Wednesday, 27 May 2009

Daw Aung San Suu Kyi's Legal Statement:

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္
အမွတ္-၉၇၊ခ အေနာက္ေရႊတဂံုလမ္း
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕႕

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၇)ရက္
၁၃၇၁ ခုႏွစ္ နယုန္လဆန္း (၄)ရက္

ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ - ၁၄၊ ၀၅၊ ၀၉

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စြဲဆိုထားေသာ အမွဳႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပစ္မွဳဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ -၂၅၆ အရ တရားရံုးသို႔ေရးသားတင္ျပခ်က္ အျပီးအျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(စ) ၁။ အထက္ အမည္ပါအမွဳတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္စီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရယ္မွ ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ - ၂၂ ျဖင့္ လည္းေကာင္း ထိုသို ့ေဖါက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္းျခင္းကို အားေပးကူညီခဲ့ေသာ ေဒၚခင္ခင္၀င္း (ဘ) ဦးတင္အုန္း၊ မ၀င္းမမ (ဘ) ဦးဥာဏ္လင္းႏွင့္ Mr. John William Yettaw တို႔ (၃)ဦးတို႔ အား ယင္းဥပေဒပုဒ္မ -၂၂ ျပစ္မွဳတိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ- ၁၀၉ အရလည္းေကာင္း အမွဳဖြင့္ အေရးယူေပးပါရန္ သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲမွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းေအာင္က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသို႔ ( ၁၁-၀၅-၂၀၀၉) တြင္တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ အမွဳ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ Mr. John William Yettaw သည္ ကၽြန္မ၏ ေနအိမ္ ျခံ၀င္းအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပထမအၾကိမ္ျဖစ္ေသာ (၃၀-၁၁-၂၀၀၈) ရက္ေန႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းကို ကၽြန္မႏွင့္ အတူေနသူ ေဒၚခင္ခင္၀င္းထံမွ တဆင့္ၾကားသိရပါသည္။ (၀၄-၁၂-၂၀၀၈) ရက္ေန႔တြင္ ေဆးစစ္ရန္ ေရာက္ရွိလာသူ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းမွ တဆင့္ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို အာဏာပိုင္မ်ားထံ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အဆိုပါကိစၥအတြက္ ကၽြန္မတို႔ထံသို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း မလုပ္ခဲ့ၾကပါ။ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သည္ဟုလည္း ၾကားသိရျခင္း မရွိပါ။ ဤကဲ့သို႔ ျခံ၀င္းအတြင္း လူ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ရမည္ဟု သတိေပးဖူးျခင္းလည္း မရွိပါ။

ဒုတိယအၾကိမ္ Mr. John William Yettaw ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းကို (၀၄-၀၅-၂၀၀၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္မွ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကၽြန္မက ျပန္ထြက္သြားရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းက မိုးလင္းေနျပီျဖစ္၍ ထြက္သြားလ်င္ ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ေၾကာင္း ညေရာက္လ်င္ ျပန္ပါမည္ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ညေရာက္ေသာအခါ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ တညအိပ္ခြင့္ ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။

၃။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာေသာ ကၽြန္မ၏ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ားသည္ ဥပေဒ၏ ကာကြယ္မွဴႏွင့္ သက္ညွာမွဴတို႔ကို မခံစားရဘဲ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မအေနျဖင့္ မည္သူ႔ကိုမွ် အဖမ္းအဆီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မခံေစရန္ တြန္းမပို႔ ႏိုင္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္အရ ခိုလံုခြင့္ ေတာင္းသည္ကို ခတၱခိုလံုခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၄။ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္သူ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ ၄င္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္သည္မွာ ကၽြန္မအတြက္ အေရးမပါ ပါ။ ကၽြန္မ၏ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္အရသာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မွဴ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လစဥ္ ေဆးစစ္ရန္ (၇-၅-၂၀၀၉) ေန႔တြင္ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္း လာေသာအခါ ၄င္းမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ (၇-၅-၂၀၀၉) ေန႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသာ ေရာက္လာျပီး ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း ၀င္ခြင့္မရခဲ့ပါ။

၅။ ကၽြန္မသည္ ႏို၀င္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ၾကီးသည့္ အမွဴ ငယ္ေစရန္ႏွင့္ ငယ္သည့္အမွဴ ပေပ်ာက္ေစရန္ ျခံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သူအားလည္းေကာင္း၊ ျခံလံုျခံဳေရး ယူထားရေသာ တပ္သားမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မလိုအပ္ဘဲ မထိခိုက္ေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာက ကန္႔ကြက္ျခင္းေ၀ဖန္ျခင္း တစံုတရာ မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္ ကၽြန္မလုပ္ရပ္ကို လက္ခံ သေဘာတူသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။

တရားလိုျပသက္ေသတဦးအား ျပန္ေခၚစစ္ေမးရာတြင္ ကၽြန္မ၏ေနအိမ္ျခံ၀င္းလံုျခံဳေရးအတြက္ အာဏာပိုင္ႏွင့္ ကၽြန္မတို႔ ပူးတြဲတာ၀န္ရွိသည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ယင္းထြက္ဆိုခ်က္မွာ လံုး၀မမွန္ကန္ပါ။

၆။ ကၽြန္မအေပၚ စြဲဆိုထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္စီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ -၂၂ အရ တားဆီးမိန္႔၊ ကန္႔သတ္မိန္႔မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟုစြပ္စြဲ ထားပါသည္။

(က) ယခုရံုးေရွ႕ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား သက္ေသခံ ဆက္လက္ တားဆီးမိန္႔မ်ားအရ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ကၽြန္မက ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ထင္ရွား ေပၚေပါက္ေနပါသည္။

(ခ) ကန္႔သတ္မိန္႔မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒပါ မူလ အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္မွဴ (သို႔) ရုပ္သိမ္းမွဴျဖစ္ေၾကာင္း တရားလိုဘက္က ထြက္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းသည့္ေန႔မွစ၍ အာဏာတည္ျခင္းမရွိ၊ ျပိဳက်ပ်က္စီးသြားျပီျဖစ္ပါသည္။ အာဏာတည္ျခင္း မရွိသည့္ ဥပေဒ၏ပုဒ္မမ်ားအရ ကန္႔သတ္မိန္႔ မွာလည္း တရား၀င္မွဴ မရွိပါ။

(၇) ယခု အမွဴျဖစ္ပြားရသည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္းအရင္းမွာ လံုျခံဳေရး လစ္ဟင္းမွဳ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးေဖါက္ဖ်က္မွဳ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယခုခ်ိန္အထိ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိမွဳႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အေရးယူျခင္း မရွိဘဲ၊ ကၽြန္မကို သာအေရးယူ တရားစြဲျခင္းမွာလည္း ဘက္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၈) ကၽြန္မသည္ တရားလိုဘက္ စြပ္စြဲသည့္ ျပစ္မွဳကို က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကၽြန္မ၏ တင္ျပခ်က္ကို တင္သြင္းပါသည္။ (ဆံုး)


၂၆-၅-၀၉ ေန ့တြင္ က်င္းပေသာ ဗဟိုအလုပ္မွာေဆာင္အဖြဲ ့ႏွင့္
ဗဟိုဥပေဒအေထာက္ကူျပဳ အဖြဲ ့တို ့၏
အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕


မူရင္း ေၾကျငာခ်က္ကို ဒီေနရာမွာ ရယူႏိုင္ပါသည္။

27 May 2009
NLD Headquarters
Statement 14/05/09

The following is the complete statement which Daw ASSK submitted to the court in defense of herself against the criminal charges based on the Criminal Act 256.

//begins text//

1). Regarding the case against Daw Aung San Suu Kyi, who is now being accused of having iolated the State Protection Act against Subversive Elements Paragraph #22, and the accomplices Daw Khin Khin Win (Father - U Tin Ohn), Ma Win Ma Ma (Father - U Nyan Linn), and Mr John WIlliam Yettaw - three of whom are charged in accordance with the aforementioned Para #22 and Criminal Code 109 - is the case filed on 11 May 2009 by Police Lt-Colonel Zaw Min Aung of Police Special Branch (Information Division of the Police Department, Home Ministry).

2). From my co-habitant Daw Khin Khin Win, I learned indirectly about the fact that Mr John william Yettaw entered my residential compound on 30 November 2008.

On 4 December 2008, I reported to the authorities through my physician Dr Tin Myo Win when he came for my (routine) medical check-up. The authorities did not bother to make any inquiry whatsoever about this report with us. Nor was I aware that they took any action at all about this incident. I was never told to report immediately such intrusion to my residential compound to the authorities in the event these things happen.

Only in the morning of 4 May 2009, did I discover Mr John William Yettaw arrived at my house. I told him to leave. He told me that because it was already morning and that he would be caught leaving the house in broad day light and said he would leave at night. By the evening he pleaded with me to allow an overnight stay because of his health condition.

3). At present many a dissident colleagues of mine are serving lengthy prison terms, enjoying neither the protection of the law nor humane leniency (on the part of the military rulers). Based on my personal political conviction that I must not put anyone in a situation where they will be arrested or detained, I gave him only temporary refuge.

4). It matters not to me, who the intruder is or what the purpose of intrusion. I acted based on my political conviction. It was my intention to inform the authorities through Dr Tin Myo Win on 7 May 2009 when he was scheduled to arrive for medical check-up. However, on 7 May 2009 only members of the police security arrived, and Dr Tin Myo Win was barred from entering my house.

5). When I reported to the authorities about the 30 Nov 2008 incident (the first intrusion by JWYettaw) I was motivated with the desire to reduce and limit the harm - to both the intruder and the members of the SPDC security unit at my compound - that might result from such reporting. Because the SPDC authorities (in spite of being informed about this) did not object, criticize, or take any other action against the first intrusion, I was under the impression that the authorities agreed with my handling of the incident (not to blow the incident out of proportion).

I wish to categorically object and refute one statement made by a prosecution witness during the cross-examination. The witness in question claimed that the security of my residential compound was the joint responsibility between the SPDC and myself. This is absolutely untrue.

6). I am being charged with the State Protection Act against Subversive Elements #22 for having allegedly violated the restrictions and limitations contained therein.

A). It is more than obvious that I violated none of the restrictions or limitations, based on the statements/answers made by the prosecution witnesses.

B). The prosecution claimed my original restrictions (or curtailment of citizens' right) were based on 1974 Burma Socialist Programme Party Constitution. However, this 1974 Constitution was null, void and dead on the very day the Armed Forces staged the coup in 1988. No legality could be extracted out of this dead constitution, and restrictions placed on me are illegal.

7). The primary and root cause of the current incident is the breach of security or neglect of security duties by the authorities, and yet no action has been taken against those in charge of my security.

Therefore, subjecting me to this trial (against this backdrop) is an act of whimsical and biased prosecution against me.

8). I submit that I am NOT guilty of the crime that the prosecution has accused me of committing."

//end text//

Orgnial Document download here