Wednesday, 25 February 2009

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒု-ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာပိုင္စိုးရဲ႕ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္။

သားျဖစ္သူအတြက္၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္က်ဴးလြန္ထားတဲ့၊ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒါက္တာပိုင္စိုးေၾကာင့္၊ ေဆးတကၠသိုလ္ေလာကအတြင္း၊ ဆူဆူညံညံေဝဖန္သံေတြ၊ ၾကားေနရပါ တယ္။

စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊနဲ႔ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မွဳကို၊ အခြင့္အေရးယူခါ၊ ဌာနမွထုတ္ျပန္ထား ေသာဥပေဒကို၊ ေဘးဖယ္ထားျပီး၊ မိမိ၏သားဘြဲ႕ရရွိေရးအတြက္၊ အတင္းအက်ပ္အမိန္႔ေပးေဆာင္ရြက္ ေစခဲ့မွဳအေပၚ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ၊ မေၾကမနပ္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ၾကားသိရပါတယ္။

ေဆးတကၠသိုလ္ေနာက္ဆံုးႏွစ္၊ အပိုင္း(ခ) ေအာင္ျမင္ျပီးေသာအခါ၊ သက္ဆိုင္ရာေဆးရံုမ်ားတြင္၊ အလုပ္သင္ဆရာဝန္ (House Surgeon) အျဖစ္၊ တႏွစ္ခန္႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း၊ ေဆးပညာ (Medicine)၊ ခြဲစိတ္ပညာ (Surgery)၊ မီးယပ္သားဖြားပညာ (O.G) ႏွင့္ ကေလးေဆးပညာ (Paediatrics) တို႔ကို၊ (ဘာသာရပ္တခုစီအတြက္၊ သံုးလခန္႔)ဆက္လက္သင္ၾကားေလ့လာရပါတယ္။

အလုပ္သင္ဆရာဝန္အျဖစ္၊ တႏွစ္ျပည့္ျပီးသည့္အခါ၊ သက္ဆိုင္ရာပါေမာကၡမ်ားမွ၊ ေက်နပ္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးမွသာ၊ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိျပီး၊ M.B,B.S ဘြဲ႕ကိုေပးအပ္ တာပါ။

ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ေဒါက္တာပိုင္စိုးရဲ႕သားျဖစ္သူ၊ “သက္စိုးပိုင္” နဲ႔ အေပါင္းအပါ၊ ခုႏွစ္ဦးဟာ၊ အလုပ္သင္ ဆရာဝန္အျဖစ္၊ (၆လခန္႔)တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)ရဲ႕ (၄၅)ၾကိမ္ ေျမာက္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ကို၊ အျပံဳးေဝေဝဆာဆာနဲ႔၊ တက္ေရာက္ခဲ့တာေတြ႕ၾကရပါတယ္။

သက္္စိုးပိုင္ဟာ၊ Medicine နဲ႔ O.G ဘာသာရပ္တို႔အတြက္၊ (၆)လခန္႕၊ ေဆးရံုဆင္းရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သက္ဆိုင္ရာပါေမာကၡေတြက၊ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္း၊ မရွိတာေၾကာင့္၊ ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္တက္ေရာက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ စာထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့၊ဒုဝန္ၾကီးေဒါက္တာပိုင္စိုး တေယာက္ေဒါသပုန္ထျပီး၊ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္းမရွိတဲ့၊ ပါေမာကၡမ်ားကို၊ အာဏာျပဟိန္းေဟာက္ ျခိမ္းေျခာက္ပါေတာ့တယ္။

သားဖြားမီးယပ္ပါေမာကၡ၊ေဒါက္တာခ်ယ္ရီသန္းသန္းတင္မွာ၊ အျငိမ္းစားယူရန္၊ တလခန္႔သာလိုေတာ့ တာေၾကာင့္၊ အေလ်ာ့ေပးကာ၊ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ပါတယ္။ ေဆးပညာပါေမာကၡေဒါက္တာ ညႊန္႔သိန္းကေတာ့၊ အဆူအဆဲဒဏ္ၾကံၾကံခံ၍၊ လက္မွတ္မေရးထိုးဘဲ၊ေနခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာ့၊ အထက္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ရဲ႕၊ အထူးညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္႔နဲ႔၊ သက္စိုးပိုင္ ႏွင့္ အေပါင္းအပါ(၇)ဥိး ကို၊ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳလိုက္ရပါတယ္။

ဒီကိစၥေၾကာင့္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ဟန္က၊ ႏွဳတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ ပါတယ္။ ယခင္ကလည္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရဲ႕ေျမး၊ “ေနေရႊေသြးေအာင္(ခ)ဖိုးလျပည့္” ရဲ႕ခ်စ္သူ ေနျခည္လင္းလဲ့ ႏွင့္ သူ႔အေပါင္းအသင္းေတြ၊ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မျပည့္လို႔၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္မျပဳခဲ့တဲ့ ကိစၥနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ ဖိအားေပးစဥ္က၊ တၾကိမ္ ႏွဳတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့ဘူး ပါတယ္။ ဆရာၾကီးအား Extension ေပးထားတာ၊ (၂)ႏွစ္ခန္႔ရွိျပီျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ႏွဳတ္ထြက္ခြင့္လံုးဝမ ျပဳပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာေလာကရဲ႕၊ ဂုဏ္သိကၡာကို၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြအတြက္၊ အမိန္႔အာဏာေတြ ေပးျပီး၊ ဖ်က္ဆီးေနတာေၾကာင့္၊ အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီတဲ့၊ ဆရာဝန္ေတြေမြးထုတ္ရာ၊ ေနရာတခု အျဖစ္၊ ေရာက္ရွိေတာ့မွာကို၊ ေတြးျပီးရင္ေလးမိရပါတယ္။


ONE MORE SCANDAL AT INSTITUTE OF MEDICINE (1)

When the Medical Students passed the examination of Final Part (2), they are to proceed to concerning Hospital for internship program and serve as House Surgeons. Term for House Surgeon take about approximately one year as their time was divided equally for study the Medicine, Surgery, O.G (Obstetrics and Gynecology) and Pediatrics. Each subject takes about 3 months and altogether one year to be completed. Every end of three months program, House Surgeon must obtain a signature from Professor (Department Head) for completion and satisfactory of performance. Without completion of above program, no one in the history of Burma Medical Institute can hold of the M.B, B.S Degree and had a right to attend the Convocation for Graduation Ceremony.

But the exception for Grandnephew of Dictator Than Shwe, whose father is also a Deputy Minister in Ministry of Health can by-passed the above program and obtain the Medical Degree and attend the Graduation Ceremony.

His name is Thet Soe Paing and his father is Deputy Minister Dr. Paing Soe. He is not alone taking that special privilege but together with his 7 close friends. All of them were not attending for the subjects of O.G and Medicine in House Surgeon Program. Concerning Department Heads refused to sign their documents and official notice was issued to them as they are not entitled for the Graduation Ceremony.

Dr. Paing Soe was in fit of fury and threatening the two Professors who refused to sign the paper for his son and the gangs. O.G Professor Dr. Cherry Than Than Tin is only one month more to serve before retirement and finally give in for the case and sign the paper. Medicine Professor Dr. U Nyunt Thein is boldly defiance for the threat and refuse to sign.

Finally, the order from higher level was issued and instructed all concerning parties to allow the Thet Soe Paing and Gangs of Seven case to be closed and they are to attend the Graduation Ceremony.

For that above case, Rector of I.M (1), Professor Dr. Aye Maung Han was so upset and submitted the resignation letter to higher authority. He did it once when dictator Than Shwe grandson’s fiancée and friends were allowed by higher authority to participate the exam without completion of compulsorily requires attendance, which was by-passing his authority. Both requests were ignored although he is already 62 years old and two years overdue for retirement served under extension term.

How we Burmese people to survive with such kind of wayward students became Medical Doctor? How long the reputation of Burmese Medical standard to be maintained if unprofessional higher level interruptions continue.

13 comments:

Goldie Shwe said...

ယခုလိုသတင္းမ်ားကို တာဝန္သိစြာ ျဖန္ ့ေဝ ျခင္း အတြက္ အေမွာင္ခ် ခံ ျပည္သူမ်ား ကုိယ္စား ေက်းဇူးတင္ ပါေႀကာင္း။

Your information are received most gratefully, on be half of the general public, who are forced to live in the dark.

angles said...

Well, what our Great Rector, Professor Dr. U Aye Mg Han is doing? Either he is looking forward to gain favor from the "future Minister" or he has no B**Ls like Daw Cherry. What r the graduates doing now? No work, no opportunities, no hope, no futures. If he were really ashamed, he should quit subjectively in action, not by words.
I love you, Prof Dr Nyunt Thein. You'r always a hero in our heart.

Carey said...

We, Burmese doctors, want to revoke the M.B.,B.S. degree from Dr Paing Soe regarding his medical professional shameful act. He should ask himself how did he get his medical degree, did he finish his house-surgeon internship completely. What a SHAME. Don't disrupt our Burmese medical institutes reputation by using your power which you got it because of your dirty blood relationship to the world most corrupted military thug Than Shwe.

Jeg said...

No wonder Burmese qualifications are not recognised in many countries. Professionals need to 'prove their skills', follow preparations (years) and sit for examination all over again.

The longer the junta is in place future Burmese professionals to be might as well start from scratch somewhere abroad.

lwin said...

No wonder why we don't get a good position in abroad although we have talent and qualifications.Cos of this f*** military frgime and their educaiton system .That's why I don't want to get master and Phd made in Burma.Thank you for this article.

Jeg said...

And from a Comment at my corner:

The website of this guy is http://www.thetpaingsoe.com which provides full contact details.

Before I was aware of his status, I inadvertently sold him two books and three paintings - at least I made a good profit from him. I have since told him to sling his hook.

He has his own VISA card and is able to make international bank transfers through his bank account, though in order to pay by Paypal, he uses the Paypal account of a Burmese businessman in Germany.

----
Thanks A.T. for the info

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城

Anonymous said...

免費A片, 本土自拍, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片, 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲, 情色視訊,

情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, ut聊天室, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網, 影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友,

Anonymous said...

做愛的漫畫圖片, 情色電影分享區, 做愛ㄉ影片, 丁字褲美女寫真, 色美眉, 自拍俱樂部首頁, 日本偷自拍圖片, 色情做愛影片, 情色貼圖區, 八國聯軍情色網, 免費線上a片, 淫蕩女孩自拍, 美國a片, 都都成人站, 色情自拍, 本土自拍照片, 熊貓貼圖區, 色情影片, 5278影片網, 脫星寫真圖片, 粉喵聊天室, 金瓶梅18, sex888影片分享區, 1007視訊, 雙贏論壇, 爆爆爽a片免費看, 天堂私服論壇, 情色電影下載, 成人短片, 麗的線上情色小遊戲, 情色動畫免費下載, 日本女優, 小說論壇, 777成人區, showlive影音聊天網, 聊天室尋夢園, 義大利女星寫真集, 韓國a片, 熟女人妻援交, 0204成人, 性感內衣模特兒, 影片, 情色卡通, 85cc免費影城85cc, 本土自拍照片, 成人漫畫區, 18禁, 情人節阿性,

aaaa片, 免費聊天, 咆哮小老鼠影片分享區, 金瓶梅影片, av女優王國, 78論壇, 女同聊天室, 熟女貼圖, 1069壞朋友論壇gay, 淫蕩少女總部, 日本情色派, 平水相逢, 黑澀會美眉無名, 網路小說免費看, 999東洋成人, 免費視訊聊天, 情色電影分享區, 9k躺伯虎聊天室, 傑克論壇, 日本女星杉本彩寫真, 自拍電影免費下載, a片論壇, 情色短片試看, 素人自拍寫真, 免費成人影音, 彩虹自拍, 小魔女貼影片, 自拍裸體寫真, 禿頭俱樂部, 環球av影音城, 學生色情聊天室, 視訊美女, 辣妹情色圖, 性感卡通美女圖片, 影音, 情色照片 做愛, hilive tv , 忘年之交聊天室, 制服美女, 性感辣妹, ut 女同聊天室, 淫蕩自拍, 處女貼圖貼片區, 聊天ukiss tw, 亞亞成人館, 777成人, 秋瓷炫裸體寫真, 淫蕩天使貼圖, 十八禁成人影音, 禁地論壇, 洪爺淫蕩自拍, 秘書自拍圖片,

Daw said...

ၿဖစ္ရပ္ မွန္ေလးေတြ အသစ္တင္ပါဦး

သိရတဲ့အတြက္ေက်းဇူး တင္ပါတယ္

Anonymous said...

牙醫,植牙,矯正,矯正牙齒,皮膚科,痘痘,中醫,飛梭雷射,毛孔粗大,醫學美容,痘痘,seo,關鍵字行銷,自然排序,網路行銷,自然排序,關鍵字行銷seo,部落格行銷,網路行銷,seo,關鍵字行銷,自然排序,部落格行銷,網路行銷,牛舌餅婚紗台中婚紗,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,街舞,小產,雞精,性感,辣妹,雷射溶脂,雙下巴,抽脂,瘦小腹,微晶瓷,電波拉皮,淨膚雷射,清潔公司,居家清潔,牙周病,牙齒矯正,植牙,牙周病,矯正,植牙,微晶瓷,醫學美容,淨膚雷射,玻尿酸,肉毒桿菌,脈衝光