Thursday, 14 August 2008

ဦးေအာင္ေသာင္းမိသားစုရဲ႕လမ္းျပေျမပံု၊

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ရန္အၾကံၾကီးေနသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း။

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားေဒသရဲ႕ ေဝးလံလွတဲ့တစ္ေနရာ၊ ေတာင္သာၿမဳိ႔နယ္ထဲက”ဝဲေလာင္ဆိုတဲ့ ရြာေလးတစ္ရြာကေန၊ ဒီဇာတ္လမ္း စ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေဒသမွာေနထိုင္သူ အမ်ားစုဟာ လယ္သမားေတြျဖစ္ေပမယ့္၊ မိုးေခါင္ေရရွား ေျမဆီၾသဇာ ညံ့ဖ်င္းတဲ့အရပ္မွာ အမ်ားစုဟာ၊ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကရွာပါဘူး။ သူတို႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕သြားေရာက္ျပီး၊ ေ႕ရႊေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအျဖစ္ ဘဝက ိုရပ္တည္ၾကရပါတယ္။ ယေန႕ေခတ္ ျမန္မာျပည္ရ႕ အိမ္ေထာင္စု အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ၊ မရွိမျဖစ္ကူညီေနၾကရတဲ့ အိမ္ေဖာ္အမ်ားစုဟာလည္း၊ အဲ့ဒီ ေတာင္သာနယ္တဝိုက္ကေန လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူေတြမ်ားပါတယ္။ အဲ့ဒီ လိုဘဝရပ္တည္မႈ ခက္ခဲတဲ့ ေဒသတစ္ခုရဲ႕ ရြာေလးတစ္ရြာကေန၊ မၾကာခင္မွာ ျမန္မာျပည္ သမၼတျဖစ္မယ့္ လူတစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ မေဝးေတာ့ပါဘူး။ ဝဲေလာင္သား တစ္ေယာက္ကေတာ့ျဖင့္ ၾကီးမားလွတဲ့ လွ်ဳိ႕ဝွက္ၾကံစည္မႈေတြနဲ႔ မေဝးလွေတာ့တဲ့ အနာဂတ္မွာ၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။

ဦးေအာင္ေသာင္းကို၊ ဝဲေလာင္႐ြာမွာေမြးပါတယ္။ စစ္တပ္ထဲမွာ ၊ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ မေကြးတိုင္း၊ တဝကဥကၠဌျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ မေကြးတိုင္းဟာ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ႐ွိခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းမႉးႀကီး-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္ဟာ၊ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ ဆရာရင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္ဟာ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘဝနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ သူရဲ႕ယံုၾကည္လွစြာေသာ တပည့္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဘဝနဲ႔ ဆရာ့အပါးမွာ တဖဝါးမွမခြာဘဲ လိုက္ပါလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္ကစၿပီး ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ သူ႕ဘဝေ႐ွ႕ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြး ျပင္ဆင္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ သူရဲ႕သား'ေနေအာင္'ဟာ၊ အေဖရဲ႕အ႐ွိန္အဝါကိုသံုးၿပီး၊ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းေတြ စတင္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အာဖရိကတိုက္ကို ဆန္ေရာင္းတဲ့ကိစၥေတြမွာ၊ ၾကားလူအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အျမတ္ထုတ္ၿပီး၊ စတင္ ခ်မ္းသာလာပါတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္းဟာလဲ၊ ခ်မ္းသာျခင္းနဲ႔ အာဏာရဲ႕အရသာကို၊ စတင္ေတြ႕႐ွိလာပါၿပီ။ အဲဒီ့မွာဘဲ၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲလွတ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ သူ႔ေက်းဇူး႐ွင္ ဆရာအရင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္ကို စတင္ သစၥာေဖာက္ေတာ့တာပါဘဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားနဲ႔တကြ လာဘ္ယူမႈမ်ားကို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊထံတိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္းကို ယံုၾကည္မိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးဟာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္ကို ရာထူးမွဖယ္႐ွားခဲ့ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္၊ စားဖို႔ဝါးဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းကိုေတာ့ သစၥာေဖာက္မႈ ဆုလာဘ္အျဖစ္စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနကို အပိုင္ ေပးသနားခဲ့ပါတယ္။ စက္မႈ(၁)ဝန္ႀကီးဘဝမွာ ဦးေအာင္ေသာင္းနဲ႔ မိသားစုဟာ၊ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ေထာင္ခ်ီ ခ်မ္းသာတဲ့ဘဝကို တက္လွမ္းခဲ့ပါတယ္။ သူ႕သား'ေနေအာင္'ဟာ၊ အေဖရဲ႕အ႐ွိန္အဝါကိုသံုးၿပီး၊ 'ေအာင္ရီၿဖဳိး' ကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္ခါ၊ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို တရားေသာနည္း၊ မတရားေသာနည္း၊ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာသံုးၿပီး၊ ႐ွာေဖြခ်မ္းသာလာပါတယ္။

ေလာဘႀကီးလွတဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ ဒီေလာက္ ခ်မ္းသာယံုနဲ႔ေတာ့၊ မေက်နပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ အာဏာအ႐ွိဆံုး၊ အခ်မ္းသာဆံုး၊ ျဖစ္လိုလွတဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ၊ သူ႕ရဲ သားတစ္ေယာက္ကို နည္းေပး၊ လမ္းျပလုပ္ၿပီး 'နႏၵာေအး'ကို၊ ရေအာင္ ယူခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ နႏၵာေအးဆိုတာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဒုတိယအာဏာအ႐ွိဆံုး၊ ဒုတိယ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးပါ။နႏၵာေအးဟာ“Queen Star”ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီေထာင္ထားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ အပိုပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြကို အေဖအ႐ွိန္အဝါနဲ႔ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနသူပါ။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးရဲ႕ သမီးကို အရယူၿပီး ေမာင္ေအးကို ေဆြမ်ိဳးေတာ္လိုက္တဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ အစီအစဥ္ကေတာ့၊ တကယ့္ မဟာအၾကံအစည္ႀကီးပါဘဲ။ ေမာင္ေအးဟာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြါးေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားသူလဲျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္းမိသားစုနဲ႔ ေအာင္ရီၿဖဳိး ကုမၸဏီတို႔ဟာ၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြါးေရးကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၿပီး၊ အခြင့္ထူးခံဘဝနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ၊ ငါ့ဘဏၭာလုပ္ၿပီး ႀကီးပြါးခ်င္တိုင္း၊ ႀကီးပြါးေတာ့တာပါဘဲ။

ကလိန္ကက်စ္၊ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားမႈေတြကလဲ၊ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေတာင္ပါ။ ဥပမာဆိုရင္ စက္ပစၥည္း အစုတ္အေဟာင္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က အသစ္စက္စက္ ေစ်းေပးၿပီးသြင္းရတယ္။

ဆိပ္ကမ္းတို႔ ၊ေလဆိပ္တို႔မွာလဲ ူတို႔ရဲ႕ပစၥည္းေတြကို ဘယ္သူမွ မစစ္ေဆးရဲၾကဘူး။ သူတို႔က ဥပေဒရဲ႕ အေပၚမွာ႐ွိတယ္ေလ။ အစုတ္ေစ်းနဲ႔ဝယ္၊ အသစ္ေစ်းနဲ႕ေရာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္မေဆာင္၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို၊ သူတို႔အိတ္ထဲ၊ သပိတ္ဝင္ အိတ္ဝင္ ထည့္ေနတာပါ။

ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြနဲ႔ လုပ္တဲ့အလုပ ္မွန္သမွ်၊ လက္မွတ္ထိုးခ၊ ေကာ္မရွင္ ရသမွ်အားလံုးဟာ၊ စင္ကာပူမွာရွိတဲ့ မိသားစုဘဏ္ စာရင္းထဲ ေရာက္တာပါဘဲ။ ေအာင္ရီၿဖဳိးကုမၸဏီဟာ၊ စင္ကာပူမွာ လူမသိေအာင္ 'IGE' ဆိုတဲ့ကုမၸဏီကို၊ ဖြင့္ထားပါတယ္။

၂ဝဝ၇ စက္တင္ဘာလ၊ သံဃာသတ္ပြဲၾကီး အျပီးမွာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အေပါင္းအပါမ်ားရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းေတြ ပိတ္မွာကို ႀကဳိသိခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္း မိသားစုဟာ၊ စင္ကာပူက ပိုက္ဆံေတြကို ႀကဳိိတင္ ထုတ္ယူျပီး၊ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္သယ္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔ရတဲ့ မိသားစုျဖစ္ေလေတာ့၊ ေလယာဥ္ေတြ၊ ေလဆိပ္ေတြမွာ၊ ဘာျပႆနာမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေမွာင္ခိုေစ်း ေငြလဲႏႈန္းမွာေတာ့၊ ၁ဝ ရက္ အတြင္း၊ တစ္ေဒၚလာကို ၊က်ပ္ ၁၅ဝ ေလာက္ ကြာဟခ်က္ရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ လက္ထဲမွာ ေဒၚလာေတြ သန္းခ်ီရွိေနေတာ့၊ အိမ္ျခံေျမေတြကို အေကာင္းဆံုး ေနရာေတြမွာ ဝယ္ယူစုေဆာင္းၾကပါတယ္။
အင္းယားကန္ေစာင္း၊ ျပည္လမ္းေပၚကေန ဝင္ရတဲ့ ေနရာက ေျမနဲ႔အိမ္ကို႕ွ US $ ၄ သန္းနဲ႔ ဝယ္ခဲ့တာ မၾကာေသးပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံ နာမည္မခံခ်င္လို႔၊ တပည့္သားေျမး၊ သစၥာေတာ္ခံေတြ နာမည္နဲ႔ ဝယ္တာေတြလည္း၊ မေရမတြက္ႏိုင္ပါဘူး။

စက္မႈ(၁) လက္ေအာက္မွာ ရွိရွိသမွ် စက္႐ံုေတြအားလံုး ၊အသစ္၊ အေဟာင္း၊ ျပန္လည္ၿပဳျပင္တာ အမ်ားစုဟာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ လုပ္ေနတာပါ။ အထက္မွာ ဆိုခဲ့သလိုပဲ အေဟာင္းကို အသစ္ေစ်းနဲ႔ေရာင္း၊ ေစ်းအေပါဆံုးကို အမ်ားဆံုးေစ်းတင္ လုပ္တာေတြဟာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွာဘဲ၊ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈေတြျဖစ္ရတာပါ။ စက္မႈ (၁) ဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္က ဌာနေတြ၊ စက္႐ံုေတြဟာ၊ ဘာမွ မေျပာရဲၾကပါဘူး။ စတပ္ကတည္းက၊ မလည္တဲ့စက္၊ လည္ျပီးတာနဲ႔ရပ္တဲ့ စက္္ေတြဟာ စက္မႈ (၁) မွာမ်ားမွမ်ားပါဘဲ။ ဥပမာ 'သာေပါင္း' ကေပ်ာ့ဖတ္စက္႐ံုဟာ အၿမဲလိုလို ရပ္ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အနီးတဝိုက္က ဝါးေတာေတြကေတာ့၊ ၿပဳတ္ၿပဳတ္ၿပဳန္းကုန္ပါျပီ။ စက္႐ံုကေန ထြက္တဲ့ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းေတြကလည္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းက ေရေန သတၲဝါေတြရဲ႕ ဘဝကိုျမန္ျမန္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးေနပါတယ္။

အနီးပတ္ဝန္းက်င္က ရြာသူရြာသားေတြမွာလည္း၊ ဓါတုအဆိပ္သင့္ရသလို၊ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရတာလည္း၊ က်ပ္တည္းလာပါတယ္။ ဖမ္းစရာငါးမရွိ၊ ခူးစရာဝါး(မွ်စ္)မရွိ၊ လယ္ေတြမွာ ဓါတုအဆိပ္သင့္၊ စက္မႈ (၁) လက္ေအာက္က၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ံု (၅ဝ) ေက်ာ္ဟာ ႏွစ္စဥ္႐ႈံးျပီး ေၾကြးတင္ေနေပမဲ့၊ ဦးေအာင္ေသာင္းနဲ႔ မိသားစုကေတာ့၊ ထားစရာမရွိေအာင္ ခ်မ္းသာေနပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ျမန္မာ စစ္အစိုးရတို႔ ပတ္သက္မႈဟာလည္း၊ အလြန္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ တကယ္ေတာ့၊ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ျမန္မာျပည္ကို အခုေလာက္ အၾကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံေနစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ လက္လြန္ထားတဲ့ အေၾကြးေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ ေနာက္အစိုးရမ်ား တက္လာခဲ့ရင္၊ ဆံုးရခ်ည္ရဲ႕ဆိုတဲ့ အေတြးေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားက အစိုးရကို ဖိအားေပးျပီး၊ ေထာက္ခံ ခိုင္းေနတာလို႔ ယူဆရပါတယ္္။

တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္ေတြမွာေတာ့၊ 'ထူး'ထေရးဒင္း၊ အဲပုဂံ၊ ဦးေတဇ၊ စသည္တို႔ဟာ နာမည္ၾကီးမဲ့သာၾကီးေနၾကတာ၊ တကယ္တမ္းေတာ့၊ ဦးေအာင္ေသာင္း မိသားစုခ်မ္းသာတာရဲ႕ အဖ်ားအနားေတာင္၊ မမွီၾကပါဘူး။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္း၊ ေရရွည္စီမံကိန္းအပိုင္း၊ အစရွိတာေတြမွာ ဦးေအာင္ေသာင္း မိသားစုဟာ စနစ္တက်ရွိလွပါတယ္။ လက္ရွိ ”အဲပုဂံ” ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ၾကည့္ျပီး၊ ဦးေအာင္ေသာင္း မိသားစုကေတာ့ ဝမ္းသာေနၾကမွာပါပဲ။

ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ၊ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဦးသန္းေရႊရဲ႕ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို အခံရဆံုးပါ။ ၾကံ႕ခိုင္ေရးအသင္းကို၊ စတင ္တည္ေထာင္သူေတြထဲမွာ ပါဝင္ခဲ့ျပီး တစ္ဦးတည္းေသာ ၊ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲ ပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၾကံ႕ခိုင္ေရးအသင္းကို ခုတံုးလုပ္ျပီး သူ႔ရဲ႕ခိုင္မာတဲ့နယ္ေျမကိုလည္း တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာထဲက၊ ခိုးထားတဲ့ေငြေတြနဲ႔ ခ်မ္းသာေနတဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ၊ ဒီေငြေတြကို သံုးျပီးအလႉေတြ၊ ေထာက္ပံ့မႈေတြ၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးကုတာေတြ လုပ္ျပရင္း၊ ဦးသန္းေရႊကို မ်က္ႏွာလုပ္ျပီး၊ ေနရာယူလာပါတယ္။ သူရဲ႕ေ႕ရွေရးကို ေမွ်ာ္ေတြး တည္ေဆာက္လာတဲ့ အုပ္စုဟာလည္း ေတာင့္တင္းခိုင္မာစြာ ရွိေနပါျပီ။ ႏိုင္ငံက ခိုးလို႔ရတဲ့ေငြေတြကို သံုးျပီး၊ သန္းေရႊကိုၿဖဳတ္ခ်ျပီး ကိုယ္တိုင္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ဟာ တျဖည္းျဖည္း ႐ုပ္လံုးေပၚလာေနပါျပီ။ ငါးၾကင္းဆီနဲ႔၊ ငါးၾကင္းေၾကာ္မွာပါ။

ဒီပဲယင္း လုပ္ၾကံမႈၾကီးမွာ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ အဓိကႀကဳိးကိုင္သူပါ။ တကယ့္တကယ္မွာက ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အားလံုးကို အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ သတ္ဖို႔ႀကံစည္ခဲ့ေပမယ့္ ကံေကာင္း ေထာက္မစြာနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ရာဇဝတ္သားေတြရဲ႕ လက္က၊ လက္မတင္ေလး လြတ္ခဲ့ရပါတယ္။ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ဘဲဦးေအာင္ေသာင္းဟာ အမ်ား ျပည္သူျမင္ကြင္းမွာ သိပ္မသိလိုက္ဘဲ၊ ေသရြာစံသူ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္းသာလွ်င္ အဓိက တာဝန္႐ွိသူအျဖစ္၊ ဓားစာခံျဖစ္ရျပန္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္မဲ့သူရဲ႕ ကလိန္ကက်စ္ အရည္အခ်င္းကိုျပတာပါဘဲ။ ဆရာသမားမ်ားရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးမႈကို ခံယူၿပီး မဟုတ္တာလုပ္တဲ့ကိစၥကိုလဲ ဖံုးကြယ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ မသက္ဆိုင္သူကိုပါ အျပစ္႐ွိေအာင္ ဆြဲထည့္လိုက္ေသးတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္းကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ရယ္၊ ဦးသန္းေ႐ႊရယ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လံုးရယ္ ၊ႀကံ႕ခိုင္ေရးအဖြဲ႕ေတြရယ္၊ အားလံုးကို လိုသလို ခ်ယ္လွုယ္ၾကဳိးကိုင္ ကစားေနတာပါ။ အားလံုးဟာ ဦးေအာင္ေသာင္း ဖြင့္ေပးတဲ့ တီးလံုးနဲ႔ ကေနၾကရတဲ့ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ေတြပါဘဲ။

၂ဝဝ၇ စက္တင္ဘာလက ျငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ လွည့္လည္ ေမတၱာပို႔ေနတဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြကို မလိုိအပ္ပဲ၊အၾကမ္းဖက္၊ ႏွိမ္နင္း သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈၾကီးဟာလည္ းဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ တစ္ဦးတည္း ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားမႈနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာလို႔ ေလ့လာသူေတြက မွန္းဆၾကပါတယ္။ ၾကဳိတင္ၾကံစည္ျပီး သံဃာေတာ္ေတြကို သတ္ျဖတ္မႈဟာ၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဦးသန္းေရႊပဲ တာဝန္ခံရမယ္ဆိုတာကို သိတဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ၊ တမင္သက္သက္ ဦးသန္းေရႊကို၊ အဖတ္ဆယ္မရေအာင္ လုပ္လိုက္တာပါ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္က ိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕၊ ၾကဳိတင္ေျမာ္ျမင္မႈ၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈေတြကို ေတြ႕ႏိုင္သလို၊ ဦးသန္းေရႊရဲ႕တံုးမႈႈ၊ ေပါတာၾကီးျဖစ္မႈတို႔ကို၊ ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ ၾကံစည္မႈၾကီးဟာ၊ ဆယ္စုႏွစ္၊ တစ္ခု ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ျပီးေနာက္မွာေတာ့၊ ယခုအခ်ိန္ဟာ ေငြေၾကးအားျဖင့္၊ အာဏာအားျဖင့္ အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။ သူ႕ရဲ႕အေရးအၾကီးဆံုး မဟာမိတ္အျဖစ္၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး ေမာင္ေအးဟာလည္း၊ သူ႕ရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးအျဖစ္၊ ရွိေနျပီဆိုေတာ့၊ ေနာက္ဆံုး အဆင့္အာဏာကို လႊဲေျပာင္းယူဖို႔ဘဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ဦးသန္းေရႊမွာလည္း ေရြးစရာ လမ္းသိပ္မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဦးေအာင္ေသာင္း မိသားစုကသူ႔ကို၊ ကန္ခ်မဲ့ရက္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရင္း၊ က်ား(ေအာင္ေသာင္း)သနားမွ ွ၊ႏြား(သန္းေရႊ) ခ်မ္းသာရမယ့္ဘဝကို ဆုေတာင္းေနရပါေတာ့တယ္။THE ROAD MAP FOR U AUNG THAUNG DYNASTI.

(Story of Future Myanmar President Hopeful)

It was started from very remote village located in unfertile land at dry and drought area of central Burma (Myanmar). Place was called Well-Long village in Taung-Thar township and most of the inhabitants there are struggling farmers and some people unable to survive were moved to work in greener pastures land as immigrant laborers. Even now a day Burma (Myanmar) still can see the populations of domestic housemaid were mostly from that area as chances to survive in above said land is very much minimal. But today Burmese will have a chance to see the next President of Burma (Myanmar) from that Well-Long village as son of the Well-Long was constructing the clandestine plan to reach the highest level of the country in very near future.

U Aung Thaung was born in Well-Long village and served in the army till he get the rank of colonel then became the chairman of Magway Division Law and Order Restoration Council. His immediate boss at that time was Lt. General Tun Kyi of Central Division Area Commander. When Lt. General Tun Kyi became the Minister for Ministry of Trade, U Aung Thaung became the Deputy Minister. That was the time for him to start building his own Road Map to reach higher position. His son Nay Aung started to do the business with full influence of his father. Selling rice to Africa and Nay Aung act as middle man for smooth transaction .He was getting rich from that and U Aung Thaung started to know the taste of rich and influential. He was very wicked and betrays his master by giving information about Lt. General Tun Kyi’s corruptions to Senior General Than Shwe.

Senior-General Than Shwe did believe U Aung Thaung’s story and fired Lt. General Tun Kyi. U Aung Thaung expected to become the Minister of Trade as he saw many opportunities to benefits within the same ministry but he was rewarded as the Minister in the Ministry of Industry (1), in which, he makes his family to the top billionaire in the world later. His son leads the family business and build up the Aung Yee Phyo Company. It’s make millions of US$ per year in way of performing legal and illegal business.

U Aung Thaung still not satisfies and is trying to become a billionaire and powerful person in the country as well thus he tries to find the way and guide one of his son to be married with Nandar Aye, who is the daughter of country’s number two Vice-Senior General Maung Aye [ Vice Chairman of the State Peace and Development Council, Deputy Commander-in-Chief of Defence Services, Commander-in-Chief ( Army ) ]. Nandar Aye herself owns the company in the name of “Queen Star”, which import computers, its accessories and electronic appliances.

The most interesting point of how U Aung Thaung is trying to become rich and powerful guy in the country is his successful plan to get related with Vice-Senior General Maung Aye, is a chairman of Trade Council and most influential for procuring all machineries, equipments and spare-parts required for all 32 ministries in the government. U Aung Thaung family and “Aung Yee Phyo” Company are the most privilege and beneficial as they had been build up the empire to monopolize the country’s business as their own. Aung Yee Phyo Company is doing all tricky things while it procure all second hand tools and spare-parts to be imported but the agreements for the official business mention these are said to be genuine. No one at the ports, airports or whatsoever the entry points and check points into the country dare to check. They are really above the law. The worst thing is that they don’t declare anything as they don’t need to pay taxes, which might be for the government budget.

Another benefit comes from the signature bonus from all suppliers and contractors for concerning Ministries. All these go into the foreign account for his family in the name of the company. The Aung Yee Phyo Company tried to stay themselves in low profile abroad by changing the company name to “IGE”, which is registered in Singapore. It was learnt from the recent sanction, which effecting the closure of the Bank account after the Monks uprising in September, the U Aung Thaung family got the news ahead of the action went into place so they withdraw all money in cash and brought back into the country. Because of that the exchange rate of US$ went down abruptly about 150kyats per dollar within 10 days.

They bought the big mansion on the Inya lake water front and entrance can make from Pyay road next to Phi-Lin Thai restaurant. It cost 4 million US$ and was cleared within a week. They keep on buying as they have a lot of US$ in hand.

There are many factories (new and renovated) under the Ministry of Industry (1) are being supported by China business groups in many different way. U Aung Thaung is always trying to find the cheap parts which actually mentioned as brand new ones in the document. In a way that they are doing the benefit most. They get commission and bonus in the percentage which is calculated with the price of brand new. The sufferers are the Ministry and country. Most Ministries and departments have no right to decline for the parts and equipments which all break down easily as they are bad in quality. Among many example, paper pulp mill in Tha-baung, Ayeyarwaddy Division, stopped rapidly. But all bamboo forest disappeared around that area. All wastes products sneaking down from the factory has destroyed the all marine lives and harms the people. Villagers are suffering a lot. There are altogether 50 factories in different sizes under the Ministry of Industry (1). All are in big debt.

China involvement with Junta is intrigued. In fact the China is not in the position for the absolute support but that is good cover story for rather to avoid the big lost of money and investment which are now turn to bad loan and debt of no repayment. China afraid of those debts not pays back to them if in case new government is elected.

Actually, Htoo Trading, Air Bagan and U Tay Za are getting famous and popular in this country and abroad but his business empire is just a peanut if compare with U Aung Thaung family’s own in every sectors such as in capital, asset, investment, involvement and long term plan. Recent hardship for Air Bagan is probably good news for U Aung Thaung family as one of their competitor’s downfall.

U Aung Thaung is among the most favoured by S.G Than Shwe and key person in USDA (Union Solidarity and Development Association) as he had been building his strong hold in there. He has much more resources of his looted money from state to use for organizing the activities such as donations, charities and whatsoever to build up the trust of Than Shwe and clandestinely forming his own group. All his looting from state was used again to take over of the ultimate and absolute power to rule the country. That is in Burmese proverb saying “Fry the carp fish with its own fat”.

U Aung Thaung is a most responsible culprit of De-pe-yin conspiracy. They actually planned to murder all including Daw Aung San Suu Kyi but she was merely escape from the hands of USDA (Union Solidarity and Development Association) criminals by a chance of luck. Wonderful thing is that U Aung Thaung can keep away of his involvement from public and only pathetic now deceased General Soe Win became a scapegoat. That is obvious of how the future president hopeful is smartly preserve his reputation but get full blessing of his superior for doing notorious thing.

U Aung Thaung is playing around with China, Than Shwe, USDA( Union Solidarity and Development Association ) and the whole cabinet as look like they all are dancing with the music of whatever U Aung Thaung is playing without noticing they of become as clowns.

The crackdown of Monks Demonstration also was handled by U Aung Thaung single-handedly and political analysis strongly believe that the unnecessary handling of violent attack to cull down the Reverend Monks was deliberately done to discredit the Senior General Than Shwe and thus to lower his reputation and dignity to the lowest level. Don’t forget that Burmese are the very religious Buddhist. We can imagine the shrewdness of U Aung Thaung and motive behind the real scene. From that we can clearly see the Senior General Than Shwe’s stupidity too.

Ever since U Aung Thaung building his empire for almost a decade passed and now is a right time for him as he get all the wealth and political power in hand. He is got the most important ally in military as Vice-Senior General Maung Aye already became his relative and only the final step remain for him is to take over the position of what is now in the hand of Senior General Than Shwe .In this situation, Senior General Than Shwe has not much choice but to wait for the day of take-over from U Aung Thaung Dynasty and pray for the mercy if U Aung Thaung Dynasty grant for him.

Reported by Thu Ye Kaung.

19 comments:

Nandar said...

It's true story,actually they are billionaire in Myanmar.People are more more poor but their are getting richer.

MyowinZaw said...

ဦးေအာင္ေသာင္းကလက္ေပါက္တယ္ၾကားဘူးတယ္ ဂ်ိဳဂုတ္ၾကီးကိုဘယ္သူမွလက္ေပါက္ေအာင္မႏွိပ္ႏိုင္ဘူး အေၾကာမာလို႕ ဦးေအာင္ေသာင္းဘဲစြမ္းတယ္ေျပာတယ္ အဲဒါေၾကာင့္အခြင့္အေရးရေနတာ
အိတ္ဆြဲတို႕ လက္ေပါက္တဲ့သူေတြ ထီးမိုးေတြ နအဖေခတ္မွာေကာင္းစားတယ္

wanna said...

he is Killer,also Myanmar peolple blood sucker,his son's and his daughter in law too.

sandar said...
This comment has been removed by the author.
KoKo said...
This comment has been removed by the author.
KoKo said...

U Aung Thaug is very dangerous for Gen Than Shwe.U Aung Thaung cell's are every where,even in europe too.His son and his daughter in law had big plan to take over Gen Than Shwe power.So Gen Than Shwe need to clear U Aung Thaung group first.

PaungPaung said...

ေအာင္ေသာင္းသားေဘာစုပ္၇င္စစ္သံထြက္၇တယ္လို.
ႀကားဘူးတယ္၊

Goldie Shwe said...

What a brilliant attack !

This post has been one of the best news after 8888 Anniversary.

Thank you , Thu Ye Kaung = A brave person , for your courageous attack.

I hope your action will encourage other Burmese to start attacking too.

aung said...

ဘုရားတရားမရွိသူမ်ားေသရင္အဝစီေရာက္မွာအေသခ်ာပဲဗ်ာ

khine said...

ဦးေအာင္ေသာင္း စက္မႈ(၁)၀န္ၾကီးမျဖစ္ခင္
ေမြး/ေရ၀န္ၾကီးအရင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..
ျဖစ္ျပီးသိပ္မၾကာဘူး ရြာသာၾကီးႏြားေမြးျမဴေရးျခံ
ကိုလာစစ္ပါတယ္၊ အဲဒီျခံကအရင္မန္ေနဂ်ာကႏိုင္ငံျခားႏို႕စားႏြားမၾကီး
ေတြကိုေရာင္းစားျပီးေထာင္ခ်ခံေနရပါတယ္..သူလာစစ္တဲ့
အခ်ိန္မွာႏြားအိုမၾကီးေတြပဲရွိေနပါေတာ့တယ္..
အဲဒီေလာက္ဂ်ံဳးဂ်ဳံးက်ေနတဲ့ျခံကို..သူဘယ္လိုမိန္႔ခြန္းေျခြခဲ့လဲဆိုေတာ့..
ခင္ဗ်ားေနာင္ႏွစ္မွာဒီထက္၂ဆမျမတ္ျမတ္ေအာင္လုပ္ရမယ္လို႔
ေျပာေတာ့..၀န္ထမ္းေတြကသူ႔ကြယ္ရာမွာပ်က္လံုးပ်က္စရာတခုျဖစ္သြားခဲ့
ပါတယ္...သာမန္လူျဗိန္းေတြေတာင္နားလည္ႏိုင္တဲ့အရာကို၀န္ၾကီးတေယာက္ကဒီလိုေျပာခဲ့ေတာ့
ခုထိေမြး/ေရက၀န္ထမ္းေတြကအဲဒီပ်က္လံုးပ်က္ေနၾကတုန္းပါ...

ol said...

ဘုရားတရားမရွိ၊၇ဟန္းသ ဃာမသိတယ့္ေခြးမသားမ်ား သူတို့အတြက္ ”င၇ဲၿပည္ VISA” ၇ရွိ ၿပီးသားပါ၊

KoOo said...

ယဥ္၀င္းသူ MNT (Myan New Technology )
အသက္ ၃၀ေက်ာ္။ျပည္ပမွာ အေနမ်ား ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးသမီး နႏၵာေအးနဲ႔ အခ်စ္ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့။
နႏၵာေအးနဲ႔ အစုစပ္ ကြန္ျပဴတာလုပ္ငန္းေတြကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာရိွတဲ့ ေက်ာင္းေတြကို ကြန္ျပဴတာသြင္းခြင့္ရတဲ့ တဦးတည္းေသာ ကန္ထရိုက္တာျဖစ္တယ္။ အရမ္းၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာတယ္။ စီအန္ဂ်ီဓါတ္ေငြ႔ရည္ ပေရာဂ်က္ကိုလည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနတယ္။ ၀ိသမစီးပြားေရးသမားေတြထဲမွာ နာမည္သိပ္မထြက္ေပမဲ့ အခ်မ္းသာဆံုးလို႔ေတာင္ ခန္႔မွန္းရတယ္။ ၆ မိုင္ခြဲ။ စြပ္က်ယ္စက္လမ္းမွာ ေနတယ္။ နႏၵာေအးရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဘူးတာေၾကာင့္ ေအာင္ေသာင္း သားက သူမကို ၾကည္႔မရ ျဖစ္ေနတယ္။


MNT ( Myan New Technology)
Owner “Ma Yin Win Thu”, 30 years old. She lives on "Swit Kyae Set Road", 6 ½ mile. She is known to have a close association with “Nandar Aye”, daughter of “General Maung Aye”.”Nandar Aye” is also a partner in her business. They have monopoly of supplying computers to schools and universities in Myanmar. They also have a monology on CNG ( liquified natural gas) business.”Nandar Aye” now married to Major Pyi Aung and had kid ,”Nandar Aye” was belived to be “lesbian” she used to sleep with “Ma Yin Win Thu”. ”Queen Star” Co. ltd, is own by “Nandar Aye” too.

aungmin said...

heard that U Aung Thaung son from Burmese Navy "Maj Pyi Aung" and his group wants to assinate Gen Than Shwe.

Anonymous said...

We can't blame one individual person for disgusting plans. They all are evils and they all have the same evil plans for each other and are ready to stub each other's back. May all of them burn in Hell.

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...


成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲

Anonymous said...

洪爺視訊網性感妹妹等你喔視訊聊天室入口激情挑逗聊天室視訊聊天頻道視訊聊天都會男女視訊聊天免費觀看視訊辣妹脫衣秀限制級a片情色電影院美女短片免費試看限制級影片自拍情色影片下載18禁成人影音線上視訊聊天網辣妹視訊聊天網限制級電影即時通視訊大奶美女視訊本土辣妹視訊即時通成人視訊成人視訊交友聊天視訊錄影熟女視訊聊天免費辣妹視訊聊天網網友情聊天室上班族偷情聊天室已婚上班族聊天室080心悸動聊天室美眉影音視訊聊天室夜未眠成人影城☆♀ 18成人 ☆♀免費下載成人短片免費真人視訊辣妹一對多視訊聊天即時視訊聊天網路視訊聊天臺灣18歲成人小弟弟成人娛樂小潘潘成人無碼片夜激情成人聊天室免費視訊美女網成人愛情交易所線上交友網百分百成人圖日本av女優影片無碼av女優女優寫真av女優介紹sex女優王國免費線上a片女優星球女優探索網歐美女優A片免費a片網站A片,免費a片網站女優網免費線上a電影免費性短片欣賞免費a片網站免費色情a片天堂免費A影片直播kk69視訊俱樂部免費情色影片觀賞免費情色電影夢幻情緣聊天室上班夜未眠聊天室無碼女優showlive影音視訊聊天室love影音視訊聊天室一網情深聊天室168影音視訊聊天室上班族一夜情聊天室視訊辣妹影片直播視訊情色王熊貓成人貼片成人貼圖片區免費成人圖片區台灣女優日本av女優成人視訊聊天成人電影院成人遊戲區視訊聊天交友影音電話交友視訊交友聊天室成人情色影音網情色文學小說情人影音視訊網鄰家女優火辣美眉自拍成人視訊免費視訊妹妹聊天室☆♀ 一夜激情聊天室 ☆♀偷窺視訊聊天室ut網愛聊天室☆♀ 0401影音視訊聊天室 ☆♀888視訊聊天室免費辣妹視訊聊天網激情成人聊天室無碼日本女優短片試看辣妹影音視訊激情網愛聊天影音視訊聊天情人網成人電影下載免費檳榔西施摸奶影片免費色咪咪影片網百分百貼影片區※免費a長片※小弟弟貼影片免費線上觀賞色情卡通a片女優線上 aa 片試看免費線上a電影直播免費影片線上直播免費a片線上觀賞免費辣妹脫衣秀免費a片線上觀看線上aaa片免費免費av甜心寶貝直播下載歐美免費a長片線上看av女優無碼

Anonymous said...

成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城,
ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,

Anonymous said...

豆豆聊天室 aio交友愛情館 2008真情寫真 2009真情寫真 aa片免費看 捷克論壇 微風論壇 大眾論壇 plus論壇 080視訊聊天室 情色視訊交友90739 美女交友-成人聊天室 色情小說 做愛成人圖片區 豆豆色情聊天室 080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網 台中情人聊天室 桃園星願聊天室 高雄網友聊天室 新中台灣聊天室 中部網友聊天室 嘉義之光聊天室 基隆海岸聊天室 中壢網友聊天室 南台灣聊天室 南部聊坊聊天室 台南不夜城聊天室 南部網友聊天室 屏東網友聊天室 台南網友聊天室 屏東聊坊聊天室 雲林網友聊天室 大學生BBS聊天室 網路學院聊天室 屏東夜語聊天室 孤男寡女聊天室 一網情深聊天室 心靈饗宴聊天室 流星花園聊天室 食色男女色情聊天室 真愛宣言交友聊天室 情人皇朝聊天室 上班族成人聊天室 上班族f1影音視訊聊天室 哈雷視訊聊天室 080影音視訊聊天室 38不夜城聊天室 援交聊天室080 080哈啦聊天室 台北已婚聊天室 已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室 摸摸扣扣同學會聊天室 520情色聊天室 QQ成人交友聊天室 免費視訊網愛聊天室 愛情公寓免費聊天室 拉子性愛聊天室 柔情網友聊天室 哈啦影音交友網 哈啦影音視訊聊天室 櫻井莉亞三點全露寫真集 123上班族聊天室 尋夢園上班族聊天室 成人聊天室上班族 080上班族聊天室 6k聊天室 粉紅豆豆聊天室 080豆豆聊天網 新豆豆聊天室 080聊天室 免費音樂試聽 流行音樂試聽 免費aa片試看A片 免費a長片線上看 色情貼影片 免費a長片 本土成人貼圖站 大台灣情色網 台灣男人幫論壇 A圖網 嘟嘟成人電影網 火辣春夢貼圖網 情色貼圖俱樂部 台灣成人電影 絲襪美腿樂園 18美女貼圖區 柔情聊天網 707網愛聊天室聯盟 台北69色情貼圖區 38女孩情色網 台灣映像館 波波成人情色網站 美女成人貼圖區 無碼貼圖力量 色妹妹性愛貼圖區 日本女優貼圖網 日本美少女貼圖區 亞洲風暴情色貼圖網 哈啦聊天室 美少女自拍貼圖 辣妹成人情色網 台北女孩情色網 辣手貼圖情色網 AV無碼女優影片 男女情色寫真貼圖 a片天使俱樂部 萍水相逢遊戲區 平水相逢遊戲區 免費視訊交友90739 免費視訊聊天 辣妹視訊 - 影音聊天網 080視訊聊天室 日本美女肛交 美女工廠貼圖區 百分百貼圖區 亞洲成人電影情色網 台灣本土自拍貼圖網 麻辣貼圖情色網 好色客成人圖片貼圖區 711成人AV貼圖區 台灣美女貼圖區 筱萱成人論壇 咪咪情色貼圖區 momokoko同學會視訊 kk272視訊 情色文學小站 成人情色貼圖區 嘟嘟成人網 嘟嘟情人色網 - 貼圖區 免費色情a片下載 台灣情色論壇 成人影片分享 免費視訊聊天區 微風 成人 論壇 kiss文學區 taiwankiss文學區