာ ထားသည္။

(ေခတ္ျပိဳင္ဂ်ာနယ္ လတ္တေလာ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရး အျငင္းအခံုမ်ား - ေနေန (၂-၄-၀၈) မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

Anonymous said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片

Anonymous said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城情人視訊高雄網

Anonymous said...

AV女優王國18禁地少女遊戲無碼肛交影片下載波波線上遊戲網海綿寶寶小遊戲愛愛成人影片下載av女優電影下載美女短片免費試看熟女人妻無碼電影分享楓之谷小遊戲台灣18成人網人妻熟女三級片正妹潮吹影片分享成人動畫免費看多人雜交 肛交 顏射飲精系列小弟弟貼影片小潘潘寫真圖片美臀長腿絲襪影片下載亂倫熟女情色網小弟弟貼影片區jp成人小弟弟貼片麗的娛樂網只有貼圖區月宮貼 - 情色貼圖區成人卡漫18百分百成人貼圖片區一葉情成人貼圖片區成人卡通頻道西洋成人貼圖片區成人免費貼圖片區100one百萬成人貼電影夜未眠成人影城成人文章 免費分享區a38av383影音城微風成人區成人影音live秀女優王國亞洲成人圖片區徐若瑄寫真集限制寫真女郎內衣模特兒寫真莉亞迪桑寫真集卡通a片下載情色免費成人小說18成人av影城波波情色貼圖免費成人圖片區成人圖貼站豆豆成人交友聊天室網際 情色 論壇貓貓 論壇捷克 論壇大眾 論壇ng綜合論壇台灣情色網論壇熊貓成人圖片173影音live秀亞洲風暴情色論壇hilive tv免費電影小魔女成人貼圖曼雪兒免費小說美女情色視訊聊天室免費影音視訊聊天室sogo情色論壇 - 成人色情論壇微風成人短片區小魔女自拍天堂亞洲禁果影城

Anonymous said...

聊天室交友 網色美眉部落格sex999 免費影片免費視訊173liveshow免費視訊聊天室免費視訊gogo免費視訊ggo免費視訊美女免費視訊交友免費視訊聊天區視訊交友90739080視訊聊天室視訊美女34cc聊天室ukisssex888影片區sex888免費影片分享區sex888免費電影豆豆聊天室dodo豆豆聊天室辣妹視訊辣美眉173show影片視訊聊天室sogou搜狗音樂百分百貼影片區aaaa片免費看日本美女寫真集百分百貼圖區線上a片色咪咪影片免費視訊聊天免費影片免費視訊本土自拍免費聊天情色自拍情色貼片區本土自拍網情人視訊高雄網情人視訊聊天室視訊交友網男人幫論壇免費ava片線上看免費av18禁影片台灣kiss情人視訊網色色網a片天下第一色站小魔女免費影片小幻好玩遊戲小澤瑪莉亞小弟弟貼影片aaaaa片俱樂部影片卡通aa片子百分百貼成人圖片百分百貼影片區尋夢園聊天室交友愛情館交友愛戀速配網交友ggoo交友聊天室pc交友愛叭噗小遊戲aio交友愛情館aa免費看影片383成人影城