Wednesday, 2 March 2011

ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ နစ္နာမႈ

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔၊ ..

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒုကၡဆိုးေတြကို စတင္ေမြးဖြားလိုက္တဲ့ ေန႔ရက္ တစ္ရက္ဆိုရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ စစ္တပ္ထဲက စစ္ေခါင္းေဆာင္ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းက ျမန္မာျပည္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ေန႔ျဖစ္ၿပီး .. အဲဒီေန႔က စလို႔ ျမန္မာျပည္ဟာ စစ္ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ကြန္ျမဴနစ္ ေသာင္းက်န္းသူေတြ တိုင္းျပည္ကို အဖ်က္အေမွာက္လုပ္တယ္ ေျပာၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ မေကာင္းေၾကာင္းကို ေျပာေနေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ တရုတ္ျပည္ကို ေမာ္စီတုန္းကိုု အတုခိုးၿပီး လယ္သမားေတြကို စည္းရံုးဖို႔နဲ႔ အာဏာသိမ္းၿပီး ေအာင္ပြဲခံတယ္ဆိုတဲ့ေန႔မွာ တရားဝင္ အခန္းအနား က်င္းပႏိုင္ဖို႔ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ကို ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ခဲ့တာပါပဲ။

တရုတ္ျပည္မွာက ေမာ္စီတုန္းက လယ္သမားလူတန္းစားကို စည္းရံုးၿပီး ၁၉၃၄ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ အာဏာရ ခ်န္ေကရွိတ္ အစိုးရကို စတင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈတို႔ရခဲ့ပါတယ္။ ခ်န္ေကရွိတ္ကေတာ့ ျပည္မႀကီးကေန ဆုတ္ခြာရၿပီး ေနာက္ဆံုး တိုင္ဝမ္ကၽြန္းမွာ တိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္သူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေမာ္စီတုန္းကို အားက်ခဲ့ၿပီး ဦးေနဝင္းကလည္း ေတာင္သူလယ္သမား က႑ဟာ အေရးပါတယ္ဆိုၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို တီထြင္ခဲ့တာ သက္သက္ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္မယ္ ဆိုၿပီး ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကို အတင္းအတည္ျပဳၿပီး ျမန္မာျပည္ကို ေဘာင္ဘီခၽြတ္ အာဏာရွင္ အျဖစ္စတင္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါေတာ့တယ္။

တရုတ္ျပည္မွာ ေမာ္စီတုန္းက ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို စည္းရံုးၿပီး ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္ .. သူရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ စီမံမႈေတြေၾကာင့္ လူ သန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အငတ္ေဘးနဲ႔ ေသတာကိုေတာ့ သင္ခန္းစာ မယူခဲ့ပါဘူး။ ကမာၻေပၚမွာ လူအမ်ားဆံုး သတ္တယ္ဆိုတဲ့ ဟစ္တလာထက္ သူသတ္ခဲ့တဲ့ လူဦးေရးက ပိုမ်ားပါတယ္။ ဟစ္တလာက တိုက္ရိုက္ သတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး သူကေတာ့ သြယ္ဝိုက္ၿပီး လူအမ်ားဆံုး သတ္ခဲ့သူပါ။

ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ အာဏာရယူပံုကိုပဲ အတုယူခဲ့ၿပီး … တိုင္းျပည္ဒုကၡေရာက္ပံုကို သင္ခန္းစာမယူခဲ့တဲ့ ဦးေနဝင္းက ျမန္မာျပည္ကို ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ လုပ္ကိုင္ပံုအတိုင္း တရုတ္ျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံကို အသက္သြင္းၿပီး တိုင္းျပည္ကို ဆိုရွယ္လစ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္မယ္ေဟ့ ဆိုၿပီး ေၾကျငာကာ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားစြာကို စတင္ပါေတာ့တယ္။

ေမာ္စီတုန္းက စုေပါင္းလယ္ယာ၊ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ ဆိုၿပီး ၅ ႏွစ္ တိုင္းျပည္ တိုးတတ္ေရး စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ စီမံကိန္းရဲ႕ လြဲမွားမႈေတြေၾကာင့္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းရဲ႕ ပထမ ၃ ႏွစ္ ၁၉၅၈-၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာပဲ စီမံကိန္းပ်က္စီးၿပီး လူသန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေသခဲ့ရတာပါ။ ဒါကို လံုးဝ သင္ခန္းစာ မယူဘဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္းတဲ့ ဦးေနဝင္ဟာ ဆိုရွယ္လစ္စီမံကိန္းေတြ ေရးစြဲၿပီး ျပည္သူေတြပိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုပဲ ျပည္သူပိုင္သိမ္းတယ္ဆိုၿပီး အစိုးရကေန အတင္းအဓမၼဝင္ေရာက္ သိမ္းယူၿပီး စီးပြားေရး စနစ္ စတင္ အရွိန္ရကာစ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး စနစ္ကို တခ်က္ထဲနဲ႔ ရိုက္ခ်ိဳးၿပီး အေမွာင္ထုထဲေရာက္ေအာင္ ျမန္မာျပည္ကို ဆြဲေခၚသြားခဲ့တာပါပဲ။

ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို သတ္မွတ္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚကို လက္ခံေပမယ့္ … ေစတနာဆိုး ျဖစ္ရပ္ဆိုးေတြရဲ႕ ၾကမၼာေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္နဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ စတင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာကေတာ့ ျမန္မာျပည္အတြက္ေရာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အတြက္ပါ ဝမ္းနည္းစရာ ျဖစ္ေနရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္အေမွာင္ထုထဲ စတင္ဝင္ေရာက္တဲ့ေန႔၊ ဒါမွ မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္ စတင္ အျမစ္တြယ္တဲ့ေန႔ဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔နဲ႔ ထပ္တူျဖစ္ေနခဲ့ရတတာဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ နစ္နာမူႀကီး တစ္ခု အေနနဲ႔ပဲ သတ္မွတ္ခ်င္ပါေတာ့တယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ကိုထိုက္

(ျမန္မာ့ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဦးေနဝင္းနဲ႔ ေမာ္စီတုန္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံု အၾကမ္းဖ်င္းကို တင္ျပခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပမႈေတြမွာ မွားယြင္းမႈ တစံုတရာ ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာ အမွားျပင္ေပးၾကပါ ခင္ဗ်ာ။)

7 comments:

aa said...

情趣用品,情趣,飛機杯,自慰器,自慰套,充氣娃娃,
電動按摩棒,按摩棒,跳蛋,AV,
C字褲,情趣睡衣,丁字褲,震動環
情趣用具,lelo,TENGA,sm,
角色扮演,

LNFAW said...

http://lnfaw.blogspot.com/

MonsterOfRock said...

လစ္ဗ်ား အခက္၊ ဗမာ အခ်က္။ သံုးေရာင္ျခယ္ အလံမွာ ေဒါင္းတံဆိပ္ ျပန္ကပ္ၾကစို႔။

YL said...

I would like to invite you all to come and listen to Myanmar Music at my site. I have many Myanmar Songs and Myanmar Mp3 collected on my site.

Myanmar Online Music: http://www.myanmaronlinemusic.com/

Thanks a lot!

Andes Ds said...

nice
http://www.centplay.com/affiliate/promotion_747/

Andes Ds said...

http://www.centplay.com/affiliate/promotion_747/

Andes Ds said...

http://www.centplay.com/affiliate/promotion_747/