Wednesday, 25 July 2007

အခန္း (၁.၁၀)

ပင္လယ္ ဒျမ ေသးေသးေလးမ်ား

ပင္လယ္ဒျမ ေသးေသးေလးမ်ား ဇမ္မိုနီးယန္း ပင္လယ္ထဲတြင္ အလြန္ကၽြမ္းက်င္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအျခင္းအရာကို ဘယ္သူမွ မသိၾကေပ၊ ... ဟုတ္ေပ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ အလြန္ေသးငယ္ၾကသျဖင့္ မည္သူမွ် သတိမထားမိျခင္း ျဖစ္၏။ သူတို႔အဖို႔ ျမင့္မားေသာ လႈိင္းလံုး၊ ျပင္းထန္ေသာ မုန္းတိုင္း၊ အားႀကီးေသာ ေရ၀ဲဆိုတာ မရွိေပ။

သူတို႔အား ေၾကာက္စရာ သဘာ၀ေတြက အံမတုႏိုင္ၾကေပ။ ရဲရင့္မႈ အရွိဆံုး ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေရေၾကာင္းကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို ျပသဖို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြကို အၿမဲရွာေဖြေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္္။ ပင္လယ္ဒျမ ေသးေသးေလးမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ေရေၾကာင္းပညာေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရနက္၀ဲ ႀကီးကို ေကာင္းမြန္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။


သူတို႔သည္ တတ္ၾကြဖြယ္ ပင္လယ္ ဒျမ သီခ်င္းေတြကို တေၾကာ္ေၾကာ္ ေအာ္ဆိုၿပီး၊ အံၾသဖြယ္ေကာင္းစြာ ေရ၀ဲေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ပင္လယ္ႀကီးရဲ႕ လိႈင္းေလေတြကို ၾကည့္ရႈသည့္ ေမွ်ာ္စင္ေပၚမွ အလြန္ေသးငယ္သည့္ မွန္ေျပာင္းေလးျဖင့္ ၾကည့္ေသာအခါ ပင္လယ္ေရနက္၀ဲႀကီးထဲ က်လုနီးနီး ျဖစ္ေနသာ ကၽြႏ္ုပ္ကို သူတို႔ ေတြ႔ရွိလိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ သာမန္အရြယ္ ရွိသည့္ လူမ်ားပင္ ေတြ႔ရန္မလြယ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္ဒျမ ေသးေသးေလးမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အလြန္ကံေကာင္းမႈ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္၏။ သူတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား သေဘၤာေပၚသ႔ို ဆြဲတင္ၿပီး ဆီစိမ္ အ၀တ္မ်ား ပတ္ေပးကာ ရြက္တိုင္တြင္ ႀကိဳးႏွင့္ေသခ်ာစြာ ခ်ည္ေႏွာင္ၾကေလ၏။ ထိုအျပဳအမူသည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အနည္းငယ္ ထူးဆန္းသလိုျဖစ္ေနသည္။

ထိုအခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ သူတို႔၏ ႀကီးက်ယ္ေသာ တိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ ဆင္ႏြဲေနၾကေလသည္။ ရြက္တိုင္မ်ားေပၚ ရွဥ့္မ်ားကဲ့သို႔ ခုန္၍ တတ္လိုက္္ ဆင္းလိုက္ျဖင့္၊ စက္သီးမ်ားကိုဆြဲ၍ ရြက္ဖ်င္မ်ားကိုလည္း တင္လိုက္ ခ်လိုက္ျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ကို ၾကည့္ရင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ပါ မူး၍လာ၏။ လူးလိမ့္ ေရွ႕ ေနာက္ ေျပးေနေသာ သေဘၤာႏွင့္ ဟန္ခ်က္ ညီေအာင္ ဦးပိုင္းေျပးလိုက္၊ ပဲ့ပိုင္းေျပးလိုက္ျဖင့္လည္း ထိန္းသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိ ေနၾကသည္။

သေဘၤာ၀မ္းပိုင္းထဲ ၀င္ကာ ေပ်ာက္သြားလိုက္၊ ေရအျပည့္ျဖင့္ ျဖည့္ထားေသာ ပံုးမ်ားျဖင့္ ျပန္တတ္လာကာ သေဘၤာ ကုန္းပတ္ေပၚရွိ အေပါက္မ်ားမွာ ခပ္ျပင္းျပင္း ေရမ်ားကို သြန္ထုတ္ပစ္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ရြက္တိုင္ႀကိဳးမ်ားျဖင့္လည္း ေရွ႕ ေနာက္ ခိုစီးကာ သြားလာေနၾက သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ တၿပိဳင္နက္ထဲမွာပင္ သေဘၤာ ပဲ့ထိန္းကို ကိုင္ကာ အေပၚေရာက္လ်က္၊ ေအာက္ေရာက္လ်က္ျဖင့္ နပမ္းသတ္ေနသည့္ သူလည္း ပါ၏။ အခ်ိဳ႕ ကား တၿပိဳင္နက္ျဖင့္ ပင္မရြက္ႀကီးကို ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ အားကုန္သံုး၍ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရြက္ဖ်င္ကို တင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ သီဆိုေနေသာ ပင္လယ္ဒျမ သီခ်င္းမ်ားကို တခဏေလးမွ်ပင္ ေအာ္ဆိုရန္ မေမ့ေလ်ာ့ၾကေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္ မွတ္မိသေလာက္ ထိုသို႔ ရႈပ္ေထြးေနခ်ိန္တြင္ တစ္ေယာက္ တစ္ေလမွ် သေဘၤာကုန္းပတ္ကို တိုက္ခၽြတ္ေနသည္ကို မေတြ႔ရေပ။

ဧရာမ ႀကီးမားေသာ ေရမ်ား လြမ္းမိုး ျဖန္းပက္ ခံရလိုက္၊ ေဘးသို႔ ဘယ္ညာ တိမ္းေစာင္းသြားလိုက္၊ မိုးေကာင္းကင္ႀကီး တစ္ခုလံုး ကၽြမ္းထိုး ေမွာက္ခံု ျဖစ္လိုက္၊ ေမွာက္မလို ျဖစ္လိုက္ျဖင့္ ယိမ္းထိုးေနေသာ္လည္း သေဘၤာမွာ နစ္ျမဳပ္သြားျခင္း မရွိေပ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္ အဖို႔ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ပင္လယ္ေရငံ၏ အရသာကို စတင္ မိတ္ဆက္ ခဲ့ရသည္။ ပင္လယ္ေရ၏ အရသာမွာ ကၽြႏ္ုပ္ ထင္သေလာက္ မဆိုးဘူးဟု ကၽြႏ္ုပ္ ထင္မိသည္။


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးလာေသာ သေဘၤာမွာ ေတာင္ႀကီး တမွ်ျမင့္မားလွေသာ လိႈင္းလံုးထိပ္ဖ်ားရွိ ေရလိႈင္းမ်ားၾကားတြင္ ေမ်ာက်စီးဆင္းလာၿပီး၊ ေလထဲသို ေျမာက္တတ္သြား သည္အထိ ရိုက္ပုတ္ခံရကာ ဟိုးေအာက္ဘက္ အနက္ပိုင္း အထိ သယ္ေဆာင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ သေဘၤာမွာ ေရွ႕ တိုးေနာက္ငင္ ဆြဲယူ လြတ္ပစ္ျခင္းခံရလိုက္၊ ႀကီးမားေသာ လိႈင္းခံုးထိပ္မ်ား၏ တြန္းထိုး ရိုက္ပုတ္ျခင္း ခံရလိုက္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ပင္လယ္ ဒျမ ေသးေသးေလးမ်ားက ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း အလွ်င္းမရွိၾကေပ။ သူတို႔သည္ ပင္လယ္ႀကီးကို ျပန္လည္ေအာ္ဟစ္ကာ၊ ထီမထင္ဟန္ျဖင့္ တံေတြးျပန္ေထြးလ်က္ရွိၾကသည္။ သူတို႔၏ ခ်ိတ္ေကာက္ လက္မ်ားျဖင့္ တန္ျပန္ထိုးဆြ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ တခဏ အၾကာတြင္ လွ်ပ္ပ်က္တမွ် ျမန္ဆန္ေသာ အလွ်င္ျဖင့္ေလွာ္ခတ္ကာ ရြက္မ်ားကို ျပန္ဖြင့္ၾကသည္။

လႈိင္းတစ္ခ်က္ ပုတ္တိုင္း၊ ေလွ တစ္ခ်က္လူးတိုင္း မည္သို႔ တုန္႔ျပန္ရမည္ကို သိရွိၾကကာ၊ ပင္လယ္ျပင္၏ ပရိယာယ္ မာယာတိုင္းကို တန္ျပန္လႈပ္ရွားႏိုင္ၾကသည္။ သူတို႔ အားလံုးမွာ ရာထူး အတူတူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူမွ် မည္သူ႔ကို အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းေနျခင္းမရွိၾကေပ။ အံၾသျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ သူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ အား ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ရြက္တိုင္ ေနရာမွ ၾကည့္ရႈလ်က္ ရွိေနစဥ္မွာပင္ အင္အားႀကီးမားေသာ ပင္လယ္ႀကီး၏ ထိုးႏွက္ေသာ လိႈင္းလံုးမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ျဖတ္ေက်ာ္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ သူတို႔၏ အားတတ္သေရာ္ႀကိဳပမ္းမႈ မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အသင္သာ ပင္လယ္ဒျမ ေသးေသးေလးေတြေလာက္ ေသးမယ္ဆိုလ်င္(ထိုစဥ္က ကၽြႏ္ုပ္ ေသးငယ္သေလာက္ ေသးမယ္ဆိုလ်င္) အသင္ဟာ အျခား ကမာၻ တစ္ခုမွာ ေနထိုင္ေနသလို ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ယင္ေကာင္ တစ္ေကာင္ကို ဖမ္းယူဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့လွ်င္ ထိုေသးငယ္ေသ သတၱ၀ါေလးသည္ အလြန္ပင္ ျမန္ဆန္ ဖ်တ္လတ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ရုပ္ရွင္ကား တစ္ကားကို အေႏွးျပကြက္ျဖင့္ ၾကည့္သလို ယင္ေကာင္၏ ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ကား ဘယ္ပံု ဘယ္ပန္း အခြင့္အလမ္းရ၍ မည္သို႔ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္သည္ကို လြယ္ကူစြာ ျမင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ပင္လယ္ဒျမ ေသးေသးေလးေတြကား ထိုကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ အျခား သာမန္ အရြယ္ရွိေသာ သေဘၤာမ်ားအတြက္ ေၾကာက္စရာ ပင္လယ္ ေရ၀ဲႀကီးကား၊ သူတို႔ အတြက္ သာမန္ ၀ဲဂယက္ ငယ္တစ္ခုမွ်ပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ သူတို႔ အဖို႔ကား ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လႈိင္းလံုးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႀကီးမားသည့္ ပင္လယ္ လိႈင္းလံုးမ်ားၾကားတြင္လည္း အခက္အခဲမရွိ လြယ္ကူစြာ ရြက္လႊင့္ႏိုင္ၾကသည္။ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းတစ္ခုသည္ ၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ အေဆာက္ အဦးမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား အားလံုးကို တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးသြားႏိုင္ေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာ ပင့္ကူအိမ္ေလးကို ဒီအတိုင္း ထားခဲ့ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ပင္လယ္ေရ၀ဲႀကီးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္သို႔မွ် အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္စြမ္းငွာ မတတ္သာႏိုင္ခဲ့ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေသးငယ္ေသာ အရြယ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အကာအကြယ္ ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေသေစႏိုင္ေလာက္ေသာ ပင္လယ္ေရနက္၀ဲႀကီးမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ အတြက္ကား ထိုအရာသည္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ လံုး၀ မသိရွိ သတိမထားမိဘဲ အခ်ိန္ကာလ အေတာ္ၾကာၿပီးေသာ အခါမွ အႏၱရာယ္ ႀကီးမွန္း သတိျပဳခဲ့မိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ တကယ္ သတိျပဳမိသည္မွာေတာ့ တဟီးဟီး ျမည္ဟီးေနေသာ အသံႀကီး တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး၊ ပင္လယ္ ဒျမ ေသးေသးေလးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား တည္ၿငိမ္လာသည္ကိုသာ သတိမႈမိေလသည္။

အေျခအေနမ်ား အစစ အရာ တည္ၿငိမ္လာၿပီးေနာက္ သူတို႔ အားလံုး ကၽြႏ္ုပ္ကို ၀ိုင္းရံ လာၾကကာ၊ ႀကိဳးေျဖေပးၾကသည္။ ထိုေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္အား အထူးတဆန္း ၀ိုး၀န္းၾကည့္ရႈေနၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကလည္း သူတို႔ အား ျပန္၍ ေငးေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖင့္ၾကည့္ေနမိသည္။

ပင္လယ္ ဒျမ ေသးေသးေလးေတြကား သူတို႔၏ နာမည္ မွည့္ေခၚထားသည့္ အတိုင္း အေတာ့္ကို ေသးေကြးၾကသည္။ ၆ လက္မ ခန္႔ရွည္ေသာ ပင္လယ္ဒျမ ေသးေသးေလး တစ္ေယာက္သည္ သူတို႔ အမ်ိဳးအႏြယ္တြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေန၏။ ပင္လယ္ထဲတြင္ သေဘၤာေသးေသးေလးျဖင့္ ရြက္လႊင့္ေနေသာ သူမ်ားကား၊ သူတို႔ အတြက္ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္မည့္ ေသးငယ္ေသာ အရာမ်ားကို ရွာေဖြၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလြန္းနည္း၏ .... တကယ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အမွန္ကို ေျပာရေသာ္ ပင္လယ္ဒျမ ေသးေသးေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏ ရြက္လႊင့္ေသာသမိုင္း တေလွ်ာက္တြင္ တစ္စံုတစ္ခုခုကို မည္သည့္အခါကမွ ဖမ္းမိသည္ မရွိေပ။ ေလာင္းေလွေလး တစ္စီးမွ်ပင္ မရခဲ့ဘူးေပ။

တစ္ခါ တရံတြင္ မဆင္မျခင္ျဖင့္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကား ျဖစ္ေနၾကအတိုင္း ထိုသေဘၤာႀကီးမ်ားမွ သတိပင္ မမူမိဘဲ ျဖတ္ေက်ာ္သြားၾကသည္သာ ျဖစ္၏။ ဤ မဆင္မျခင္ေသာ ပင္လယ္ ဒျမေသးေသးေလးေတြကား သူတို႔၏ ႀကိဳးတပ္ထားေသာ ခ်ိတ္မ်ားျဖင့္ သေဘၤာႀကီးမ်ားကို ပစ္ခ်ိတ္ၾကသည္။ ထိုအခါ သူတို႔အား ထိုသေဘၤာႀကီးက ဆြဲသြားေလရာ ေနာက္ဆံုး သူတို႔ လက္ေလ်ာ့သည့္ အခ်ိန္အထိ ဆြဲပါလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔၏ ေသးငယ္ ႏုနယ္ေသာ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း အျမွာက္ဆံမ်ားမွာ ကိုက္အနည္းငယ္ခန္႔တြင္ ေရထဲသို႔ အႏၳရယ္ကင္းစြာ ၾကေရာက္တတ္သည္ ၿမဲသာ ျဖစ္၏။

ထိုသို႔ တစ္ခါမွ် တိုက္ခိုက္ လုယက္၍ ရရွိၾကသည္ မရွိေသာေၾကာင့္၊ ပင္လယ္ဒျမ ေသးေသးေလးမ်ားသည္ သူတို႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ဖမ္း၍ရေလ့ရွိေသာ ပုစြန္ေသးေသးေလးမ်ား၊ ငါးေသးေသးေလးမ်ားနွင့္ ပင္လယ္ ေရညွိမ်ားကို စား၍ အသက္ေမြးတတ္ၾကသည္။ အခက္အခဲ မ်ိဳးစံုနွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း သူတို႔ကား ဒီအတိုင္း ပင္လယ္ထဲတြင္ ေမ်ာပါေနေသာ တြယ္ရာမဲ့ သတၱ၀ါေလးမ်ား အျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ မျဖစ္ခဲ့ေပ။

ပင္လယ္ ဒျမ ေသးေသးေလးမ်ားတြင္ လက္ ( ၂ ) ဖက္ အစား ေသးငယ္ေသာ သံခ်ိတ္ေလးမ်ား ပါရွိ ၾကၿပီး၊ ေျခ ( ၂ ) ဖတ္ အစား စားပြဲ ေျခေထာက္မ်ားကဲ့သို႔ သစ္သား ငုတ္မ်ား ပါရွိၾကသည္။ သူတို႔၏ မ်က္စိကို ကာသည့္ မ်က္လံုးကာ တစ္ဖက္မပါရွိေသာ သူတစ္ေယာက္ကိုမွ ကၽြႏ္ုပ္ မျမင္ဖူးေခ်။ ပထမေသာ္ မဆင္မျခင္ျဖင့္ ဒျမတိုက္ရန္ႀကိဳးစားသျဖင့္ တိုက္ပြဲတြင္ ရခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာမ်ား ျဖစ္မည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေနာင္တြင္ သိခဲ့ရသည္မွာ သူတို႔ အားလံုး ဦးထုတ္ တစ္လံုး၊ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးမ်ားႏွင့္ ေမြးကတည္းက ဒီအတိုင္း ပါလာခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္ၾက၏။


ဆက္ရန္

10 comments:

平平 said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

e8c6h9z7t6 said...

一葉晴貼影片
美美色網貼片區
小弟弟貼影片區
洪爺sex520貼片
免費漫畫帝國
kk69視訊俱樂部
台灣情色咆嘯論壇
亞洲情色風暴論壇
櫻桃不夜城
震撼情色論壇
小老鼠米克情色網
綜合論壇台灣情色網
激凸成人論壇
aa 片試看
嘟嘟免費試看短片
觀賞色美媚部落格
免費色倩短片
線上 a 電影直播
女優色情自拍
情色遊戲
女優王國
AV女優-無碼A片
女優天堂
免費AV女優-線上視訊
SEX情色
情色 後宮電影院
情人視訊聊天室
免費A片線上下載
免費線上a片
免費a片觀看線上aa片免費看
線上aa片免費影片
sex520aa免費影片
免費A片線上看aa片
線上免費a片網
a片線上看aa片免費看
a片線上免費看
AA片免費看
小魔女免費a片小魔女
免費線上成人影片
情色文學成人小說
aa片免費看a片
☆♀ 電話交友☆♀
☆♀ 視訊美女觀看免費 ☆♀
☆♀ 成人哈啦聊天室☆♀
☆♀ 視訊美女觀看免費 ☆♀
☆♀ 激情網愛聊天 ☆♀
☆♀ 成人卡通電影 ☆♀
☆♀ 免費辣妹視訊聊天網 ☆♀
成人遊戲區
激情網愛聊天
☆♀ 成人小說 ☆♀
☆♀ 激情網愛聊天 ☆♀
☆♀ 成人遊戲區 ☆♀
影音Live秀
★168視訊美女★
★偷窺視訊聊天室★
★影音視訊聊天情人網★
★情色漫畫★
★辣妹妹影音視訊聊天室★
★888視訊聊天室★
★ 免費音樂試聽★
★網路視訊聊天室★
網友一夜情聊天室
★ 視訊美女影音★
★網路視訊聊天室★
★影音視訊聊天情人網★
☆♀ 成人哈啦聊天室 ☆♀
一夜激情網愛聊天室
☆♀ 080辣妹聊天室 ☆♀
網愛成人聊天室
☆♀ skype網愛 ☆♀
☆♀ 網愛bbs ☆♀
☆♀ 激情網愛聊天 ☆♀
☆♀ 網愛俱樂部 ☆♀
網友一夜情聊天室
ut影音視訊聊天室
★視訊聊天交友★
激情網愛聊天
★一夜激情影音聊天室★
真人視訊影音聊天
★華人影音視訊聊天情人網★
★台北一夜激情聊天室★
★外公外婆聊天室★
孤男寡女聊天室
一網情深聊天室
情人皇朝聊天室
真愛宣言聊天室
☆♀ 自拍偷拍影片 ☆♀
☆♀ 影音交友 ☆♀
☆♀ 一夜情影音交友 ☆♀
火辣美女
☆♀ 火辣美媚 ☆♀
☆♀ 辣妹視訊聊天 ☆♀
☆♀ 成人電影下載 ☆♀
☆♀ 情色成人影片 ☆♀
☆♀ 情色影片下載 ☆♀
☆♀ 美女視訊聊天 ☆♀
情色影音聊天
☆♀ 情色視訊聊天 ☆♀
成人視訊聊天
※a片線上試看※sex520免費影片※
※線上 aa 片試看嘟嘟※
&甜心寶貝直播貼片&
※免費視訊聊天室※
※激情成人網愛聊天室※
※線上免費a片觀看※
免費 a 長片線上看
※免費線上 a 電影直播※
※線上免費觀看小電影※
※免費色咪咪影片網※
※免費檳榔西施摸奶影片※
影音Live秀
ez網愛聊天室
♀ 找網愛聊天室 ☆
☆♀ 888視訊聊天室 ☆♀
♀ 真人視訊影音聊天
※免費影片線上觀賞※
watchshow TV情色視訊交友
※s383情人視訊※
※免費視訊聊天室 AV線上影城※
FF-FST免費視訊聊天網
aa片免費看影片
※免費a片下載※
金瓶影片交流區
※Hotsee免費視訊交友聊天※
美女視訊
美女交友
☆♀ 視訊錄影☆♀
彩虹hi視訊交友網
※免費觀看視訊辣妹脫衣秀※
免費視訊聊天區
※台灣辣妹貼圖區※
1007 免費 視訊 聊天 秀
成人免費視訊聊天區
※視訊辣妹本人的精采照片※
※免費影音視訊聊天※
※0509免費 視訊聊天秀※
一夜情視訊聊天室
☆♀ 火辣美媚 ☆♀
情色文學
色情照片
日本a片
吊帶襪美女
絲襪美女
完美女人影音網
波波線上遊戲網美女拳
我要看美女全身
巨乳美女
台灣美女 kiss 情網貼圖區
3d 美女短片免費試看
前進東洋混血美女 莉亞
丁字褲美女圖
灣美女 kiss 情網貼圖區
美女與野獸
西洋白虎美女圖
台灣美女寫真集圖片館
自拍美女聊天室 s383
自拍美女聊天室 視訊聊天
自拍美女聊天室
裸體美女
台灣美女寫真貼圖區
電眼美女小遊戲
玩弄av美女
泳裝美女寫真
av美女
真人美女辣妹鋼管脫衣秀
手槍美女賞圖
波霸美女小遊戲
白虎美女圖庫
一夜情貼圖
一夜情聊天
Google,網上論壇
東東成人論壇
WO,WO,論壇
18禁地論壇
Mr.愛愛聊論壇
玫瑰公爵成人論壇
荳蔻情色論壇
exBT成人論壇
亞洲情色論壇

e8c6h9z7t6 said...

辣辣情色論壇
激突綜合論壇
gogobox論壇
伊莉論壇討論區
不夜城情色論壇
日本情色論壇
視訊辣妹
0509免費 視訊聊天秀
洪爺視訊網
性感妹妹等你喔
免費情色影片觀賞
一網情深聊天室
成人貼圖片區
日本av女優
視訊交友聊天室
免費視訊妹妹聊天室
免費辣妹視訊聊天網
辣妹影音視訊
成人電影下載
免費線上觀賞色情卡通
免費a片線上觀看
免費影片下載
豆豆情色風暴視訊
☆♀ 夜未眠成人影城 ☆♀
☆♀ 辣妹影片☆♀
限制級電影
小瓢蟲情色論壇
免費情色影片
情色電影小站
日本線上免費a片
A片免費a片網站
85cc免費影片
aa片免費a片下載
SEX520免費影片
免費a片線上看
免費a片線上看
免費a片線上看
免費a片線上看
免費a片線上看
免費a片線上看
免費a片線上看
免費a片線上看
免費a片線上看
免費a片線上看
aa片免費看
aa片免費看
aa片免費看
aa片免費看
aa片免費看
aa片免費看
aa片免費看
aa片免費看
aa片免費看
aa片免費看
一葉晴貼影片
一葉晴貼影片
一葉晴貼影片
一葉晴貼影片
一葉晴貼影片
一葉晴貼影片
一葉晴貼影片
一葉晴貼影片
一葉晴貼影片
一葉晴貼影片
SEX520免費影片
SEX520免費影片
SEX520免費影片
SEX520免費影片
SEX520免費影片
SEX520免費影片
SEX520免費影片
SEX520免費影片
SEX520免費影片
SEX520免費影片
85cc免費影城
85cc免費影城
85cc免費影城
85cc免費影城
85cc免費影城
85cc免費影城
85cc免費影城
85cc免費影城
85cc免費影城
85cc免費影城
嘟嘟情人色網
嘟嘟情人色網
嘟嘟情人色網
嘟嘟情人色網
嘟嘟情人色網
嘟嘟情人色網

t7x8z7x0r3 said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

t7x8z7x0r3 said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片

liwo said...

成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城,
ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,

e8c6h9z7t6 said...

大學生視訊交友高雄人聊天室自拍盜攝館成人自拍,網友自拍網友自拍,真實自拍貼圖激情自拍館成人貼圖站淫蕩天使情色貼圖女孩自拍天使情色貼圖本土自拍寫真情色典獄長104自拍美女貼圖自拍做愛貼圖小魔女自摸自拍淫蕩天使情色網成人美少女自拍貼圖香港護士自拍貼圖區愛愛成人貼圖片區唯我獨尊成人貼圖片區ㄧ葉晴成人貼圖片區八國聯軍成人自拍貼圖區特兒素人自拍貼圖歐美街頭自拍亞洲超人氣情色貼圖自拍偷窺貼圖區無名辣妹自拍美女工廠貼圖區台灣無限貼圖區007成人網情色貼圖金瓶梅貼圖寶貝馬子貼圖網檳榔西施自拍照片gir貼圖下載區台灣妹妹情色貼圖偷窺大本營免費自拍情色電影sex520免費影片免費aa片試看甜心寶貝直播s383情人視訊亞洲情色視訊交友免費UT視訊交友辣妹妹影音視訊聊天室主播情人視訊視訊美女館上班族1對1視訊即時通視訊女郎視訊館妹妹影音視訊聊天室蠻女都會男女視訊聊天室視訊網愛聊天室買春視訊免費正妹視訊熱舞秀視訊網愛交流區愛情紅綠燈情色皇朝聊天室一夜情援交聊天室桃園聊天室sm聊天室080苗栗聊天室琉璃仙境聊天室電愛聊天室ut聊天聯盟尋夢園上班族聊天室sex5220免費影片色咪咪影片網☆♀ 成人影視☆♀av情色網情色短片三級電影☆♀ av女優影片 ☆♀☆♀ 成人影片 ☆♀☆♀ 成人聊天網 ☆♀☆♀ 限制級影片 ☆☆♀ 限制級影片 ☆♀☆♀ 情色電影院☆♀☆♀免費視訊交友聊天室 ☆♀☆♀ 免費網友自拍影片 ☆♀☆♀ 夜未眠成人影城 ☆♀☆♀ 視訊影音聊天 ☆♀免費成人影短片下載☆♀ 一夜激情交友聊天室 ☆♀☆♀ 網路視訊聊天 ☆♀☆♀ 視訊聊天辣妹 ☆♀☆♀ 激情成人網愛聊天室 ☆♀☆♀ 免費影音視訊聊天 ☆♀0204情愛視訊聊天網☆♀ 視訊聊天美女 ☆♀♀ 免費體驗視訊聊天 ♀☆♀ 夜激情成人聊天室 ☆♀☆♀ 一葉情成人貼圖片區 ☆♀☆♀ 愛愛影片 ☆♀情色電影院免費視訊聊天室入口ut 聊天室入口ek21 聊天室入口

e8c6h9z7t6 said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城

uhfdf said...

免費A片, 本土自拍, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片, 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲, 情色視訊,

情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, ut聊天室, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網, 影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友,

fgeegf said...

做愛的漫畫圖片, 情色電影分享區, 做愛ㄉ影片, 丁字褲美女寫真, 色美眉, 自拍俱樂部首頁, 日本偷自拍圖片, 色情做愛影片, 情色貼圖區, 八國聯軍情色網, 免費線上a片, 淫蕩女孩自拍, 美國a片, 都都成人站, 色情自拍, 本土自拍照片, 熊貓貼圖區, 色情影片, 5278影片網, 脫星寫真圖片, 粉喵聊天室, 金瓶梅18, sex888影片分享區, 1007視訊, 雙贏論壇, 爆爆爽a片免費看, 天堂私服論壇, 情色電影下載, 成人短片, 麗的線上情色小遊戲, 情色動畫免費下載, 日本女優, 小說論壇, 777成人區, showlive影音聊天網, 聊天室尋夢園, 義大利女星寫真集, 韓國a片, 熟女人妻援交, 0204成人, 性感內衣模特兒, 影片, 情色卡通, 85cc免費影城85cc, 本土自拍照片, 成人漫畫區, 18禁, 情人節阿性,

aaaa片, 免費聊天, 咆哮小老鼠影片分享區, 金瓶梅影片, av女優王國, 78論壇, 女同聊天室, 熟女貼圖, 1069壞朋友論壇gay, 淫蕩少女總部, 日本情色派, 平水相逢, 黑澀會美眉無名, 網路小說免費看, 999東洋成人, 免費視訊聊天, 情色電影分享區, 9k躺伯虎聊天室, 傑克論壇, 日本女星杉本彩寫真, 自拍電影免費下載, a片論壇, 情色短片試看, 素人自拍寫真, 免費成人影音, 彩虹自拍, 小魔女貼影片, 自拍裸體寫真, 禿頭俱樂部, 環球av影音城, 學生色情聊天室, 視訊美女, 辣妹情色圖, 性感卡通美女圖片, 影音, 情色照片 做愛, hilive tv , 忘年之交聊天室, 制服美女, 性感辣妹, ut 女同聊天室, 淫蕩自拍, 處女貼圖貼片區, 聊天ukiss tw, 亞亞成人館, 777成人, 秋瓷炫裸體寫真, 淫蕩天使貼圖, 十八禁成人影音, 禁地論壇, 洪爺淫蕩自拍, 秘書自拍圖片,